Self-Advocacy

Размер: px
Започни от страница:

Download "Self-Advocacy"

Препис

1 РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ГР. ВИДИН

2 Проект: Лицата с интелектуални затруднения и техните фундаментални права

3 Самозастъпничество Модул 3

4 Кой упражнява контрол? Кой взeма решенята? Урок по политика

5 По време на последната ни среща, аз и моите приятели, ви разказахме за пречките, пред които се изправяме. Сега ще научим повече за хората, които биха могли да променят нещата.

6 Време за действие спомнете си

7 Пречки? За какви пречки говорехме в последния модул? Хората не ни изслушват кой, защо? Персоналът не знае как да ни помогне. Хората не уважават нашия избор. Хората не ни подкрепят в това да имаме връзки.

8 Пречки Хората не ни изслушват. Персоналът не знае как да ни подкрепи. Хората не уважават нашия избор. Хората не ни подкрепят в това да имаме връзки.

9 Пречките водят до по-малко контрол Защото Някой ви спира да направите това, което искате. Обществото ви спира да направите това, което искате.

10 Как можете да получите повече контрол? Като научите повече за политическата система и за това как тя функционира в различните държави. Като я използвате за премахване на пречките.

11 Урок по политика Помолихме Ивана да обясни политическата система на нашата група по самозастъпничество.

12 Какво представляват политическите системи? Различни правила за управление на хората. Те действат на: местно, национално, Европейско или международно ниво.

13 Скала

14 Анархия Няма закони. Свобода за всички. Хаос.

15 Диктатура Един човек взима решенията за всичко.

16 Демокрация Управлява се от хората: Един човек Един глас Ръководи се от мнозинството. Защитава малцинството. Политическият режим на всички държавичленки на ЕС е демокрация.

17 Време за действие различни политически системи! Хванете бонбона! Коя политическа система според вас е най-добра?

18 Какво мислите? Коя е политическа система, която ви харесва? В каква политическа система живеете?

19 Демокрация един човек, един глас Да се гласува е ваше право; Можете ли да се сетите за някои групи, които е трябвало да се борят за правата си. Гласуването е отговорност; Ако не гласувате, обществото, в което живеете ще стане нестабилно и уязвимо. Гласуването е задължение; Ако не гласувате, други хора ще решават вместо вас.

20 Гласуване Гласуването е начин да се попита за мнението на хората в една държава. Самото гласуване може да стане по няколко начина: Чрез вдигане на ръка Като отбележите с Х избор си върху бюлетината Като кажете на глас ДА Тайно Явно

21 Гласуване Понякога много малко хора гласуват. Пример за това са Европейските избори. Някои хора не разбират, че много от решенията, които влияят върху живота им, се взимат от Европейския съюз, колкото и далеч да се намира той от тях.

22 Време за действие Къде можете да гласувате? Къде сте гласували? Лесно ли е да се гласува? Достъпно ли е? Трудно ли ви е да си обясните защо се провеждат изборите и защо са необходими те? Може ли някой да ти помогне?

23 Изборите във вашата държава: Видове избори: За Общински съвет За Национален парламент За Европейски парламент Други форми на избори: Музикалното състезание Евровизия Биг брадър Мюзик айдъл За позиции в групата по самозастъпничество

24 Демокрацията не е само гласуване! Тя е начин на живот. Всеки трябва да има мнение. Винаги казвайте на другите какво чувствате и какво мислите. Винаги се вслушвайте в чувствата и мнението на другите.

25 Мнозинството... То събира повечето гласове. То взима решенията. Мнозинството трябва да се вслушва в малцинството. Възможно е понякога да не сте съгласни с това, което мисли мнозинството.

26 Малцинството... То е важно за демокрацията. Поддържа баланса. Трябва да бъде признато. Много често се чувства уязвимо. Има отговорността да задава въпроси относно решенията, взети от мнозинството. Трябва да приеме решенията, които е взело мнозинството.

27 Представителство... Хората, които са избрани в Парламента, имат властта да предприемат действия, които са във ваш интерес. Те трябва да чуят всички гледни точки преди да вземат решение. Възможно е да не се съгласите с тяхното решение.

28 Да станеш представител! Кой може да бъде избиран? За местни избори трябва да си живял в съответната държава за определен период от време. За национални избори е необходимо да си гражданин на държавата, в която се кандидатираш за участие на избори. За да участваш в Европейските избори трябва да си гражданин на ЕС.

29 Време за действие... Демокрация Какво е демокрацията? Къде съществува тя? Включва ли теб? Защо ни е нужна?

30 Време за действие демокрация Какви умения трябва да притежавате, за да участвате в демокрацията? Откъде можете да научите тези умения? Какво ще се случи ако няма демокрация? Какво значение има мнозинството за демокрацията Имат ли права малцинствата в една демократическа система?

31 Работи ли демокрацията за нас? Живеем в демократично общество, но чувстваме, че невинаги се вслушват в нас. Мислите ли, че е така? Не се чувстваме представлявани? Мислите ли, че това е така? Чувстваме, че не оказваме достатъчно влияние.

32 Чувствате ли се представлявани? Кой ви представлява: На европейско ниво? На национално ниво? На местно ниво?

33 Време за действие Кой ви представлява? Кой ви представлява? У дома? Във вашата организация? Във вашата група по самозастъпничество? В общината, в която живеете? В държавата, в която живеете? В Европа?

34 Ивана ни каза, че ако искаме гласът ни да бъде чут, трябва да открием подходящият човек, пред когото да говорим.

35 Решения от лични до политически Направихме списък с всички хора, който взимат решенията, оказващи влияние върху живота ни. Какво открихме

36 Хората, които взимат решение в живота ми Имам контрол върху някои мои действия, но: Разбрах също, че други хора също контролират някои от моите действия: Моите родители, персоналът, управителят, приятелите ми Понякога те взимат решения без дори да се допитат до мен.

37 Решения Проблем Член на персонала ми пречи да бъда по-независим! Не обичам да ми се казва кога да си лягам, аз съм на 38 години? Кой има контрол Член на персонала, Управителят и Организацията. Персоналът, който работи в моето жилище, Управителят, Организацията.

38 Решения Проблем Човекът, който притежава контрола Не съм доволен от това, че други хора решават кой да работи в моя дом. Управителят на защитеното жилище, Председателят на организацията.

39 Време за действие Контрол Имат ли хората контрол върху живота ви? Кои са тези хора? Защо мислите, че те ви контролират? Познато ли ви е чувството, което изпитва Красен? Чувствали ли сте по подобен начин? Чувствали ли са се приятелите ви по същия начин? Познавате ли някой, който се е намирал в същата ситуация?

40 Проблемът на Красимира... Проблемът Кой притежава контрола Тя иска да си намери работа. Бюрото по труда, Правителството. Трудно й е да се изразява. Управителят на институцията.

41 Проблемът на Наталия... Проблемът Тя се чувства самотна и й е трудно да си намери приятели, с които да общува като с равни. Кой притежава контрола Обществото, социалният работник. Персоналът, Управителят, Организацията.

42 Проблемът на Вили Проблемът: Той иска да се вслушват в него. Да се чува мнението му, когато се взимат решения, които касаят живота му. Кой притежава контрола: Местните политици. Правителството. Обществото. Управителят на защитеното жилище, в което живее. Персоналът.

43 Защо нямате контрол? Ивана ни попита защо нямаме влияние върху тези ситуации? Липса на знание Ниска самооценка Липса на подкрепа Това ли е всичко? Можете ли да се сетите за други причини?

44 Време за действие Защо някои хора мислят, че имат правото да взимат решения вместо вас?

45 Защо хората контролират живота ни Ивана ни каза, че хората, които взимат решения вместо нас, го правят поради: Страх Стигма Манипулация Свръх контрол

46 Какво??? Помолихме Ивана да ни обясни какво означава това и да ни помогне да разберем защо тя мисли така.

47 Страх Хората винаги са се страхували от неизвестното. Хората, които не ни познават, може да се страхуват от нас. Хората понякога се страхуват от различието. Хората се страхуват от нас, защото не разбират поведението ни и начина, по който комуникираме.

48 Време за действие Страхувате ли се? Лесно може да се изплашите от нещо, което не ви е познато. Кой би искал да: Си пъхне ръцете в торбата и да познае какво има вътре? Да изяде нещо непознато със завързани очи?

49 Манипулация Когато някой ви накара да направите нещо, което не искате. Невинаги осъзнавате, че ви манипулират.

50 Време за действие Възможно ли е да бъдеш манипулиран? Понякога е възможно да ни манипулират без дори да разберем. Вземете участие в упражнението Вземи възглавницата.

51 Свръх защита Когато някои хора контролират дейности от живота ви, защото се страхуват от това сами да поемете риск. Ако нещо не върви както трябва, те мислят, че това е по тяхна вина.

52 Свръх защита Някои хора упражняват свръх защита, защото това чувство е в природата им. Някои родители упражняват контрол, защото това е единственият начин да се справят със собственото си чувство, че детето им не е перфектно.

53 Стигма Това са отрицателните етикети, които ни залепват. Те ни ни подценяват. Чували ли сте думи, които да описват хора със затруднения. Чували ли сте митове/слухове за хората с интелектуални затруднения.

54 Да променим света. Когато Ивана ни обясни всичко това ние се почувствахме наранени, но и убедени, че трябва да променим нещата, така че да се случват по различен начин.

Microsoft Word - E1-11-bg.doc

Microsoft Word - E1-11-bg.doc Основна цел Педагогически указания E: Оценяване на съобщение E1 / 11 Степен на трудност 1 Междинна цел 1: Дайте значение на вашето съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените упражнения

Подробно

Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел

Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел Издава Фондация П.У.Л.С. по проект Променяйки себе си, даваме бъдеще на децата си, финансиран от Фондация ОАК, Швейцария Фондация П.У.Л.С., ПЕРНИК Тел. 076/ 60 10 10 www.pulsefoundation.org www.oakfnd.org

Подробно

Eurobaromètre Standard (EB 69)

Eurobaromètre Standard (EB 69) Генерална дирекция Комуникация ОТДЕЛ ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 15/09/2008 ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2009 Стандартен Евробарометър (EБ 69) - Пролет 2008 Първи общи резултати: Средни европейски стойности

Подробно

conflicts.pages

conflicts.pages Най-добрият план за решаване на семейни конфликти Поредица за семейните 1 отношения Най-добрият план за решаване на семейните конфликти от Стоян Георгиев 2 Copyright 2017. Semeistvo.bg. Може да се споделя,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26 МАЙ 2019 Г. КОЙ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА? Право да избират имат: 1. Българските граждани, които: са навършили 18 години; не са поставени под запрещение;

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Слънцето е за всички! Небето е за всички! Многоцветната дъга е за всички! Тревите и цветята са за всички! Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото ВСИЧКИ НИЕ,

Подробно

Резюме на „Преглед на работата на ОС по проекта MenCare “

Резюме на „Преглед на работата на ОС по проекта MenCare “ Инициатива Училището кани бащата (част от национална кампания Да бъдеш Баща ) 1 Визиите на национална кампания Да бъдеш Баща (1) За истинския мъж любовта минава през корема не се страхува да си изцапа

Подробно

Упътване за ползване на данните от страницата с изборните резултати данните, които са използвани за това упътване са от и

Упътване за ползване на данните от страницата с изборните резултати   данните, които са използвани за това упътване са от и Упътване за ползване на данните от страницата с изборните резултати https://rezultati-izbori.eu/ данните, които са използвани за това упътване са от изборните резултати 2014-2019, на 26 май след 19:00

Подробно

Агресията при малките деца Знаем, че понякога малките деца стават агресивни. Това агресивно поведение е нормално. Така се учат да бъдат независими, а

Агресията при малките деца Знаем, че понякога малките деца стават агресивни. Това агресивно поведение е нормално. Така се учат да бъдат независими, а Агресията при малките деца Знаем, че понякога малките деца стават агресивни. Това агресивно поведение е нормално. Така се учат да бъдат независими, а поведението се дължи на недостатъчно добре овладян

Подробно

Профил на социалния стил Pat Jones Петък, 2012, Октомври 26 Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на

Профил на социалния стил Pat Jones Петък, 2012, Октомври 26 Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на Социален стил СТИЛ Насочен към задачата D C B A 1 Насочен към задаване на въпроси ------ Аналитичен ------ -------- Напорист -------- 2 3 ВИЕ ----- Дружелюбен ----- ----- Експресивен ----- 4 Насочен към

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2015

Подробно

Parlament doc

Parlament doc 1 Депутати обкъждат присъединяването на Сърбия към ЕС Петък, 16 Юли 2010 FrogNews Присъединяването на Сърбия към Европейския съюз (ЕС) е в интерес, както за България, така и за стабилността на Западните

Подробно

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx

Microsoft Word - 12-Teacher_Getting Loopy BGG.docx СЪЗДАВАНЕ НА ЦИКЛИ Времетраене на урока: 30 минути. Основната продължителност на урока включва само дейностите. Въвеждащите и обобщаващи предложения могат да се използват за задълбочаване на знанията,

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.16

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Свободно движение за ЛГБТИ двойките в България: човешки истории Международна конференция, София 8 ноември 2018 This project was funded by the European Union s Rights, Equality and Citizenship Programme

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 343 Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели Глава 4 член 167 параграф 1 Съответният член на ЕП може да подаде жалба по вътрешен ред до Бюрото в двуседмичен срок от съобщаването

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint снимка име снимка презиме фамилия дата на раждане място на раждане град начало край на портфолиото МОЕТО ИМЕ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ МОЯТ ГРАД ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА Инструкции

Подробно

Slide 1

Slide 1 Кръгла маса Взаимодействие за прилагане изискванията на Директивата 2012/29/ЕС Видин, 12 март 2015 г. ИСДП Изисквания на Директивата: Член 22 от Директива 2012/29/ЕС изисква държавата да гарантира, че

Подробно

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ

A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Вид на инструмента Индивидуална дейност Предназначение на инструмента Представ A.1. Разбиране на междукултурните компетентности Представяне на себе си Индивидуална дейност Представяне (лично представяне) Линкове/материали Разбиране на междукултурните различия/комуникация - Развиване

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Зареди въпроса.

Зареди въпроса. Следващите въпроси се отнасят до различни аспекти, свързани с цифровите медии и цифровите устройства, в това число компютри, лаптопи, ноутбуци, смартфони, таблети, мобилни телефони без връзка с интернет,

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

IPR41756_bg.pdf

IPR41756_bg.pdf 25-04-2019-09:38 Позоваване 20190417IPR41756 ИЗБЕРЕТЕ СВОЕТО БЪДЕЩЕ - Европейският парламент пуска кратък филм, с който насърчава участието в изборите Филмът - "Изберете своето бъдеще" http://www.epyoutube.eu/chooseyourfuture

Подробно

Microsoft Word - D2-12.doc

Microsoft Word - D2-12.doc Педагогически указания D2 / 12 Основна цел Степен на трудност 2 D : Осъществяване на писмено съобщение Междинна цел 1: Съставяне на писмено съобщение Оперативна цел Предварителни умения Брой на предложените

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗАПОЗНАТОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ С ТЕХНИТЕ ПРАВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО

Подробно

Председател на избирателната комисия на федерална провинция Долна Саксония Bulgarisch Информационен бюлетин на председателя на избирателната комисия н

Председател на избирателната комисия на федерална провинция Долна Саксония Bulgarisch Информационен бюлетин на председателя на избирателната комисия н Председател на избирателната комисия на федерална провинция Долна Саксония Bulgarisch Информационен бюлетин на председателя на избирателната комисия на федерална провинция Долна Саксония Основни характеристики

Подробно

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева

Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева Доклад 07 юни 2018 Обществени нагласи към НПО през 2018 г. Резултати от национално представително изследване на общественото мнение Драгомира Белчева - Петрова Петя Брайнова Ралица Димитрова Институт Отворено

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Зареди въпроса.

Зареди въпроса. Следващите въпроси са за допълнителното Ви обучение по предметите, които изучавате в училище, както и по други дисциплини през тази учебна година. Това допълнително обучение може да се осъществява в училище

Подробно

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране - Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахранете, измийте, облечете,- бързо разпореди Елисавета Феодоровна.

Подробно

Трансформация на негативните емоции

Трансформация на негативните емоции www.diyo-coach.com 1 4 Съвета Как Да Получиш Максималното От Този Уебинар 1. Разпечатай работната тетрадка преди да се видим, така би могъл да си отбележиш ключовите моменти и да направиш упражненията,

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2014

Подробно