Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx"

Препис

1 EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят редица морфологични, вътрешноклетъчни или метаболитни изменения, които ще доведат до неспособността на клетката да се дели, но самата клетка все още може да бъде жива. Методът за оценка на клетъчната жизнеспособност (Viability), предоставя информация само за броя на живите и мъртви дрождеви клетки в клетъчната суспензия, но не дава информация за броя на жизнените клетки. В този аспект клетъчната жизненост (Vitality), определяща физиологичните възможности на клетката е много важен параметър. Измерването на жизнеността на клетките е препоръчително, за провеждане на ефективен контрол на ферментационния процес при значима концентрация на инхибиращите вещества, които се продуцират по-време на процеса. Той е много необходим за контролиране на метаболитната активност на дрождевите клетки при провеждане на ферментацията в пивопроизводството, при производството на биоетанол, в хлебопроизводството и др. Методът за определяне жизнеността (Vitality) на дрождите се базира на определяне на активността на ензима естераза с помощта на естеразният субстрат 5-карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA). Паралелно с този анализ е важно да се определи общия брой клетки в дрождевата суспензия. Това може да се постигне чрез използването на флуоресцентното багрило Sofia-Green, което оцветява само мъртвите клетки. За определяне на общия брой на клетките е необходимо клетките да се обработят така, че мембраната на живите клетки да стане проницаема за Sofia-Green. Tова се постига чрез смесване на клетъчната суспензия с лизиращ реагент за 10 минути. Съчетаването на тези два анализа води до осигуряване на ефективен ферментационен контрол и до повишаване на добива и качеството на получавания биопродукт. Комплектът съдържа следните консумативи: Ø 25 бр. CELLCHIP Ø 50 бр. прозрачни епендорфки с оранжева капачка с изсушени SOFIA GREEN флуоресцентно багрило и лизиращ реагент Ø 50 бр. прозрачни епендорфки с синя капачка с изсушен 5- карбокси- флуоресцеин диацетат (CFDA) Инструкция за употреба

2 Ø 50 бр. празни прозрачни епендорфки с прозрачна капачка, необходими за смесване на пробата с цитратния буфер Ø 250 бр. накрайници за автоматична пипета до 100 µl Ø 100 бр. накрайници за автоматична пипета до 1000 µl Ø 5 броя епендорфки, съдържащи соли в сух вид за получаване на цитратно-фосфатен буфер с ph 4 (Macilvaine buffer) Ø 1 празна епруветка с обем 15 ml, необходима за разреждане на цитратния буфер За приготвянето на пробата за анализ са необходими: Ø 1 бр. CELLCHIP Ø 1 бр. прозрачна епендорфка с оранжева капачка с изсушени SOFIA GREEN флуоресцентно багрило и лизиращ реагент Ø 1 бр. прозрачна епендорфка с синя капачка с изсушен 5- карбокси-флуоресцеин диацетат (CFDA). Инструкция за употреба

3 Ø 1 бр. празна прозрачна епендорфка с прозрачна капачка, необходима за смесване на пробата с цитратния буфер Ø 5 бр. накрайници за автоматична пипета до 100 µl Ø 2 бр. накрайници за автоматична пипета до 1000 µl Ø 1 бр. автоматична пипета от 100 µl Ø 1 бр. автоматична пипета от 1000 µl Ø Бъркалка Mini Vortex Ø Хомогенизирана дрождева култура Ø Една епендорфка, съдържаща соли в сух вид за получаване на цитратно-фосфатен буфер с ph 4 (Macilvaine buffer) Ø 8 µl Ацетон Ø 1бр. празна епруветка с обем 15 ml, необходима за разреждане на цитратния буфер Ø Термостат Принцип на анализа Естеразният субстрат 5-карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA) се използва за определяне на жизнеността (Vitality) на дрождите. CFDA прониква през клетъчните мембрани на живите клетки, диацетатните му групи се разцепват от неспецифични естерази и се получава флуоресцентна, заредена форма на субстрата (карбоксифлуоресцеин), която оцветява клетките в зелено и изтича от вътрешността на клетките много бавно. Паралелно в отделна проба с дрождева клетъчна суспензия се определя общия брой дрождеви клетки с помощта на флуоресцентното багрило Sofia Green. За определяне на общия брой на клетките е необходимо мембраната на живите клетки да стане проницаема за Sofia Green. Tова се постига чрез смесване на клетъчната суспензия с лизиращ реагент за 10 минути. Sofia Green прониква през повредените клетъчни мембрани, свързва се с ДНК на ядрото и клетките с увредени мембрани се оцветяват зелено. Инструкция за употреба

4 Подготвяне на необходимите реагентни разтвори за анализ 1. Приготвяне на CFDA разтвора Добавете 8 μl Ацетон към една прозрачна епендорфка съдържаща изсушения CFDA. Разбъркайте сместа на Вортекс. Не добавяйте повече от 8 μl Ацетон, тъй като чувствителността на теста се намалява. След получаването на кита, 50-те броя прозрачни епендорфки с синя капачка с изсушен 5-карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA) трябва да бъдат съхранявани замразени при -20 C, защитени от светлина. Ако съхранявате правилно, този реактив, той трябва да остане стабилен за шест месеца. Преди отваряне на епендорфките, те трябва да се затоплят до стайна температура. 2. Приготвяне на буферния разтвор Добавете 1mL дестилирана вода към епендорфката, съдържаща сухия цитратен буфер (Macilvaine buffer). Разбъркайте на Вортекс сместа. Пипетирайте изцяло разтворената смес (1 ml) и я прехвърлете в празна епруветка с обем 15 ml. Инструкция за употреба

5 Добавете 9 ml дестилирана вода в епруветката. Съхранявайте приготвения буфер в хладилник при 4 C. Трайността на приготвения буферен разтвор е 10 дни. С цел избягване на помътняването на буфера, солите на буфера са в сух вид и са разпределени в четири отделни епендорфки. Разреждане на дрождевата проба за анализ Разредена дрождева проба 1. Разреждане на дрождевата проба за определяне на общ брой дрождеви клетки (Total): Разредете изходната дрождева проба с дестилирана вода в епруветка с обем 15 ml по описаният начин при определяне на жизнеспособност (Viаbility) на дрождите, разреждане за общ брой клетки (виж таблица 1, от EASYCOUNTER YC KIT VIABILITY). Разредена дрождева проба 2. Разреждане на дрождевата проба за определяне на жизненост (Vitality): Разредена дрождева проба 2.1. Разредете изходната дрождева проба с дестилирана вода в епруветка с обем 15 ml с 10 пъти по малко разреждане от разредената дрождева проба 1. Разредена дрождева проба 2.2. За определяне на жизненост (Vitality) на дрождите се прави 10 пъти по-голямо разреждане от разредена дрождева проба 2.1. Вземете 100 μl от разредена дрождева проба 2.1, поставете ги в празна прозрачна епендорфка и добавете 900 μl цитратно-фосфатен буфер с ph 4 (Macilvaine buffer). За да се осигури статистически достоверен резултат се препоръчва общият брой на клетките в разредената клетъчна суспензия да бъде в интервала от 1х10 5 до 1х10 7 клетки/ml: Инструкция за употреба

6 - оптимален интервал - от 1 х 10 5 до 1 х 10 7 клетки/ml Провеждане на анализа Анализ за определяне общ брой клетки 1. Вземете 1 ml от разредената и добре хомогенизирана дрождева проба 1, предназначена за определяне на общ брой клетки и го поставете в прозрачна епендорфка с оранжева капачка GREEN и лизиращ реагент., която съдържа изсушено багрило SOFIA 2. Затворете прозрачна епендорфка с оранжева капачка. 3. Вземете прозрачна епендорфка с оранжева капачка от статива и поставете върха на всяка прозрачна епендорфка с оранжева капачка в отвора на бъркалката Mini Vortex. Натиснете и задръжте натиснат върха за 1-2 секунди и след това я отдръпнете. Повторете 8-9 пъти. Внимание! Прозрачната епруветка съдържа по-голямо количество аналити и за разтварянето и е нужно повече време. Разбърквайте до пълното разтваряне на сухия аналит. 4. Оставете прозрачната епендорфка с оранжева капачка. на статива за 10 минути за взаимодействие на пробата с лизиращия разтвор и за оцветяване на клетките с багрилото SOFIA GREEN. 5. Разбъркайте отново пробата на бъркалката Mini Vortex. Натиснете и задръжте натиснат върха за 1-2 секунди и отдръпнете. Повторете 2-3 пъти 6. Пипетирайте 8 μl от пробата в камера А на CELLCHIP-а. Анализ за определяне броя на жизнените клетки (Vitality) 1. Добавете 8 μl Ацетон към изсушения СFDA съдържащ се в прозрачната епендорфка с синя капачка. 2. Разбъркайте пробата на вортекс. 3. Отпипетирайте 100 μl от разредената дрождева проба 2.2 за определяне на жизнените клетки (Vitality) и ги поставете в прозрачната епендорфка с синя капачка, която съдържа разтворения СFDA. 4. Разбъркайте пробата на вортекс 5. Инкубирайте пробата 10 min при 40 C. Инструкция за употреба

7 Не бива да се инкубира пробата повече от 20 мин, тъй като оцветяването на клетките отслабва, поради изтичане на багрилото от вътрешността на клетките. 6. Отново разбъркайте пробата на вортекс. 7. Пипетирайте 8 μl от пробата в камера В на CELLCHIP-а. 8. Поставете CELLCHIP-а в апарата EasyCounter YC и направете измерването. 9. С помощта на софтуера, преминете към анализ на пробата. Внимание! Препоръчително е да поставите зареденият CELLCHIP в апарата и да стартирате анализа в рамките на секунди. Не навременното поставяне на CELLCHIP в апарата и стартирането на анализа ще доведе до неточни резултата поради изпаряване на пробата и попадане на въздух в нея. Изхвърляне на отпадъците: С помощта на бутона на автоматичната пипета се отстранява накрайника в подходящ контейнер. Изхвърлете микроепруветката с останалото количество проба и използвания за анализ CELLCHIP в подходящ контейнер. Съхранение на ЕАSYCOUNTЕR YC KIT VITALITY : 50-те броя прозрачни епендорфки с синя капачка с изсушен 5- карбоксифлуоресцеин диацетат (CFDA) трябва да бъдат съхранявани замразени при -20 C, защитени от светлинa. Останалите компоненти на ЕАSYCOUNTER YC KIT трябва да бъдат съхранявани при температура -10 C до +40 C, защитени от пряка слънчева светлина. За повече информация и видео инструкции за работа с EASYCOUNTER YC KIT посете или Срок на годност: виж етикета на кутията Произведено от Милкотроник ООД Инструкция за употреба

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и об ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАВНОВЕСНА КОНСТАНТА НА ХОМОГЕННА РЕАКЦИЯ В РАЗТВОР Състоянието на системата от реагиращи вещества, при което скоростите на правата и обратната реакция са равни, а съставът на системата не

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре

ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Ре ИЗСЛЕДВАНЕ НА КИНЕТИКАТА НА ОСАПУНВАНЕ НА ЕТИЛАЦЕТАТ Цел: Да се изследва кинетиката на осапунване на етилацетат с натриева основа. Теоретична част: Реакцията на осапунване на етилацетат с натриева основа

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

Цинк капки

Цинк капки Zn ПРОФИЛАКТИКА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ Цинк Biominerali Цинкът (Zn) е незаменим Биоминерал за биохимичните функции на живите организми. Поддържа ензимната система, клетките и синтеза на белтъчините. Командва

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

Microsoft Word - Vas_9.doc

Microsoft Word - Vas_9.doc ДИРЕКТНИ БАГРИЛА 55 8. ДИРЕКТНИ БАГРИЛА Директните багрила са водоразтворими вещества, които във воден разтвор се дисоциират на багрилен анион и компенсиращ катион. Наричат се директни, тъй като багрилните

Подробно

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at

SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at SCF 702 SCF 704 SCF 706 SCF 708 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/avent Български 1 Важно Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

HER2 IQFISH pharmdx Код K то издание HER2 IQFISH pharmdx е анализ с директна флуоресцентна хибридизация in situ (FISH) за количествено определян

HER2 IQFISH pharmdx Код K то издание HER2 IQFISH pharmdx е анализ с директна флуоресцентна хибридизация in situ (FISH) за количествено определян HER2 IQFISH pharmdx Код K5731 4-то издание HER2 IQFISH pharmdx е анализ с директна флуоресцентна хибридизация in situ (FISH) за количествено определяне на генната амплификация на HER2 в проби от тъкани

Подробно

Тест - лента CareSens N Измерва нивото на кръвна захар точно и бързо. Автоматично всмуква малката кръвна проба. Контактни ивици Пъхнете леко тест - ле

Тест - лента CareSens N Измерва нивото на кръвна захар точно и бързо. Автоматично всмуква малката кръвна проба. Контактни ивици Пъхнете леко тест - ле Тест - лента CareSens N Измерва нивото на кръвна захар точно и бързо. Автоматично всмуква малката кръвна проба. Контактни ивици Пъхнете леко тест - лентата, с контактните ивици нагоре, в отвора на глюкомера.

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

Tepnel Lifecodes Corporation

Tepnel Lifecodes Corporation Immucor GTI Diagnostics, Inc. 095 Crossroads Circle, Waukesha, WI 5186 САЩ Teл.: +1 (855) 66-867 WWW.IMMUCOR.COM Документацията и преводите за продукта са на разположение на: www.immucor.com P R O D U

Подробно

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчна локализация. Ролята на карбоксизомите и пиреноида.

Подробно

Домашна зимнина

Домашна зимнина Домашна зимнина Вкусни компоти, конфитюри и туршии Домашен компот от праскови, ягодово сладко или апетитна царска туршия вкусни спомени от детството. Сега, по-бързо от всякога, може да приготвите любимите

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Untitled-2

Untitled-2 1.1.2.1 Спектрометри и спектрофотометри Спектрофотометри с единичен лъч VIS спектрофотометър модел VIS 21 VIS спектрофотометър модел VIS 23 112119001 340-1000 nm ± 2.0 nm

Подробно

Swelab Alfa Plus Ръководство на потребителя

Swelab Alfa Plus Ръководство на потребителя Swelab Alfa Plus Ръководство на потребителя Стр. ii Съдържание СЪДЪРЖАНИЕ Раздел 1. Въведение 5 Системи Swelab Alfa Plus... 5 Данни за контакт... 5 Общ преглед на анализатора... 6 Общ преглед на консумативите...

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

LM DNA Kit Product Insert

LM DNA Kit Product Insert Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle, Waukesha, WI 53186 САЩ Tel: +1 (855) 466-8267 WWW.IMMUCOR.COM Документацията и преводите за продукта са на разположение на: www.immucor.com LIFECODES

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

LM DNA Kit Product Insert

LM DNA Kit Product Insert Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle, Waukesha, WI 53186 САЩ Тел.: +1 (855) 466-8267 WWW.IMMUCOR.COM Документацията и преводите за продукта са на разположение на: www.immucor.com LIFECODES

Подробно

Gastric Cancer

Gastric Cancer HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) Код GM333 4-то издание HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) e директен анализ чрез използването на флуоресцентна in situ хибридизация (FISH), разработен за количественото определяне

Подробно

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД

Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Сила. Ефективност. Отговорност. Продуктова гама според БДС EN 206:2014/NA Холсим (България) АД Кратки указания за полагане и експлоатация: Добавянето на вода и химически добавки на обекта се допуска само

Подробно

THIS PRODUCT IS FOR

THIS PRODUCT IS FOR GLOBAL REFINISH SYSTEM Май 2006 Информация за продукта 2K GREYMATIC UHS PRIMA ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА D8018 бял D8019 черен D8024 сив 2K БЪРЗ GreyMatic е гама от 2K грунд фюлери, подходящи за много различни

Подробно

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте

Моделиране с програмния продукт West на биохимичните процеси в биологичното стъпало на спсов – Кубратово. Симулации на експлоатационни режими и страте МОДЕЛИРАНЕ С ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ WEST НА БИОХИМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В БИОЛОГИЧНОТО СТЪПАЛО НА СПСОВ КУБРАТОВО. СИМУЛАЦИИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЖИМИ И СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ инж. И. Давидов, доц. д-р инж. И.

Подробно