Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf

Размер: px
Започни от страница:

Download "Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf"

Препис

1 SHERPA МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПЛИТ термопомпа въздух-вода с вграден бойлер 150 л ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ Комбинацията от инверторна термопомпа въздух-вода и термопомпа вода-вода позволява отопление/охлаждане и високотемпературно производство, независимо от атмосферните условия. > 4 5 C (1) : И ЕДНОВРЕМЕННО Двата взаимосвързани хладилни цикъла позволяват отделяне на отоплението/охлаждането от производството, което прави възможна паралелната работа и избягва прекъсванията в домашния комфорт. ИЗЦЯЛО ИНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГИЯ НА OLIMPIA SPLENDID 100% 80% 0% СЕНЗОРЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС Изключително гъвкавия и конфигурируем контрол на - персонализиране при инсталирането на работната среда на двата цикъла - персонализиране при инсталирането на нуждите от комфорт и - оптимизация на енергийното представяне чрез управление работата на двойната охлаждаща верига. DHW 5 5 C БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА Съхранението на високотемпературна позволява да се намали обема на бойлера с до 30%, за затопляне на радиаторите в банята и предотвратява енергоемки антилегионела цикли, които обикновено се извършват чрез използване на електрическо съпротивление. Не- ИНВЕРТОР AC ИНВЕРТОР DC ИНВЕРТОР Спестяване 30% Съвместим с: CONTROL 150-ЛИТРОВ ВГРАДЕН БОЙЛЕР 150-литров вграден високоефективен бойлер (1) Клас сезонна ефективност за средна климатична зона и температура на потока 55 C 26

2 SiOS система управлява: Охлаждането Охлаждане + висока температура на ТЕРМО ПОМПИ Отоплението Отопление + висока температура на КОНВЕКТОРИ РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ + висока температура на Производството на е гарантирано независимо от външната температура за оптимална работа през цялата година, което не се гарантира с традиционните термопомпи. РЕЖИМ НА ОХЛАЖДАНЕ + висока температура на с рекуперация на енергията Енергията, която се губи при работата на компресора и се изхвърля в атмосферата, се рекуперира и използва за производство на до 5 С. UNICO модул 5 C Производството на се осигурява чрез компресора в хидравличния модул на термопомпата и се контролира по температурата на връщащата вода от серпентината на бойлера модул 5 C СПЛИТ СИСТЕМИ 40 C Нискотемпературният отоплителен режим се осигурява от компресора на външното тяло на термопомпата. Възстановяване на енергия C ПРЕНОСИМИ КЛИМАТИЦИ ОХЛАДИТЕЛИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА И ЕНЕРГИЙНИ ПОЛЗИ При лоши климатични условия традиционните термопомпи намаляват своята ефективност, като подгряват водата работната си област и гарантира висока температура на производството на битова гореща вода. Температура на вътрешния въздух Температура на външния въздух Оптимален работен диапазон при традиционните термопомпи Разширен работен диапазон технология Двойният охладителен кръг позволява по-високи температурни нива на производство благодарение на веригата вода вода, която е независима от външната температура. Възстановяване на отоплението - технология През лятото в режим на охлаждане, охлаждащият цикъл на производството отвежда топлината от веригата комфорт, увеличавайки общата ефективност на системата ВЛАГОУЛОВИТЕЛИ/ ВЛАГОИЗПАРИТЕЛИ ОБЕМ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИЯ ДЯЛ ЗА ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ - ВЕИ ДИРЕКТИВА ГАЗОВИ Технологията, благодарение на ефективното управление на отоплението в сгради с висок енергиен клас, гарантира необходимия дял на възобновяема енергия (Директива 20/20) без монтаж на допълнителни устройства. Традиционни термопомпи Термопомпи Sherpa ДОМАШЕН 55% 45% Възобновяем дял Не-възобновяем дял 45% 55% Възобновяем дял Не-възобновяем дял 2 ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ

3 SHERPA ХАРАКТЕРИСТИКИ Производство на (Битова Гореща Вода) с висока температура до 5 C във вградения бойлер. управление: група термопомпи вода-вода вградени във вътрешното тяло осигуряват битова гореща вода с висока температура независимо от външните климатични условия. Непрекъсната наличност на : гарантирана от съкращения в двойната охладителна верига. Предотвратяване на анти-легионела цикъл използвайки охлаждащия цикъл при висока температура. Двустепенен електрически нагревател: активиране на една или две степени за поддръжка на помпата чрез лесна конфигурация на електронния контрол. Всяка степен се активира в зависимост от нуждата от термична мощност, за да се оптимизира енергийната консумация. Конфигурируеми точки: две точки за настройка в режим охлаждане, три точки за настройка в режим отопление (едната, от които за ), които са избираеми чрез отдалечен контакт. Седмичен,, ваканция и дневен програматор с нощен режим. Климатични криви с датчик за температурата на външния въздух: достъпни са две криви една за охлаждане и една за отопление. Климатичните криви позволяват температурата на доставената от системата вода да варира в зависимост от климатичните условия, адаптирайки отоплителните нужди на сградата, за да се увеличи енергоспестяването. Екологични фреони: R410a(1) за реверсивната верига за климатизация и R134a(2) за високотемпературната верига за производството. 150-литров вграден високоефективен бойлер Производство на 40 до 3.6 дни (3) Носеща конструкция 2 Топлообменник на основната верига 3 Разширителен съд на системната верига 4 Колектор електрически резистори 5 Електронна циркулационна помпа на основната верига Tрипътен вентил 5 Компресор на вторичната верига () 58 Разширителен вентил на веригата 59 Топлообменник на веригата 10 5 Електронна циркулационна помпа на веригата 5 Поточен регулатор 12 5 Измервателен уред 13 5 Измервателен уред на потока 14 5 Автоматичен обезвъздушител 15 5 Хладилни връзки 16 5 Хидравлични връзки (за система и външен бойлер) 1 5 Технически отвор за автоматично пълнене на веригата 18 5 разширителен съд 19 5 Бойлер за 20 Електронно табло за управление (1) не херметизиран уред, съдържащ флуориран газ с КГЗ = 2088 (2) не херметизиран уред, съдържащ флуориран газ с КГЗ = 1430 Стандартно оборудване: - Комплект датчик за външна температура 28

4 SiOS НАЧАЛНА СТРАНИЦА Началната страница показва следната информация: A - Системни дата и час B - Текущия работен режим (в готовност, охлаждане, отопление, само ) C - Активирани опции (климатична крива, турбо, изкл., анти-легионела, нощен режим, ЕКО режим) D - Аларми/отмяна (мигайки) E - Стойности на водната температура на системата, активни таймери, ваканция, оценка F - Стойности на водната температура на бойлера, активни таймери, ваканция G - Икони за активация: Mode: работен режим Tset: точки за настройка на системата Menu: функции на уреда ТЕРМО ПОМПИ КОНВЕКТОРИ UNICO РАБОТНИ РЕЖИМИ Докосвайки иконата Mode, имате достъп до страницата за конфигурация на работните режими. Иконите за избор на всички възможни работни режими за изобразени в тази страница:, системата е изключена, системата произвежда студена вода, докато достигне зададената точка (фиксирана или динамично зададена от климатична крива), системата произвежда гореща вода, докато достигне зададената точка (фиксирана или динамично зададена от климатична крива), системата произвежда вода, до достигне зададената точка на енергоспестяване (ако климатична крива е активирана зададената точка на Еко режим се пренебрегва), системата ограничава производството и шума на външното тяло тяло до зададената граница. СПЛИТ СИСТЕМИ ПРЕНОСИМИ КЛИМАТИЦИ ОХЛАДИТЕЛИ ТОЧКА ЗА НАСТРОЙКА Докосвайки иконата Tset получавате достъп до страницата за конфигурация на точките за настройка. Точките за настройка на отоплението и охлаждането се пренебрегват, ако е включена точката за настройка чрез климатична крива. Зададената стойност се променя само чрез докосване на настроената стойност. ВЛАГОУЛОВИТЕЛИ/ ВЛАГОИЗПАРИТЕЛИ ТАЙМЕРИ Докосвайки иконата таймери получавате достъп до наличните програми. Докосвайки иконата Таймер отопление/охлаждане Таймер Нощен таймер получавате достъп до страницата за визуализация на активирания диапазон на всеки таймер. ГАЗОВИ ДОМАШЕН 29 ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ

5 SHERPA 13 13T 16 16T Вътрешно тяло Код A A Външно тяло Code OS-CEBSH24EI OS-CEBCH36EI OS-CEINH48EI OS-CETNH48EI OS-CEINH60EI OS-CETNH60EI Цикъл въздух-вода (системна верига) Отоплителен (а) kw 6,5 10,5 12,5 12, СОР W/W 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Отоплителен (b) kw 5,0 8,3 10,0 10,0 10,5 12,0 СОР W/W 3,1 3,2 3,1 3,1 2,9 2,9 Отоплителен (c) kw 6,2 9,9,6,6 13,0 14,6 СОР W/W 3,4 3,2 3,3 3,3 3,2 3,0 Отоплителен (d) kw 4,8,8 9,3 9,3 9,8 10,9 СОР W/W 2,5 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 Охладителен (e) kw,6 12,1 12,6 12,8 13,8 15,3 W/W 4,0 4,4 3,5 3,5 3,1 3,2 Охладителен (f) kw 5,6 8,1 10,4 10,4,3 12,8 W/W 3,1 3, , 2,8 Клас енергийна ефективност (55 C) Цикъл вода-вода () Отоплителен (h) kw 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 СОР W/W 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 Отоплителен (i) kw 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 СОР W/W 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 Звуково ниво на вътрешното тяло Ниво на звуково налягане в режим отопл.или охл. db(a) Ниво на звукова мощност в режим отопл.или охл. db(a) Ниво на звукова мощност в режим отопл.или охл и db(a) Звуково ниво на външното тяло Ниво на звуково налягане db(a) 51/52 53/55 5/5 5/5 5/5 5/59 Ниво на звукова мощност db(a) 64/65 66/68 0/0 0/0 0/0 0/2 Тип на изпарителя пластинчат пластинчат пластинчат пластинчат пластинчат пластинчат Диаметър на входящата тръба 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" Диаметър на изходящата тръба 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" на Циркулационна помпа W на системната Циркулационна помпа W Напор kpa Обем на разширителния съд l Обем на разширителния съд за l Ел. захранване на вътрешното тяло 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 Максимален консумиран ток (g) A 14,1 14,1 2,2 2,2 2,2 2,2 Ел. захранване на външното тяло 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 230/1/50 400/3/50 Максимален консумиран ток A 13, ,15 28,5 Диаметър на хидравличните връзки 1" 1" 1" 1" 1" 1" Тръбни връзки вход за питейна вода и изход 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Допълнителни отоплителни елементи kw 1,5+1,5 1,5+1, Фреон цикъл въздух-вода тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A Коефициент на глобално затопляне КГЗ Зареждане с фреон Kg 2,1 2,5 4,45 4,0 4,45 4,2 Фреон () тип R134a R134a R134a R134a R134a R134a Коефициент на глобално затопляне КГЗ Обем на бойлера l 150 Материал на вътрешната обвивка Емайлирана стомана Топлообменник в бойлера Стомамена тръба Изолация Твърд експандиран полиуретан 13 13T 16 16T kw) W A35 5,60 0,00 1,81 3,1 8,10 0,00 2,63 3,1 10,40 0,00 3,4 3,0 10,40 0,00 3,4 3,0,30 0,00 4,19 2, 12,80 0,00 4,5 2,8 W65/ W12 W A35 и W65/ W12 0,64 1,28 0,56 2,3 0,64 1,28 0,56 2,3 0,64 1,28 0,56 2,3 0,64 1,28 0,56 2,3 0,64 1,28 0,56 2,3 0,64 1,28 0,56 2,3 5,60 1,28 1,55 3,6 8,10 1,28 2,35 3,4 10,40 1,28 3,16 3,3 10,40 3,16 3,16 3,3,30 1,28 3,65 3,1 12,80 1,28 4,23 3,0 a) Темп. на водата 35 C / Външна температ. С b) Темп. на водата 35 C / Външна температ. -2 С c) Темп. на водата 45 C / Външна температ. С 30 d) Темп. на водата 45 C / Външна температ. -2 С e) Темп. на водата 18 C / Външна температ. 35 С g) С допълнително електрическо съпротивление i) Темп. на водата 55 C / Темп. на водата при цикъла комфорт 12 С

6 ТЕРМО ПОМПИ UNICO SiOS 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 ОХЛАЖДАНЕ + С ЕНРГО-ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ През лятото при работа в охлаждащ режим, цикълът специализиран за производство на извлича топлината от връщащата се от системната верига вода. 1,00 0,00 Охладителните нужди на сградата са частично задоволени от цикъла и охладителния цикъл комфорт трябва да доставя по-малко енергия, намалявайки скоростта на инверторния компресор. КОНВЕКТОРИ ОХЛ. само охлаждане ОХЛ. охлаждане + Топлината отделена от системата се възстановява в гореща вода за битови нужди. Производителността на интегрираната система се увеличава (съотношение между произведената и консумираната енергия) Време за загряване на котела със 150 литров бойлер с вода C СПЛИТ СИСТЕМИ 3:14 13/13T 16/16T Ч. мм. 3:00 2:45 2:31 2:16 2:02 1:48 ПРЕНОСИМИ КЛИМАТИЦИ 1: Температура на външния въздух (C ) ОХЛАДИТЕЛИ Вътрешно тяло SMALL 13 13T BIG 16 16T A mm ВЪТРЕШНО ТЯЛО ВЪНШНО ТЯЛО ВЛАГОУЛОВИТЕЛИ/ ВЛАГОИЗПАРИТЕЛИ B mm H mm Тегло kg H A B H Външно тяло 13 13T 16 1 вентилатор 2 вентилатора 16T A mm A ГАЗОВИ B mm H mm Тегло kg H Код. B0665 КОМПЛЕКТ ОТОПЛИТЕЛЕН КАБЕЛ Предотвратява образуването на лед на дъното на външното тяло в случай на продължителна работа в изключително сурови условия. A B ДОМАШЕН * Вътрешни тестове на Olimpia Splendid 31 ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956 2019 Италианска компания от 1956 ТЕРМОПОМПИ Сплит система SHERPA Продуктов номер Описание Цена с ДДС Хидравличен Модул Външно тяло 599501A OS-CESHH24EI Сплит система SHERPA 7 монофазна 5 699,00 лв. 599501A

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ КАТАЛОГ Разширената гама от термопомпи, позволява по-голями и по-усъвършенствани решения във всяка домашна среда, както за отопление и охлаждане, така и и за производство на битова гореща вода. Новата

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

SHS Eco Save Sundez+Alarko.cdr

SHS Eco Save Sundez+Alarko.cdr Топлинен комфорт + Икономия на енергия WWW. ECOTHERM. BG Хибридна система - перфектно съчетание на термопомпа и газов котел Хибридната система съчетава, по перфектен и интелигентен начин, работата на сплит

Подробно

Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД

Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД Системни решения за производствени сгради Ховал ЕООД Системно решение, което пести енергия и пари, гарантира приятни условия на труд Отопление, охлаждане и вентилация, чрез децентрализирани климатични

Подробно

Catalog Termopompi.cdr

Catalog Termopompi.cdr ТЕРМОПОМПИ Екотерм Проект ЕАД SDAWWR термопомпа въздухвода Многофункционалната термопомпа "въздухвода" от серията Sundez WR е предназначена да работи в режим на охлаждане, отопление и производство на битова

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и Bi2 SLR air с радиаторен панел за открит вертикален монтаж SLR Air Продуктов номер - TR (сензорен) 01856 01857 01858 01859 01860 Продуктов номер - AR (аналогов) 01772 01773 01774 01775 01776 Звукова мощност

Подробно

CLIM UP СТЕНЕН КЛИМАТИК КОМФОРТ ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ easylife

CLIM UP СТЕНЕН КЛИМАТИК КОМФОРТ ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ easylife CLIM UP СТЕНЕН КЛИМАТИК КОМФОРТ ПРЕЗ ВСИЧКИ СЕЗОНИ easylife www.ruvex.bg ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПО-ГОЛЯМ КОМФОРТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Безшумна работа от 20 db (A) Екологично решение Хладилен агент

Подробно

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMANCE SMART POWER

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMANCE SMART POWER ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMNCE SMRT POWER ИКОНОМИИ & ТЕХНОЛОГИИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: РЕАЛИЗИРАТЕ ИКОНОМИИ, КОГАТО ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО СЕ УВЕЛИЧАВА Комисията за Енергийно Регулиране прогнозира,

Подробно

от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт

от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт от 25 до 35 KW Дизайн и технология за вашия комфорт Семпли линии и елегантност Перфектна комбинация от отлични характеристики и стилен дизайн. Газовият котел ROMSTAL Habitat се отличава с изчистена линия,

Подробно

スライド 1

スライド 1 Нов сплит инверторен модел Nordic за ниски външни температури FUJITSU GENERAL LIMITED Клас 2.5 kw / 3.4 Kw NORDIC модел 09/12 Външно тяло с нова система за предпазване от замръзване (с нагревател на основата)

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл

Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни фл Таблица с параметри: Wilo-TOP-S 50/10 (3~400/230 V, PN 6/10) Характеристики Трифазен ток Клас на енергийна ефективност Клас EEI C Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване) Водно-гликолови смеси

Подробно

Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow

Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow Направете крачка към бъдещето for a greener tomorrow Oтоплява, охлажда и произвежда гореща вода за битовите Ви нужди, като в същото време осигурява повече комфорт и намалява енергийните Ви разходи Ново

Подробно

Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА

Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА Геотермална термопомпа Daikin Altherma 4 предимства Геотермалната енергия е свободен източник на енергия за отопление и битова гореща вода. Тя

Подробно

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су

Производствена гама: Wilo-Stratos GIGA Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със су Подобна фигура Конструкция Високоефективна помпа Inline с мотор EC и електронно адаптиране на мощността, със сух ротор. Изпълнение като едностъпална нисконапорна центробежна помпа с фланцово присъединяване

Подробно

Системни решения за отопление и охлаждане на логистични центрове Ховал ЕООД

Системни решения за отопление и охлаждане на логистични центрове Ховал ЕООД Системни решения за отопление и охлаждане на логистични центрове Ховал ЕООД Системно решение, което пести енергия и пари, гарантира приятни условия на труд Отопление, охлаждане и вентилация, чрез децентрализирани

Подробно

Installation manuals

Installation manuals /6 Подходящи вътрешни тела CHYHBHAAV2 CHYHBH8AAV2 Забележки - P777- - 6.2 2/6 Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7... Комфорт (отопление) R/W [-7]~[-6], стъпка: A..2. 2 C 7...2

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Модел Захранване (Ph-V-Hz) Мощност Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Модел Захранване (Ph-V-Hz) Мощност Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Захранване (Ph-V-Hz) Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP (W/W) Енергиен клас Вътрешно Външно Тръбни връзки CS-25V3A-1B163AY4L

Подробно

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Модел Захранване (Ph-V-Hz) Мощност Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP

НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Модел Захранване (Ph-V-Hz) Мощност Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP НИСКОТЕМПЕРАТУРНИ КЛИМАТИЦИ CHIGO - LOW AMBIENT Високостенни - DC INVERTER (R410) Захранване (Ph-V-Hz) Ел. консум. Работен ток SEER/SCOP (W/W) Енергиен клас Вътрешно Външно Тръбни връзки CS-25V3A-1B163AY4L

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. 22.3.209 г. ALPHA3 32-60 80 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 9937964 Високоефективна циркулационни помпа с потопен ротор за циркулация на течности

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

ClimaCom_Broshura_Back_2008

ClimaCom_Broshura_Back_2008 Създаваме по-добро бъдеще Активна екологична политика Mitsubishi Electric Group насърчава непрекъснатата изследователска дейност и се ангажира с опазването и възстановяването на глобалната околна среда

Подробно

Термопомпи БГ Терм ООД ценова листа 05/2019 Инверторни термопомпи Инверторни термопомпи Viessmann (Германия) Максимална отопл. мощност kw A7/W35 8,4 1

Термопомпи БГ Терм ООД ценова листа 05/2019 Инверторни термопомпи Инверторни термопомпи Viessmann (Германия) Максимална отопл. мощност kw A7/W35 8,4 1 Viessmann (Германия) 8,4 10,2 12,1 1 1 17,1 Мат.гр. W2 Vitocal 100-S 230 V, тип AWB-M-Е 101.A Термопомпа въздух/вода, сплит система за отопление, състояща се от: вътрешно тяло и външно тяло, управление

Подробно

ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ И МУЛТИСПЛИТ РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА И ОФИСА ЦЕНОВА ЛИСТА

ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ И МУЛТИСПЛИТ РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА И ОФИСА ЦЕНОВА ЛИСТА ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ И МУЛТИСПЛИТ РЕШЕНИЯ ЗА ДОМА И ОФИСА ЦЕНОВА ЛИСТА 2019-2020 2 ПРОМОЦИЯ ЛЯТО 2019 MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF R32 MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF 2.5 141 6.2 2.5 0.5-2.9 0.800

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли СЕРИЯ Горелките от серия покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли с диатермично масло. Горелките са двустепенни и са оборудвани с програматор, който дава

Подробно

СССШШС

СССШШС Инверторни климатици 2019 Think green Think SENDO Инверторните климатици SENDO използват технология, при която се постига по-висока енергийна ефективност, тъй като та се регулира постепенно и автоматично

Подробно

Моноблок

Моноблок Моноблок Нашата визия Като водещ доставчик на отоплителна техника, продуктовото портфолио на LG се състои от широка гама обновяеми енергийни системи с голяма енергийна ефективност, осигуряващи подходящи

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр СЕРИЯ Горелките от серията покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогресивни или като модулиращи с инсталиране на PID регулатор на мощността и съответния датчик (за температура

Подробно

makscom екологичен бойлер една система с бъдеще... Използвайте разумно природната топлина! За защита от атмосферни въздействия и икономисване на разхо

makscom екологичен бойлер една система с бъдеще... Използвайте разумно природната топлина! За защита от атмосферни въздействия и икономисване на разхо екологичен бойлер една система с бъдеще... Използвайте разумно природната топлина! За защита от атмосферни въздействия и икономисване на разходи. DOUBLE ENERGY Топлата вода във всяка сграда е извор на

Подробно

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ модел SL за открит монтаж, двутръбна система A B C D E Модел SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 83 модел SL за открит монтаж, двутръбна система SL 200 SL 400 SL 600 SL 800 SL 1000 Обща охладителна мощност W 830 1760 2650 3340 3800 Осезаема охладителна мощност W 620 1270 1960 2650 3010 Воден дебит lt/h

Подробно

Направетекрачка къмбъдещето f oragr eenert omor r ow

Направетекрачка къмбъдещето f oragr eenert omor r ow Направетекрачка къмбъдещето f oragr eenert omor r ow Oтоплява,охлаждаипроизвежда горещаводазабитовитевинужди, катовсъщотовремеосигурява повечекомфортинамалява енергийнитевиразходи Новопоколениеикономичнаприродосъобразна

Подробно

Auslegungstabellen xlsm

Auslegungstabellen xlsm ОРАЗМЕРИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ. Термопомпа IMP 09/15 Страна 2 Страна 3 Страна 8 Страна 12 Страна 16 Страна 17 Описание на позицията хидравлика електросъоръжения Указания за проектиране термопомпи тип въздух-вода

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк СЕРИЯ Горелките от серия се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно