Аnzibel-Classic-harakteristika-bg

Размер: px
Започни от страница:

Download "Аnzibel-Classic-harakteristika-bg"

Препис

1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg пресовани таблетки за смучене ANZIBEL Classic 5 mg /4 mg /3 mg compressed lozenge 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка пресована таблетка за смучене АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg съдържа 5.00 mg хлорхексидин хидрохлорид (Chlorhexidine HCl), 4.00 mg бензокаин (Benzocaine) и 3.00 mg еноксолон (Enoxolone) Помощни вещества с известно действие: Всяка пресована таблетка за смучене АНЗИБЕЛ Класик 5 mg/ 4 mg /3 mg съдържа 1249,00 mg сорбитол (Sorbitol) и 0.50 mg ацесулфам калий (Аcesulfame Potassium). За пълния списък на помощните вещества вижте точка ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Пресована таблетка за смучене. Кръгли, бели, двойноизпъкнали таблетки, едностранно гравирани с логото на фирмата NOBEL (η). 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Терапевтични показания АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg е ефективен за локално и временно симптоматично облекчаване на умерени инфекциозни и възпалителни състояния в устната кухина. 4.2 Дозировка и начин на приложение Дозировка Възрастни и юноши на и над 12 години Препоръчителната дневна доза АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg е една таблетка през интервал от 2-3 часа. Максималната дневна доза е 8 таблетки. Специални популации Деца под 12-години Препоръчителната дневна доза АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg е една таблетка през интервал от 4-5 часа. Максималната дневна доза е 6 таблетки. Начин на приложение АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg се прилага в устната кухина. 4.3 Противопоказания H1

2 АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg не трябва да се приема от хора с изразена свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1, или други естерни производни с локал анестетично действие. АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg не трябва да се приема от пациенти страдащи от фенилкетонурия. АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg не трябва да се прилага при рани и разязвявания в устната кухина и гърлото. 4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg трябва да се прилага с повишено внимание и само под стриктно лекарско наблюдение в случаи на ерозивни, десквамативни промени на лигавицата на устата. Трябва да се има предвид, че АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg съдържа сорбитол и поради това пациенти с редки наследствени промени с непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това лекарство. Сорбитол може да причини стомашно раздразнение и диария. Приемът на АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg от пациенти с недостатъчна абсорбция на калий е рискован, тъй като съдържа ацесулфам калий като подсладител. След перорална употреба, увеличените нива на калий могат да причинят стомашно раздразнение и диария. 4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие Бензокаин намалява ефектите на сулфонамидите и аминосалицилатите, което се дължи на неговия метаболит-4-аминобензоат. 4.6 Фертилитет, бременност и кърмене Не са известни противопоказания за приложението на АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg по време на бременност и кърмене. 4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини Неприложимо. 4.8 Нежелани лекарствени реакции Рядко са докладвани общи алергични реакции и смущения в храносмилателната система. При продължителна употреба на АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg е възможно да се появи преходна промяна на вкуса и чувство на скованост на езика. Продължителната употреба на лекарствени продукти, съдържащи хлорхексидин, може да доведе до оцветяване на зъбния емайл, особено при пациенти с твърда дентална плака, възможно е също и/или обратимо оцветяване на езика. Бензокаин може да предизвика реакции на свръхчувствителност (напр. пара- групова алергия) в редки случаи до анафилактичен шок. При прилагане на бензокаин са наблюдавани метхемоглобинемии при малки деца. В резултат на предозиране или продължителна употреба, могат да се появят отоци и да се наблюдава хипертензия. Съобщаване на подозирани нежелани реакции Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за H2

3 лекарствения продукт. Нежеланите реакции може да бъдат съобщени директно на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ): БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8 Тел ел. поща: уебсайт: Предозиране - Хлорхексидин АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg съдържа хлорхексидин хидрохлорид, който е слабо разтворим и количеството от него, което се абсорбира през кожата и лигавиците се елиминира от човешкия организъм без поява на симптоми на интоксикация. Системните интоксикации с хлорхексидин хидрохлорид са редки. - Бензокаин Първите симптоми на интоксикация с бензокаин са превъзбуда на ЦНС (гадене, тремор, конвулсии). С течение на времето може да се наблюдава потискане на ЦНС, до потискане на дишането и кома, брадикардия, АV-блок. При малки деца бензокаин може да предизвика метхемоглобинемия с диспнея и цианоза. При наличие на признаци за интоксикация с бензокаин трябва да се предприемат мерки за елиминиране предизвикване на повръщане, стомашна промивка. В случаи на хипоксия или аноксия е показано обдишване с кислород. При поява на конвулсии се прилагат диазепам или бързодействащи барбитурати (противопоказани при аноксични конвулсии). Сърдечно-съдовите функции трябва да бъдат поддържани чрез вливане на плазма или електролитни разтвори. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 5.1. Фармакодинамични свойства Фармакотерапевтична група: Препарати за лечение на гърло, Антисептици (Antiseptics) ATC код:r02a. Активно вещество АТС Код АТС група Хлорхексидин R02AA05 Антисептици Бензкаин R02AD01 Анестетици, локални Еноксолон D03AX10 Други цикатризанти Механизъм на действие Хлорхексидин има широк спектър на антимикробно действие срещу грам-положителни и грамотрицателни бактерии. Хлорхексидин разгражда цитоплазмената мембрана на бактериалните клетки. Активността му срещу дрожди, дерматофити, микобактерии и някои видове Pseudomonas и Proteus е ниска. Активността на хлорхексидина е най-висока в неутрална или слабо алкална среда, а в кисела среда е по-ниска. При по-продължителен прием ефективността H3

4 на хлорхексидин, респ. на АНЗИБЕЛ Класик 5 mg /4 mg /3 mg намалява в резултат настъпващи промени във флората на устната кухина. Бензокаин е добре известен локален анестетик. Бензокаин прониква в липофилните слоеве и упражнява своя ефект върху терминалните болкови рецептори на лигавицата и кожата. Анестетичното му действие започва след секунди. При разреждане на субстанцията със слюнка анестетичния ефект има продължителност от 5-10 минути. Еноксолон има противовъзпалително действие върху букофарингалната лигавица. 5.2 Фармакокинетични свойства Хлорхексидин Поради катионната си природа, хлорхексидин се свързва устойчиво с кожата, лигавиците и други тъкани и това определя слабата му резорбция чрез лигавицата на устата. След перорално прилагане на хлорхексидин при плъхове и мишки се установява висока ефективност в храносмилателния тракт, като се открива в слюнката след 8-ия час. Не са открити следи от хлорхексидин в кръвта след перорална употреба. Елиминирането му се извършва главно чрез фекалиите (90%). При изпитвания с хора установеното време на полуживот е 4 часа. Бензокаин Както повечето локални анестетици се абсорбира чрез мембраните на лигавицата и през увредената кожа. Бензокаин е локален анестетик от естерен тип, което определя неговата слаба водоразтворимост, а от друга страна и слабата му абсорбция. Той се хидролизира от ензими наречени естерази до пара-аминобензоена киселина и етанол, който се метаболизира до ацетилкоензим А, а пара-аминобензоена киселина се конюгира с глицин или се отделя непроменена с урината. Хидролизата на бензокаин се извършва преимуществено в плазмата и в по-малка степен в черния дроб. Еноксолон е протекторен инхибитор на ензима 11 β-хидроксистероид дехидрогеназа, който дезактивира кортизол, а употребата с хидрокортизон, при изследвания с животни, показва засилване действието на хидрокортизон в кожата. 5.3 Предклинични данни за безопасност Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните фармакологични проучвания за безопасност, токсичност при многократно прилагане, генотоксичност при многократно прилагане, генотоксичност, карциногенен потенциал, репродуктивна токсичност и токсичност за развитието. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ 6.1. Списък на помощните вещества - Сорбитол - Ацесулфам калий - Магнезиев стеарат 6.2. Несъвместимости Хлорхексидин може да бъде дезактивиран от захароза, полисорбат 80, неразтворим магнезий, цинк и калциеви соли Срок на годност 3години Специални условия на съхранение Да се съхранява под 25ºС. Да се съхранява в оригиналната опаковка. H4

5 6.5. Вид и съдържание на опаковката Блистер от непрозрачно PVC/PE/PVDC - Aлуминиево фолио. Всеки блистер съдържа 10 таблетки. Размер на опаковките: - 10 пресовани таблетки за смучене 1 блистер /кутия - 20 пресовани таблетки за смучене 2 блистера /кутия - 30 пресовани таблетки за смучене 3 блистера/кутия 6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА НОБЕЛ ФАРМА ЕООД 1700 гр.софия бул. Симеоновско шосе 24, ет.2, ап. 9 Телефон: Факс: Електронна поща: 8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА 10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА г. H5

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ TYLOL HOT D 500 mg / 4 mg / 60 mg powder for oral suspension ТАЙЛОЛ ХОТ Д 500 mg / 4 mg / 60 mg прах за перорална суспензия парацетамол / хлорфенираминов малеат / псевдоефедринов

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. Име на лекарствения продукт МУКОСОЛВАН 15 mg пастили MUCOSOLVAN 15 mg pastilles 2. Количествен и качествен състав Един пастил съдържа 15 mg амброксолов хидрохлорид trans-4-[(2-amino-3,5-dibromo-benzyl)amino]cyclohexanol

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки тербинафин (terbinafine) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. - Запазете

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Tайлол Хот Д 500 mg/4 mg/60 mg прах за перорална суспензия Tylol Hot D 500 mg/4 mg/60 mg powder for oral suspension 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc

Microsoft Word - PIL-Allersan-renewal.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ АЛЕРЗАН 10 mg филмирани таблетки/allersan 10 mg film-coated tablets (Цетиризинов дихидрохлорид/ Сetirizine dihydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Спиронолактон-Чайкафарма 25 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 50 mg филмирани таблетки Спиронолактон-Чайкафарма 100 mg филмирани таблетки Spironolacton-Tchaikapharma

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ 2 mg твърди капсули IMODIUM 2 mg capsules, hard Лоперамидов хидрохлорид (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

PSUSA variation - atorvastatin

PSUSA variation - atorvastatin Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за аторвастатин, научните заключения

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ OMEPRAZID 20 mg gastro-resistant capsules, hard ОМЕПРАЗИД 20 mg твърди стомашно-устойчиви капсули omeprazole (омепразол) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като

Подробно

Hqrdtemplatetrackchangesbg

Hqrdtemplatetrackchangesbg Б. ЛИСТОВКА 1 Листовка: информация за пациента Олсарт 40 mg филмирани таблетки Olsart 40 mg film-coated tablets (Олмесартан медоксомил/ Olmesartan medoxomil) Прочетете внимателно цялата листовка, преди

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ FUNGOFIN 250 mg tablets ФУНГОФИН 250 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа тербинафинов хидрохлорид (terbinafine

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben Листовка: информация за потребителя Капсамол Долор 0,05 % крем Capsamol Dolor 0,05 % cream За външна употреба при възрастни и деца над 12 години Люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт (4-7:1), съответстващ

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

fentanyl: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за фентанил (трансдермални пластири,

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Листовка: информация за пациента ИМОДИУМ ИНСТАНТ 2 mg таблетки, диспергиращи се в устата Лоперамидов хидрохлорид IMODIUM INSTANT 2 mg orodispersible tablets (loperamide hydrochloride) Прочетете внимателно

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ KANDIZOL 150 mg capsules, hard КАНДИЗОЛ 150 mg твърди капсули флуконазол (fluconazole) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Стр. 1 от 9 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ СЕФПОТЕК 200 mg филмирани таблетки SEFPOTEC 200 mg film-coated tablets 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка

Подробно

Nasonex_Art 30_Annexes

Nasonex_Art 30_Annexes Приложение II Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешениeто за употреба 9 Научни заключения Цялостно обобщение на научната оценка на Nasonex и свързани с него имена (вж. Приложение

Подробно

Version 1

Version 1 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 75 mg film-coated tablets Клопидогрел GSK 75 mg филмирани таблетки клопидогрел (clopidogrel) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това

Подробно

Информация за пациента

Информация за пациента Б. ЛИСТОВКА Листовка: информация за пациента НОРДИПИН 10 mg таблетки NORDIPIN 10 mg tablets (Амлодипин/Amlodipine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

Подробно

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc

Microsoft Word - Meglimid_KS14494_PIL_clean.doc Листовка: информация за потребителя Меглимид 1 mg таблетки Меглимид 2 mg таблетки Меглимид 3 mg таблетки Меглимид 4 mg таблетки глимепирид Меglimid 1 mg tablets Меglimid 2 mg tablets Меglimid 3 mg tablets

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

Ventolin Respirator Solution

Ventolin Respirator Solution КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Вентолин Pазтвор 5 mg/ml, разтвор за небулизатор Ventolin Solution 5 mg/ml, nebuliser solution 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Вентолин

Подробно