Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Размер: px
Започни от страница:

Download "Jesus Feeds 5000 People Bulgarian"

Препис

1 Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children Bible for Children, Inc. Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Много религиозни водачи (наречени Фарисеи) говорели всякакви лъжи за Исус. Някоидорисе опитвали да Го убият.

4 Те не вярвали, че Той наистина бил Божият Син. Те не Го приемали, въпреки, че Той вършел чудеса, които ясно доказвали, че Той бил Божият Син.

5 Един ден, Исус пресякъл Галилейското Езеро. Може би Той искал да си почине малко от тълпите, които винаги Го заобикаляли. Но тълпите скоро пак Го намерили. Те знаели, че Исус можел да върши велики чудеса. Те искали да бъдат с Него.

6 Исус завел учениците Си в едно безлюдно място икатоседнал, започнал да ги поучава. Все повече и повече хора се натрупали. Станало време за вечеря. Сигурно всички били много гладни.

7 Исус погледнал тълпата. Той попитал Филип: От къде да купим хляб, за да нахраним всички? Исус знаел какво трябвало да направи, но просто изпитвал ученика Си.

8 Много пари ще трябват за да нахраним всички тези хора, казал Филип. Той се притеснявал, че нямало да им стигнат парите.

9 Един друг ученик Андрей (брат на Симон Петър), казал на Исус: Тук има едно момче, което има 5 ечемичени хляба и 2 малки рибки...

10 ... Но какво са това за толкова много хора? Андрей не можел да разбере как обяда на малкото момче можел да нахрани толкова много хора въпреки, че момчетобилоготоводагодаденаисус.

11 Исус казал: Нека хората да седнат на групи. Всички седнали. Само мъжете били около Уау! Пет хиляди! Освен това, там имало и жени и деца.

12 Исус взел хляба и рибите. Малкото момче явно се било доверило на Исус. То не знаело защо Исус бил поискал обяда му, нито какво Исус щял да направи с него. Може би си е помислило: Ако си дам храната, за мен няма да остане нищо. Но въпреки това, момчето дало хляба и рибките си на Исус.

13 Исус се помолил. Той благодарил на Бог. За 5 хляба и 2 рибки? Да! Исус благодарил на Бог и Го помолил да благослови храната.

14 След като се помолил, Исус разчупил хляба и рибките, и ги дал на учениците Си, за да ги раздадат на хората. Точно тогава, хората видяли великото чудо, което Исус извършил. Всички яли докато се нахранят напълно и пак останала много храна.

15 След като всички се нахранили, останали още много парчета хляб и риба. Исус казал на учениците Си: Съберете остатъците, за да не се загуби нищо. Учениците напълнили 12 кошници с парчета хляб и риба, които били останали.

16 През онзи ден, Исус нахранил 5000 човека с обяда на едно малко момче. Един друг път, Той бил нахранил над 4000 човека със седем хляба и малко риба. Когато обикновените хора видяли тези чудеса, те не завиждали като ядосаните Фарисеи. Вместо това, те казвали: Това наистина е Пророкът, Който трябваше да дойде на света. Те разбрали, че Исус бил Спасителят, Чийто идване било обещано в Божието Свято Слово.

17 Исус Нахранва 5000 Човека е история от Божието Слово Библията, намираща се в Йоан 6 Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

18 Край!

19 Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, който ни сътвори и който иска вие да Го познаете. Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги. Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да умреш за моите грехове, ичесегасиживотново. Моля Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да мога да имам нов живот сега, и единдендабъдастеб завинаги. ПомогнимидаТисепокорявамидаживеяза Теб като Твое дете. Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да

Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да Седемнадесета глава НОВИ НЕЩА Когато излязоха от сладкарницата, не знаеха какво да правят. - Ако се върна в къщи каза Елито, - трябва да скучая. - Да се поразходим тогава. - Добре. - Колко е часът? Забравил

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно