From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

Размер: px
Започни от страница:

Download "From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA"

Препис

1 Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children Bible for Children, Inc. Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Бог вършил велики неща чрез хората Си в Църквата. Един човек на име Филип говорел на хората в един голям град за Исус.

4 Бог обаче го изпратил в пустинята. Защо ли?

5 Бог знаел, че в този момент през пустинята минавал един важен служител на Етиопската Царица Кандакия.

6 Той се прибирал в къщи и четял една много специална книга. Можете ли да се досетите коя?

7 Когато Филип се покорил на Бог, Бог го завел право при Етиопеца, който четял Божието Слово, бездагоразбира.

8 Той поканил Филип да седне до него.

9 Каквоозначаватова?, попитал той Филип. Филип отворил устата си и започнал да проповядва за Исус на Етиопеца, докато колесницата обикаляла пътищата из пустинята.

10 Африканският служител веднага повярвал, че Исус Христос бил Божият Син.

11 Като видяли вода на едно място, той попитал: Какво ми пречи да се кръстя?

12 Филип казал: Ако вярваш с цялото си сърце, можеш. Когато Етиопецът отговорил: Вярвам, че Исус Христос е Божият Син, Филип го взел и го кръстил.

13 Когато излязли от водата, Божият Дух взел Филип и Етиопецът повече не го видял. Той се върнал радостен в Етиопия.

14 Но някои хора мразели Християните. Стефан, един от приятелите на Филип, бил убит от хората, които не искали да го слушат как говори за Исус.

15 Един човек на име Савел от град Тарс помогнал за убиването на Стефан. Савел мразел всички Християни.

16 Савел, дишащ заплахи и убийство, отишъл при Първосвещеника и взел от него писма, които му давали право да арестува мъжете и жените, които вярвали в Исус.

17 Горкият Савел от Тарс! Той не знаел, че когато наранява Божиите хора, той наранява всъщност Самия Господ Исус. Бог трябвало да спре Савел. Но как?

18 Бог арестувал Савел! Докато той пътувал по пътя за град Дамаск, Бог изпратил много ярка светлина от Небето. Савел паднал на земята. След това, той чул един Глас.

19 КойСиТи, Господи?, попитал Савел. Аз съм Исус, Когото ти преследваш.

20 Треперещ и учуден, Савел попитал: Господи, какво искаш да направя? Господ му казал: Стани и отиди в града, и ще ти бъде казано какво трябва да направиш.

21 Хората, които пътували със Савел също чули Гласа, но не видяли никой.

22 Савел станал от земята и открил, че бил ослепял! Дугите хора му помогнали да стигне до Дамаск.

23 Вграда, Савел не можел да вижда 3 дни и 3 нощи, като нито ял, нито пил. Вероятно той прекарал времето си в молитва към Господ Исус, Когото бил срещнал по пътят за Дамаск.

24 Бог бил планирал всичко. ВДамаск живял един ученик на име Анания. Господ го изпратил при Савел, за да му помогне. Анания се уплашил.

25 Но се покорил на Бог. Когато той положил ръцете си върху Савел, слепотата го напуснала и Савел бил изпълнен сбожия Свят Дух.

26 Савел се кръстил. След това се нахранил. Когато се нахранил, той придобил сила. Той имал нужда от тази сила. Трябвало да направи нещо много важно.

27 Моментално Савел започнал да проповядва в синагогите, че Христос е Божият Син.

28 Всички, които го слушали, били чудениисепитали: Не е ли този човек същият,

29 който унищожаваше Християните? А някои се опитали да го убият.

30 Новите врагове на Савел наблюдавали градските порти, за да могат да го убият, ако той се опитал да напусне града.

31 Но новите му приятели, Християните, го спуснали в един кош през градската стена през нощта.

32 От тогава нататък, Гонителят на Християните Савел живял като верен последовател на новия си Господар - Господ Исус Христос.

33 От Гонител в Проповедник е история от Божието Слово Библията, намираща се в Деяния 8 и 9 Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

34 Край!

35 Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, който ни сътвори и който иска вие да Го познаете. Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той ще го направи! Тойщедойдеищезаживеевъввас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.

36 Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да умреш за моите грехове, ичесега Си жив отново. Моля Те, влез в моя живот и ми прости греховете, такачеиаздамогадаимам нов живот сега, и един ден да бъда с теб завинаги. ПомогнимидаТисепокорявамида живея за Теб като Твое дете. Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ "НИЧИЯ"

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ НИЧИЯ 15-годишната Симона Великова бе убита на 6 ноември 2015 г. Тогава влюбеният в нея Димитър я намушка 20 пъти с нож, за да бъде "ничия", ако не е с него. Името на Симона, заедно с тези на още 22 жени, бяха

Подробно