Slide 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "Slide 1"

Препис

1 РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 1. Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка.

2 1.1. Сигнали на регулировчика Определение Регулировчикът е упълномощено и униформено лице, което регулира движението по пътищата. За сигнали на регулировчика служат положението на тялото и ръцете му.

3 1.2. Видове сигнали на регулировчика Основни сигнали -Първи сигнал: ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО в посока НАПРАВО или НАДЯСНО - за водачите, които се намират срещу лявото или дясното рамо на регулировчика; -за пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или зад гърба на регулировчика.

4 -Втори сигнал: "ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО" във ВСИЧКИ ПОСОКИ НАПРАВО, НАДЯСНО, НАЛЯВО, В ОБРАТНА ПОСОКА - за водачите на ППС, които се намират срещу лявото рамо на регулировчика и за пешеходците, които искат да преминат зад гърба му.

5 -Трети сигнал - дясна ръка, вдигната вертикално нагоре означава "ВНИМАНИЕ, СПРИ!"

6 Допълнителни сигнали на регулировчика той има право да използва и допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания 1.3. Права на регулировчика при несъответствие на основните сигнали на регулировчика с пътните знаци от група Б и сигналите на светофара, водачите се съобразяват със сигналите на регулировчика, а с допълнителни сигнали, той може да отмени всички знаци или правила за движение.

7 2. Пътни светофари 2.1. Обикновен трисекционен светофар с неговите сигнали се съобразяват всички участници в движението, освен ако някои от тях имат отделен специален светофар

8 Зелен сигнал "ПРЕМИНАВАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО" разрешава на водачите на ППС да преминават през кръстовището във всички посоки, включително и обратна, а на пешеходците да пресичат платното за движение

9 Жълт сигнал -"ВНИМАНИЕ, СПРИ!" а/ жълт след зелен забранява на всички да навлизат в кръстовището, освен на тези, които не могат да спрат безопасно. Който се намира в зоната на кръстовището трябва да го напусне.

10 б/ жълт след червен -"ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО" - забранява навлизането в кръстовището и предупреждава, че престои подаването на разрешаващ сигнал

11 в/ жълт мигащ сигнал ВНИМАНИЕ - предупреждава, че светофарът е изключен. Водачите да преминават с повишено внимание, като се съобразяват с пътните знаци от група Б или с правилата за движение.

12 Червен сигнал -"ПРЕМИНАВАНЕТО Е ЗАБРАНЕНО" забранява навлизането в кръстовището

13 2.2. Трисекционен светофар със стрелки Зелен сигнал разрешава преминаването през кръстовището само в указаните посоки

14 Жълт сигнал а/ жълт след зелен забранява навлизането в кръстовището в указаните посоки, освен на тези, които не могат да спрат безопасно. Който се намира в зоната на кръстовището трябва да го напусне.

15 б/ жълт след червен забранява навлизането в кръстовището в указаните посоки и предупреждава, че престои подаването на разрешаващ сигнал за тези посоки

16 в/ жълт мигащ сигнал предупреждава, че светофарът е изключен. Водачите да преминават с повишено внимание, като се съобразяват с пътните знаци от група Б или с правилата за движение

17 Червен сигнал забранява навлизането в кръстовището на ППС, за тези които желаят да продължат в указаните от стрелките посоки

18 2.3. Трисекционен светофар с допълнителна секция -Тя се включва в комбинация с червен или жълт сигнал. -Този светофар може да работи и като обикновен трисекционен. -На нивото на зелената секция е монтирана допълнителна зелена секция със стрелка.

19 При задействане на допълнителната секция, водачите имат право да продължат само в указаната от стрелката посока, като пропуснат другите участници в движението, които преминават през кръстовището.

20 2.4. Пешеходен светофар

21 2.5. Светофар за регулиране на движението на ППС за обществен превоз на пътници

22 2.6. Светофар забраняващ преминаването след него

23 2.7. Светофар за реверсивно движение -Той определя броя и посоките на лентите за движение. -Използва се по пътища с недостатъчна широчина на платното за движение, когато посоката на интензивността на движението е неравномерна в различни часове на денонощието...

24 -Зеленият сигнал разрешава движение по лентата над която е поставен, а червения забранява. -Маркировката - двойно прекъснатата линия въвежда допълнителни правила за движение. -Забранено е пресичането й, когато се намира от лявата страна на превозното средство.

25 - Когато светофарът не работи е забранено движението по средните ленти...

26 -...само при наличие на пътен знак Д1 в населено място, може да се продължи движението в средната пътна лента.

27 2.8. Правила за преминаване през кръстовище регулирано със светофар когато на кръстовището има висящи допълнителни светофари, водачите се съобразяват със сигналите на светофара, който се намира над лентата, в която са престроени...

28 ... Същото се отнася и за пътните знаци, които са поставени над лентите. Когато под или над основния светофар има знаци, те се отнасят за всички пътни ленти...

29 ... При завиване наляво в кръстовище, водачите трябва да пропуснат насрещно движещите се, които продължават направо или завиват надясно, освен ако на противоположния ляв ъгъл на кръстовището е поставен знак с бяла стрелка, който ни предупреждава, че в този момент на насрещно движещите се е подаден червен сигнал.

30 ... Лявата стрелка на зеления сигнал на светофара забранява завиването в обратна посока, освен ако под или над светофара има знак, който указва място за завиване в обратна посока.

31 ... При несъответствие на сигналите на светофара и пътните знаци ОТНОСНО ПРЕДИМСТВОТО водачите се съобразяват със сигналите на светофара светлинните сигнали.

32 Пътен светофар за забраняване на пътните превозни средства да преминават през железопътен прелез За въвеждане на забрана за ППС да преминават през ЖП прелез се използва пътен светофар с едно или две, разположени хоризонтално едно до друго светещи полета. Светофарът подава съответно един или два последователно мигащи един след друг светлинни сигнала с червен цвят. За указване на участниците в движението, че светофарната уредба е в изправност във времето, в което светофарът на ЖП прелез не подава сигнал с червена мигаща светлина, се използва сигнал от бавно мигаща светлина с луннобял цвят. Този сигнал се подава от допълнителна светофарна секция, поставена под секциите, подаващи сигнала с червена мигаща светлина.

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от

ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от г., в сила от г.; изм. бр. 1 от г.; изм. и доп. бр. 43 от ЗАКОН за движението по пътищата Обн. ДВ, бр. 20 от 05.03.1999 г., в сила от 01.09.1999 г.; изм. бр. 1 от 04.01.2000 г.; изм. и доп. бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г.; бр. 76 от 06.08.2002

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПЪТИЩА И УЛИЦИ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ 1. Познания за пътя - в България пътната мрежа обхваща приблизително 37500 км пътища. Пътищата от тази мрежа са километрирани и имат номера. Тези, които са част от международна

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 73 от 21.08.2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 5.03.2004

Подробно

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА

ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М О Д У Л А1/ТО-1 Т Е О Р Е Т И Ч Н О О Б У Ч Е Н И Е БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА София, 2012 година 53 О П И С А Н И Е Н А М О Д У Л А КОД НА

Подробно

18

18 18 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2018 СОФИЯ, 2019 Предговор ПРЕДГОВОР Пътнотранспортни произшествия

Подробно

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 1. Място и роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2018 г. COM(2018) 274 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението

Подробно

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012-2020Г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 1. Повишаване на информираността на обществото, родителите,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен упр Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Л А С Т E Н У П Р А В И Т Е Л Н А О Б Л А С Т Г А Б Р О В О УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Препис! НЕВЕНА ПЕТКОВА Областен управител на област Габрово М Е Р К И за предпазване на

Подробно

PEUGEOT IN BULGARIA

PEUGEOT IN BULGARIA СОФИЯ ФРАНС АУТО Официален вносител на Peugeot за България СИСТЕМИ В ПОМОЩ НА ШОФИРАНЕТО (ADAS) 26.04.2017 SOFIA FRANCE AUTO ОБХВАТ НА СИСТЕМИТЕ ADAS = Advanced Driver Assistance System - Системи в помощ

Подробно

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС

Rev.1/Add. 106/Amend.2 Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАС Стр.1 14 Октомври 2002 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно

1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно 1 ПОДГОТВИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ Тези упражнения се препоръчват както за начинаещи, така и за възрастни и слаби хора. Необходимо е да правите последователно вляво и вдясно по 20-30 крачки от описаните по-долу

Подробно

ДОБРЕ ДОШЛИ В CHEMPARK ДОРМАГЕН Указания за безопасност Моля, прочетете указанията за безопасност преди да влезете в CHEMPARK и ги съблюдавайте по вре

ДОБРЕ ДОШЛИ В CHEMPARK ДОРМАГЕН Указания за безопасност Моля, прочетете указанията за безопасност преди да влезете в CHEMPARK и ги съблюдавайте по вре ДОБРЕ ДОШЛИ В CHEMPARK ДОРМАГЕН Указания за безопасност Моля, прочетете указанията за безопасност преди да влезете в CHEMPARK и ги съблюдавайте по време на пребиваването си тук. Благодарим! 1. ПРАВИЛА

Подробно

Формули за нареждане на Рубик куб

Формули за нареждане на Рубик куб Етап 1 Опознаване на твоят Рубик куб Кубът на Рубик се състои от 26 видими съставни части, разделени в три категории: 8бр. ъглови кубчета (Corner Pieces). Части с три цвята, които се намират на всеки ъгъл

Подробно

Изисквания за безопасност на територията на ААНЕ и правила за поведение на шофьорите І. Задължителни изисквания за водачите на автоцистерни на територ

Изисквания за безопасност на територията на ААНЕ и правила за поведение на шофьорите І. Задължителни изисквания за водачите на автоцистерни на територ Изисквания за безопасност на територията на ААНЕ и правила за поведение на шофьорите І. Задължителни изисквания за водачите на автоцистерни на територията на ААНЕ: 1. Наличие на заявени количества горива.

Подробно

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc

Microsoft Word - Наредба животинска тяга.doc Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Брусарци (Приета с Решение 110, от Протокол 17/30.10.2012г. на Общински

Подробно

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од

Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно од L 14/42 АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\ doc)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\ doc) Т. 1 Предприети мерки за изпълнение на Плана за действие за 2014-2015г. съгласно Областната стратегия за подобряване безопасността на движение по пътищата в Област Русе 2012 2020г. Община Русе работи по

Подробно

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ Beach Bar, Cerdica Center, ПРАВО НА УЧАСТИЕ - Четирима състезатели допускат се смесени отбори, от които само

ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ Beach Bar, Cerdica Center, ПРАВО НА УЧАСТИЕ - Четирима състезатели допускат се смесени отбори, от които само ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ Beach Bar, Cerdica Center, 26-27.07.14 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ - Четирима състезатели допускат се смесени отбори, от които само един може да е с професионален статут 2. МЯСТО, ДАТА

Подробно

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc

Microsoft Word - 04_r113am2_prevod2006.doc Стр.1 16 април 2004 г. СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

НАРЕДБА за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен /Приета с Реш. 507 от 13.02.2002 г., изм. и доп. с Реш. 840 от 21.11.2006 г., изм. и доп. с Реш. 171 от 31.07.2008

Подробно

Спецификация на HID Xenon | Auto Style Mania Автоаксесоари

Спецификация на HID Xenon | Auto Style Mania Автоаксесоари Въпроси / Отговори Какво представлява ксеноновата система? Може ли да се монтират ксенонови светлини на всeки автомобил? Подменят ли се фаровете при монтаж на ксенонова система? Често ли горят ксеноновите

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

MSDOS1

MSDOS1 ПРИЛОЖЕНИЕ C ANSI ESCAPE последователности Забележка Информацията в това приложение зависи от инсталацията и може да не се прилага в машините на всички производители. ANSI ESCAPE последователността представлява

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА V-VIII КЛАС I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Учебната програма по Безопасност на движението

Подробно

Microsoft Word - 04_r091am3.doc

Microsoft Word - 04_r091am3.doc 18 юли 2001 г. Стр.1 СПОГОДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕДНАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ НА КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Подробно

NOXD5-2016

NOXD5-2016 П Р О Т О К О Л 2016г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 27.01.2016 година В публично заседание в следния състав: Секретар: Й.Т. Прокурор: ВАЛЕНТИН ЦАНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА Г. Сложи за

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно