Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Размер: px
Започни от страница:

Download "Noah and the Great Flood Bulgarian PDA"

Препис

1 Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children Bible for Children, Inc. Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Ной бил човек, който се покланял на Бог. Всички други хора мразели Бог ине искали да Му се покоряват.

4 Един ден, Бог казал нещо изненадващо на Ной: Аз ще унищожа този нечестив свят. Само твоето семейство ще бъде спасено.

5 Бог предупредил Ной, че Той щял да изпрати голям потоп, който щял да покрие цялата земя. Ной получил следната заповед: Направи един дървен ковчег, който да е

6 достатъчно голям, за да побере както твоето семейство, така и много животни. Бог дал на Ной съвсем точни инструкции. Ной се захванал на работа!

7 Вероятно хората се подигравали на Ной, когато той им обяснявал защо правел ковчега. Но той продължавал.

8 Освен това, той говорел на хората за Бог. Никой не го слушал обаче.

9 Ной имал велика вяра. Той вярвал на Бог, въпрекичедъжднебилвалялдо тогава. Скоро, ковчегът бил готов за зареждане спровизии.

10 Животните също започнали да идват. От някои, Бог докарал по седем двойки, а отдруги по две.

11 Дошли малки и големи, животни и птици.

12 Вероятно хората постоянно обиждали Ной, докато той вкарвал животните вковчега.

13 Те не спирали да съгрешават пред Бог. Итесамите не искали да влизат вковчега.

14 Най-накрая, всички животни иптици били на борда. Бог казал на Ной: Сега влез ти и семейството ти.

15 Ной и жена му, и тримата им синове сженитеси, влезли в ковчега. Тогава, Бог затворил вратата!

16 След това дошъл дъждът. Той се изливал в продължение на 40 дни и нощи.

17 Потопът залял градове и села. Когато дъждът спрял, дори и планините били под водата. Всичко, което дишало, измряло.

18 Ковчегът се носел над водите. Вътре в него сигурно било тъмно и страшно. Но, така или иначе, той предпазил Ной от потопа.

19 След 5 месеца, Бог изпратил силен вятър. Малко по малко, водата спаднала и ковчега се закрепил на Араратските планини.

20 Ной останал още 40 дни в ковчега, докато водата спаднала напълно.

21 Нойизпратиледингарванипосле един гълъб. Гълъбът се върнал при Ной, тъй като не намерил място за почивка.

22 Една седмица по-късно, Ной опитал пак. Този път, гълъбът се върнал с маслинова клонка в човката си.

23 След още една седмица, Ной разбрал, че земята вече била изсъхнала, понеже гълъбътнесевърнал.

24 Бог казал на Ной, че било време той да излиза от ковчега. Ной, семейството му и животните излязли от ковчега.

25 Колко ли благодарен е бил Ной? Той построил един поклонил на Бог, олтар и се Койтогобил спасил от ужасния потоп.

26 Бог дал на Ной едно чудесно обещание. Той му обещал, че повече никога нямало да изпраща потоп на земята.

27 Бог поставил и дъгата, която трябвало да напомня за Божието обещание.

28 Ной и семейството му започнали отначало след потопа. След време, неговите потомци населили отново земята.

29 Всички народи по света произлязли от Ной идецатаму.

30 Ной И Големият Потоп е история от Божието Слово Библията, намираща се в Битие 6-10 Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

31 Край!

32 Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, който ни сътвори и който иска вие да Го познаете. Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той ще го направи! Тойщедойдеищезаживеевъввас сега, и вие ще живеете с Него завинаги.

33 Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да умреш за моите грехове, ичесега Си жив отново. Моля Те, влез в моя живот и ми прости греховете, такачеиаздамогадаимам нов живот сега, и един ден да бъда с теб завинаги. ПомогнимидаТисепокорявамида живея за Теб като Твое дете. Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

David the King Part 1 Bulgarian

David the King Part 1 Bulgarian Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част) Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не

АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА 1611 www.scriptural-truth.com Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не е в Иврит, като нито разказ на Бел и дракона. {1:1}

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

"ЧЕРНА ЛЮБОВ": ДВАМА НЕОЧАКВАНИ СЪСЕДИ

ЧЕРНА ЛЮБОВ: ДВАМА НЕОЧАКВАНИ СЪСЕДИ Кемал иска да купи къщата, но Емир също решава да притежава тази къща заради Нихан Вилдан разпитва Емир дали е приключил сделката по придобиването на този имот. Той отговаря, че всеки момент това трябва

Подробно