ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6

Размер: px
Започни от страница:

Download "ÎÁßÂËÅÍÈÅ-6"

Препис

1 по ред Описание на обособените обекти/стаи/ на семеен хотел Феникс, съгласно схеми на АГКК Таблица 1 идентификатор площ, м2 ид.ч. м2 обща площ м2 ПАРТЕР 1 ет.0 /нула/,обект стълбище ,00 0,00 60,00 ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ: 2 ет.1 /първи/, ап. к. оф ,00 6,42 41,42 3 ет.1 /първи/, aп. стая ,00 6,29 41,29 4 ет.1 /първи/, ап. стая ,00 6,51 42,51 5 ет. 1 /първи/, ап. ст ,00 6,51 42,51 6 ет. 1 /първи/, ап. стая ,00 6,51 42,51 7 ет.1 /първи/, ап ,00 8,53 54,53 8 ет. 1 /първи/, ап. стая ,00 7,64 51,64 9 ет. 1 /първи/, ап. стая ,00 6,25 42,25 10 ет. 1 /първи/, ап. стая ,00 6,25 42,25 11 ет. 1 /първи/, ап. стая ,00 6,25 42,25 ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ: 12 ет.2 /втори/, ап. к. оф ,00 6,42 41,42 13 ет.2 /втори/, ап. стая ,00 6,29 41,29 14 ет.2 /втори/, ап. стая ,00 6,51 42,51 15 ет.2 /втори/, ап. стая ,00 6,51 42,51 16 ет.2 /втори/, ап. стая ,00 6,51 42,51 17 ет.2 /втори/, ап ,00 8,53 54,53 18 ет.2 /втори/, ап. стая ,00 7,64 51,64 19 ет.2 /втори/, ап. стая ,00 6,25 42,25 20 ет.2 /втори/, ап. стая ,00 6,25 42,25 21 ет.2 /втори/, ап. стая ,00 6,25 42,25 ТРЕТИ ЕТАЖ: 22 ет.3 /трети/, ап ,00 10,07 82,07 23 ет.3 /трети/, ап ,00 14,08 107,08 24 ет.3 /трети/, ап ,00 11,06 82,06 ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ: 25 ет.4 /четвърти/, aп. стая ,87 5,51 42,38 26 ет.4 /четвърти/, aп. стая ,77 4,75 36,52 27 ет.4 /четвърти/, aп. стая ,18 4,81 36,99 28 ет.4 /четвърти/, ап ,28 13,63 103,91 29 ет.4 /четвърти/, ап ,27 11,15 86,42 30 ет.4 /четвърти/, aп. стая ,06 4,32 34,38 31 ет.4 /четвърти/, aп. стая ,83 4,29 34,12 ОБЩА ПЛОЩ 1374,26 217, ,25 ОБЩО ОПИСАНИЕ: СГРАДА: Сградата с идентификатор в която се намират описаните обекти е монолитна четириетажна сграда, състояща се от използваем сутерен, със самостоятелен вход от североизток обслужващ обекти с предназначение ресторант и кафе-бар разположени на сутеренно и партерно ниво, партер състоящ се от вход за хотела, обекти за обществено обслужване магазини с лице на ул. Ропотамо, ресторант, заемащ източната част партера на сградата ъс самостоятеен вход от изток, три идентични хотелски етажа и мансарден етаж. На западната фасада на сградата - до входа за хотела е разположен панорамен асансьор, обслужващ хотелската част на сградата.

2 Изградените инсталации електрическа и ВиК в сградата са общи, няма изградени индивидуални водомерни възли и индивидуално мерене на консумираната електроенергия. ОБОСОБЕНИ ОБЕКТИ И РАЗПОЛОЖЕНИЕ: ПАРТЕР: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и четири, точка, двеста тридесет и две, точка, едно, точка, тридесет и едно/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по ул."ропотамо, ет.0 /нула/, обект стълбище. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор предназначение на самостоятелният обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: I /едно/, площ по документ: кв.м. /шестдесет квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: няма. Представлява входно пространство в което е обособена рецепция. Довършителните работи са: настилка от гранитогрес, стени с шпакловка и цветен латекс, тавани шпакловка и бял латекс. Обектът няма самостоятелно предназначение - към момента на огледа представлява обща част, свързваща входа на сградата през фоайе със стълбищната клетка и асансьора, обслужващ сградата. ПЪРВИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, едно/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.8130, ул."ропотамо", ет.1 /първи/, ап. к. оф. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: 6.42 кв.м. /шест цяло четиридесет и две стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, две/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол. п.к ул."ропотамо ', ет.1 /първи/, aп. стая.4. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор , предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: 6.29 КВ.М. /шест цяло двадесет и девет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: : над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости.

3 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и четири, точка, двеста тридесет и две. точка, едно. точка, три/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ r. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.8130, ул."ропотамо, ет.1 /първи/, ап. стая.5. Самостоятелният обект сс намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор , предназначение на самостоятелният обект: жилите, апартамент, брой нива на обекта: I /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.51 кв.м. /шест цяло петдесет и една стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на обекти в сградата: на същия етаж: , : под обекта: ; над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор точка, едно, точка, четири/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по ул."ропотамо, ет. 1 /първи/, ап. ст.6. Самостоятелният обект се намира в сграда I /едно/, документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.51 кв.м. /шест цяло петдесет и една стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, пет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к ул."ропотамо, ет. 1 /първи/, ап. стая.7. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор , предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.51 кв.м. /шест цяло петдесет и една стотни квадратни метра от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: състои се от две стаи преходни с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости.

4 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67800, точка. едно. точка, шест/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл. Бургас, по изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота:гр.созопол, п.к.8130, ул."ропотамо, ет.1 /първи/, ап.1 /едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /четиридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 8.53 кв.м. /осем цяло петдесет и три стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: състои се от две стаи, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и четири, точка, двеста тридесет и две, точка, едно, точка, седем/, находяш се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол. п.к.8130, ул. Ропотамо ', ет. 1 /първи/, ап. стая.8. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор , предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, площ по документ: кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, прилежащи части: 7.64 кв.м. /седем цяло шестдесет и четири стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, осем/, находяш се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ г. на изпълнителния директор ка АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол. п.к ул. Ропотамо, ет.1 /първи/, ап. стая.9. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор , предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.25 кв.м. /шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СРАДА С идентификатор /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и четири, точка, двеста тридесет и две, точка, едно. точка, девет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол. обл.бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к ул. Ропотамо.

5 ет. 1 /първи/, ап. стая. 10. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор , предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.25 кв.м. /шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: : над обекта: състои се от една стая, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, десет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по ул. Ропотамо, ет.1 /първи/, ап. стая.11. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.25 кв.м. /шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: I /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; подобекта: ; над обекта: състои се от една стая, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. ВТОРИ НАДПАРТЕРЕН ЕТАЖ: 11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с иденттификатор точка, едно, точка, единадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к ул."ропотамо, ет.2 /втори/, ап. к. оф.. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: 6.42 кв.м. /шест цяло четиридесет и две стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху КОЙТО е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, дванадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по

6 ул."ропотамо", ет.2 /втори/, ап. стая.12. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/ в поземлен имот с идентификатор , с предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/, прилежащи части: 6.29 кв.м. /шест цяло двадесет и девет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 13. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, тринадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к ул."ропотамо'', ет.2 /втори/, ап. стая. 13. Самостоятелният обект се намира в сграда I /едно/, документ: кв.м. /тридесет и шест квадрати метра/, прилежащи части: 6.51 кв.м. /шест цяло петдесет и една стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 14. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор точка, едно, точка, четиринадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ г. па ул."ропотамо, ет.2 /втори/, ап. стая. 14. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.51 кв.м. /шест цяло петдесет и една стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата; ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 15. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, петнадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол. обл.бургас, по

7 ул."ропотамо", ет.2 /втори/, ап. стая. 15. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.51 кв.м. /шест цяло петдесет и една стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 16. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор точка, едно, точка, шестнадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по ул. Ропотамо, ет.2 /втори/, ап.2. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 5,53 кв.м. /шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: състои се от две стаи с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 17. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА е идентификатор /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и четири, точка, двеста тридесет И две, точка, едно. точка, седемнадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр.созопол. п.к улдропотамо, ет.2 /втори/, ап. стая. 16. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.25 кв.м. /шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части ог правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсови плочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 18. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, осемнадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по

8 ул. Ропотамо, ет.2 /втори/, ап. стая. 17. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идетификатор , предназначение на документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.25 кв.м. /шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, пиво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; подобекта: ; над обекта: състои се от една стая, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 19. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА е идентификатор точка, едно, точка, деветнадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по ул."ропотамо, ет.2 /втори/, ап. стая. 18. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор , предназначение на документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.25 кв.м. /шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , : под обекта: ; над обекта: състои се от една стая, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 20. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор точка, едно, точка, двадесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по ул. Ропотамо, ет.2 /втори/, ап. стая.19. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /тридесет и шест квадратни метра/, прилежащи части: 6.25 кв.м. /шест цяло двадесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: състои се от една стая, предверие и санитарен възел. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. ТРЕТИ ЕТАЖ:

9 21. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор , точка. едно. точка, двадесет и две/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по кадастралната карза и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/ г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота; гр.созопол, п.к.8130, ул. Ропотамо, ет.3 /трети/, ап.4. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /седемдесет и два квадратни метра/, прилежащи части: кв.м. /десет цяло и седем стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: , ; над обекта: , , състои се от две самостоятелни стаи с тераса и изглед към морето, всяка с предверие и санитарен възел. Означение на място 33. Не е подсигурен достъп в една от стаите. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 22. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно. точка, двадесет и три/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по ул."ропотамо, ет.3 /трети/, ап.5 /пети/. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /деветдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: кв.м. /четиринадесет цяло и осем стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, кактои съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: I /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; над обекта: , състои се самостоятелна стая с предверие и санитарен възел, озвачена с 3 и отделни /с един вход/ две стаи, предверие и санитарен възел, обозначени с 3А. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 23. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, двадесет и пет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр,созопол, п.к.8130, улдропотамо, ет.3 /трети/, ап.7 /седми/. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /седемдесет и един квадратни метра/, прилежащи части: кв.м. /единадесет цяло и шест стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: : под обекта: , ; над обекта: , , състои се от две стаи, предверие и санитарен възел, означени с 38 и 39. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсови плочи по стени, окачен таван и пълно

10 санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ: 24. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и четири, точка, двеста тридесет и две. точка, едно, точка, тридесет н три/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД / г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.о 130, ул."ропотамо, ет.4 /четвърти/, aп. стая.1. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, самостоятелният обект: жилите, апартамент, брой нива на обекта: 1/едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и шест цяло осемдесет и седем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 5.51 кв.м. /пет цяло петдесет и една стотни квадратни метра/ от общите части ка сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: състои се самостоятелна стая с гледка към морето, с предверие и санитарен възел, означена с 41. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 25. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, тридесет и четири/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД / г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.8130, ул."ропотамо, ет.4 /четвърти/, an. стая.2. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, самостоятелният обект: жилите, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет и едно цяло седемдесет и седем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 4.75 кв.м, /четири цяло седемдесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: I /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , : под обекта: ; над обекта: състои се самостоятелна стая с гледка към морето, с предверие и санитарен възел, означена с 42. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 26. САМОСТОЯТЕЛЕН ОКЕКТ В СТРАДА с идентификатор точка, едно, точка, тридесет и пет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК. последно изменение със Заповед КД / г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.8130, ул."ропотамо, ет.4 /четвърти/, ап. стая.3. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /тридесет и две цяло и осемнадесет стотни квадратни метра/, прилежащи части; 4.81 кв.м. /четири цяло осемдесет и една стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия

11 етаж: , ; под обекта: ; над обекта: състои се самостоятелна стая с гледка към морето, с предверие и санитарен възел, означена с 43. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 27. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно. точка, тридесет и седем/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени СЪС Заповед РД-18-60/ г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД / г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.8130, ул. Ропотамо, ет.4 /четвърти/, ап.8 /осми/. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /деветдесет цяло двадесет и осем стотни квадратни метра/, прилежащи части: кв.м. /тринадесет цяло шестдесет и три стотни квадратни метра' от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: , , ; над обекта: СОС е обозначен с 4А. Не е подсигурен достъп. 28. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СТРАДА с идентификатор 67800, точка, едно. точка, тридесет и осем/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД / г на началника на СГКК-Бургас. с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.8130, ул."ропотамо, ет.4 /четвърти/, ап.9 /девети/. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /седемдесет и пет цяло двадесет и седем стотни квадратни метра/, прилежащи части: кв.м. /единадесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални часги от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: , ; над обекта: състои се от две стаи с изглед към морето, предверие и санитарен възел. Означен е с 5А. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 29. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор точка, едно, точка, тридесет и девет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД / г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.8130, ул. Ропотамо, ет.4 /четвърти/, ап. стая.5. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на Обекта: 1 /едно/, площ по документ: кв.м. /тридесет цяло и шест стотни квадратни метра/, прилежащи части: 4.32 кв.м. /четири цяло тридесет и две стотни квадратни метра/ от общите части на сградата,

12 както и съответните идеални части ог правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: , ; под обекта: ; ; над обекта: състои се самостоятелна стая с предверие и санитарен възел, означена с 48. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. 30.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и четири, точка, двеста тридесет и две. точка, едно, точка, четиридесет/, находящ се в гр.созопол, общ.созопол, обл.бургас, по изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД / г. иа началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.созопол, п.к.8!30, ул. Ропотамо, ет.4 /четвърти/, ап. стая.6. Самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, документ: кв.м. /двадесет и девет цяло осемдесет и три стотни квадратни метра/, прилежащи части: 4.29 кв.м. /четири цяло двадесет и девет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, върху който е построена сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ; под обекта: ; над обекта: състои се самостоятелна стая с предверие и санитарен възел, означена с 49. Довършителните СМР са: настилка от теракотни плочи, стени с шпакловка и цветен латекс, банята с тоалетната с фаянсов иплочи по стени, окачен таван и пълно санитарно зареждане. Фасадната дограма е ПВЦ с двоен стъклопакет, интериорните врати са от ПДЧ плоскости. Сградата е в режим на съсобственост, като съсобственици, съгласно предоставените документи са: КиН ГРУП ООД с ЕИК , ТУРКОМФОРТ ЕООД с ЕИК , Георги Костадинов Тумпалов, Тревор Джак Сивил, Сюзън Мерилин Сивил, Ню Реймънд Нийлън.

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение

ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение ЗЕМЛИЩЕ ГАБРОВИЦА N: по ред Номер и дата на съставяне на акта за общинска собствено ст Местонахождение Вид и описание на имота Приложение 5 1 2 3 4 1 1073 08.03.2012 м.малкия друм, имот 018018 по КВС Имот

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà

îáÿâë-å îáîñ.÷àñò Êîøàðèöà 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ 2 с идентификатор 39164.15.106.1.2, адрес на обекта: с.кошарица, HEAVEN HILLS, бл.а, ет.0, ап.2, площ : 60.00 кв.м., брой нива: 1, прилежащи части: 9.12 кв.м.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

СХЕМА з а охраняваните части от прилежащ ата към морски плаж ИРАКЛИ акватория и разположението на спасителните постове

СХЕМА з а охраняваните части от прилежащ ата към морски плаж ИРАКЛИ акватория и разположението на спасителните постове СХЕМА з а охраняваните части от прилежащ ата към морски плаж ИРАКЛИ акватория и разположението на спасителните постове ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Морски плаж Иракли се намира на територията на община Несебър

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. ИВАН СТАНКОВ министър на земеделието и храните

Подробно

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя физическо лице) Гр. Варна,

Подробно

Списък на имотите управлявани/ползвани от МЗ подлежащи на застраховане Приложение 1 ВИД Област Община Населено място Описание на имота Инвентарен номе

Списък на имотите управлявани/ползвани от МЗ подлежащи на застраховане Приложение 1 ВИД Област Община Населено място Описание на имота Инвентарен номе Списък на имотите управлявани/ползвани от МЗ подлежащи на застраховане Приложение 1 ВИД Област Община Населено място Описание на имота Инвентарен номер Балансова стойност към 30.04.2019 1 2 3 4 5 6 7 8,00

Подробно

grd864-10

grd864-10 Р Е Ш Е Н И Е ІІ 153 13.11.2012г., гр.исперих ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД В ИМЕТО НА НАРОДА На двадесет и четвърти октомври през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА

Подробно

Решение Статус 2

Решение Статус 2 Решение 49 Номер 49 Година 07.02.2019 Град Смолян Районен Съд - Смолян На 25.01 Година 2019 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от Гражданско I инстанция

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

protokol targ PKB

protokol targ PKB РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е - г р. П л е в е н Одобрявам: Министър на земеделието и храните:...

Подробно

ÒÐÎßÈÍÂÅÑÒ ÎÎÄ

ÒÐÎßÈÍÂÅÑÒ ÎÎÄ Антоанета Божидарова Стойкова синдик на ТРОЯИНВЕС ООД в несъстоятелност гр.троян с ЕИК 110516144 по тър.дело 66/10г на ЛОС с Разрешение от 19.05.2015г на окръжен съд Ловеч постановено с Определение 241

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е Р Е Ш Е Н И Е 371 21.11.2017г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА РАЙОНЕН СЪД - ИСПЕРИХ На единадесети октомври през 2017 година, в публично заседание, в състав: Председател: Димитринка КУПРИНДЖИЙСКА Секретар:

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Общинска администрация Суворово

Общинска администрация Суворово http://www.suvorovo.bg/bg/732-решения-от-12-то-заседание-от-26102016г Страница 1 Общинска администрация Суворово Решения от 12-то заседание от 26.10.2016г. РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО ХІІ заседание,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

None

None Проложение ч ш а 0 с 0( Z на имота съгласно таблица за разпределение на площитена имотите и архитектурнит е проекти Идентификато Р Етаж Застроена площ. я я, j 5. s И ' т u Обща площ Пазарен подход Подход

Подробно

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де

ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и де ПРИСЪДА 11 В ИМЕТО НА НАРОДА АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД - IV състав в публичното заседание на двадесет и седми март през две хиляди и деветнадесета година в следния състав ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛИЯ

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер:..., 27.12.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Д.В.,

Подробно

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЪНШАЙН КОУСТ" СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС СЪНШАЙН КОУСТ СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, о СОБСТВЕНОСТ НА АСВ ЕАД Местоположение: Имотът се намира извън населено място- южно от с. Рогачево, община Аксаково, област Варна на 25 км северно от град Варна, на 12 км от к.к. Златни пясъци, на 8 км

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

gd re6enie

gd re6enie Р Е Ш Е Н И Е Номер: 84, 29.06.2012г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На първи юни през 2012 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т., като

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно