Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па

Размер: px
Започни от страница:

Download "Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па"

Препис

1 (Пн) (Вс) (Вт) Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб (Чт) (Ср)

2 (Сб) (Пт) БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 БЖД ( Лек ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб (Вс) (Вт) (Пн) Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.6 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.6 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.6 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.6

3 (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7

4 (Пн) (Вт) Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.6 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.6 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.6 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Чт)

5 19 (Вт) (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.6 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.6 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8

6 (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7

7 Чт) (Ср) (Вт) (Пн) (Вс) Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2

8 (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) (Ч Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.6 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4

9 (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) (Вт) Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7

10 (Ср) (Вт) (Пн) (Вс) Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.10 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8

11 (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1

12 03.19 (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) (Вт) Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Аналит.Хим. ( Лек ) Зябликова Е.С. Каб.7 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8

13 09.0 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб (Ср) (Вт) (Пн) (Вс) Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.8

14 (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Информ.(Лек.) Хамкина В.Н. Каб.5 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(Лек.) Хамкина В.Н. Каб.5 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(Лек.) Хамкина В.Н. Каб.5 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7

15 (Ср) (Вт) (Пн) Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.4 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Информ.(Лек.) Хамкина В.Н. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб (Чт) Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 (Пт) БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8

16 (Вт) (Пн) (Вс) (Сб) ( БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Информ.(Лек.) Хамкина В.Н. Каб.5 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4

17 9 (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(Лек.) Хамкина В.Н. Каб.5 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(Лек.) Хамкина В.Н. Каб.5

18 (Ср) (Вт) (Пн) Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.9 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4

19 (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 Информ.(Лек.) Хамкина В.Н. Каб.5 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб (Пн)

20 (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) (Вт) 08. Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (Лек.) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1

21 (Пн) (Вс) ( (Ср) (Вт) Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9

22 (Чт) 4.19 (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ПЗ) Хамкина В.Н. Каб.3 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (Лек.) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (Лек.) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ЗАЧЕТ) Хамкина В.Н. Каб.3 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1

23 (Ср) (Вт) Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Информ.(ЗАЧЕТ) Хамкина В.Н. Каб.3 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб (Чт) БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ЗАЧЕТ) Хамкина В.Н. Каб.3 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб (Пт) БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Информ.(ЗАЧЕТ) Хамкина В.Н. Каб.3 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (Лек.) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (Лек.) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7

24 (Вт) (Пн) (Вс) (Сб) Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9

25 (Пт) (Чт) (Ср) Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.4 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.4 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб (Сб)

26 (Ср) (Вт) (Пн) (Вс) 0 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (Лек) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2

27 9 (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.7 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Отпуск ЛП (Лек) Аршинова О.Ю. Каб.7 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.7 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.8 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.9 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2

28 19 (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) (Вт) Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (Лек) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Ин.Яз. (ПЗ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.2 Ин.Яз. (ЗАЧЕТ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Ин.Яз. (ЗАЧЕТ) Коровина Н.И. Каб.9 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2

29 (Чт) (Ср) (Вт) (Пн) (Вс) Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.9 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.9 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Лекарствоведение (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2

30 (Пт) БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.3 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Ин.Яз. (ЗАЧЕТ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Ин.Яз. (ЗАЧЕТ) Коровина Н.И. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Аналит.Хим. (ПЗ) Зябликова Е.С. Каб.1 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн) (Вс) (Сб) Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.9 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.9 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Аршинова О.Ю. Каб.9 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) Аршинова О.Ю. Каб.9 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 Отпуск ЛП (ПЗ) Афанасьева Е.Ю. Каб.5 Лекарствоведение (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2

31 (Вт) (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Завершиская Л.А. Каб.4 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ЗАЧЕТ) Завершинская Л.А. Каб.4 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Завершиская Л.А. Каб.4 Отпуск ЛП (ПЗ) Ермолина Т.В. Каб.2 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Завершиская Л.А. Каб.4 БЖД (ЗАЧЕТ) Демин С.Н. Каб.7 Отпуск ЛП (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) Ермолина Т.В. Каб.2 Лекарствоведение (ПЗ) Миронов С.Е. Каб.4 БЖД (ЗАЧЕТ) Демин С.Н. Каб.7 Отпуск ЛП (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) Афанасьева Е.Ю. Каб.2 БЖД (ЗАЧЕТ) Завершинская Л.А.. Каб.4 Отпуск ЛП (ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ) Ермолина Т.В. Каб.2 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.4 УП.01 Миронов с.е. Каб.6 УП.01 Афанасьева Е.Ю. Каб.5 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.4 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.9 УП.01 Миронов с.е. Каб.6 УП.01 Афанасьева Е.Ю. Каб.5 УП.01 Миронов с.е. Каб.4 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.9 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.6 УП.01 Афанасьева Е.Ю. Каб.5 УП.01 Миронов с.е. Каб.4 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.9 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.6 УП.01 Афанасьева Е.Ю. Каб.5 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.9

32 ) (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) 04. УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.4 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.9 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.4 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.9 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.4 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.9 УП.01 Миронов с.е. Каб.6 УП.01 Афанасьева Е.Ю. Каб.5 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.4 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.9 УП.01 Миронов с.е. Каб.6 УП.01 Афанасьева Е.Ю. Каб.5 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.4 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.9 УП.01 Аршинова О.Ю. Каб.4 УП.01 Ермолина Т.В. Каб.9

33 (Вт) Вт) (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) (Ср)

34 Вт) (Пн) (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) (В Прием отчетов ПП.01 Миронов С.Е. Каб.5 Прием отчетов ПП.01 Миронов С.Е. Каб.5 Прием отчетов ПП.01 Миронов С.Е. Каб.5 Прием отчетов ПП.01 Миронов С.Е. Каб.5

35 (Вс) (Сб) (Пт) (Чт) (Ср) (В

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па

Дата Пара 17/01-Д 17/03-Д 17/07-Д 17/09-Д 1 пара 09:10-10: (Пн) (Вс) 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 па 14.01.19 (Пн) 13.01.19 (Вс) 15.01.19 (Вт) 17.01.19 (Чт) 16.01.19 (Ср) 19.01.19 (Сб) 18.01.19 (Пт) БЖД ( Лек )Демин С.Н. Каб.7 БЖД ( Лек ) Демин С.Н. Каб.7 БЖД (ПЗ) Демин С.Н. Каб.7 Информ.(ПЗ) Хамкина

Подробно

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5 Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 01.09.2019 (Вс.) 02.09.2019 (Пн.) 3.09.2019 (Вт.) Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 03 Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 04.09.2019 (Ср.) 05.09.2019 (Чт.) 06.09.2019

Подробно

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5

Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 1 пара 09:10-10:40 2 пара 10:50-12:20 3 пара 13:00-14:30 4 пара 14:40-16:10 5 пара 16:20-17:50 6 пара 18:20-19:5 Дата Пара 1 12/17-С 14/17-Вд 17/17-Вд 01.09.2019 (Вс.) 02.09.2019 (Пн.) 3.09.2019 (Вт.) Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 03 Психология (Лек) Ермолина Т.В. Каб.5 04.09.2019 (Ср.) 05.09.2019 (Чт.) 06.09.2019

Подробно

Дата Пара 18/01-С 18/01-Вд 18/02-Вд 18/03-Вд 1 пара 09:10-10:40 Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн)

Дата Пара 18/01-С 18/01-Вд 18/02-Вд 18/03-Вд 1 пара 09:10-10:40 Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Каб (Ср) (Вт) (Пн) Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. 9.18 (Ср) 04.09.18 (Вт) 03.09.18 (Пн) 02.09.18 (Вс) 01.09.18 (Сб) Осн. Лат. яз.( Лек ) Ермолина Т.В. Информ.( Лек ) Хамкина В.Н. Каб.5 Информ.( Лек ) Хамкина В.Н. Каб.3

Подробно

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

« У Т В Е Р Ж Д А Ю » СБ ПТ ЧТ СР ВТ ПН 02.09.19-07.09.19 09.09.19-14.09.19 16.09.19-21.09.19 23.09.19-28.09.19 2 п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 2 п. Основы психологии 3 п. Основы психологии

Подробно

15 Пн Вт Ср Чт Пт Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика 2 Информа

15 Пн Вт Ср Чт Пт Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика 2 Информа 5 Пн Вт Ср Чт Пт 0.09 0.09 7.09 4.09 0.0 08.0 5.0.0 Физика История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ Физика Информатика и ИКТ История Информатика и ИКТ Физика История Информатика и ИКТ

Подробно

2015 Zu Besuch im Märchenwald

2015 Zu Besuch im Märchenwald 2015 Zu Besuch im Märchenwald Paula Schimpf, 5 Jahre, KITA Sonnenschein Leau Uliana Ivanova, 6 Jahre Januar Январь Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do

Подробно

15 Пн Вт Ср Чт Пт История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология 2 Биология История Физ

15 Пн Вт Ср Чт Пт История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология 2 Биология История Физ 5 Пн Вт Ср Чт Пт 4.0.0 8.0 04.0.0 8.0 5.0 История Физика Биология Астрономия Астрономия Астрономия Биология Биология История Физика Физика Математика Физика История Физика Биология История Биология История

Подробно

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п

Наименование учебной дисциплины РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 1 курс СРЕДА 2 ОКТЯБРЯ ФИО преподавателя аудитория Группа Пк пара 2 пара Введение в п 1 курс Группа Пк-119 2 пара Введение в профессии. Васякова Т.А. 306 3 пара Физкультура Гусев А.В. с/зал 4 пара Математика Троицкая Е.Н. 206 Группа Жкх-119 не учебный день Группа Жкх-219 Математика Троицкая

Подробно

День недели Ф.И.О. преподавателя Приложение к приказу ГБПОУ Некрасовского педколледжа 1 от о Понедельник Вторник Среда

День недели Ф.И.О. преподавателя Приложение к приказу ГБПОУ Некрасовского педколледжа 1 от о Понедельник Вторник Среда День недели Ф.И.О. преподавателя Понедельник Вторник Среда 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Арсеньева О.В. 3а 3а 13 13 13 13 3а 3а 3а 3а 13 13 13 13 13 13 Афусова Е.П. 14 14 Борохова С.Ф.

Подробно

Расписание групп

Расписание групп РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ / неделя с 0/0/9 по /0/9 Физ.культ. Смирнов География 0:0 А.Н. Дементьев В.С. Литература Юркевич Н.В. 0:- История Цветкова Математика Чащина Естествознание Ин.яз. Рогозина Я.А. : Т.Ю.

Подробно

Расписание занятий Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 14 группа каб 15 группа Каб 16 группа каб 17 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п

Расписание занятий Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 14 группа каб 15 группа Каб 16 группа каб 17 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п Дата 11 группа каб 12 группа каб 13 группа каб 1 группа каб 1 группа Каб 1 группа каб 1 группа каб пары 1п 2п 1п 2п 1п 1п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1 Хим Васил Биол Стадн / 20 ОБЖ История 10 Физика 20 Математика

Подробно

с МГ-19-2с МГ-18-1 РА-18-2 РА-18-1 Р-18-1 МC-18-1 АТ-18-1 Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа

с МГ-19-2с МГ-18-1 РА-18-2 РА-18-1 Р-18-1 МC-18-1 АТ-18-1 Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа с МГ-9-с МГ-8- РА-8- РА-8- Р-8- МC-8- АТ-8- Группа Пара СОГЛАСОВАНО Зам. директора по УР Ю.А. Гуськова 3 УТВЕРЖДАЮ Директор колледжа А.М.Гончаров " " 09 год РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на I семестр (ЗЕЛЁНАЯ НЕДЕЛЯ)

Подробно

СПИСЪК

СПИСЪК СПИСЪК НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА КЪМ 31.12.2018 г. на автобусната линия на общината линия курс Наименование на линията Час на тръгва не от начал ната спирка Час на тръгва не

Подробно

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 11 а 15.09.2017 1 _Памети РС _З И П Философия _Процесори Лакова Рускова Бозуков Бос-джиева No 34 No 22 No 68 No 55 2 _Памети РС _З И П _П У Предприем. _Процесори Лакова Рускова Пунева

Подробно

ООО "СТК"

ООО СТК Общество с ограниченной ответственностью «СТК» 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 31, строение 1 y 127576, г. Москва, а/я 13 tel: (499) 685-1955, fax: (499) 685-1955 ext. 107 e-mail: sales@ctkmoscow.com,

Подробно

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Address гр. Димитровград ул. Цар Борис І 5 етаж 3, стая 10, П.К 10 Димитровград 6400 Област Хасково, Bulgaria Contact Person Mobile Number 0877 406 331 Email tetcontrol@gmail.com

Подробно

MergedFile

MergedFile РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0-00г. Стая еделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А 0Г А;А A;А 0 Б 0Б Б Б;Е Б;Б 0 В В В А В;В 0 Г Е Г; - Д Г;Г Д;Е Д Б Д Д;Е Д Д В Е Е;Д 0

Подробно

<4D F736F F D20D4CFCFE8D1CD202D203120F1E5ECE5F1F2F0202D F31375FD3D2C2C5D0C6C4C5CD5F30342E31302E31365FE8E7EC>

<4D F736F F D20D4CFCFE8D1CD202D203120F1E5ECE5F1F2F0202D F31375FD3D2C2C5D0C6C4C5CD5F30342E31302E31365FE8E7EC> Дни Часы 15НПД1 ПР метод обуч и восп (физ-ра) доц. Хабарова С.М. 12-339 ЛБ Иност язык (немецкий) ст.пр. Телегина А.Т. 12-410 ЛК Педагогикаидоц. Груздова О.Г. 12-342 КУРАТОРСКИЙ ЧАС 12-334 ПР дошк педагог

Подробно

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА 4-ти БЛОК 2 срок на 2018/2019г.-седмица AІБ Стая Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИТЕ ПО КЛАСОВЕ ЗА -ти БЛОК срок на 0/0г.-седмица AІБ Стая неделник орник яда Четвъртък Петък 0 0 0 0 0 А А А Б А;А 0 Г Б Б Б Б;Б 0 В В В В В;В 0 Г Г Г Г Г;Г Е Е Е Е Е;Е Д Д Д Д Д;Д

Подробно

Расписание групп

Расписание групп РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ /0 неделя с 0/09/9 по 6/0/9 Ин.яз.в сфере проф Ин.яз. Рогозина Я.А. Осн.философии Геогр.тур. Дементьев Рогозина Я.А. Шейхет 0:0 Шейхет А.И. Леонтьева М.И. В.С. А.И. 0:- Физ.культ. Петрова

Подробно

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 11 а 07.02.2018 6 _З И П З И П _ДП РС-упр Рускова Гошева Димов No 26 No 22 No 12 ЗИП _П У Пунева No 54 7 _Процесори _З И П З И П ЗИП _ДП РС-упр Бос-джиева Рускова Гошева Недялкова

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов.У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/6-28-17 е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йордан ка\ч --------------------------------------------------------------

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Январь 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Январь 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай 2 Власова М.Г. 3 Саватеев А.М. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев А.М Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудла Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев А.М. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2018 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Влас

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Февраль 2018 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Влас 2 Власова М.Г. Т1 5.92 3 Саватеев К.А. Т1 4444 5.92 4444 Т2 3248 2.13 3248 4 Бурнейко Т1 7 5.92 7 Т2 4 2.13 4 5 Новизенцева А.В. Т1 719 5.92 719 Т2 297 2.13 297 6 Кудлай И.К. Т1 2774 5.92 2774 Т2 1572

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай И

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Овчинникова О.Ю. Т1 7.2 Кудлай И Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Октябрь 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцев

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Октябрь 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцев Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 13 Москаленко И.В. 14 Черкасова Л.Н. 16 Сеглин Б.С. 17 Филатова И.И

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 15.09.2017 1 Б Е Л Английски Математика Математика _Ин.Технол Хубенова Петкова Станоева Станоева Сотирова No 37 No 26 No 45 No 45 No 16 Добрикова No 67 2 Б Е Л Английски Математика

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Июль 2017 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 6 7.1 7.2 Кудлай И.К. Овчинникова О.Ю. Овчинникова О.Ю. 11 Никитина А.К. Ушанов Н.Н 13 Москаленко И.В. 14 Черкасова Л.Н. 16 Сеглин Б.С. 17 Филатова И.И

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А.

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Май 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева А. Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Апрель 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Апрель 2016 Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. Т1 3 Саватеев К.А. Т2 Т1 Т2 4 Бурнейко Т1 5 Новизенцева Уч-ок Фамилия И.О. 2 Власова М.Г. 3 Саватеев К.А. 4 Бурнейко 5 Новизенцева А.В. 6 Кудлай И.К. 7.1 Овчинникова О.Ю. 7.2 Овчинникова О.Ю. 8 Овчинникова О.Ю. 9 Орлов П.Е. 9 а Глазков П.Г. 1/12 Чибисова А.А

Подробно

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к

С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д аь то еб лщ ео гс о б р а я н и В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е т с кй ис ад 44» к о л л е к а т ир ва б о т н и к С О Г Л А С О В А Н О. П р е д с е д ь еб лщ е гс б р я В ^^^'З к ^^к Щ 'Щ Щ О У «Д е с кй с д 44» к л л е р б к. /^Ж ^^й У Т В Е Р Ж Д А Ю IЩ Si; ш / Ш {< Ё Е Щ?*В ** ~ А.П.Е м е л н М А У М.В.С н я н

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Сентябрь 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Вла 2 Власова М.Г. Т1 6.52 3 Саватеев К.А. Т1 6889 13 6.52 847.6 6759 Т2 488 15 2.46 258.3 4775 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 1219 26 6.52 1343.12 113 Т2 4272 91 2.46 223.86 4181

Подробно

Седмична програма на 9 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 9 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 9 а 07.02.2018 1 Ч К Р Б Е Л Физкултура Дз.а Недялкова Цеков No 32 No 26 2 Физкултура Б Е Л Б Е Л Немски ез. Цеков Недялкова Недялкова Чакалова No 26 No 22 No 23 3 История Английски

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию.июль 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова 2 Власова М.Г. Т1 6.52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 3 Саватеев К.А. Т1 6578 164 6.52 169.28 6414 Т2 461 145 2.46 356.7 4465 4 Бурнейко Т1 7 6.52 7 Т2 4 2.46 4 5 Новизенцева А.В. Т1 9863

Подробно

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова

Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2019 Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова Уч-ок Фамилия И.О. Показание Сумма в счётчика квт/час Тариф руб. К оплате Подпись 2 Власова М.Г. Т1 6.31 3 Саватеев К.А. Т1 662 6.31 662 Т2 4186 2.34 4186 4 Бурнейко Т1 7 6.31 7 Т2 4 2.34 4 5 Новизенцева

Подробно

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 11 а 20.05.2019 7 Математика _Прил.Софт Миронов Панайотова No 47 No 58 _П У Пунева No 54 8 Английски Математика Д П за РС Философия _Прил.Софт Петкова Миронов Бос-джиева Бозуков Панайотова

Подробно

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД ================================================================================ ОБ

<< П О Т Р Е Б Н А Т О П Л И Н Н А М О Щ Н О С Т >> Терм 1994 ЕООД ================================================================================ ОБ ============== I ПОМ. 101 Спалня Тпом.= 22 оc; Vп.= 60 M^3 ; Fп.= 21.3 m2 ; n50= 0.60 I I Вн С! С! 416! 1! 4.40! 2.80! 12.32! 0.225!38.0! 105! 0.00! 0.00! 0 I I Вн С! И! 416! 1! 3.46! 2.80! 6.75! 0.225!38.0!

Подробно

Расписание групп

Расписание групп РАСПИСАНИЕ ГРУППЫ / неделя с /0/9 по /0/9 ДОП 0 ДОП 0 Право Рыжков География 0:0 Большакова Большакова Е.А. Дементьев В.С. 0:- Ин.яз. Рогозина Чащина : Смирнов А.Н. Я.А. Чащина И.Н. И.Н. :- История Информатика

Подробно

Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг. +7 (495) , +7 (495) , +7 (812) , +7 (3412) 97-13

Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг. +7 (495) , +7 (495) , +7 (812) , +7 (3412) 97-13 info@aozapp.ru, zakaz@aozapp.ru Цветной металлопрокат и заготовки от 1. +7 (495) 788-88-42, +7 (495) 669-99-99, +7 (812) 977-77-79, +7 (3412) 97-13-33 info@aozapp.ru, zakaz@aozapp.ru Склад Количество (в

Подробно

Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг. +7 (495) , +7 (495) , +7 (812) , +7 (3412) 97-13

Цветной металлопрокат и заготовки от 1 кг. +7 (495) , +7 (495) , +7 (812) , +7 (3412) 97-13 info@aozapp.ru, zakaz@aozapp.ru Цветной металлопрокат и заготовки от 1. +7 (495) 788-88-42, +7 (495) 669-99-99, +7 (812) 977-77-79, +7 (3412) 97-13-33 info@aozapp.ru, zakaz@aozapp.ru Склад Количество (в

Подробно