Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 ПРОЕКТ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ В СТРАНДЖА ПЛАНИНА Предизвикателства в Странджа като природен и биосферен парк, и защитена зона по Натура 2000 Петко Цветков Българска Фондация Биоразнообразие

2 От края на 2009 г. Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) изпълнява проект Сътрудничество за опазване на биоразнообразието и устойчиво местно развитие в Странджа планина Проектът се изпълнява в партньорство с: Дирекцията на Природен парк Странджа Национален комитет по Програмата Човекът и биосферата на ЮНЕСКО Директорат за управление на природата, Министерство на околната среда, Норвегия ОсвентовасподкрепатанаМОСВи на офиса на МАВ ЮНЕСКО, Венеция

3 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПОДГОТОВКА НА СТРАНДЖА ЗА БИОСФЕРЕН ПАРК ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТО ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП СТРАНДЖА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ПО НАТУРА 2000 УПРАВЛЕНИЕ

4 Моделът на биосферните резервати след Севиля, 1995 Без нови природозащитни схеми, но отворена система на Управление / Координация 3 функции на Биосферния парк (след Севиля 1995) Опазване на практика на природни екосистеми и пейзажи Демонстрационни места/модели модели за екологично и социално ално- икономическо устойчиво развитие; Логистична подкрепа за изследвания, мониторинг, образование, обучение и обмяна на информация Опазване Логистична подкрепа Устойчиво ползване

5 МОДЕЛ НА БИОСФЕРНИЯ ПАРК Сърцевинна зона T R Изследвания Буферна зона Преходна зона/ Зона за развитие T E M R R M Мониторинг E Образование T Туризъм

6 СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

7 СТЪПКИ ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА БИОСФЕРЕН ПАРК В БЪЛГАРИЯ Популяризиране на концепцията за БР в Странджа и въвличане на основните заинтересовани страни в процеса на подготовка, включително прилагане на Регионална марка Странджа подготовка на схема/структура за съвместно управление налична система за мониторинг и база данни за биологичното разнообразие и социоикономическите процеси екологично образование и обучение Подготовка на номинационния формуляр за Биосферен парк Странджа и съпътстващата документация и подаването им до Секретариата на Програмата по официален път

8 Какво сме направили дотук по проекта: Започнахме със социологическо проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ). Повечето участници изразиха опасенията си, че обявяването на Странджа за биосферен парк не е необходимо на този етап за населените места в и около парка районите ще се обезлюдят, защото местните хора няма да могат да изкарват прехраната си, но безспорен бе и фактът, че участниците в дискусиите не са достатъчно запознати какво точно представляват биосферните паркове и какви възможности за развитие предлагат на местните хора. Проведохме голям международен семинар с лектори от 7 страни и със 70 участника, за запознаване с идеите на БР, представяне на възможностите и обсъждане на предложението за номиниране на Странджа като Биосферен парк. Полево посещение на територията и оценяването й от експертите, както и среща с областния управител.

9 Пред финализиране е създаването на GIS база данни и система за мониторинг на биоразнообразието и социално-икономическите характеристики на региона, което е задължително условие при подаването на номинационната форма; Изготвихме и прилагаме Комуникационна стратегия в подкрепа на идеята за биосферен парк Странджа Подпомагаме развитието и прилагането на регионалната марка Странджа, заедно с ДПП Странджа, което е един от добрите демонстрационни примери не само за Природния, но и за Биосферния парк Подкрепяме. местните хора, развиващи природосъобразен бизнес в ПП Странджа къщи за гости, производители на манов мед и на вълнени плетива, туристически атракции и др.; Приключение за сетивата

10 40 човека живеещи в Странджа или свързани с управлението и опазването на парка посетиха Норвегия по време на двете учебни пътувания за запознаване с норвежкия опит в опазване на природата и развитие на природосъобразни бизнеси.

11 Проведохме щирока обучителна програма за местните хора (развитие на регионалната марка, Slow food, нови аспекти, свързани с еко туризма и устойчивото местно развитие, производство на шоколад, бонбони, сапуни и др.; за институциите за разрешаване на конфликти и създаване на съвместна структура за управление; за рибарите, за земеделците и др.

12 УчастиенаЗеленитеднивСофияи организиране на Първия Бургаски зелен фестивал с цел популяризиране на района на Странджа и идеята за биоферния парк

13 Работа с учителите и учениците от парка организиране на учебни пътувания в природния парк за всички ученици, живеещи на територията от училищата в Ахтопол и Малко Търново, както и на конкурса с тяхно участие Странджа през моите очи

14 ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПП СТРАНДЖА ЗОНИРАНЕ

15 ЗОНИРАНЕ ПРИРОДНИЯ ПАРК Зона на строга защита Зона на ограничена човешка намеса Зона за устойчиво развитие Зона за развитие на туризма Зона на сгради, съоръжения и инфраструктура

16

17 БИОСФЕРЕН ПАРК - ЗОНИРАНЕ

18 БИОСФЕРЕН ПАРК - ЗОНИРАНЕ Биосферен парк Сърцевинна зона Буферна зона Природен парк Зона за строга защита Зона за ограничена човешка намеса Преходна зона Зона за устойчиво развитие/ устойчиво ползване на ресурсите Зона за развитие на туризма Зона на сгради, съоръжения и инфраструктура

19 СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ заинтересовани страни Дирекция Природен парк Странджа (МЗХ) Община Малко Търново Община Царево Областен управител РИОСВ (МОСВ) Басейнова дирекция (МОСВ) Регионална дирекция по горите - Бургас Неправителствени организации Академични организации Читалища

20 СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ структура Дирекция Природен парк Странджа с КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ или НОВА СТРУКТУРА?

21 ... НАТУРА 2000

22 Какво ни предстои? - Завършване на формулярите за номинация за биосферен парк; - Завършване на базите данни за биоразнообразието и социално икономическите характеристики; - Получаване на местна подкрепа; - Внасяне на номинационната форма в МАВ комитета;

23 Благодаря за вниманието!

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Програма Човек и биосфера на ЮНЕСКО - възможности за включване на заинтересованите страни от региона на Национален парк Рила Национален парк Рила зелената перла на България Опазване на природата и устойчивото

Подробно

Здравейте,

Здравейте, Здравейте, Клуб Приятели на Природен парк Врачански Балкан предлага следния проект за Проект на годината : Обща информация за проекта Име: Изграждане на Мултифункционален център за ключови природозащитни

Подробно

Slide 1

Slide 1 Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство РАБОТНА СРЕЩА гр. Добрич, 20.07.2016 ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ЗАЛА 203 Проект за трансгранично сътрудничество,

Подробно

SUGAR TEMPLATE

SUGAR TEMPLATE Община Целе Враца, 6 юли, 2011 БЪДЕЩИ МЕРКИ ВИЗИЯ (1) През 2030 град Целе ще се превърне в един от найекологичните и благоприятни за живот градове в Словения с ефективна система за градска логистика и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ КРАСОТАТА НА СТРАНДЖА 27.11.2018 г., гр. Харманли Организатор: СНОЦЖ, гр. Харманли Изпълнител Еврокомпас ЕООД. Лектори: Иван Камбуров главен експерт към Дирекция Природен

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания

Микробиологична диагностика и антибактериална терапия при инфекциозните заболявания Регионален академичен център Казанлък Координатор - инж. Владимир Чучумишев 13.03.2018 г. Регионален академичен център Казанлък Създаден през 2015 г. По идея и с активното съдействие от акад. Стефан Воденичаров

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation От Естония до Хърватска: интелигентни мерки за икономия на енергия за общински сгради в страните от Централна и Източна Европа INTENSE За проекта Основна причина за иницииране повишаване на енергопотреблението

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Untitled-2.indd

Untitled-2.indd Обществен съвет за Атанасовско езеро един успешен инструмент за диалог и сътрудничество проект Солта на живота, LIFE+ Въведение Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) в периода от 2012 до 2018 г. изпълнява

Подробно

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас

Стратегии за развитие на градската мобилност в Община Бургас Развитие на градската мобилност в Община Бургас Разработване на транспортни услуги, адаптирани към нуждите на заинтересованите страни на съответната територия Община Бургас географско положение Разположена

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей

Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дей Приоритет, специфична цел, мярка П Р О Г Р А М А ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г. програма, проект, дейност бенефициент обща стойност лв държавен бюджет общински

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проект: Трансгранична икономика в Румъния и България, опазваща природното и културно наследство Проектен код 15.2.1.034/ 2016 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2018-2023 СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКА, ОПАЗВАЩА ПРИРОДНИТЕ

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 BULGARIA - TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME CCI Number: 2007CB16IPO008 Kavakli Municipality Lead Partner Project title: For a Better Life 2007CB16IPO008-2011-2-051 Straldzha Municipalitya Partner През

Подробно

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359

Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: , факс: +359 Регионална инспекция по околна среда и води Велико Търново 5002 Велико Търново, България, ул. Никола Габровски 68, тел.: +359 62 62 03 58, факс: +359 62 62 37 84 e-mail: riosvt-vt@riosvt.org; www.riosvt.org

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

Slide 1

Slide 1 FINANCIAL MECHANISMOF THE EUROPEAN ECONO MIC AREA 2009 2014 ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМНА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

Подробно

MINISTERIUM FÜR LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN

MINISTERIUM FÜR  LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN Защита на устойчивите горски екосистеми в Странджа/Йълдъз планина при изменение на климата Дейност 5. Финална прес-конференция по Проект Защита на устойчивите екосистеми в Странджа /Йълдъз планина при

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

Slide 1

Slide 1 гр. София, бул. Витоша 31-33, тел/факс 02/98 175 89, www.bgfish.com, Международна конференция ИНТЕЛИГЕНТЕН И СИН РАСТЕЖ- НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СИНЯТА ИКОНОМИКА В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ. Аквакултура, възможности

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

Slide 1

Slide 1 Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в здравеопазването Проф.,д-р ЖелязкоХристов, д.м. Президент на КНСБ София, 8 февруари 2010 г. Цел на проекта Чрез

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Програма за развитие на селските райони 2014-2020 МЯРКА 1

Подробно

Slide 1

Slide 1 Семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен бранш Транспорт с участие на норвежки представители Доц.д-р Желязко Христов, д.м. Президент на КНСБ София, 26-27

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Microsoft PowerPoint - LIFE2012

Microsoft PowerPoint - LIFE2012 Какво представлява програмата LIFE+? Какво е LIFE+? LIFE+ e финансов инструмент, чрез който се подпомагат приоритетно мерки по разработване и прилагане на политиката за околна среда на Общността LIFE+

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно

generated pdf

generated pdf Екстремно колоездене, изложби и нощ на прилепите в Седмицата на екологията понеделник, 20 септември 2010 Публикувано от: Кристина Вълчева Днес, 20 септември, зам.-кметът по Екология към Община Бургас Атанаска

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Microsoft Word - otchet vsicki einosti po proekt Reptail konserveishun.doc

Microsoft Word - otchet vsicki einosti po proekt Reptail konserveishun.doc 7 8 9 : ; < = >? < @ A B C D E A F C > G @ D? H I D B D J < 8 В рамките на проекта бе депозирано писмо до Инспекторат по Образованието на Министерството на Образованието и Науките Пловдив (РИО на МОН)

Подробно

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” .

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” . Оперативна прграма Околна среда 2007 2013 ПРОЕКТ DIR - 5113024-1-48 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна I фаза Бенефициент:

Подробно

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BE THE CHANGE НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+

BE THE CHANGE NO01-KA _5 ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ BE THE CHANGE НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+ ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА В НОРВЕГИЯ ПОСЛЕДНАТА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗЪМ+ СЕ ПРОВЕДЕ В НОРВЕГИЯ ОТ 18.05.2019 TО 26.05.2019 Г. В СЪБИТИЕТО СЕ ВКЛЮЧИХА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПАРТНЬОРСТВОТО

Подробно