П Р О Т О К О Л № 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Т О К О Л № 1"

Препис

1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 13 Днес, г. в 17:20 ч. Районна избирателна комисия в четвърти многомандатен избирателен район Велико Търново се събра на редовно заседание. Присъстваха, както следва: Председател: Зам.-председатели: Людмила Йорданова Николова-Кернова ЧЛЕНОВЕ: ОТСЪСТВАТ: Милен Христов Павлов Ирена Петкова Стасинопулу Ивета Стоянова Кабакчиева Йордан Георгиев Петров Николай Красимиров Илиев Присъстват 10 от 15 члена на РИК Велико Търново. Комисията има необходимия кворум за вземане на решения, съгласно чл.70, ал.3 ИК. Председателят обяви, че заседанието ще се проведе при предварително обявения на интернет страницата на РИК Велико Търново дневен ред, както следва: 1. Вземане на решения за замени в състави на СИК в област Велико Търново. 2. Вземане на решения за регистриране на застъпници. 3. Разни. Председателят подложи на гласуване подготвените проекти за решения, като следва: Т.1 Относно промяна в състави на СИК в Община Свищов. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 88: Р Е Ш Е Н И Е 88/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Община Свищов 1

2 Постъпило е предложение с вх. 172/ г. от Милен Асенов Маноловпълномощник на КП Коалиция за България за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Свищов в секции с 16, 24, 47, 48, 70, 74, 86, 71, ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ПЕТЪР ДИМИТОВ ВАЧЕВ, ЕГН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ДАМЯНОВА, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ДЕЙВИД ПЛАМЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА ХРИСТО ПЕТРОВ КИРЯКОВ, ЕГН. 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Българско Сливово, общ. Свищов СОНЯ КИРИЛОВА ТОДОРОВА, ЕГН СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЦВЕТА МИЛЧЕВА ЦВЕТАНОВА, ЕГН. 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Българско Сливово, общ. Свищов ВЕРОНИКА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА МИРЕЛА ЮЛИЯНОВА МАРИНОВА, ЕГН. 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Българско Сливово, общ. Свищов МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЯНКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН. 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Българско Сливово, общ. Свищов ЯНКО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН ЧЛЕН, като на негово място НАЗНАЧАВА МАРТИНА ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА, ЕГН. 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Българско Сливово, общ. Свищов ХРИСТИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ВЕРОНИКА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН. 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Овча могила, общ. СвищовБОЖИДАР ПЕТКОВ БЛАГИНОВ, ЕГН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА БОРИСКА СТРАХИЛОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН. 9. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Ореш, общ. Свищов ЙОСИФ ЛЕВИДЖОВ ЙОЗОВ, ЕГН ЧЛЕН, като на негово място НАЗНАЧАВА ЛИДИЯ ЙОСИФОВА ЛЕВИДЖОВА, ЕГН. 10. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Червена, общ. Свищов ПЛАМЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ, ЕГН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА ДОЧКА СТОЯНОВА СЛАВЧЕВА, ЕГН. 11. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Червена, общ. Свищов ДОЧКА СТОЯНОВА СЛАВЧЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА БОРКА ГЕОРГИВА ХРИСТОВА, ЕГН. 12. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Овча могила, общ. Свищов БОРИСЛАВКА СТРАХИЛОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на нейно място НАЗНАЧАВА МАРИНЕЛА ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА, ЕГН. 2

3 Решението беше взето в 17:21 часа. Т.2 Относно промяна в състави на СИК в Община Свищов. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 89: Р Е Ш Е Н И Е 89/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Община Свищов Постъпило е предложение с вх. 174/ г. откоалиция РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - Свищов за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Свищов в секции с ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов БОРИСЛАВ ДИМАНОВ ДИМАНОВ, ЕГН ЧЛЕН, като на негово място НАЗНАЧАВА ДИЧКО СЪБКОВ ДИЧКОВ, ЕГН. 3

4 Решението беше взето в 17:22 часа. Т.3 Относно промяна в състави на СИК в Община Свищов. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 90: Р Е Ш Е Н И Е 90/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Община Свищов Постъпило е предложение с вх. 175/ г. от Кристиян Кирилов общински ръководител на ПП ГЕРБ за общ. Свищов за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Свищов в секции с 04, 07, 14, 16, 17, 29, 35, 41, 44, 47, 48, 50, 56, 62, 63, ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов АНЕТА ПЕТРОВА ИВАНОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КИРИЛОВ, ЕГН. 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов АНТОАНЕТА НЕДЯЛКОВА БЛАЖЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ДИАНА МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ЕЛЗА ГЕНЧЕВА НИКОЛАЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА НИКОЛИНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА, ЕГН. 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ДИМИТЪР БОРИСОВ ИГНАТОВ, ЕГН СЕКРЕТАР, като на негово място НАЗНАЧАВА СТАНИСЛАВА АСЕНОВА ТАШКОВА, ЕГН. 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ВИОЛИНА ДИМИТРОВА ИГНАТОВА, ЕГН СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЦВЕТЕЛИНА МИТКОВА ТЕЛБИС, ЕГН. 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов КРАСИМИР АНТОНОВ ДЕРМЕЧКОВ, ЕГН ЧЛЕН, като на негово място НАЗНАЧАВА АНАСТАС ДАВИДОВ АНАСТАСОВ, ЕГН. 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ДЕНИС ХРИСТОВ АСЕНОВ, ЕГН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА ЕММА ВИКТОРОВНА ЕНЧЕВА, ЕГН. 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ЕЛИЦА НИКОЛАЕВА ПОПОВА, ЕГН СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА ГИНКА АНЧЕВА ИВАНОВА, ЕГН. 4

5 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ГАБРИЕЛА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ, ЕГН. 9. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов РАДОСЛАВ МИЛЕНОВ ТОДОРОВ, ЕГН ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА СИЛВИЯ СТОЯНОВА ИВАНОВА, ЕГН. 10. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Алеково, общ. Свищов СТЕФАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН ЧЛЕН, като на негово място НАЗНАЧАВА МАРГАРИТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН. 11. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Александрово, общ. Свищов БОЯН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ, ЕГН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ, ЕГН. 12. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Александрово, общ. Свищов ТЕМЕНУЖКА ПЛАМЕНОВА РАЙКОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ИВАН СТЕФАНОВ СТАНЧЕВ, ЕГН. 13. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Александрово, общ. Свищов ПЕНКА ТОНКОВА ИВАНОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЦВЕТАН ИВАНОВ СПАСОВ, ЕГН. 14. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Българско Сливово, общ. Свищов АДРИАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН ЧЛЕН, като на негово място НАЗНАЧАВА РОСКА НИКОЛОВА КОЛЕВА, ЕГН. 15. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Българско Сливово, общ. Свищов РОСКА НИКОЛОВА КОЛЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА АДРИАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ, ЕГН. 16. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Вардим, общ. Свищов НИКОЛИНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ТАНЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН. 17. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Деляновци, общ. Свищов РУМЯНА БОНКОВА ПЕТРОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НИКОЛАЕВ, ЕГН. 18. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Деляновци, общ. Свищов ВАСИЛКА ХРИСТОВА АТАНАСОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЕВГЕНИ БОГОМИЛОВ СТЕФАНОВ, ЕГН. 19. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Козловец, общ. Свищов ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КУНЕВ, ЕГН ЧЛЕН, като на негово място НАЗНАЧАВА АНТОАНЕТА ИВАНОВА КЪСЕВА, ЕГН. 20. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Козловец, общ. Свищов ДИМИТЪР ЦАНЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН СЕКРЕТАР, като на негово място НАЗНАЧАВА ВАНЯ ДИМОВА ИВАНОВА, ЕГН 5

6 Решението беше взето в 17:23 часа. Т.4 Относно промяна в състави на СИК в Община Златарица. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 91: Р Е Ш Е Н И Е 91/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Община Златарица Постъпило е предложение с вх. 170/ г. от Кмета на община Златарица, към което е приложени Предложение на Христо Савов- пълномощник на ПП ГЕРБ за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Златарица. 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с.калайджий ФАТМЕ ОСМАНОВА АПТУЛОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ДОНКА КОСТОВА БРЪНКОВА, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Златарица МАРИЙКА ИВАНОВА МАНАФОВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА НЕДЕЛИНА АНТОНИЕВА ЛАЗАРОВА, ЕГН. 6

7 Решението беше взето в 17:24 часа. Т.5 Относно промяна в състави на СИК в Стражица. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 92: Р Е Ш Е Н И Е 92/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Стражица Постъпило е предложение с вх. 178/ г. от Румен Ненков Иванов общински координатор на ПП Атака гр. Стражица за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Стражица в секции с 8 и ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Балканци, общ. Стражица МИК НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ, ЕГН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Владислав, общ. Стражица ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ, ЕГН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА МИК НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ, ЕГН. Решението беше взето в 17:25 часа. 7

8 Т.6 Относно регистриране на застъпници, предложени от политическа партия РЕПУБЛИКА БГ. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 93: Р Е Ш Е Н И Е 93/ г. гр. Велико Търново относно: регистриране на застъпници, предложени от политическа партия РЕПУБЛИКА БГ Постъпили са предложения, регистрирани съответно с вх. 140/ , вх. 142/ г и вх. 143/ на РИК 04 Велико Търново и с 3/ г., 3/ г. и 3/ г. от Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. /приложение 43-НС от изборните книжа/, подадени от политическа партия РЕПУБЛИКА БГ чрез Людмил Веселинов Атев - упълномощен представител, за регистрация на застъпници на кандидатската листа в изборите за народни представители на 05 октомври 2014г. Към заявленията са приложени: Заверено копие на пълномощно; списъци на предложените застъпници в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. Предлага се да бъдат регистрирани общо 198 броя застъпници. Списъците са представени на хартиен носител, както и на електронен носител. На г. е постъпило заявление от Людмил Веселинов Атев с искане да не бъдат регистрирани 4 броя от така подадените с горепосочените предложения застъпници съгласно приложен към заявлението списък. Същото е заведено под вх. 182/ г. във входящия регистър на РИК Велико Търново. Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на изготвени указания на ЦИК и след полученото потвърждение за коректността на данните, РИК Велико Търново счита, че са налице условията за регистриране на предложените застъпници. Изпълнени са изискванията на чл.118 ал.1 от Изборния кодекс и на Решение 716- НС/ г. на ЦИК. Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал.2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Велико Търново Р Е Ш И: РЕГИСТРИРА 194 броя застъпници на кандидатската листа на политическа партия РЕПУБЛИКА БГ, съгласно списък, представляващ Приложение 1, неразделна част от настоящото решение. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат вписани в регистъра на застъпниците. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. 8

9 Решението беше взето в 17:26 часа. Т.7 Относно промяна в състави на СИК в Община Свищов. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 94: Р Е Ш Е Н И Е 94/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Община Свищов Постъпило е предложение с вх. 176/ г. от Бедри Алиев председател на ПП ДПС - Свищов за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Свищов в секции с 04, 21, 29, 87, 88, ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов АНГЕЛ БОРИСОВ АНГЕЛОВ, ЕГН ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на негово място НАЗНАЧАВА ЕЛКА КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ИНДЖИХАР ИБРЯМОВА МЕХМЕДОВА, ЕГН ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на нейно място НАЗНАЧАВА НЕЛИ ВЕЛИКОВА МАРИНОВА, ЕГН. 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов РАЗИЕ ШАБАНОВA ГЮЛБОНАРОВА, ЕГН ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на нейно място НАЗНАЧАВА СУНАЙ АЛИШЕВА ЧЕШМЕДЖИЕВА, ЕГН. 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов КАМЕЛИЯ ТРАЙАНОВА СЮЛЕЙМАН, ЕГН ПРЕДСЕДАТЕЛ, като на нейно място НАЗНАЧАВА МИРОСЛАВ ЙОСИФОВ ГАНЕВ, ЕГН. 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов СЕВДА ЮЛИЯНОВА ХРИСТОВА, ЕГН СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЮСМЕН КАДИР КАДИР, ЕГН. 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Свищов ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА НИКОЛЕТА ТОДОРОВА НИКОЛОВА, ЕГН. 9

10 Решението беше взето в 17:27 часа. Т.8 Относно промяна в състави на СИК в Павликени. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 95: Р Е Ш Е Н И Е 95/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Павликени Постъпило е предложение с вх. 184/ г. от Ивелин Розинов упълномощен представител на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за община Павликениза извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Павликени в секции с 4, 8, 22 и ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Павликени ГАЛЯ СЕРАФИМОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА МАРТИН ЯНКОВ КОЛЕВ, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК Павликени ВАЛЕНТИНА СЕРАФИМОВА ЗЛАТЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА НАНСИ АТАНАСОВА ХРИСТОВА, ЕГН. 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Бутово, общ. Павликени КАМЕЛИЯ ИВАЙЛОВА ЮРЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА НИКОЛАЙ ДЕТЕЛИНОВ КУРДОВ, ЕГН. 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Бяла Черква, общ. Павликени ПОЛИНА КЪНЧЕВА ХРИСТОВА, ЕГН СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА КАМЕЛИЯ СВЕТОСЛАВОВА МОЛЛОВА, ЕГН. 10

11 Решението беше взето в 17:28 часа. Т.9 Относно промяна в състави на СИК в Павликени. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 96: Р Е Ш Е Н И Е 96/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Павликени Постъпило е предложение с вх. 185/ г. от Дончо Пенчев Дончев упълномощен представител на Коалиция за България за община Павликениза извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Павликени в секция с ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Караисен, общ. Павликени БОГДАНА СТОЯНОВА ХАДЖИЕВА, ЕГН СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА ВЛАДКА ГЕОРГИЕВА МЕТОДИЕВА, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Караисен, общ. Павликени ВЯРКА КИРИЛОВА МИНЕВА, ЕГН ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ДИАНКА ХРИСТОВА ПАНОВА, ЕГН. 11

12 Решението беше взето в 17:29 часа. Т.10 Относно промяна в състави на СИК в Община Горна Оряховица. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 97: Р Е Ш Е Н И Е 97/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Община Горна Оряховица Постъпило е предложение с вх. 188/ г. от Мирослав Петков общински ръководител на ПП ГЕРБ за община Г.Оряховица за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Г.Оряховица 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Драганово Марияна Василева Михайлова ЕГН - ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА АНЕТА СТЕФАНОВА СЛАВЕВА, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК гр. Горна Оряховица Милена Георгиева Димитрова ЕГН - ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА ТОДОРКА ПАНАЙОТОВА БЛЪСКОВА, ЕГН. 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК гр.горна Оряховица Ваня Христова Николова ЕГН - ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА СТЕЛА ТОДОРОВА СТАЛЕВА, ЕГН. 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК гр.горна Оряховица Десислава Емилова Роглева ЕГН - ЧЛЕН, като на нейно място НАЗНАЧАВА РОСИЦА ИВАНОВА КОЛЕВА, ЕГН. 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК гр.горна Оряховица Антоанета Добрева Попова ЕГН - СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА АНИ ХРИСТОВА КАМБУШЕВА, ЕГН. 12

13 Решението беше взето в 17:30 часа. Т.11 Относно промяна в състави на СИК в Община Горна Оряховица. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 98: Р Е Ш Е Н И Е 98/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Община Горна Оряховица Постъпило е предложение с вх. 189/ г. от Йордан Аврамов упълномощен представител на ПП АТАКА за община Г.Оряховица за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Г.Оряховица ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК гр. Горна Оряховица Росица Христова Гужгурова ЕГН - СЕКРЕТАР, като на нейно място НАЗНАЧАВА БОНКА ПЕТРОВА БОНЧЕВА, ЕГН. 13

14 Решението беше взето в 17:31 часа. Т.12 Относно промяна в състави на СИК в Стражица. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 99: Р Е Ш Е Н И Е 99/ г. ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в Стражица Постъпило е предложение с вх. 190/ г. от Катя Атанасова Петрова упълномощен представител на Коалиция за България гр. Стражица за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Стражица. 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Железарци, общ. Стражица НИНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА, ЕГН член, като на нейно място НАЗНАЧАВА ДАНИЕЛ БОРИСОВ ЧАЛЪКОВ, ЕГН. 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК с. Ц.извор, общ. Стражица ВЕСКА ГАНЧЕВА ВЪЛЕВА, ЕГН член, като на нейно място НАЗНАЧАВА ЕЛКА БОРИСОВА ЧАЛЪКОВА, ЕГН. Решението беше взето в 17:32 часа. Т.13 Относно регистриране на застъпници, предложени от политическа партия РЕПУБЛИКА БГ. Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 100: 14

15 Р Е Ш Е Н И Е 100/ г. гр. Велико Търново относно: регистриране на застъпници, предложени от политическа партия РЕПУБЛИКА БГ Постъпилo e предложение, регистрирано с вх. 181/ , на РИК 04 Велико Търново и с 3/ г. от Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. /приложение 43-НС от изборните книжа/, подадено от политическа партия РЕПУБЛИКА БГ чрез Людмил Веселинов Атев - упълномощен представител, за регистрация на застъпници на кандидатската листа в изборите за народни представители на 05 октомври 2014г. Към заявлението са приложени: Заверено копие на пълномощно; списъци на предложените застъпници в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. Предлага се да бъдат регистрирани общо 16 броя застъпници. Списъците са представени на хартиен носител, както и на електронен носител. Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на изготвени указания на ЦИК и след полученото потвърждение за коректността на данните, РИК Велико Търново счита, че са налице условията за регистриране на предложените застъпници. Изпълнени са изискванията на чл.118 ал.1 от Изборния кодекс и на Решение 716- НС/ г. на ЦИК. Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал.2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Велико Търново Р Е Ш И: РЕГИСТРИРА 16 броя застъпници на кандидатската листа на политическа партия РЕПУБЛИКА БГ, съгласно списък, представляващ Приложение 1, неразделна част от настоящото решение. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат вписани в регистъра на застъпниците. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. 15

16 Решението беше взето в 17:33 часа. Т.14 Относно регистриране на застъпници, предложени от политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ". Председателят подложи на гласуване следния проект за решение 101: Р Е Ш Е Н И Е 101/ г. гр. Велико Търново относно: регистриране на застъпници, предложени от политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" Постъпили са предложения, регистрирани с вх. 166/ г. и 177/ г. на РИК 04 Велико Търново и с 1/ г. и с 1/ г. от Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. /приложение 43-НС от изборните книжа/, подадени от политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" съответно чрез Иван Янакиев Шишманов и чрез Тодор Николов Тодоров - упълномощени представители, за регистрация на застъпници на кандидатската листа в изборите за народни представители на 05 октомври 2014г. Към заявленията са приложени: Заверени копия на пълномощни; списък на предложените застъпници в изборите за народни представители на 05 октомври 2014 г. Предлага се да бъдат регистрирани общо 35 броя застъпници. Списъците са представени на хартиен носител, както и на електронен носител. След служебна справка се установи, че лицето Радослав Христов Николов вече е регистриран като застъпник, предложен от политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ". Беше извършена проверка на представените данни на лицата, по реда на изготвени указания на ЦИК и след полученото потвърждение за коректността на данните, РИК Велико Търново счита, че са налице условията за регистриране на 34 от предложени застъпници. Изпълнени са изискванията на чл.118 ал.1 от Изборния кодекс и на Решение 716- НС/ г. на ЦИК. Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл.118, ал.2 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Велико Търново Р Е Ш И: РЕГИСТРИРА 34 застъпници на кандидатската листа на политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", съгласно списък, представляващ Приложение 1, неразделна част от настоящото решение. На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници и да бъдат вписани в регистъра на застъпниците. Решението подлежи на обжалване пред ЦИК София, в тридневен срок, считано от обявяването му. 16

17 Решението беше взето в 17:34 часа. В края на заседанието към комисията на РИК- Велико Търново се присъедини заместник председателя Милен Христов Павлов. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на РИК-Велико Търново бе закрито от Председателят на комисията. Председателят обяви, че следващото заседание на комисията ще бъде уточнено допълнително на интернет страницата на комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Йонкова СЕКРЕТАР: Ирена Стасинопулу 17

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 18 Днес, 01.10.2014г. в 17:05 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 15 Днес, 27.09.2014г. в 15:00 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 25 Днес, 05.10.2014г. в 12:15 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЛОВЕЧ РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ 11 - ЛОВЕЧ Р Е Ш Е Н И Е 75-НС 30 април 2013 г. ОТНОСНО: промяна в състава на секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 17 Днес, 01.10.2014г. в 11:40 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 26 Днес, 05.10.2014г. в 13:45 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 31 Днес 23

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 31 Днес 23 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 31 Днес 23.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 19.05.2019 г. Днес, 19.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 30 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 10.15 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 20 февруари 2017г. Днес 20 февруари 2017 г., 17.55 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 12 Днес 21.09.2015 г., в 17:00 часа в град, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - град, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015 г.

Подробно

Microsoft Word - 6-Заседание

Microsoft Word - 6-Заседание РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 6/31.08.2014 г. Днес,

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 27/02.10.2014 г. Днес, 02.10.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 21 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 21 / 24.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 24.05.2019 г. от 17,00

Подробно

Microsoft Word - protokol_20_ doc

Microsoft Word - protokol_20_ doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 20 София, 04.10.2014 г.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 51 - МИ /НР ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 51 - МИ /НР 24.10.2015г. Днес, 24.10.2015 г., в 11.15 часа се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 24 НС/15.03.2017г. Днес, 15.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес,

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 6 Днес, 05.09.2014г. в 12:20 часа. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 19 ЕП Днес, 26 май 2019 година от 10:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание

Подробно

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: АЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 26.05.2019 г. Днес, 26.05.2019г., се проведе

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, П Р О Т О К О Л 34 Днес 28

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297,   П Р О Т О К О Л 34 Днес 28 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ гр.попово гр.попово 7800, пл. Александър Стамболийски 1,тел.0608/40297, e-mail: oik2524@cik.bg П Р О Т О К О Л 34 Днес 28.10.2015г. в 17.00 часа се проведе заседание на ОИК-Попово,

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 23 Дупница 14.10.2019 г. На 14 октомври 2019 г. от 13.00 часа в гр. Дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет. 4, Панорамна зала се проведе заседание на

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л № 1 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 05 ОКТОМВРИ 2014 П Р О Т О К О Л 16 Днес, 30.09.2014г. в 11:25 ч. Районна избирателна комисия в четвърти

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 7 НС/18.02.2017г. Днес, 18.02.2017г., се

Подробно

Microsoft Word - П docx

Microsoft Word - П docx РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ -ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ РАЙОН СОФИЯ гр. София, ул. Освобождение 25, РА Красна поляна, заседателна зала тел./факс. 02/921-72-47, rik25@cik.bg ПРОТОКОЛ 13/24.05.2019 г. гр. София Днес,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 20 НС/10.03.2017г. Днес, 10.03.2017г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, година от 18:30 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 27-НС Днес, 25.03.2017 година от 18:30 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/ , 02/ , факс: 02/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА,ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД гр. София, ул. Московска 33, ет. 2, зала 1, тел.02/937 75 24, 02/937 74 60, факс: 02/937 73 95, ПРОТОКОЛ 7/19.09.2019 г. Днес, 19.09.2019

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 22 НС/13.03.2017г. Днес, 13.03.2017г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 17 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 17 / 20.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 20.05.2019 г. от 18,00

Подробно

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, Днес г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ

Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, Днес г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна админ Районна избирателна комисия - Добрич ПРОТОКОЛ 10 Добрич, 12.09.2014 Днес 12.09.2014 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на РИК-Добрич в областна администрация гр.добрич се проведе заседание на Районна

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Ру Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 16 от проведено заседание на РИК - Русе Днес, 21 май 2019 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе. Заседанието бе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бу РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 29 НС Днес, 05.10.2014 год. от 8,30 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 10.05.2019 г. Днес, 10.05.2019г.., се проведе

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 41 ПВР/12.11.2016г. Днес, 12.11.2016 г.,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назна РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 20 23.03.2017г. Днес, 23 март 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси

ПРОТОКОЛ 9 Днес гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Оси ПРОТОКОЛ 9 Днес 24.09.2015- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно

протокол 17

протокол 17 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 17 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 14.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община

Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04 ноември 2016 г., в зала 2 на Община Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 20 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04, в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен ред: 1. Входяща

Подробно

Протокол сесия

Протокол сесия ПРОТОКОЛ 15 Днес, 06.11.2016 г. в 15:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 11 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 15:00 часа от председателя

Подробно

Протокол 26-интернет

Протокол 26-интернет РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в 18-ти район-разградски ПРОТОКОЛ 26-НС гр. Разград, 04.10.2014 г. Днес, 04.10.2014 г., от 15:00 ч., в стая 106, намираща се в административната сграда на Община Разград, на

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 62 Днес 24.01.2017 г., в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 10 НС Днес, 002014 год. от 17,40 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/102014 год. и Решение 783-НС/202014

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 26/30.09.2014 г. Днес, 30.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

ПРОТОКОЛ № 6

ПРОТОКОЛ № 6 ПРОТОКОЛ 6 ОТ ЗАСЕДАНИЕ РИК-26 от 01.09.2014 г. На 01.09.2014 г. в гр. София от 17,00 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия 26 Софийски. Председателя Димитър Димитров откри второ заседание

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София,

ПРОТОКОЛ 18 / г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, ПРОТОКОЛ 18 / 21.05.2019г. от заседание на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район Плевенски, назначена от ЦИК с Решение 35-EП София, 02.04.2019г., състояло се на 21.05.2019 г. от 18,00

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс:

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ ; тел: 034/ ; факс: РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, бул. България 2, ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: RIK13@cik.bg - ЕП/ 07.05.2019 г. Днес, 07.05.2019г., се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС П Р О Т О К О Л 11 НС Днес, 08.09.2014 год. от 17,30 часа се проведе седание на Районна избирателна комисия - Бургас, назначена с Решение 711-НС/14.08.2014 год. и Решение

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 11/ 31.08.2014 г. Днес 31.08.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: Председател - Секретар

Подробно

протокол 23

протокол 23 Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 23 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 22.03.2017 г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе, при следния дневен

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 22/22.09.2014 г. Днес, 22.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc

Microsoft Word - protokol_19ot_ _final.doc РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 19 София, 03.10.2014 г.

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 6 Дупница 13.09.2019 г. На 13 септември 2019 г. от 15,00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Реш РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 9 На 02 септември 2014 г. се проведе заседание на Районната избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 694 НС 14.08.2014 на ЦИК. На заседанието присъстваха:

Подробно

Prot29_

Prot29_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 29 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 04.10.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л г. Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, на РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ П Р О Т О К О Л 7 Днес, 21 февруари 2017 г. се проведе заседание на Районна избирателна комисия гр. Шумен, назначена с Решение 4215 - НС от 03.02.2017г. на ЦИК. На заседанието

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

Document

Document ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 10 Дупница 18.09.2019 г. На 18 септември 2019 г. от 16.00 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014г. ПРОТОКОЛ 19 Днес, г., в гр

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014г. ПРОТОКОЛ 19 Днес, г., в гр РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТЪРГОВИЩЕ ЗА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 5 ОКТОМВРИ 2014г. ПРОТОКОЛ 19 Днес, 04.10.2014г., в гр.търговище, се проведе заседание на Районна избирателна

Подробно

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc)

(Microsoft Word - protokol 7 ot \301\305\307 \305\303\315.doc) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН СОФИЯ гр. София, бул."ал.стамболийски" 62, ет. 2, заседателна зала тел./факс 02/980-51-29, rik24@cik.bg ПРОТОКОЛ 7 София, 01.09.2014 г. Днес,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 10-НС Днес, 23.02.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе

Подробно

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров

Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26   ПРОТОКОЛ 9 Днес, г., в град Антоново, се пров Общинска избирателна комисия 7970, град Антоново, ул. Тузлушки герой 26 email: oik2502@cik.bg ПРОТОКОЛ 9 Днес, 24.09.2019 г., в град Антоново, се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Антоново,

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов.

ПРОТОКОЛ 16 Днес г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. ПРОТОКОЛ 16 Днес 19.10.2015г.- гр. Златица се състоя заседание на ОИК. Заседанието е председателствано от председателя на ОИК Златица г-н С. Стоянов. Осигурен е необходимият кворум за провеждане на заседание

Подробно