Microsoft Word - Za_site.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Za_site.doc"

Препис

1 СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд, Зала за обучения 4 5 ноември 2010 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 3 Програма на обучението стр. 4 Практическа информация за участниците стр. 5 Списък с нощувките на участниците стр. 6

2 СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд, 4 5 ноември 2010 г. СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Мая Мирянова, съдебен деловодител, Варна 2. Мими Михнева, съдебен деловодител, Варна 3. Виолета Урумова, съдебен деловодител, Силистра 4. Румяна Пенева, съдебен секретар, Силистра 5. Павлина Петрова, съдебен секретар, Районен съд Кубрат 6. Марияна Василева, съдебен секретар, Районен съд Велики Преслав 7. Данаила Добрева, секретар СИС, Районен съд Велики Преслав 8. Благовеста Костова, съдебен деловодител, Шумен 9. Даниела Николаева, деловодител Регистратура, Шумен 10. Бойка Цвяткова, съдебен секретар, Районен съд Нови Пазар 11. Диана Славова, съдебен секретар, Районен съд Нови Пазар 12. Венелин Владимиров, съдебен деловодител, Разград 13. Пламена Мутафова, съдебен секретар, Разград 14. Теодора Мутафова, съдебен архивар, Районен съд Балчик 15. Ивелина Димитрова, съдебен деловодител, Районен съд Дулово 16. Радка Тодорова, съдебен деловодител, Районен съд Дулово 17. Виолета Кръстева, съдебен деловодител, Окръжен съд Силистра 18. Росица Христова, деловодител, Класифицирана информация, Военен съд Варна 19. Антония Пенчева, съдебен секретар, Военен съд Варна 20. Кичка Димитрова, съдебен секретар, Районен съд Каварна 21. Мариела Коева, съдебен секретар, Окръжен съд Търговище 22. Златинка Атанасова, съдебен деловодител, Добрич 23. Пепа Иванова, съдебен деловодител, Добрич 24. Янка Колева, съдебен архивар, Окръжен съд Добрич Лектор: Роза Георгиева, ръководител служба Гражданско деловодство, Софийски градски съд

3 СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд 4 5 ноември 2010 г. НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ: (ОСНОВАНИЕ ЗА НЕДОПУСКАНЕ) І. Служители, преминали през 2009 г. същия курс на обучение на тема «Съдебноадминистративно обслужване на граждани» в рамките на проект «Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители», изпълняван от Висшия съдебен съвет по Оперативна програма «Административен капацитет»: 1. Росица Йорданова Пенева, съдебен деловодител, Разград ІІ. Служители, преминали същия курс на обучение: 2. Велка Марчева Демирова, съдебен деловодител, РС Каварна 3. Даниела Атанасова Анастасова, съдебен деловодител, Апелативен съд Варна ІІІ. Служители, присъствали на Начално обучение, в което темата е застъпена: 4. Ивелин Иванов Иванов, административен секретар, ОС Търговище 5. Русанка Петрова Стефанова, деловодител «Регистратура», РС Балчик

4 ПРОГРАМА СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ 4 ноември 2010 г., четвъртък град Добрич, Окръжен съд 4 5 ноември 2010 г. 9:30 10:00 Откриване на програмата. Запознаване на участниците. 10:00 10:40 Значение на обслужването на клиенти. 10:40 11:00 Кафе пауза 11:00 11:40 Клиенти на съдебната система. 11:40 12:30 Стандарти за обслужване Обедна почивка 14:00 15:30 Професионално обслужване. 15:30 15:50 Кафе пауза 15:50 17:15 Работа с трудни клиенти. 17:15 17:30 Обобщение на деня. 5 ноември 2010 г., петък 9:30 9:50 Преглед на предишния ден 9:50 10:30 Работа с трудни клиенти продължение. 10:30 10:50 Кафе пауза 10:50 11:20 Работа с трудни клиенти продължение. 11:20 12:00 Приложение на наученото. 12:00 12:30 Закриване на обучението

5 ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд, 4 5 ноември 2010 г. Участниците ще бъдат настанени в хотел Добруджа, град Добрич, ул. Независимост, 2, след 14 ч. на 3 ноември 2010 г. Предвидените нощувки са описани в таблицата на следващата страница. Участниците ще бъдат настанени в двойни стаи. Участниците следва да изпратят в НИП попълнена и подписана Заявка за нощувки, за да бъде направена съответната хотелска резервация. (Заявката за нощувки можете да изтеглите от раздел Практическа информация). Откриването на обучението ще се състои в ч. на 4 ноември 2010 г. в Залата за обучения на Окръжен съд Добрич, ул. Д р Константин Стоилов, 7. Дневни разноски ще бъдат изплатени според отчетените нощувки на участника. На участниците, които няма да ползват нощувки, ще бъдат изплатени 50% от дневните разноски. Транспортните разходи се възстановяват срещу представяне на оригинални билети за обществен транспорт автобус или влак втора класа. Билетите за пътуване в двете посоки се изпращат в дирекция «Финанси и човешки ресурси» на НИП до 12 ноември 2010 г. (важи датата на пощенското клеймо). Стаите в хотела следва да бъдат освободени до 12 ч. на г., като багажът на участниците може да бъде оставен на съхранение в хотела. Моля, подробно да се запознаете и с общата практическа информация, публикувана в едноименния раздел в интернет страницата на НИП, и да изпратите попълнена ЗАЯВКА ЗА НОЩУВКИ на факс 02/ , не по-късно от 20.октомври 2010 г. За допълнителна информация и контакт: Боряна Григорова, тел , grigorova@nij.bg

6 НОЩУВКИ ЗА СЕМИНАР СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ Име 4 5 ноември 2010 г. Съд Бр. нощувки Дати Росица Илиева Христова Военен съд Варна г. Теодора Мутафова Районен съд Балчик г. Антония Ангелова Пенчева Военен съд Варна г г. Мая Миткова Мирянова Варна г. Мими Кирилова Михнева Варна 1 Кичка Панчева Димитрова Районен съд Каварна г. Районен съд Нови г. Диана Василева Славова Пазар 1 Районен съд Нови г. Бойка Ангелова Цвяткова Пазар 1 Ивелина Димитрова Районен съд Дулово 2 Радка Стоянова Тодорова Районен съд Дулово 2 Венелин Пенков Владимиров Разград 2 Пламена Петрова Мутафова Разград 2 Благовеста Стоянова Костова Шумен 2 Даниела Радославова Николаева Шумен 2 Павлина Петрова Районен съд Кубрат 2 Виолета Димитрова Кръстева Окръжен съд Силистра 2 Марияна Василева РС Велики Преслав 2 Румяна Любенова Пенева Силистра 2 Данаила Доберва РС Велики Преслав 2 Виолета Георгиева Урумова Адм.съд Силистра 2 Мариела Коева ОС Търговище 2 3 и г.

Microsoft Word - Copy of za_site-USA.doc

Microsoft Word - Copy of za_site-USA.doc София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 14, тел/факс: 93 59 101 18 20 януари 2012 година, София, НИП Съдържание: Списък на участниците стр. 2 3 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 4 Програма на обучението

Подробно

Microsoft Word - Za_site_SS-GD

Microsoft Word - Za_site_SS-GD гр. София, НИП, зала 32 02 03. 06. 2011 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 3 Програма на обучението стр. 4 Практическа информация за участниците

Подробно

Microsoft Word - Copy of za sait

Microsoft Word - Copy of za sait София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 14, тел/факс: 93 59 101 E mail: nij@nij.bg, WEB: http://nij.bg СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ 3 4 ноември 2011 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2

Подробно

Microsoft Word - NIJ_seminar_info_Obsl_sad

Microsoft Word - NIJ_seminar_info_Obsl_sad Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 3, 4 Програма на обучението стр. 5 Практическа информация за участниците стр. 6, 7 Списък на нощувките стр. 8,

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ÐÅÃÈÑÒÚÐ

ÐÅÃÈÑÒÚÐ Р Е Г И С Т Ъ Р на декларациите по чл. 35, ал.1, от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подадени от съдебните служители в Окръжен съд гр. Ловеч 1. 4019/31.05.2018г.

Подробно

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378>

<CAE0EDE4E8E4E0F2E820C0D12DC3CA2D3130E1F02E786C7378> Образец 33 към чл. 4, ал. РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 0 (десет) свободни длъжности съдия в АПЕЛАТИВНИТЕ СЪДИЛИЩА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ (ДВ бр. 38/08.05.208

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 18.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 28 Мария Кузманова Гласували: 11 9 2 Резултати от избор 1.

Подробно

Microsoft Word - NIJ_info_NO_modul1_new

Microsoft Word - NIJ_info_NO_modul1_new НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ Модул І: 11 14 април 2016 г. Модул ІI: 25 28 април 2016 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие стр. 3 Програма на обучението

Подробно

Учебно-информационен център Дистанционно обучение "Право за неюристи" година Лице за контакт: Янислава Андреева, , y.andree

Учебно-информационен център Дистанционно обучение Право за неюристи година Лице за контакт: Янислава Андреева, , y.andree Учебно-информационен център Дистанционно обучение "Право за неюристи" 6.10-24.11.2015 годи Лице за контакт: Янислава Андреева, 02 9359 162, y.andreeva@nij.bg Временен списък участниците 1 1. Участници,

Подробно

Microsoft Word - dnr doc

Microsoft Word - dnr doc ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.10.2016 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 34 и 35 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над

Приложение 1 към рег. Р-230/ г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Над Приложение 1 към рег. Р-230/28.08.2019 г. гр. Плевен СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен, специфично наименование младши

Подробно

Приложение 1 към рег. Р-505/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра с

Приложение 1 към рег. Р-505/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра с Приложение 1 към рег. Р-505/18.10.2019г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ за длъжността : Надзирател ІІ-ра степен, специфично наименование младши инспектор в затвора

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР ЛОВЕЧ Приложение 1 към рег. 3430/09.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. ДР. Дневен ред Георги Колев Галя Георгиева Милка Итова Юлия Ковачева Светла Петк ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 12.05.2016 г. ДР. Дневен ред Георги Колев Гласували: 14 8 6 Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Окръжен съд гр. Велико

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 03.10.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 19 и 20. Гласували: 10 10 0 1. Административен ръководител

Подробно

Приложение № 1

Приложение № 1 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОР ЛОВЕЧ Приложение 1 към рег. 3883/03.09.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ЕТАП ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Подробно

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303

01 Добринка Станкова Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 9 з е и е и в б е а а 303 01 Добринка Станкова 1 9 з 305 8 е 106 9 и 306 2 8 е 106 9 и 306 3 9 в 308 9 б 307 8 е 106 9 а 306 4 9 а 303 9 б 307 5 9 а 303 9 и 304 9 в 307 9 з 304 6 8 е 106 9 в 307 9 з 304 7 9 а 305 9 б 305 02 Румяна

Подробно

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3

Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 3 Регистър На декларациите по чл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Основание почл. 35. ал.1 от Закона за противодействие на корупцията

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.02.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 29-36. 1. Административен ръководител районен прокурор

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-Н КАМЕН СИТНИЛСКИ Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ

Подробно

Приложение 3 към чл. 20, ал. 3 ПРОТОКОЛ 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел Финансово-счетоводен, дирекция

Приложение 3 към чл. 20, ал. 3 ПРОТОКОЛ 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт в отдел Финансово-счетоводен, дирекция за длъжността младши експерт в отдел Финансово-счетоводен, дирекция Административноправно, финансово и стопанско обслужване Образователно-квалификационна степен - висше - професионален бакалавър по...;

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ гр.софия, 1000, ул. Г.Бенковски 12, тел. 02/980-00-65 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати за служба в

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.09.2018 г. ДР. Дневен ред. *т. 16 отпада, т. к. дублира т. 11(техническа грешка) 1. Административен ръководител районен прокурор на Районна

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ДО

ДО Д Н Е В Е Н ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ Г-Н КАМЕН ИВАНОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г

Приложение 1 Рег. Р-96/ г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА Г Приложение 1 Рег. Р-96/15.07.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА И ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ за длъжността : Надзирател ІІ-I степен в затвора

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 13.02.2018 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 22 в дневния ред. ДР. Дневен ред. *точки от 13 до 17 - оттеглени от вносителя

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 19.06.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 19. Резултати от избор 1-1. Проект на решение относно

Подробно

Grafik_spisak_ _Vn

Grafik_spisak_ _Vn СПИСЪК И ГРАФИК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЯВЯВАЩИ СЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА НА МОРЕ НА 25 И 26 ЮНИ 2019 г. ВАРНА МППСМ 1. Антон Митков Митрев 2. Дарин Иванов Моралийски 3.

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 22.11.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 13 13 0 1. Административен ръководител председател на Районен съд Мадан. Кандидат: - Димитър Иванов Стратиев

Подробно

Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47

Назад Купа Раднево 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора Диана Ямбол Чумерна Твърдица Бачо Киро - 94 Дряново 47 Назад Купа "Раднево" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Сърнена гора Стара Загора 120 2. Диана Ямбол 56 2. Чумерна Твърдица 56 4. Бачо Киро - 94 Дряново 47 5. Компас - 1994 Хасково 41 6. Орлово гнездо 19 Казанлък

Подробно

Приложение / г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТ

Приложение / г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТ 3211/19.08.2019 г. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В ЕТАП ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ СПОСОБНОСТИ И ЕЗИКОВА КУЛТУРА за длъжността : вид на длъжността : в Надзирател ІІ-І степен

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 06.11.2018 г. ДР. Дневен ред и постъпило предложение за включване на допълнителна точка 39. Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б

01 Росица Русева Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 01 Росица Русева 1 8 з 8 ж 8 г 8 г 8 ж 2 8 з 8 з 8 ж 8 г 8 ж 3 11 б 4 11 б 8 з 11 б 5 11 б 8 г 6 11 б 7 11 б 02 Добринка Станкова 1 10 а 10 в 10 а 10 а 2 10 б 10 в 10 в 10 и 3 10 б 10 и 10 в 10 и 4 10

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 02.10.2018 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 35 и 36 в дневния ред. Гласували: 12 12 0 1. Произнасяне по решение на

Подробно

ДО

ДО ДО Г-ЖА МИЛКА ИТОВА Г-ЖА СВЕТЛА ПЕТКОВА Г-ЖА МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА Г-Н КАМЕН ИВАНОВ Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА Г-Н РУМЕН БОЕВ Г-ЖА ДАНИЕЛА КОСТОВА Г-ЖА ЕЛКА АТАНАСОВА Г-Н ЯСЕН ТОДОРОВ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 21.05.2019 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 33 и 34. *точка 3 отложена от вносителя Гласували: 10 10

Подробно

Microsoft Word - Res-KS

Microsoft Word - Res-KS ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 28.03.2017 г. ДТ. Постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21-23 в дневния ред Резултати от избор 1. Административен ръководител

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 14.02.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 21 и 22 Резултати от избор Гласували: 9 9 0 1. Административен

Подробно

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати

Microsoft Word - Списък на допуснатите до интервю кандидати ОБРАЗЦОВА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. КИРИЛ ПОПОВ - ПЛОВДИВ 4002 Пловдив, ул. Чемшир 11, тел.:032/643 157; тел./факс: 032/643 192; e-mail: omg_plovdiv@abv.bg С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ

Подробно

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (З секция 001 кметство... населено място ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 1. АЛБЕНА АТАНАСОВА МЕДАРОВА 2. ЗЛАТКА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА 3. КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ 4. НИКОЛА СТОЯНОВ ДИМОВ 5. СИМЕОН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ секция 002

Подробно