Microsoft Word - FirstZirculiar2011bul.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - FirstZirculiar2011bul.doc"

Препис

1 БЪЛГАРСКО ГЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Първи циркуляр Общо събрание на БГД и Национална научна конференция с международно участие ГЕОНАУКИ декември, 2011 г. София

2 ПОКАНА Уважаеми членове на БГД, колеги, На 8 декември 2011 г. от 8.30 в Аулата на Софийския университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител 15, София, в съответствие с устава на БГД ще се проведе Отчетно-изборно събрание. Пoканват се да присъстват всички членове на дружеството. На 8 и 9 декември също в Аулата на Софийския университет Св. Климент Охридски ще се проведе традиционната Годишна научна конференция ГЕОНАУКИ Организационният комитет има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на нейните сесии. Годишните конференции на БГД се утвърдиха като едно от най-важните научни събития в областта на геологията в страната, а също и място за среща на професионалната общност. И тази година програмата на ГЕОНАУКИ 2011 обхваща широк тематичен спектър, насочвайки вниманието към актуални проблеми и перспективни сфери на приложение на геонауките. Конференцията ще предостави широки възможности за разгласяване на резултатите от дейността на научни звена, университети, лаборатории, геолого-проучвателни и добивни фирми и други организации. Ние любезно каним заинтересувани институции, които биха желали да рекламират своята дейност, да се присъединят и спомогнат за успешното провеждане на националния форум ГЕОНАУКИ Ще бъдат отпечатани разширени резюмета на докладите от конференцията в сборник ГЕОНАУКИ 2011, а на желаещите да публикуват пълния текст, ще бъде предоставена с предимство такава възможност в редовното издание на Списание на БГД. Организационният комитет специално призовава към участие студенти, докторанти и колеги на възраст до 35 години. Най-добрите ще бъдат отличени с грамоти. Искрено се надяваме на вашето активно участие и принос за успешното провеждане на Геонауки Провеждането на Конференциите Геонауки е възможно единствено с подкрепата на широк кръг спонсори. Ще бъдем признателни, ако отново намерим подкрепа и разбиране от геолого-проучвателните и минно-добивни организации. Ако желаете да подпомогнете организирането на Геонауки ползвайте приложените банкови сметки или се обърнете към Председателя на Орг. комитет, тел. (02) ; Е-mail: radnac@geology.bas.bg. Нива на спонсорство: Бронзов спонсор: до 500 лева Сребърен спонсор: лева Златен спонсор: лева Платинен спонсор: над 2500 лева Генерален спонсор лева Нашите спонсори получават безплатно участие на свои представители, възможност да рекламират своята дейност по време на конференцията и в Списанието на БГД и грамота.

3 Почетни председатели: Академик Тодор Николов Академик Илия Бручев Организационен комитет: Председател: Радослав Наков Председател на БГД Програмен съвет: Евгения Тарасова Институт по минералогия и кристалография, БАН Борис Вълчев МГУ Св. Иван Рилски Дария Иванова Геологически институт, БАН Златка Чернева СУ Св. Климент Охридски Йоцо Янев Българско Геологическо дружество Момчил Дюлгеров СУ Св. Климент Охридски Полина Павлишина СУ Св. Климент Охридски Надежда Велинова Геологически институт, БАН Работни езици на конференцията : български и английски Регистрация и изпращане на разширените резюмета при: Дария Иванова Е-mail: dariaiv@geology.bas.bg пощенски адрес: София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, Геологически институт, тeл.: (02) Важни дати: Краен срок за изпращане на резюмета и регистрационни 11 октомври, 2011 карти Краен срок за плащане на намалената такса за участие 22 октомври, 2011 Такси за участие: Категории и такси преди след Участник, член на БГД 30 лв. 40 лв. Участник не членуващ в БГД 45 лв. 50 лв. Студенти и докторанти със 15 лв. 20 лв. самостоятелен доклад Чуждестранни участници, нечленуващи в БГД 50 евро 60 евро

4 В сборника Геонауки 2011 ще бъдат включени оригинални материали след рецензиране и само с предварително платена такса за участие. С намалената такса (преди год.) ще се ползват членове на БГД с платен членски внос за 2011 г. Не се допускат повече от два доклада с един и същ първи автор. За втория доклад се заплаща 1/2 такса правоучастие, при самостоятелен доклад, без право на материали и се представя на постер. Таксата за участие включва: сборник с резюметата, кафе и безалкохолни напитки по време на паузите, коктейл за закриването. Такси и членски внос могат да бъдат платени при Момчил Дюлгеров (СУ, ГГФ, тел ; или Евгения Тарасова (ИМК, БАН, тел вътр. 52; или с банков превод на сметката на Дружеството: БАНКА ДСК, ЕАД, Клон 1, София 1111, ул. Шипченски проход, бл. 240, IBAN: BG18STSA BIC: STSABGSF Изложби и реклами Предлага се възможност на фирми и други организации да представят своята дейност чрез изложбена площ, печатни материали, видеофилми и други форми за реклама по време на конференцията. Минималната площ за представяне е 2 m 2 (200 лв.). Цената за реклама с формат А4, включена в печатното издания на конференцията е 100 лв. Възможна е рекламна дейност и на Интернет страниците на БГД. Проспекти, каталози и други материали могат да се представят и по време на конференцията РАЗШИРЕНИ РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ Изисквания Обем до 2 страници (общо с фигури, таблици, ± литература), формат А4. Полетата на страницата да са: отгоре и отдолу 25 mm; отляво и отдясно - 20 mm. Основният текст на резюмето, по избор на авторите, може да е на български или на английски език (Times New Roman 11 pts, междуредие 1.0). По желание се придружава от кратък абстракт (до 5 реда, Times New Roman 10 pts междуредие 1.0) на противоположния език. Обща структура Първо се изписва заглавието на английски, след това на български с редовни, не с главни букви, Times New Roman 14 рts, Bold, ляво изравняване, нормален стил. След празен ред се изписват имената на авторите (собствено и фамилно - съответно на английски и на български, Times New Roman 11 pts, Bold/Italic, c поставяне на горен цифров индекс след всеки автор; ляво изравняване). След авторите се оставя празен ред. След съответни горни цифрови индекси се изписват адресите на авторите, включващи и e-mаil адреси (Times New Roman, 9 pts, ляво изравняване). Оставя се празен ред. Следва кратък абстракт (ако има такъв). На следващия ред са ключови думи до 5 думи (Times New Roman, 10 pts, ляво изравняване). След два празни реда следва основният текст (Times New Roman, 11 pts, междуредие 1.0).

5 Литература (Times New Roman, 11 pts, вторите редове 0,5 cm навътре): Фамилия, Име (инициал), Име (инициал), Фамилия, Година. Заглавие, източник, страници (цитирането и съкращенията да са по начина, практикуван в Списание на БГД). Допускат се: Подзаглавия Times New Roman 12 рts, Bold, ляво изравняване Таблици с ширина 8 cm, 16,5 cm или 23,5 cm (цяла страница) Фигури с препоръчитeлна ширина 8, 16,5 или 23,5 cm. Представят се отделно от текста във формат *.cdr *.tiff, *.jpg или *.bmp или *.eps с разделителна способност не по-малка от 600 dpi. В разпечатания текст да е указано предпочитаното място на фигурата и текста към нея. Фигурите да са четими в препоръчаната ширина. Текстът към фигурите и към таблиците се дава в отделен файл (Times New Roman, 10 pts). Разширените резюмета се предават на електронен и хартиен носител на Дария Иванова, Геологически институт; dariaiv@geology.bas.bg най-късно до 11 октомври 2011 г. Файловете на текста, таблиците, фигурите и текста към фигурите да носят името на първия автор на резюмето. Изискванията за публикуване на пълните текстове в Списание на БГД могат да бъдат намерени на сайта на дружеството Ръкописите трябва да бъдат представени на главния редактор Златка Чернева (СУ, ГГФ) най-късно по време на конференцията. Препоръчително е ако докладът се изнася на български език, в презентацията му с Microsoft Power Point да има надписи на английски.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПОКАНА за научна конференция на тема РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 17 ноемвр

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПОКАНА за научна конференция на тема РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 17 ноемвр ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПОКАНА за научна конференция на тема РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 17 ноември 2017 г. Варна ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.do

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.do ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОКЛАДИТЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Докладът трябва да е написан на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Файлът да бъде записан като *.doc. ІІІ. Името на файла трябва да е със следната структура:

Подробно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Константин Чернев ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАУМ: Д-р Румяна Митова ЧЛЕНОВЕ:

Подробно

ПОКАНА КОНФЕРЕНЦИЯ Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България 12 ноември 2019 година Голяма конферентна зала, 1

ПОКАНА КОНФЕРЕНЦИЯ Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България 12 ноември 2019 година Голяма конферентна зала, 1 ПОКАНА КОНФЕРЕНЦИЯ Предизвикателства и перспективи в развитието на железопътния транспорт в България 12 ноември 2019 година Голяма конферентна зала, 10.00 часа УНСС София Уважаеми колеги, Катедра ИКОНОМИКА

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ В СП. УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ І. Статията трябва да е написана на компютърна програма Microsoft Word. ІІ. Да бъде записана като *.doc.

Подробно

12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА к. к. Златни пясъци

12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА к. к. Златни пясъци 12-15 Конгресен център на СЕПТЕМВРИ клуб РИВИЕРА 2 0 1 9 к. к. Златни пясъци Уважаеми колеги, За а мен е чест, от името на Българската асоциация по ултразвук в медицината, да ви поканя на ежегодния XXII

Подробно

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В конференция Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята (мястото) на жените в инженерните и технологи

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В конференция Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята (мястото) на жените в инженерните и технологи ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В конференция Нови предизвикателства пред цифровата икономика (индустрия 4.0) и ролята (мястото) на жените в инженерните и технологичните области ФИНАНСИРАНА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПРОЕКТИ

Подробно

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок

Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви пок Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих искал да Ви поканя на XIII Национален конгрес по оториноларингология.

Подробно

Отчетен доклад

Отчетен доклад ГОДИШЕН ДОКЛАД на Управителния съвет на Българското Геологическо Дружество за дейността на дружеството в периода 11.12.2003-15.12.2004 г. І. Въведение Годишният доклад обхваща периода от 11 декември 2003

Подробно

(Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the body.

(Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the  body. (Opti onal) T his text will appear in the inbox pr evi ew, but not the email body. Уважаеми Дами и Господа, Асоциацията по Майчино-Фетална Медицина има удоволствието да Ви покани на, IV Международен Конгрес

Подробно

г г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас

г г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас 29.09 01.10.2017г. 29.09 01.10.2017 г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас Уважаеми колеги, Уважаеми партньори, Като председател на Българското национално сдружение

Подробно

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ ЛАБОРАТОРИЯ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ ЛАБОРАТОРИЯ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В качеството си на председател на Българското дружество по клинична лаборатория, най-сърдечно Ви каня да участвате в XII Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие,

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ, В. ТЪРНОВО Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/ ;

ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ, В. ТЪРНОВО Велико Търново 5000, п.к. 113, Тел: 062/ ; Изх.N: 101/02.04.2019 г. До: РЕКТОРА НА ВТУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ШУ ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ ЮЗУ НЕОФИТ РИЛСКИ ОТНОСНО: Покана за VII Национална конференция

Подробно

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена

Подробно

1

1 1 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2014 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Sem 6

Sem 6 Дипломантски семинар Оформление на научния труд Препоръки за оформление отнасят се до писмен (печатен) научен текст някои препоръки са валидни по принцип, някои са специфични за България не се отнася до

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2013 1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Pokana1_Nezi_web

Pokana1_Nezi_web Уважаеми дами и господа, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯT СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ПОЛИМЕРИ, ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ ПРИ БАН ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ

Подробно

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ОДИТ Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх. Б, ап. 9300 Добрич, ПК 38 ул. М. Кусевич, 4, ет. 3, ап. 14; 0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс:

Подробно

Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално предс

Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално предс Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално представена организация на директорите, мениджърите и специалистите

Подробно

СОФИЙСКА ИНИЦИАТИВА

СОФИЙСКА  ИНИЦИАТИВА СОФИЙСКА ИНИЦИАТИВА СЪХРАНЯВАНЕ НА МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ Десети международен симпозиум МИНЕРАЛНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - ИЗСЛЕДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ 14 16 октомври, 2019 София, България Софийската инициатива

Подробно

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ВАРНА

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – ВАРНА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВАРНА ул. Цар Симеон І 32, ет. 3, тел.: 052 687 483; факс: 052 632 298 сайт: ruo-varna.bg, e-mail: ruo@ruo-varna.bg РЕГИОНАЛНО

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ директор, 056/ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ БУРГАС Адрес: бул Хр.Ботев 42, тел. 056/ 81 76 91 директор, 056/ 81 76 96 ЗАТС и зам.-директори, e-mail: pgeeburgas@gmail.com ДО

Подробно

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, За мен е удоволствие и чест, като председател на организационния комитет, да Ви поканя на VІІІ Научна конференция с международно участие на тема: НОВОСТИ В ОНКОЛОГИЯТА

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА ПРОЦЕДУРНИ СРОКОВЕ специалности Международен маркетинг и Международни икономически

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2017 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2015 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2015 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

 АСОЦИАЦИЯ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ 

 АСОЦИАЦИЯ  НА  ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ  ФИРМИ  ПОКАНА ПРАЗНИК НА ГЕОДЕЗИСТА ТЪРЖЕСТВЕНАТА ВЕЧЕРЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.03.2019 год. В ресторанта на Парк хотел Санкт Петербург - гр. Пловдив стр. 1 от 5 Основен ресторант Основният ресторант на Парк хотел

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ на НТС – ВАРНА

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ на НТС – ВАРНА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ВАРНА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА със съдействието на: ОБЩИНА ВАРНА ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ВАРНЕНСКИ

Подробно

28 юни 2019 година гр. Пловдив хотел Империал зала Империал начало: часа ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БНАЕМПК ЗА РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Уважаем

28 юни 2019 година гр. Пловдив хотел Империал зала Империал начало: часа ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БНАЕМПК ЗА РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Уважаем 28 юни 2019 година гр. Пловдив хотел Империал зала Империал начало: 15.00 часа ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БНАЕМПК ЗА РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ Уважаеми госпожи и господа, Управителният съвет на Българска

Подробно

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис

организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън начало форумът програма регис организатор: Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА 2014 Политики, Пазари, Предизвикателства 12 юни 2014, София, хотел Хилтън форумът програма регистрация Индустрия ЕНЕРГЕТИКА ОКОЛНА СРЕДА Конференцията има

Подробно

Михаела Самарджиева. Отзив за националната научна конференция Медии и журналистика професионалните стандарти между властта и парите. ФЖМК, 11 май 2018

Михаела Самарджиева. Отзив за националната научна конференция Медии и журналистика професионалните стандарти между властта и парите. ФЖМК, 11 май 2018 ОТЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ МЕЖДУ ВЛАСТТА И ПАРИТЕ. ФЖМК, 11 МАЙ 2018 Г. МИХАЕЛА САМАРДЖИЕВА Review of the National Scientific Conference Media

Подробно

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г.

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018 г. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019 г. ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ОДИТ Офиси: 1700 София, Лозенец, Витоша, ул. Слав Караславов, 20Б, бл. 2, вх. Б, ап. 9300 Добрич, ПК 38 ул. М. Кусевич, 4, ет. 3, ап. 14; 0887/812-118, 0884/94 53 53, тел/факс:

Подробно

70-годишнината от приноса на българската адвокатура и българските адвокати за спасяването на българските евреи от унищожение по време на Втората свето

70-годишнината от приноса на българската адвокатура и българските адвокати за спасяването на българските евреи от унищожение по време на Втората свето ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ София 1000, ул. Калоян" 1А тел: + 359 2 987 55 13, факс: +359 2 987 65 14 е-mail: VASProtocol@bitex.com УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Висшият адвокатски съвет има честта да Ви покани на честванията

Подробно

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Уважаеми колеги, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЮРИДИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ съвместно с АТЛАС КОНСУЛТИНГ предлагат на Вашето внимание семинар на тема: ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС кк Боровец,

Подробно

Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите

Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите Място: Очаквайте скоро! Каним Ви да станете част от една вечер изпълнена с усмивки, добро настроение и танци! На 21 ноември партито на организаторите идва отново, за да събере игралната индустрия на Източна

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр

ОРГАНИЗАТОР ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР СРЕБЪРЕН ПАРТНЬОР КОРПОРАТИВНОТО ПРИСЪСТВИЕ КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомвр КОНФЕРЕНЦИЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОКОЛНА СРЕДА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ + 10 октомври 2019 СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН ЗАЛА СЕРДИКА www.srednogorie.eu ЗА НАС Организатор на събитието е Индустриален клъстер Средногорие,

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС

ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС Факултет по дентална медицина - Пловдив РК на БЗС - Пловдив ВТОРИ НАУЧЕН КОНГРЕС Наука и практика - ръка за ръка 12-13 април 2019 ФДМ - Пловдив Предварителна програма 2019 КОНГРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ Такса правоучастие

Подробно