ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

Размер: px
Започни от страница:

Download "ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване"

Препис

1 ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар. здравно обслужване, базирано на стойността в областта на образната диагностика. Участието в това проучване ще ни помогне да подобрим онези аспекти в сферата на специалността, които са от най-голяма значимост за пациентите. Попълването на въпросника ще отнеме не повече от 10 минути. Благодарим Ви за съдействието. Част 1: Държава: Град: Възраст: Пол: Част 2: 1. Колко пъти Вие сте провеждали образно изследване през последните две години? (моля, На какъв вид образно диагностични изследвания сте били подложени през последните две години? (моля, Рентгеново изследване Компютърна Томография Магнитен Резонанс Ултразвук Други 3. Как бихте оценили качеството на извършените образно диагностични процедури, на които сте били подложени през последните две години? (1= много незадоволително, 5 = отлично) (моля, 1

2 4. Получихте ли писмена информация/разяснение за вида на образното изследване? (моля, да 5. Вашата удовлетвореност относно получената информация за самото изследване (рискове, ползи, начин на провеждане)? (1= много незадоволително, 5 = отлично) (моля, 6. Получихте ли копие на описанието от извършеното образно диагностично изследване? (моля, да 7. Как бихте оценили поднасянето на информацията за вашите резултати? (1= много незадоволително, 5 = отлично) (моля, 8. Бяхте ли информиран, че след извършване на рентгенография или КТ имате право да се осведомите за получената по време на изследването радиационна доза? (моля, Да 9. Бяхте ли информиран за радиационната доза след процедурата (важи само за направена рентгенова снимка и компютърна томография) (моля, Да 10. Моля, оценете следните аспекти на предоставената ви образно диагностична услуга (1= много незадоволително, 5 = отлично). (моля, Отношение на персонала 2

3 Предоставена информация относно ползите и вредите от процедурата Време на изчакване (от получаването на заявката/направлението за образно диагностично изследване, до извършването му) Време до получаване на резултата Предоставена информация от екипа на клиниката/отделението по образна диагностика след поставяне на диагнозата Възможност за лична консултация с рентгенолог 11. Какво според вас би могло да се подобри? Част 3: 12. Основани на стойността здравни грижи - това е философия на здравеопазването, която третира качеството на медицинската услугата и цялостния резултат от нея спрямо цената и. Запознат(а) ли сте с понятието здравно обслужване, базирано на стойността / здравно обслужване, базирано на стойността в областта на образната диагностика? (моля, да 3

4 13. Кой аспект от рентгенологията считате за най-важен при определяне на стойността? (моля, Цена (от собствени средства или от здравната каса) (отидете на Част 4) Ефективност / безопасност (отидете на Част 5) Услуга (начин на лечение, време за изчакване, време до получаване на резултата) (отидете на Част 6) Част 4: Ако е цената: 14. Имате ли здравна осигуровка и ако да каква? (моля, Задължително здравно осигуряване (по ЗЗО) Допълнителна (лична) И двете Нито една от двете отидете на Част 7 Част 5: Ако е Ефективност / безопасност: 15. Кой аспект на ефективност / безопасност на образно диагностичните услуги смятате за най-важен? (моля, подредете ги според значимостта им) (1 = най-важно, 4 = най-малко важно) Ефикасност (необходимите резултати се получават с най-малко процедури / време) Ефективност (извършват се тези образни изследвания, които помагат за поставяне на диагнозата) Безопасност на прегледа Прецизност на диагнозата отидете на Част 7 4

5 Част 6: Ако е услуга: 16. Кой аспект на образно диагностичната услуга считате за най-важен? (моля класирайте според важността) (1 = най-важно, 6 = най-малко важно) Отношение на персонала Предоставена информация относно ползите и вредите от процедурата Време на изчакване (от получаването на заявката/направлението за образно диагностично изследване до извършването му) Време до получаване на резултата Предоставена информация от екипа на клиниката/отделението по образна диагностика след поставяне на диагнозата Възможност за лична консултация с рентгенолог отидете на Част 7 Част 7: 17. Кой фактор според вас оказва най-голямо влияние върху определянето на стойността и значимостта на образно диагностичните изследвания в здравната верига? (моля, Направлението за образно изследване Терапията, базирана на резултатите от образните изследвания Проследяването / мониторинга 18. Цената или качеството на услугата са по-важни при определянето на стойността? (моля, Цена Качество И двете 19. Имате ли възможност да избирате къде да извършите образно диагностичното изследване? (моля, да (преминете към въпрос 20) (преминете към въпрос 21) 5

6 20. Кой от следните аспекти е определящ за вас, когато решавате къде да извършете изследването? Цена (цената, заплатена за предоставената услуга) Качество (ефикасност, ефективност, безопасност, прецизност на резултатите) Услуги (отношение към мен като пациент) Местоположение (близо до дома, достъпност) 21. Кои фактори определят за вас образно диагностичното изследване? (Моля, отбележете трите най-важни за вас) (1 = най-важно, 3 = най-малко важно) Извършено е подходящото образно диагностично изследване Доверието ми в използваната апаратура Възможност за получаване на час за преглед онлайн Здравето ми се подобрява Възможността за бърз достъп до преглед Няма грешки при поставяне на диагнозата Бързо поставяне на диагноза Разходите, плащани от пациента са поносими Лекарите съветват пациентите относно възможностите на различните видове изследвания Специалистите по Образна диагностика са винаги на разположение, за да предоставят информация относно диагнозата Лекарят предоставя изчерпателна информация за изследването Лекарят ме познава и се интересува от състоянието ми Болничните и лекарските услуги са достъпни Болничната обстановка (апаратура) са чисти и приятни Лекарите/лаборантите/персоналът са любезни Времето за изчакване в болницата/кабинетите не е прекалено дълго Доверието ми в специалиста / неговата квалификация Друго Край на проучването Благодаря ви за времето, което отделихте! 6

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИ   УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ ВАРНА АНКЕТНА КАРТА Уважаеми колеги, Центърът за кариерно развитие на Медицински университет Варна, провежда настоящото изследване с цел да установи очакванията

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите ДОКЛАД с обобщени резултати от проведено проучване на удовлетвореността на студентите от организацията, провеждането и отчитането на задължителното практическо обучение след 3 курс Специалност Икономика

Подробно

Феталната медицина – сигурност за здравето на бебето още в корема на мама

Феталната медицина –  сигурност за здравето на бебето още в корема на мама Ултразвуково изследване и доплер Какво проследява акушер-гинекологът в женската консултация и как си партнира със специалиста по фетална медицина Д-р Петя Чавеева, Отделение по фетална медицина, Медицински

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подобряване на продуктивността на българската здравна система Григор Атанасов, главен директор Осигурителни отношения Какво определя нашето ОСОБЕНО отношение към системата на здравеопазването? Успехът

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ; m

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / ;094/ ;  m МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД гр. ВИДИН 3700, УЛ. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 119 / тел./факс: / 094 / 60 60 25;094/60 21 31; e-mail:mbal_vidin@abv.bg Административни услуги предоставяни

Подробно

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд”

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд” Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд 1. Смятате ли, че съдът във вашия град работи ефективно и прозрачно?, напълно, но

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г. Регистрирани са общо 15 броя анкетни карти

Подробно

До

До До Председателя на научно жури, определено със Заповед Р-109-151/09.05.2016 г. на Ректора на Медицински университет гр. Варна С Т А Н О В И Щ Е по конкурс за заемане на академична длъжност професор в област

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя

Подробно

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств

ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерств ПРОЕКТ Наредба за изменение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения,

Подробно

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА КОЙ И С КАКВО ДОПРИНЕСЕ ЗА НЕУДАЧИТЕ В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Методика за разработване на Ръководство за добра медицинска практика основано на доказателства Доц. Златица Петрова Експерт -БЛС Мотиви Многообразието на практиките и лекарите налагат изготвянето, освен

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 05-01 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ (РАБОТОДАТЕЛИ, МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ) ЗА ВИПУСКНИЦИТЕ НА МУ - ПЛЕВЕН СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Анкетирани 5 бр. Вие къде сте

Подробно

MergedFile

MergedFile Р Е Г И О Н А Л Н О У П Р А В Л Е Н И Е Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О Б Л А Г О Е В Г Р А Д УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО - Благоевград АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2017 г. СТАРА ЗАГОРА 2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

1. Защо избрахте тази професия?

1. Защо избрахте тази професия? В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на студентското мнение за удовлетвореността от учебния процес и условията във Филиал Велико Търново. Анкетата е

Подробно

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide 19 януари 2017 г. EMA/747766/2016 Образователни материали за медицински специалисти и пациенти, използващи Мерки, предназначени за намаляване на риска от объркване на две писалки с различни концентрации

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ ПРОЕКТ НАРЕДБА 201 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4]

Microsoft Word - Rezume_amended_Drug Law_SG60_ [4] Резюме за изменение на ЗПЛХМ- ДВ, бр.60/07.08.2012 В глава четиринадесета Административни разпoредби от ЗПЛХМ - ДВ, бр.60/07.08.2012 г. са направени изменения в член 289 и член 291. Промените в посочените

Подробно

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН

М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТН М Е Д И Ц И Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т П Л О В Д И В М Е Д И Ц И Н С К И К О Л Е Ж ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ (ПРЕДДИПЛОМЕН

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно