PRODUCT

Размер: px
Започни от страница:

Download "PRODUCT"

Препис

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: June 2009 BD BBL CHROMagar Staph aureus ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar Staph aureus е селективна среда за изолиране, преброяване и идентифициране на Staphylococcus aureus от клинични и хранителни източници. Потвърждаващо тестуване на типичните изолати от клинични източници не се изисква. BBL CHROMagar Staph aureus (готова среда в чашки) е утвърдена от научноизследователския институт АОАС по програмата Проверени методи за работа за анализ на натурални яйца, пушена сьомга и приготвен ростбиф с използване на методите на АОАС и ISO. 1,2 Изисква се потвърждаващо тестуване на розоволилави колонии, получени от описаните по-горе хранителни матрици. ПРИНЦИПИ И ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Микробиологичен метод. S. aureus е добре документиран патоген. Той е отговорен за широк кръг инфекции, от повърхностни до общи. 3,4 Поради широката разпространеност на този организъм и неговите клинични импликации откриването му е от особено голямо значение. Стафилококовото хранително отравяне, причинено от S. aureus, е едно от найразпространените хранителни разстройства в света. Неговото откриване и преброяване помага за предоставянето на информация относно потенциално рискови за здравето храни, като в същото време е индикатор за слаба хигиена. 5 Препоръчва се също този организъм да се използва като индикатор за качеството на вода. 6 BBL CHROMagar Staph aureus е предназначена за изолиране, преброяване и идентифициране на S. Aureus въз основа на образуване на колонии с розоволилав цвят. Добавянето на хромогенни субстрати към средата улеснява диференцирането на S. aureus от други организми. Преимуществото на BBL CHROMagar Staph aureus по отношение на някои традиционни среди, като Baird-Parker Agar е възможността за идентифициране на S. aureus за 24 вместо 48 часа. BBL CHROMagar Staph aureus първоначално е разработена от A. Rambach, CHROMagar, Париж, Франция. BD, по лицензионно споразумение, оптимизира тази формула използвайки патентована интелектуална собственост, използвана при производството на готова среда в чашки BBL CHROMagar Staph aureus. Специално подбрани пептони Difco доставят хранителните вещества. Добавянето на селективни агенти инхибира растежа на грамотрицателни организми, дрожди и някои грамположителни коки. Хромогенната смес се състои от изкуствени субстрати (хромогени), които освобождават неразтворимо оцветено съединение при хидролизирането им от специфични ензими. Това улеснява откриването и диференцирането на S. aureus от други организми. S. aureus използва един от хромогенните субстрати, произвеждайки колонии с розоволилав цвят. Растеж на розоволилави колонии за 24 ч. се разглежда като положителен резултат за S. aureus в BBL CHROMagar Staph aureus. *ДОСТАВЯНИТЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБРАЗЦИ НА ТОЗИ МОДЕЛ ТЕСТОВ КОМПЛЕКТ БЯХА НЕЗАВИСИМО ОЦЕНЕНИ ОТ НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ АОАС КАТО ПРИГОДНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕСИФИКАЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ПОСОЧЕНИ В ЛИСТОВКИТЕ С ОПИСАНИЕ НА ТЕСТОВИЯ КОМПЛЕКТ. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ НАСТОЯЩИЯ КОМПЛЕКТ ОТГОВАРЯ ВЪВ ВСИЧКИ ОТНОШЕНИЯ НА ПЪРВОНАЧАЛНО ОЦЕНЕНИТЕ ОТ НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ИНСТИТУТ АОАС СПЕСИФИКАЦИИ, ПОСОЧЕНИ ДЕТАЙЛНО В СЕРТИФИКАТ НОМЕР Проверени методи за работа. PA Стр. 1 oт 7

2 Различни от S. aureus бактерии могат да използват други хромогенни субстрати, резултиращи в поява на сини, синьозелени или, при неизползване на хромогенни субстрати, колонии с естествен цвят. РЕАГЕНТИ BBL CHROMagar Staph aureus Приблизителна формула* на литър пречистена вода Хромопептон 40,0 g Натриев хлорид 25,0 g Хромогенна смес 0,5 g Инхибиторни агенти 0,07 g Агар 14,0 g ph: 6,8 +/- 0,2 *Пригоден и/или допълнен според изискванията за удовлетворяване на критериите за ефективно функциониране. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. Само за професионална употреба. При наличие на излишна влажност обърнете дъното над капака за да се изсуши на въздух, с цел предотвратяване образуването на уплътняващ слой между горната част и дъното на чашката по време на инкубация. Не излагайте на светлина по време на сушене. Вижте СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ. Не използвайте чашки, ако те съдържат признаци на микробно замърсяване, обезцветяване, изсушаване, пукнатини или други признаци на увреждане. В клиничните материали могат да присъстват патогенни микроорганизми, в това число хепатитни вируси и човешки имунодефицитен вирус. При обработката на всички предмети, замърсени с кръв и други телесни течности, е необходимо спазване на стандартните предпазни мерки 7-10 и институционални правила. Съблюдавайте асептичните техники и установените предпазни мерки срещу микробиологични рискове по време на всички процедури. След употреба приготвените чашки, контейнери с материали и други замърсени материали трябва да бъдат стерилизирани чрез автоклавна обработка преди изхвърлянето им. За справка относно асептичните манипулационни процедури, биологичните опасности и изхвърлянето на използвания продукт вижте документа ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ След получаване съхранявайте чашките на тъмно, при температура от 2 до 8 С, в оригиналната им маншетна опаковка до момента на непосредствената им употреба. Не допускайте замразяване и прегряване. Чашките могат да бъдат инокулирани до изтичане на срока на годност (виж етикета на опаковката) и инкубирани според препоръчваните инкубационни периоди. Отворените комплекти от 10 чашки могат да се използват в продължение на една седмица при съхранение на чисто място при температура от 2 до 8 С. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ Проверете функционирането чрез инокулиране на представителна мостра от чашки с чисти култури на стабилни контролни организми, произвеждащи известни и желани реакции (за подробности вижте документа ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА). Посочените в таблицата по-долу контролни щамове са препоръчителни. Инкубирайте аеробно за 18 до 24 часа при температура 35 ± 2 C на тъмно. PA Стр. 2 oт 7

3 Щамове Staphylococcus aureus ATCC Staphylococcus saprophyticus ATCC Proteus mirabilis ATCC Неинокулирани Темпове на растеж Растеж; розоволилави колонии Растеж; зелени до синьозелени колонии Инхибиране (частично до пълно) Безцветни до светлокехлибарени, лесно за проследяване помътняване Необходимо е спазване на изискванията за качествен контрол според приложимите местни, щатски и/или федерални норми или акредитационните изисквания и стандартните за вашата лаборатория процедури по качествен контрол. Препоръчва се клиничния потребител да се обърне към приложимите указания на Института по клинични и лабораторни стандарти (бивш NCCLS) за подходящи практики по качествен контрол. ПРОЦЕДУРА Предоставяни материали BBL CHROMagar Staph aureus, доставяна в 90 mm Stacker чашки Необходими, но непредоставяни материали: Допълнителна културална среда, реагенти и друго лабораторно оборудване според нуждите. Видове материали За подробности относно събирането на материали/образци и манипулационните процедури се отнасяйте към съответните текстове или стандарти. Тази среда се използва за изолиране на Staohylococcus aureus от всички типове клинични материали. Вижте също РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА. За тестуване на храни следвайте подходящите стандартни методи за подробности относно приготвянето на образци и обработка в съответствие с типа образец и географското местоположение. Методика на тестуване Спазвайте асептичните техники. Агарната повърхност трябва да е гладка и влажна, но без излишна влажност. За клинични материали инокулирайте материала върху чашка с BBL CHROMagar Staph aureus и посейте за изолация възможно най-бързо след получаването му в лабораторията. Ако материалът е култивиран от намазка, потрийте намазката върху неголям участък в края; след това направете посявка от тази повърхност с примка. Инкубирайте чашките аеробно при температура 35 ± 2 C за ч в обърнато положение (агарна среда нагоре). За образци от храна се отнасяйте към съответните референции и следвайте приложимите стандартни методи. Инокулирайте хомогенизираните образци от храна в BBL CHROMagar Staph aureus с използване на техниката за разпространяване. Инкубирайте чашките аеробно при температура 35 ± -37 C за ч в обърнато положение (агарна среда нагоре). Резултати След правилно инкубиране отчетете данните върху бял фон. S. aureus ще произведе розоволилави до оранжеви/розоволилави колонии в среда BBL CHROMagar. Повечето грамположителни организми, ако не са инхибирани, ще произведат сини, синьозелени или с естествен цвят (безцветни, бели или кремави) колонии. Грамотрицателните организми и дрожди се инхибират частично до изцяло. РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА Функционални резултати 12 Клинично тестуване 1. При полево проучване, проведено в голяма общинска болница в САЩ, бяха оценени 201 материали от гърло и храчки от пациенти с цистична фиброза и 459 назални материали от други болнични пациенти в BBL CHROMagar Staph aureus. PA Стр. 3 oт 7

4 BBL CHROMagar Staph aureus бе сравнявана с кръвен агар или Mannitol Salt Agar, с потвърждаване на изолатите чрез коагулаза върху предметно стъкло. S. aureus бе открита в 190 комбинирани материала. BBL CHROMagar Staph aureus откри 9 допълнителни положителни на S. aureus култури, които не бяха открити в обикновената среда. В средата BBL CHROMagar Staph aureus бяха наблюдавани също четири потенциално фалшиви положителни резултата след 24-часова инкубация: две коринебактерии и две отрицателни към коагулаза стафилококи. BBL CHROMagar Staph aureus показа обща чувствителност от 99,5% и специфичност от 99,2% В европейско изследване върху CHROMagar Staph aureus, Mannitol Salt Agar и Columbia Agar with 5% Sheep Blood бяха посяти сто шестдесет и пет (165) материала от рутинни лабораторни изследвания, състоящи се от 100 материала, показали наличие на S. aureus при стандартни методи (=известни като положителни материали) и 65 известни като отрицателни материала. Типовете материали са посочени в Таблица 1. Чашките бяха инкубирани 20 до 24 часа при температура от 35 до 37 C и бяха отчетени за колонии със съмнение за S. aureus. Тестове за коагулаза в пробирка бяха проведени за всички съмнителни колонии от трите среди. Също така бе определен темпа на растеж на S.aureus (оценяван полуколичествено). Таблица 1: Видове материали Тип Известни материал положителни за S. Известни отрицателни за S. aureus материали aureus материали Абсцеси 14 6 Асцитна течност 1 0 Кост 1 0 Торбичка 1 0 Катетър 4 0 Дренаж 1 0 Фистула 0 1 Хирургични материали Други намазки Флегмона 1 0 Трахеални секрети 1 0 Рани Общо Резултати: От 165 материала 100 показаха растеж на S. aureus във всякаква среда, потвърден от тестуване за коагулаза на всички среди. В CHROMagar Staph aureus 100 материала показаха растеж на S. aureus; в Mannitol Salt Agar 91 показаха растеж на S. aureus; в Columbia Agar заедно с тестуване за коагулаза 98 материала бяха положителни за S. aureus. В CHROMagar Staph aureus имаше един фалшив положителен резултат, който се оказа че е Streptococcus agalactiae. След повторно посяване в CHROMagar Staph aureus колониите бяха повече виолетови, отколкото розови до розоволилави на цвят. Сред известните като отрицателни материали имаше 5 култури с виолетови или лилави колонии, подобни на S. aureus по цвят. Въпреки това, те могат да бъдат лесно диференцирани от колониите на S. aureus (=розови до розоволилави) от човек, който не е добре запознат с цветовете на колониите на различните растящи в среда видове (на него му бе предоставено преди началото на изследването само резюме на цветовете и организмите, появяващи се в средата). Чувствителността на CHROMagar Staph aureus (въз основа на колонии с розов до розоволилав цвят), Mannitol Salt Agar (въз основа на колонии, обкръжени от жълта среда) и Columbia Agar (растеж на типични за S. aureus колонии с тестуване за коагулаза) бе 100%, 91% и 98%. Специфичността на CHROMagar Staph aureus бе 98,5%. PA Стр. 4 oт 7

5 Интензивността на растеж в CHROMagar Staph aureus бе значително по-висока от тази в MSA (p= 0,05); вижте таблица 2. CHROMagar Staph aureus може да се използва за разнообразни материали. Таблица 2: Интензивност на растеж на изолати на S. aureus в CSA* сравнен с MSA* Интензивност на растеж CSA = Col CSA> Col Col>CSA CSA=MSA CSA>MSA MSA>CSA Брой материали ** 8 * CSA, CHROMagar Staph aureus; MSA, Mannitol Salt Agar, Col, Columbia Agar with 5% Sheep Blood ** статистически значителна разлика (p= 0,05) Тестуване на храни BBL CHROMagar Staph aureus е утвърдена от научно-изследователския институт АОАС по програмата Проверени методи за работа. Средата бе оценена от външна референтна лаборатория, както и вътрешно от BD, за отделяне и преброяване на S. aureus в приготвен ростбиф, пушена сьомга и натурални яйца. Отделянето и преброяването на S. aureus в BBL CHROMagar Staph aureus бе сравнено с референтна среда в чашки на AOAC и ISO, Baird-Parker Agar, с използване на препоръчвани разредители при ниски, средни и високи нива на инокулат от S. aureus. След 24-часова инкубация бе извършено преброяване в BBL CHROMagar Staph aureus и след 48 часа в Baird-Parker Agar. На база на статистически анализ не бе открита значителна разлика между референтните методи и метода BBL CHROMagar Staph aureus за който и да е тип храна или ниво на замърсяване, с изключение на образеца от пушена сьомга с ниско ниво. Ниското ниво на замърсяване на пушената сьомга показа статистическа разлика при вътрешно тестуване с използване на ISO метод, т.е. метода BBL CHROMagar Staph aureus за 24 часа отдели повече колонии (log 10 = 2,04) отколкото референтния ISO за 48 ч (log 10 = 1,64). Оценките на прецизността на повторение за метода BBL CHROMagar Staph aureus бяха задоволителни. Коефицентите на корелация бяха в диапазон от 92,6% до 99,4%, показвайки добра корелация за всички нива на замърсяване при всички типове храни. Данните са обобщени в таблици 1 и 2. При използване на BBL CHROMagar Staph aureus от хранителните матрици не бяха отделени фалшиви положителни колонии. Всички розоволилави колонии бяха потвърдени като S. aureus без разминавания. Допълнително бяха оценени 30 щама на S. aureus, в това число известни произвеждащи ентеротоксин щамове, и 37 различни от S. aureus изолата, показващи 100% чувствителност и специфичност в BBL CHROMagar Staph aureus. 11 Таблица 1. Обобщени резултати от външно AOAC и ISO тестуване на приготвен ростбиф и натурални яйца 1-3 AOAC Ниво на инокулат Двоен t-тест или единичен ANOVA a Повторение (стандартно отклонение) b Ниско Незначителен 0,398 Приготвен Средно Незначителен 0,04 ростбиф Високо Незначителен 0,062 Ниско Незначителен 0,302 Натурални Средно Незначителен 0,089 яйца Високо Незначителен 0,143 ISO Ниво на Двоен t-тест или Повторение инокулат единичен ANOVA a (стандартно отклонение) b Ниско Незначителен 0,315 Приготвен Средно Незначителен 0,045 ростбиф Високо Незначителен 0,117 Ниско Незначителен 0,341 Натурални Средно Незначителен 0,223 яйца Високо Незначителен 0,135 За бележките под линия вижте Таблица 2 PA Стр. 5 oт 7 Квадрат на коефицента на линейна корелация 96,0% 95,5% Квадрат на коефицента на линейна корелация c 94,6% 92,6%

6 Таблица 2. Обобщени резултати на външно и вътрешно AOAC и ISO тестуване на пушена сьомга Ниво на инокула т Двоен t-тест или единичен ANOVA a Повторение (стандартно отклонение) b Квадрат на коефицента на линейна корелация c АОАС пушена сьомга ISO пушена сьомга Ниско Незначителен Незначителен 0,132 0,271 Средно Незначителен Незначителен 0,055 0,095 Високо Незначителен Незначителен 0,064 0,161 Ниско Незначителен Значителен d 0,158 0,227 Средно Незначителен Незначителен 0,135 0,165 Високо Незначителен Незначителен 0,116 0,033 PA Стр. 6 oт 7 99,4% 93,2% 98,7% 97,4% а Двойния t-тест и единичния ANOVA анализ се използват за оценка на сравнимо функциониране на BBL CHROMagar Staph aureus и референтна среда чрез сравняване на значението log 10 на броя колонии. b Повторението показва, че BBL CHROMagar Staph aureus произвежда сравними резултати при тестове, провеждани със същия материал и метод. с Квадратът на коефицента на линейна корелация се използва за оценка на прецизността на количествените методи върху различни преброявания на S. aureus. d BBL CHROMagar Staph aureus отдели повече колонии, отколкото референтния ISO метод. Ограничения на процедурата Рядко някои различни от S. Aureus щамове на стафилококи, като: S. cohnii, S. intermedius и S. schleiferi, както и коринебактерии и дрожди, могат да произведат розоволилави колонии за 24 ч. 11 Диференцирането на S. aureus от различни от S. aureus може да се осъществи чрез коагулаза, други биохимични методи или Грам оцветител. Резистентни грамотрицателни бацили, които типично се появяват като малки сини колонии, могат също да се появят. Инкубация над 24 ч (клинична) и 28 ч (храни) не се препоръчва поради увеличаване на потенциално фалшивите положителни резултати. Ако времето за инкубация е превишено, необходимо е оцветените в розоволилаво колонии да бъдат потвърдени, преди да се докладва за S. aureus. По-къса от препоръчваната 20-часова инкубация може да резултира в нисък процент на получени правилни резултати. Поради естествения златен пигмент на някои щамове на S. aureus, цветът на колонията може да се прояви като оранжеворозоволилав. СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА 1. AOAC Official Method Staphylococcus aureus in foods. Surface plating method for isolation and enumeration International Organization for Standards (ISO). Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird Parker agar medium, 1st ed., ISO : Jablonski, L.M. and G.A. Bohach Staphylococcus aureus. In M. Doyle, L. Beuchat and T. Montville (eds.), Food microbiology fundamentals and frontiers. ASM, Washington, DC. 4. Bannerman, T.L Staphylococcus, Micrococcus, and other catalase-positive cocci that grow aerobically. In P.R. Murray, E.J. Baron, J.H. Jorgensen, M.A. Pfaller, and R.H. Yolken (eds.), Manual of clinical microbiology, 8th edition. ASM, Washington DC. 5. Bennett, R.W. and G.A. Lancette Staphylococcus aureus. In FDA, Bacteriological analytical manual, 8th ed. AOAC International, Gaithersburg, MD. 6. Toranzos, G.A., G.A. McFeters and J.J. Borrego Detection of microorganisms in environmental freshwaters and drinking waters. In C. Hurst, R. Crawford, G. Knudsen, M. McInerney and L. Stetzenbach (eds.), Manual of environmental microbiology, 2nd ed. ASM Press, Washington, DC. 7. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Approved Guideline M29. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections.search for latest version at

7 8. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services Biosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S. Government Printing Office, Washington, DC. 10. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). Official Journal L262, 17/10/2000, p Файлови данни, BD Diagnostic Systems. ОПАКОВКА/СЪДЪРЖАНИЕ РЕФ Готова за употреба среда в чашка, пакет от 20 РЕФ Готова за употреба среда в чашка, пакет от 120 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ За допълнителна информация моля свържете се с местния представител на BD. Becton Dickinson GmbH BD Diagnostic Systems Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: Reception_Germany@europe.bd.com BD Diagnostic Systems Europe Becton Dickinson France SA 11 rue Aristide Bergès Le Pont de Claix/France Tel: Fax: AOAC is a trademark and Performance Tested Methods is a service mark of AOAC International. CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach. Difco is a trademark of Difco Laboratories, Inc., subsidiary of Becton, Dickinson and Company. ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company BD PA Стр. 7 oт 7

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA241.4 Рев.: Dec 8 Патент на САЩ 6,16,743 BD BBL CHROMagar О17 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar O17 е селективна среда за изолиране,

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA-257658.01 Рев.: Oct 2013 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (първоначално наричан MRSA Screen Agar) бе разработен за откриване на резистентни към метицилин/оксацилин

Подробно

General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media

General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media ВЪВЕДЕНИЕ.01 Рев.: July 2009 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Готови за употреба и частично готови среди Този документ предоставя информация за структурата на документите Инструкции за употреба и съдържа допълнителна

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА В ЧАШКИ PA-254035.05 Рев.: Sep 2011 BD Mueller Hinton Chocolate Agar (BD Мюлер Хинтън шоколадов агар) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Mueller Hinton Chocolate Agar (Мюлер

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

Раздел VIII - Управление на несъответствията БГ

Раздел VIII - Управление на несъответствията БГ VIII Управление на несъответствията Това произведение е лицензирано под лиценза Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives4.0 International. За да видите копие от този лиценз, посетете http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

THIS PRODUCT IS FOR

THIS PRODUCT IS FOR GLOBAL REFINISH SYSTEM Май 2006 Информация за продукта 2K GREYMATIC UHS PRIMA ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА D8018 бял D8019 черен D8024 сив 2K БЪРЗ GreyMatic е гама от 2K грунд фюлери, подходящи за много различни

Подробно

BG-EPILATOR-DERMA_PERFECT-EP9830-LEAFLET-GB

BG-EPILATOR-DERMA_PERFECT-EP9830-LEAFLET-GB www.rowenta.bg МОЖЕ ЛИ ЕПИЛАЦИЯТА С ПУЛСИРАЩА СВЕТЛИНА ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА ВИ?! JPM & Associés 07/2012 Технологията с пулсираща светлина се използва от дерматолозите в продължение на над 15 години. Derma

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки

Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки Описание на системата 02/10 ICX-свързващия винт Ви гарантира голяма сигурност чрез самоприлягащия конус във вътрешността на ICX-абатмънта 116лв всеки ICX имплант всички дължини, всички диаметри *цената

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно

BG_DoP_Promat®-SYSTEMGLAS\(mono\)

BG_DoP_Promat®-SYSTEMGLAS\(mono\) 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Дата на издаване: 01/07/2013 Заменя:...- CPR / - гггг # от: дд/мм/гггг 1121 CPR - CA0007 CPR - 2013/1 Уникален идентификационен код на типа продукт: 2 Тип и партидни

Подробно

Технически информационен лист Approved 635 1,2 635 Алкид Pilot II ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно алкидно покритие с окислява

Технически информационен лист Approved 635 1,2 635 Алкид Pilot II ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно алкидно покритие с окислява Approved 635 1,2 635 Алкид ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно алкидно покритие с окисляващо съхнене. Гланцов финиш с добра устойчивост на цвета. Да се използва като финишен слой при

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

BG_DoP_PROMAGLAS®\(mono\)

BG_DoP_PROMAGLAS®\(mono\) 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ Дата на издаване: 01/07/2013 Заменя:...- CPR / - гггг # от: дд/мм/гггг 1121 CPD - CA0006 2013/1 Уникален идентификационен код на типа продукт: 2 Тип и партидни

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи пол БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБОПРОВОДНИ СИСТЕМИ ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ПОЛИЕТИЛЕН (PE) Част 1: Общи положения Национално приложение (NА) прбдс 2013 EN 1555-1/NА

Подробно

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят

Подробно

Технически информационен лист Approved , Акрил Pilot ACR ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физ

Технически информационен лист Approved , Акрил Pilot ACR ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физ Approved 11480 1,2 11480 Акрил ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Еднокомпонентно акрилно покритие с физическо съхнене. Полугланцов финиш с добра устойчивост на гланца. Бързосъхнещ. Може да се използва

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

4

4 Производство и съхранение на мляко във фермата Рискове от замърсяване на млякото от патогенни бактерии, микотоксини, химикали, остатъци от ветеринарни лекарства, вкл. антибиотици Това произведение е лицензирано

Подробно

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO

LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation Heritage Story Telling – Quality Interpretation – HeriQ project № 2013 – 1 – BG1 – LEO МОДУЛ 4 АГРОТЕХНИКА ПОДБОР НА ОБРАЗЦИ И АГРОТЕХНИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ (Tr.monococcum L.) Проект EINKORN ANCIENT INOVATION II 2014 1 BG01 KA202 001570 Селскостопанска

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 02.2013 Идентификационен 02 03 03 03 002 0 000003 Версия 1 EN 1504-2:2004 09 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Технически информационен лист Approved 7461;7680 1, Цинк епоксид Barrier 80 ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно полиамид-епо

Технически информационен лист Approved 7461;7680 1, Цинк епоксид Barrier 80 ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно полиамид-епо Approved 7461;7680 1,2 7680 Цинк епоксид ^(ValidationDate) 1 Описание на продукта Двукомпонентно полиамидепокси покритие с високо съдържание на цинк. Продукт с високо съдържание на цинк и сухо вещество.

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи 2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ Външни топлоизолационни комбинирани системи (ETICS) на основата на минерална вата Изисквания Национално

Подробно