PRODUCT

Размер: px
Започни от страница:

Download "PRODUCT"

Препис

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА В ЧАШКИ PA Рев.: Sep 2011 BD Mueller Hinton Chocolate Agar (BD Мюлер Хинтън шоколадов агар) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Mueller Hinton Chocolate Agar (Мюлер Хинтън шоколадов агар) се използва за изолиране и култивиране на чувствителни бактерии от клинични материали. Той може също да се използва за проверка на чувствителност на Neisseria gonorrhoeae. ПРИНЦИПИ И ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Микробиологичен метод. Поради факта, че в началото на 60-те г. клиничните микробиологични лаборатории използваха голямо разнообразие от процедури за определяне чувствителността на бактерии към антибиотични и хемотерапевтични агенти, Bauer, Kirby и др. разработиха стандартизирана процедура, в която за тестова среда бе избран Мюлер Хънтън агар - среда, първоначална разработена за изолиране на гонококи Допълнително международно съвместно изследване потвърди оценката на Мюлер Хънтън агар за тази цел поради относително добрата репродуктивност на средата, простотата на неговата формула и изобилието от експериментални данни, акумулирани при използването на тази среда. 5 Според CLSI, препоръчваната среда за проверка на чувствителността с дискова дифузия на Streptococcus pneumoniae е Мюлер Хинтън агар с 5% овнешка кръв. Препоръчителната среда за Haemophilus influenzae е Хемофилус тестова среда (HTM) агар. Критерии за интерпретация са предоставени в документ M100 (M2) на CLSI, който е включен в документ М2 на CLSI Стандарти за функциониране при проверки на чувствителност с антимикробни дискове, 7-мо изд.; утвърден стандарт. 6 Препоръчителната среда за Neisseria gonorrhoeae е GC агар с определена растежна добавка. Според други данни, Мюлер Хинтън агар с хемин и Iso-VitaleX може да се използва за рутинна проверка на чувствителността на N. gonorrhoeae към пеницилин и спектиномицин. 7 Мюлер Хинтън агар с добавка на затоплена кръв или хемоглобин и растежни фактори (например BD IsoVitaleX) е препоръчван като неселективна среда за изолиране на Neisseria and Haemophilus. 8 В BD Мюлер Хинтън шоколадов агар екстрактът от говеждо месо и казеиновия пептон осигуряват хранителни вещества. Нишестето абсорбира токсичните съставки, като мастни киселини, образуващи се от памучни тампони. Хемоглобинът осигурява Х фактор. BD IsoVitaleX доставя витамини и растежни фактори, включително V фактор (=НАД), който е необходим за растежа на Haemophilus influenzae. РЕАГЕНТИ BD Мюлер Хинтън шоколадов агар Формула* на литър пречистена вода Екстракт от говеждо месо 2,0 g Киселинен хидролизат на казеин 17,5 Нишесте 1,5 Хемоглобин 10,0 IsoVitaleX 10,0 ml Агар 17,0 g ph 7,3 ± 0,2 *Пригоден и/или допълнен според изискванията за удовлетворяване на критериите за ефективно функциониране. PA

2 Обогатяващата добавка BD IsoVitalex съдържа следните растежни фактори (формула* на литър пречистена вода): Витамин B12 0,01 g L-глутамин 10,0 Аденин 1,0 Гуанинов хидрохлорид 0,03 p-аминобензойна киселина 0,013 Никотинамид аденин динуклеотид (НАД) 0,25 Тиамин пирофосфат 0,1 Железен цитрат 0,02 Тиамин хидрохлорид 0,003 Цистеин хидрохлорид 25,9 L-цистин 1,1 Глюкоза 100,0 *Пригоден и/или допълнен според изискванията за удовлетворяване на критериите за ефективно функциониране. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. Само за професионална употреба. Не използвайте чашки, ако те съдържат признаци на микробно замърсяване, обезцветеност, изсушаване, пукнатини или други признаци на увреждане. Прекаленото сбръчкване на тази среда в резултат на изсушаване може да доведе до фалшиви резултати за чувствителността. За справка относно асептичните манипулационни процедури, биологичните опасности и изхвърлянето на използвания продукт вижте документа ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ След получаване съхранявайте чашките на тъмно, при температура от 2 до 8 С, в оригиналната им маншетна опаковка до момента на непосредствената им употреба. Не допускайте замразяване и прегряване. Чашките могат да бъдат инокулирани до изтичане на срока на годност (виж етикета на опаковката) и инкубирани според препоръчваните инкубационни периоди. Отворените комплекти от 10 чашки могат да се използват в продължение на една седмица при съхранение на чисто място при температура от 2 до 8 С. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ Инокулирайте представителните образци със следните щамове (за подробности вижте документа ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА). Инкубирайте чашките при температура 35 ± 2 C в аеробна атмосфера, допълнена с въглероден двуокис. Прочетете чашките след 18 до 24 и след 42 до 48 часа инкубация. Щамове Темпове на растеж Haemophilus influenzae ATCC От добър до отличен растеж Neisseria gonorrhoeae ATCC Значителен до отличен растеж Neisseria meningitidis ATCC От добър до отличен растеж Streptococcus pneumoniae ATCC 6305 Неинжектирани От добър до отличен растеж Шоколадово кафяви, непрозрачни, може да бъдат леко нехомогенизирани За инокулация и инкубация на тестове за чувствителност, вижте Методика на тестуване. Тестов щам Диск за тестуване на чувствителност Размер на зона* (mm) Neisseria gonorrhoeae ATCC Пеницилин Р Спектиномицин SPT * Размери на зоните въз основа на резултати от поне 3 различни партиди на BD Мюлер Хинтън шоколадов агар PA

3 ПРОЦЕДУРА Предоставяни материали BD Mueller Hinton Chocolate Agar (Мюлер Хинтън шоколадов агар) (90 mm Stacker чашки). Микробиологично проверени. Непредоставяни материали Допълнителна културална среда, реагенти и лабораторно оборудване според нуждите. Видове материали BD Мюлер Хинтън шоколадов агар принципно може да се използва за всички видове проби от инфекции, за които се подозира, че съдържат чувствителни организми, особено, но не само, проби от първично стерилни локализирани участъци от тялото (например, мозъчногръбначна течност, абсцеси) и като субкултурна среда за кръвни култури. Основната и употреба е за селективно изолиране на Neisseria, Haemophilus и други бактерии, които могат да не растат върху рутинно използвани среди с кръвен агар, като Колумбия агар с 5% овнешка кръв. (вижте също РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА). Използването на тази среда за рутинна проверка на чувствителността на Neissseria gonorrhoeae с пеницилин G и спектиномицин изисква използване на чисти култури. Не инокулирайте с материал за непосредствена проверка на чувствителност! Събиране и транспортиране на образци Neisseria gonorrhoeae, N. meningitidis, Haemophilus и други чувствителни организми са възприемчиви към неблагоприятни външни условия. Следователно, за всички материали трябва да се използва подходящ вид транспорт. Материалите трябва да бъдат изпратени в лабораторията възможно най-бързо и да не са по-стари от 24 часа, даже ако се използва транспорт. Оптималната температура за транспортиране е 20 до 25 C. Не охлаждайте. 9,10 Методика на тестуване За изолиране на чувствителни организми направете посявка на материала възможно найбързо след получаването му в лабораторията. Чашката с посявка се използва главно за изолиране на чисти култури от материали, съдържащи смесена флора. Като алтернатива, ако материалът е култивиран непосредствено от намазка, потрийте намазката върху неголям участък в края; след това направете посявка от тази повърхност. Ако материалът е взет от участък от тялото, съдържащ нормална флора, той също трябва да бъде инокулиран върху подходяща селективна среда, в зависимост от патогенния агент, който трябва да се изолира. За Neisseria gonorrhoeae трябва да бъде включена чашка BD Мартин-Луис агар, модифициран или BD GC-Lect агар, а за Haemophilus чашка BD шоколадов агар с IsoVitaleX и бацитрацин. Инкубирайте чашките при температура 35 ± 2 C в аеробна атмосфера, допълнена с въглероден двуокис. Прочетете данните след 18 до 24 и след 42 до 48 часа инкубация. За рутинна проверка на чувствителността на N. gonorrhoeae изолата, който трябва да е чиста култура, се суспендира в BD Trypticase соев бульон за съвпадане с мътността на стандарта McFarland 0.5. В рамките на 15 мин след регулиране на мътността на инокулата, потопете стерилен тампон в правилно разреден инокулат и го завъртете няколко пъти в посока срещу горната вътрешна стена на пробирката, за да изтискате излишната течност. Инокулирайте трикратно цялата повърхност на агара в чашката, завъртайки чашката на 60º между посевките за постигане на равна инокулация. Поставете дисковете с помощта на диспенсера за антимикробни дискове, спазвайки асептичните предпазни мерки. Разположете дисковете така, че центровете им да са на разстояние поне 24 мм един от друг. Препоръчва се да поставите пеницилиновите дискове така, че да са на разстояние не по-малко от 10 mm от края на Петри чашката. След поставянето на дисковете върху агара ги притиснете със стерилна игла или пинсета за да постигнете пълен контакт с повърхността на средата. Тази стъпка не е необходима, PA

4 ако дисковете се поставят с помощта на самонагласящи диспенсери BD Sensi-Disc 6- или 8-места. 15 минути след поставяне на дисковете обърнете чашките и ги инкубирайте в аеробна атмосфера, обогатена с 5% въглероден двуокис при температура 35 до 37 C за 20 до 24 часа. Резултати Типичната колониална морфология на BD Мюлер Хинтън шоколадов агар е следната: Haemophilus influenzae Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae Малки, влажни, перлени, с характерен миши мирис Малки, сивкаво бели до безцветни, мукоидни Средни до големи, синьо сиви, мукоидни Малки, плоски или по-големи мукоидни зеленикави колонии, средните обкръжаващи колонии могат да са сивкави Тестове за чувствителност: Зоните трябва да се отчетат от горната част на чашката. Чувствителността към пеницилин трябва да бъде потвърдена с бета-лактамаза тест, например BD Cefinase тест. РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА BD Мюлер Хинтън шоколадов агар е обогатена неселективна среда, в която растат чувствителни и нечувствителни бактерии, включително нормална флора. Следователно, препоръчва се инокулиране на материалите и в подходяща селективна среда. Терминът чувствителни бактерии се отнася за бактерии, които не растат или не растат добре върху обикновено използвана основна изолираща среда, съдържаща овнешка кръв, например Haemophilus, патогенна Neisseria и някои други организми. За подробно описание на типовете материали, които трябва да бъдат инокулирани в тази среда, и тези, при които тази среда се използва за изолация, вижте отпратките. 10,11 Тази среда не е тестувана за поддържане на растеж на хранително вариантни стрептококи. Броят и типовете бактериални видове, появяващи се като инфекциозни агенти, е много голям. Поради това, преди използване на средата за рядко изолирани или новоописани микроорганизми е необходимо потребителят първо да провери нейната пригодност чрез култивиране на чисти култури от разглеждания организъм. Откриваните в тази среда размери на зони на чувствителност не са в пълно съответствие с тези, посочени в стандарта М2 6 на CLSI, който е написан въз основа на GC шоколадов агар с определена растежна добавка. СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА 1. Bauer, A.W., W.M.M. Kirby, J.C. Sherris, and M. Turck Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. Am. J. Clin. Pathol. 45: Ryan, K.J., F.D. Schoenknecht, and W.M.M. Kirby Disc sensitivity testing. Hospital Practice 5: Mueller, J.H., and J. Hinton A protein-free medium for primary isolation of the gonococcus and meningococcus. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 48: Barry, A.L., F. Garcia, and L.D. Thrupp An improved single-disk method for testing the antibiotic susceptibility of rapidly-growing pathogens. Am. J. Clin. Pathol. 53: Ericsson, H.M., and J.C. Sherris Antibiotic sensitivity testing. Report of an international collaborative study. Acta Pathol. Microbiol. Scand. Sec. B, Suppl Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Approved standard: M2. Performance standards for antimicrobial disk susceptibility tests. CLSI, Wayne, PA, USA.Search for latest version at 7. Berger, U Neisseriaceae. In: Mikrobiologische Diagnostik (F. Burkhardt, ed.). Thieme Verlag, Stuttgart, Germany. 8. Nash, P., and M.M. Krenz. Culture media. In: Manual of clinical microbiology, (Balows, A., et al., eds.). 5 th edition. American Society for Microbiology, Washington, D.C., USA. PA

5 9. Miller, J.M., and H.T. Holmes Specimen collection, transport, and storage. In: Murray, P. R., E. J. Baron, M. A. Pfaller, F. C. Tenover, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 10. Forbes, B.A., and P.A. Granato Processing specimens for bacteria. In: P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken (ed.), Manual of clinical microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 11. P.R. Murray, E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken (ed.) Manual of clinical microbiology, 6th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. ОПАКОВКА/СЪДЪРЖАНИЕ BD Mueller Hinton Chocolate Agar Кат Готова за употреба среда в чашка, пакет от 20 Кат Готова за употреба среда в чашка, пакет от 120 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ За допълнителна информация моля свържете се с местния представител на BD. Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: Reception_Germany@europe.bd.com ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and all other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company BD PA

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA-257658.01 Рев.: Oct 2013 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (първоначално наричан MRSA Screen Agar) бе разработен за откриване на резистентни към метицилин/оксацилин

Подробно

General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media

General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media ВЪВЕДЕНИЕ.01 Рев.: July 2009 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Готови за употреба и частично готови среди Този документ предоставя информация за структурата на документите Инструкции за употреба и съдържа допълнителна

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA241.4 Рев.: Dec 8 Патент на САЩ 6,16,743 BD BBL CHROMagar О17 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar O17 е селективна среда за изолиране,

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA-257074.05 Рев.: June 2009 BD BBL CHROMagar Staph aureus ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar Staph aureus е селективна среда за изолиране,

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

4. Микробиологични подходи в диагностиката на мекотъканни инфекции на глава и шия I. Видове инфекции на глава и шия В зависимост от произхода им инфек

4. Микробиологични подходи в диагностиката на мекотъканни инфекции на глава и шия I. Видове инфекции на глава и шия В зависимост от произхода им инфек 4. Микробиологични подходи в диагностиката на мекотъканни инфекции на глава и шия I. Видове инфекции на глава и шия В зависимост от произхода им инфекциите на главата и шията могат да бъдат разделени на

Подробно

BG-EPILATOR-DERMA_PERFECT-EP9830-LEAFLET-GB

BG-EPILATOR-DERMA_PERFECT-EP9830-LEAFLET-GB www.rowenta.bg МОЖЕ ЛИ ЕПИЛАЦИЯТА С ПУЛСИРАЩА СВЕТЛИНА ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА ВИ?! JPM & Associés 07/2012 Технологията с пулсираща светлина се използва от дерматолозите в продължение на над 15 години. Derma

Подробно

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева, Софийски университет Св. Климент Охридски Дисертационен труд на тема: Биосинтеза и свойства на супероксид дисмутаза от термофилни бактерии, изолирани

Подробно

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят

Подробно

Остеомиелит възниква от хематогенно посяване на кост от отдалечено място, разширяване в кост от съседно място или директно инокулиране на микроорганиз

Остеомиелит възниква от хематогенно посяване на кост от отдалечено място, разширяване в кост от съседно място или директно инокулиране на микроорганиз 9.Инфекции на кости, стави, крайници Остеомиелитът може да възникне по няколко начина: 1) от хематогенно дисеминиране на инфекциозния агент от първично отдалечено огнище да попадне в костта; 2) по съседство,

Подробно

7. Микробиологична диагностика на бактериални и гъбични инфекции на горни дихателни пътища 7.1. Обща характеристика на инфекциите на горни дихателни п

7. Микробиологична диагностика на бактериални и гъбични инфекции на горни дихателни пътища 7.1. Обща характеристика на инфекциите на горни дихателни п 7. Микробиологична диагностика на бактериални и гъбични инфекции на горни дихателни пътища 7.1. Обща характеристика на инфекциите на горни дихателни пътища Обикновено засягат ушите, лигавиците, покриващи

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ Иво Тодоров Ганчев КО-АГРЕГАЦИЯ МЕЖДУ ЩАМОВЕ Bacillus subtilis И Escherichia co

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ Иво Тодоров Ганчев КО-АГРЕГАЦИЯ МЕЖДУ ЩАМОВЕ Bacillus subtilis И Escherichia co БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ Иво Тодоров Ганчев КО-АГРЕГАЦИЯ МЕЖДУ ЩАМОВЕ Bacillus subtilis И Escherichia coli K-12 И ОБРАЗУВАНЕ НА СМЕСЕНИ БИОФИЛМИ АВТОРЕФЕРАТ

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BRÅTHULT Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Ъглов разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се к

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BRÅTHULT Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Ъглов разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се к РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ BRÅTHULT Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Ъглов разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се калъф С място за съхранение Широк диван с изчистени

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОЗНА СЕРОЛОГИЯ II ЦИКЪЛ 2016 г. Научихме всичко за EUCAST и отново сме готови да бъдем до Вас при подготовката Ви за Външния лабораторен

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ SANDBACKEN Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се калъф

РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ SANDBACKEN Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се калъф РЪКОВОДСТВО ЗА ЗАКУПУВАНЕ SANDBACKEN Серия дивани МОДЕЛИ Триместен диван Ъглов диван Разтегателен диван Свалящ се калъф Избор на калъфи Перящ се калъф Място за съхранение Широк и мек на допир диван Диванът

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.9.2017 A8-0188/346/rev Изменение 346/rev Томас Хендел от името на комисията по заетост и социални въпроси Доклад Мортен Льокегор Изисквания за достъпност за продукти и услуги COM(2015)0615 C8-0387/2015

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие üü Автоматично и ръчно хранене üü Сигурно и лесно отглеждане üü Млечно съдържание 80% the

Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие üü Автоматично и ръчно хранене üü Сигурно и лесно отглеждане üü Млечно съдържание 80% the Fokkamel Extra ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ü Антибактериално действие Автоматично и ръчно хранене Сигурно и лесно отглеждане Млечно съдържание 80% the (st)art of growing (t) +32(0)14 24 85 10 (f) +32(0)14 21 39

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 06 01 150 00000 01 Версия 1 EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален

Подробно

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА МЕСОТО Кои растителни храни са най-добрите заместители на месото и животинските продукти, и как да ги включим в постното си

НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА МЕСОТО Кои растителни храни са най-добрите заместители на месото и животинските продукти, и как да ги включим в постното си НАЙ-ДОБРИТЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА МЕСОТО Кои растителни храни са най-добрите заместители на месото и животинските продукти, и как да ги включим в постното си меню? Продукти от соя соево месо, тофу и темпе Най-популярният

Подробно

ЕЛИЦА-3 ЕООД Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U

ЕЛИЦА-3 ЕООД     Техническа карта SPECTRAL UNDER 365 Двукомпонентен акрилен грунд SPECTRAL UNDER 365 SPECTRAL U Техническа карта Spectral PLAST 825 Spectral PLAST 775 Свързани продукти P бял арилен грунд Р3 сив акрилен грунд Р5 черен акрилен грунд Стандарт, бърз и бавен акрилен разредител Продукт за повишаване на

Подробно

THIS PRODUCT IS FOR

THIS PRODUCT IS FOR GLOBAL REFINISH SYSTEM Май 2006 Информация за продукта 2K GREYMATIC UHS PRIMA ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА D8018 бял D8019 черен D8024 сив 2K БЪРЗ GreyMatic е гама от 2K грунд фюлери, подходящи за много различни

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Добавки за бетон Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Добавки за бетон Издание 26.04.2013 Идентификационен 01 13 01 01 100 0 000455 Версия 1 EN 934-2:2009+A1:2012 03 0099 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Shuttle УЛТРАЗВУКОВИ НИВОМЕРИ BROCHURE BG 2.10 SHUTTLE BROCHURE 1401

Shuttle УЛТРАЗВУКОВИ НИВОМЕРИ BROCHURE BG 2.10 SHUTTLE BROCHURE 1401 Shuttle УЛТРАЗВУКОВИ НИВОМЕРИ BROCHURE BG 2.10 SHUTTLE BROCHURE 1401 АДАПТИВНИ, КЪДЕТО И ДА СЕ НАЛАГА ИЗМЕРВАНЕ MJK Shuttle притежава висока функционалност, която позволява стабилно и надеждно измерване

Подробно

ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ

ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ ПРИЛЕПЧИВА ГРЕС NSF H1- СЕРТИФИЦИРАНА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ (ХВП) ФАРМАКОПЕЙНО КАЧЕСТВО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯПОЛУПРОЗРАЧНА, БЕЗ МИРИС, БЕЗ ВКУС БЕЗ ОРГАНОЛЕПТИЧНИ ЕФЕКТИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx Опасност от изгаряния от контакт с горещо масло. Възможни са леки до средно тежки наранявания. Носете защитни очила. Носете предпазни ръкавици. Носете защитно облекло. Възможни са материални щети причинени

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразн МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАРЕДБА 6 от 9 юли 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система Раздел I Общи положения

Подробно