Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S

Размер: px
Започни от страница:

Download "Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 23-Feb-18 razpis leten 2017.mfw (Mimosa Scheduling S"

Препис

1 - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Реторика на Средните векове и Ренесанса доц. д-р Виржиния Радева Езикова култура гл. ас. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) Пропедевтика, 2 част ас. Георги Маринов (факултативно упражнение) Ханзата - фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа (на немски език) проф. д-р Богдан Мирчев

2 - 2 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс, 1 група [1] БП_Нем_11 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Превод (немски-български), 2 част гл. ас. д-р Иван Попов 233 (III блок) Фонетика и форонолия гл. ас. д-р Пламен Цветков (през седмица) ABK (Ректорат) Немски език - Практическа граматика, 2 част гл. ас. д-р Радка Иванова 208 (III блок) Фонетика и форонолия гл. ас. д-р Пламен Цветков Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Немски език - Лексика, 2 част Фрауке Фехнер 231 (III блок) гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис (през седмица) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Увод в литературната теория гл. ас. д-р Мария Байтошева (през седмица) 516 (I блок) Немски език - Комуникативни упражнения, 1 част V фон. каб. (Ректорат) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Увод в литературната теория проф. д-р Амелия Личева 65 (Ректорат)

3 - 3 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс, 2 група [1] БП_Нем_12 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Немски език - Практическа граматика, 2 част гл. ас. д-р Радка Иванова 208 (III блок) Фонетика и форонолия гл. ас. д-р Пламен Цветков (през седмица) ABK (Ректорат) Немски език - Лексика, 2 част Фрауке Фехнер 231 (III блок) Фонетика и форонолия гл. ас. д-р Пламен Цветков Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Превод (немски-български), 2 част гл. ас. д-р Иван Попов 233 (III блок) гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис (през седмица) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Увод в литературната теория гл. ас. д-р Мария Байтошева (през седмица) 516 (I блок) Немски език - Комуникативни упражнения, 1 част V фон. каб. (Ректорат) Увод в литературната теория проф. д-р Амелия Личева 65 (Ректорат)

4 - 4 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс, 3 група [1] БП_Нем_13 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Немски език - Лексика, 2 част Фрауке Фехнер 209 (III блок) Превод (немски-български), 2 част гл. ас. д-р Иван Попов 233 (III блок) Фонетика и форонолия гл. ас. д-р Пламен Цветков Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Немски език - Практическа граматика, 2 част гл. ас. д-р Радка Иванова 208 (III блок) Немски език - Комуникативни упражнения, 1 част V фон. каб. (Ректорат) Фонетика и форонолия гл. ас. д-р Пламен Цветков (през седмица) ABK (Ректорат) гл. ас. д-р Микаела Петкова-Кесанлис (през седмица) Културна история на Германия и Австрия от 1871 до 1945 г. Увод в литературната теория гл. ас. д-р Мария Байтошева (през седмица) 516 (I блок) Увод в литературната теория проф. д-р Амелия Личева 65 (Ректорат)

5 - 5 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 2 курс [1] БП_Нем_2 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Втори език - скандинавски, шведски език, 1 час ас. Веселина Георгиева Литература на Ваймарската класика и Романтизма / Семинар Приказки и новели на немския Романтизъм / Семинар Новалис ММЗ (Ректорат) гл. ас. д-р Иван Попов Мария Енева ABK (Ректорат) Втори език - скандинавски, шведски език, 1 час Малин Йемсел III фон. каб. (Ректорат) Педагогика (профил учител) доц. д-р Тони Манасиева 65 (Ректорат) Втори език - скандинавски, датски език, 1 част Втори език - скандинавски, шведски език, 1 час 180 (Ректорат) Олег Александров ас. Елена Стойнева-Николова 233 (III блок) Странознание на Швейцария проф. д-р Богдан Мирчев Втори език - скандинавски, датски език, 1 част ас. Елена Стоицева I фон. каб. (Ректорат) Втори език - скандинавски, датски език, 1 част Втори език - скандинавски, шведски език, 1 час 180 (Ректорат) Олег Александров ас. Елена Стойнева-Николова 233 (III блок) Ханзата - фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа (на немски език) проф. д-р Богдан Мирчев

6 - 6 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 2 курс, 1 група [1] БП_Нем_21 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Странознание на Австрия Морфология на номиналната система ас. Екатерина Алтънкова (през седмица) Морфология на номиналната система Литература на Ваймарската класика и Романтизма доц. д-р Светлана Арнаудова Превод (български-немски, немски-български) 4 част ас. Гинка Георгиева 206 (III блок) Немски език - практически курс, 4 част / Лекси 209 (III блок) Немски език - практически курс, 4 част / Граматика гл. ас. д-р Лилия Бурова 207 (III блок)

7 - 7 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 2 курс, 2 група [1] БП_Нем_22 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Странознание на Австрия Морфология на номиналната система ас. Екатерина Алтънкова (през седмица) Морфология на номиналната система Литература на Ваймарската класика и Романтизма доц. д-р Светлана Арнаудова Немски език - практически курс, 4 част / Граматика гл. ас. д-р Лилия Бурова 207 (III блок) Превод (български-немски, немски-български) 4 част ас. Гинка Георгиева 206 (III блок) Немски език - практически курс, 4 част / Лекси 209 (III блок)

8 - 8 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 2 курс, 3 група [1] БП_Нем_23 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Странознание на Австрия Морфология на номиналната система Литература на Ваймарската класика и Романтизма доц. д-р Светлана Арнаудова Морфология на номиналната система ас. Екатерина Алтънкова (през седмица) Немски език - практически курс, 4 част / Лекси 209 (III блок) Немски език - практически курс, 4 част / Граматика гл. ас. д-р Лилия Бурова 207 (III блок) Превод (български-немски, немски-български) 4 част ас. Гинка Георгиева 206 (III блок)

9 - 9 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 курс [1] БП_Нем_3 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Втори език - скандинавски, датски език, 2 част Константин Радоев I фон. каб. (Ректорат) Педагогика (профил учител) доц. д-р Тони Манасиева 65 (Ректорат) Втори език - скандинавски, датски език, 2 част Константин Радоев (през седмица) НОРДИКА (Ректорат) Втори език - скандинавски, датски език, 2 част Олег Александров (през седмица) НОРДИКА (Ректорат) Втори език - скандинавски, норвежки език, 2 част Айрин Бурдал 180 (Ректорат) Втори език - скандинавски, датски език, 2 част ас. Елена Стоицева НОРДИКА (Ректорат) Втори език - скандинавски, норвежки език, 2 част гл. ас. д-р Евгения Тетимова III фон. каб. (Ректорат) Културният трансфер и преводът на немскоезични пътеписи за българските земи от 19 век гл. ас. д-р Христо Станчев 148A (Ректорат) Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература / Семинар Символизъм, Експресионизъм, Дадаизъм / Семинар Ранният Томас Ман гл. ас. д-р Иван Попов Ханзата - фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа (на немски език) проф. д-р Богдан Мирчев

10 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 курс, 1 група [1] БП_Нем_31 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския проф. дфн Емилия Денчева Превод (български-немски, немски-български) 6 част ас. Гинка Георгиева Синтаксис на сложното изречение Синтаксис на сложното изречение гл. ас. д-р Лилия Бурова (през седмица) Немски език - практически курс, 6 част / Методология на работа с научни текстове История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския проф. дфн Емилия Денчева Стилистика Немски език - практически курс, 6 част / Лекси гл. ас. д-р Александър Кошелев 186 (Ректорат) Увод в теорията на превода доц. д-р Ренета Килева-Стаменова

11 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 курс, 2 група [1] БП_Нем_32 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Немски език - практически курс, 6 част / Лекси гл. ас. д-р Александър Кошелев 186 (Ректорат) Синтаксис на сложното изречение Синтаксис на сложното изречение гл. ас. д-р Лилия Бурова (през седмица) История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския проф. дфн Емилия Денчева Превод (български-немски, немски-български) 6 част ас. Гинка Георгиева История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския проф. дфн Емилия Денчева Стилистика Немски език - практически курс, 6 част / Методология на работа с научни текстове Увод в теорията на превода доц. д-р Ренета Килева-Стаменова

12 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 3 курс, 3 група [1] БП_Нем_33 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Модернизъм в немскоезичната литература до 1933 г., емигрантска литература проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Синтаксис на сложното изречение гл. ас. д-р Лилия Бурова (през седмица) Немски език - практически курс, 6 част / Методология на работа с научни текстове Синтаксис на сложното изречение Немски език - практически курс, 6 част / Лекси гл. ас. д-р Александър Кошелев 186 (Ректорат) История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския проф. дфн Емилия Денчева История на немския език. Раздел 2: Увод в средно- и ранновисоконемския проф. дфн Емилия Денчева Стилистика Превод (български-немски, немски-български) 6 част ас. Гинка Георгиева Увод в теорията на превода доц. д-р Ренета Килева-Стаменова

13 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 4 курс [1] БП_Нем_4 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Медиите в чуждоезиковото обучение (профил учител) гл. ас. д-р Симеон Хинковски 247 (Ректорат) Австрийска и швейцарска литература след Втората световна война / Литературен семинар проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Превод на администратовно-делови текстове (немски-български) (профил превод) доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Превод на администратовно-делови текстове (немски-български) (профил превод) доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Превод на юридически текстове (немски-български) (профил превод) доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Превод на юридически текстове (немски-български) (профил превод) доц. д-р Ренета Килева-Стаменова Втори език - скандинавски, шведски език, 5 час Малин Йемсел Преддипломна педагогическа практика (профи учител) ас. Андрея Крупев Австрийска и швейцарска литература след Втората световна война / Автобиографичното писане в австрийска и швейцарска литература след 1945 г. гл. ас. д-р Иван Попов Междукултурният подход в чуждоезиковото обучение (профил учител) ас. Андрея Крупев 186 (Ректорат) Увод в техниките на симултанния превод (немски-български) (профил превод) Станислава Димитрова Ханзата - фактор за развитието на общество и култура в Северна Европа (на немски език) проф. д-р Богдан Мирчев Интернет информационни технологии в чуждоезиковото обучение (профил учител) ас. Николина Искърова 247 (Ректорат) Извличане на знания и информация (избираем модул "Дигитална хуманитаристика") проф. д-р Иван Койчев 148A (Ректорат) Цифрова лингвистика (избираем модул "Дигитална хуманитаристика") доц. д-р Андрей Бояджиев 148A (Ректорат) Втори език - скандинавски, шведски език, 5 час ас. Павел Стоянов 180 (Ректорат) Извличане на знания и информация (избираем модул "Дигитална хуманитаристика") проф. д-р Иван Койчев 148A (Ректорат) Цифрова лингвистика (избираем модул "Дигитална хуманитаристика") доц. д-р Андрей Бояджиев (избираемо упражнение) 148A (Ректорат) Втори език - скандинавски, шведски език, 5 час ас. Веселина Георгиева 180 (Ректорат)

14 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 4 курс, 1 група [1] БП_Нем_41 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература гл. ас. д-р Богдана Паскалева Немски език - практически курс, 8 част / Прево гл. ас. д-р Христо Станчев 148A (Ректорат) Австрийска и швейцарска литература след Втората световна война проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Немски език - практически курс, 8 част / Лекси Фрауке Фехнер

15 БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 4 курс, 2 група [1] БП_Нем_42 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература гл. ас. д-р Богдана Паскалева Немски език - практически курс, 8 част / Лекси Фрауке Фехнер ММЗ (Ректорат) Австрийска и швейцарска литература след Втората световна война проф. дфн Майа Разбойникова-Фратева Немски език - практически курс, 8 част / Прево гл. ас. д-р Христо Станчев 148A (Ректорат)

Schedules

Schedules - 1 - БП Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 1 курс [1] БП_Нем_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Стефка Фетваджиева (избираемо упражнение) 184

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Скандинавистика, 1 курс [1] БП_Сканд_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Латински език, 2 гл. ас. д-р Вяра Калфина (избираемо упражнение) Информатика гл. ас. д-р Симеон Хинковски

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов Културна история, изкуства и художествена интерпретация

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов (през седмица) Културна история, изкуства и художествена

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 14-Feb-19 razpis leten 2018.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 14-Feb-19 razpis leten 2018.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Португалска филология, 1 курс [1] БП_Порт_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Западноевропейска литература доц. д-р Калин Михайлов 209 (III блок) Академично писане проф. д-р Виолета

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Френска филология, 1 курс [1] БП_Фр_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Аналитични прочити на художествен текст, 2 част (избираемо упражнение) (през седмица) Експресивна фонетика

Подробно

Schedules

Schedules Schedules [ -2- ] 30.9.2016 г. [1] БП_Сканд_11 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота 173 (Ректорат) Увод в общото езикознение БП (през седмица) Културна история на Скандинавския сев БП Кабинет

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски за професионална комуникация: устни презентации / 4 гр. гл. ас. д-р Емилия Славова Езикова култура,

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература гл. ас. д-р Мария Димитрова Езикова култура, 1 част / 2 гр. гл. ас. д-р Биляна

Подробно

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило

Schedules [ -1- ] г. Sofia University St. Kliment Ohridski razpis zimen 2016.mfw Faculty of Classical and Modern Philology БП Английска фило Schedules [ -1- ] 30.9.2016 г. БП Английска филология, 1 курс [1] БП_Англ_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Английски чрез литература / 1. гр. / Английска фразеология ас. Мария Димитрова

Подробно

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University "St. Kliment Ohridksi" Schedules 05-Oct-18 razpis zimen 2018.mfw (Mimosa Scheduling S

Faculty of Classical and Modern Languages Sofia University St. Kliment Ohridksi Schedules 05-Oct-18 razpis zimen 2018.mfw (Mimosa Scheduling S - 1 - БП Френска филология, 1 курс [1] БП_Фр_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Пропедевтика на френския език доц. д-р Елена Метева (факултативно упражнение) Психология (профил учител) проф.

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Испанска филология, 1 курс [1] БП_Исп_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Езикова култура доц. д-р Марина Джонова (избираема лекция) (през седмица) 231 (III блок) Увод в испаноезичните

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Българска филология - задочно обучение

Българска филология - задочно обучение -ви семестър Увод в общото езикознание 5 0 5 5 5 80 6 И Увод в литературната теория 5 0 5 5 5 80 6 И (Старобългарска ) 55 5 0 55 55 0 7 И Историческа лингвистика (Старобългарски език) 0 0 0 60 60 90 П

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем. BEI17- 18г.

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем.  BEI17- 18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БЕИ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Фонетика на СБЕ ас. Г. Семерджиева през седм. зала 202 Детска литература

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

Български език и новогръцки език

Български език и новогръцки език Учебен план на специалност Български език и новогръцки език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

Български език и английски език

Български език и английски език Учебен план на специалност Български език и английски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Корекция на: г. Специалност: Балканистика г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр Корекция на: 10.10.2019 г. І курс, І семестър, 1 гр. 5 бр. От 8:30 ч. Лек. Увод в литературната теория доц.д-р Бучков 10 ауд. Поток с 1СФ+1РФ+1БЕНгрЕ+1ФФ+1БЕРЕ+ 1БЕИспЕ+1БЕНЕ+1БЕФЕ+1БЕГО Лек. Старобългарски

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и руски език - задочно обучение

Български език и руски език - задочно обучение Учебен план на специалност Български език и руски език (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_

разписание уч. занятия Тур г.- зима_1_ Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ - ТУРИЗЪМ ТУРИЗЪМ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 Физическо възпитание ас. Каев Математика доц. д-р Ел. Семерджиева-

Подробно

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden

Romanistika_FrF_esen_2012_2013_posleden Специалност Френска филология І курс Зимен семестър на 2012/2013 учебна година 8.30-10.00 10.15-12.00 12.15-14.00 14.15-16.00 16.15-18.00 18.15-20.00 Понеделник 1.Анализ на текст 2. Анализ на текст VФК

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 30 15 45 90 3 заверка

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологиче ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през календарната 2019 г. към Филологическия факултет както следва: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас.

1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От до І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. 1 Основни категории на социологическия анализ (зад.) ГРАФИК БАК - септемврийска сесия2014- От 25-08-2014 до 10-09-2014 І ви курс Проф. Л.Деянова, ас. Момчил Христов 2 Логика на ЕСИ (зад.) Гл.ас. Ж.Георгиев

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY

JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY JUNE 2016 MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Социалнополитическа философия доц. д-р Мария Стойчева каб. 401, 2 блок Немски, 2-ри

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Български език и история

Български език и история Учебен план на специалност Български език и история Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън

Подробно

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима

разпис. уч. занятия СУ15-16г. зима Време (часове) 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15-11,00 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ СУ СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Прил. математика упр. ас. Дончева Физ.

Подробно

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор

Учебен план на специалност БАЛКАНИСТИКА Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабор Учебен план на специалност БАЛАНИСТИА Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра:

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

Microsoft Word - Razpis_leten_OPKO_I kurs_ end.doc

Microsoft Word - Razpis_leten_OPKO_I kurs_ end.doc РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015-2016 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА - I курс Всички занятия ще се провеждат в блок 4, 4-ти км,

Подробно

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр

Специалност: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на: Балканистика г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр корекция на: Балканистика 2018-2019 г. I курс, II семестър, 1 гр. 2 бр. Лек. Латински доц.д-р. Козарова Поток 1БЕКорЕ+1БЕИ+ 1БЕРЕ+1БЕНгрЕ+ 1БЕТЕ+1БЕКЕ 4 ауд. Лек. Старобългарски доц.д-р. Кемалова Поток

Подробно

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ФЕГ АНТОАН ДЬО СЕНТ-ЕКЗЮПЕРИ ПРЕЗ ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Приложение ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДМЕТ ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА ЧАС МАРИЕЛА НИКОЛОВА ФРЕНСКИ ЕЗИК СРЯДА

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ корекция на г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно Дати ауд./с.з. корекция на 19.01.2018 г. БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ І курс, ІI сем. 2 гр. 46 бр. задочно 21.01.2018 г. 22.01.2018 г. 23.01.2018 г. 1 25.01.2018 г. 1 26.01.2018 г. л-ра л-ра л-ра 1гр. Упр.Български фолклор гл.ас.

Подробно

УТВЪРДИЛ:

УТВЪРДИЛ: Г Р А Ф И К УТВЪРДИЛ: /П/ ДИРЕКТОР: /инж.радостина Мекова/ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ - СОФИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА Трите

Подробно

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 11 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 11 а 20.05.2019 7 Математика _Прил.Софт Миронов Панайотова No 47 No 58 _П У Пунева No 54 8 Английски Математика Д П за РС Философия _Прил.Софт Петкова Миронов Бос-джиева Бозуков Панайотова

Подробно

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански

Приложна лингвистика - първи чужд език - испански Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език испански) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

седм. разп. -ІІ, ІV,VІ, VІІІсем. EOOS 17-18г.

седм. разп. -ІІ, ІV,VІ, VІІІсем. EOOS 17-18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ- БУПР І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 10,15 11,00 ОФП ас.и. Каев 11,15-12,00 12,15-13,00 13,15-14,00 14,15-15,00

Подробно

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни

Учебен план на специалност Английски език и културно наследство Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни -ви семестър Увод в общото езикознание 0 0 0 0 0 0 И Основи на културното наследство 0 0 0 0 0 90 90 0 И Интеркултурна комуникация 0 0 0 7 7 0 И Български фолклор 0 0 0 0 0 90 90 0 И Практикум по правопис

Подробно

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ 1 курс, ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 Медицински колеж Варна Ден Час Дисциплина Преподавател Зала Понеделник

Подробно

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров

НАЦИОНАЛНА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА ТУРНИР КУПА БЪЛГАРИЯ 2009г. Пневматичен пистолет МЪЖЕ г общо 1 Радослав Димитров Пневматичен пистолет МЪЖЕ 25.09.2009 г 1 2 3 4 5 6 общо 1 Радослав Димитров Светкав. 98 95 93 96 95 100 577 9,5 9,5 9,1 9,6 9,7 10,0 9,8 10,6 9,4 10,3 97,5 674,5 2 Николай Колев ЦСКА 94 95 94 94 97 93

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

Лингвистика с информационни технологии

Лингвистика с информационни технологии чужди езика (английски език и втори чужд език)" Съвременен български език (Общ теоретичен курс с практикум по езикова култура) Информационни технологии в хуманитаристиката -ви семестър 90 0 0 90 0 50 50

Подробно

Седмична програма на 9 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 9 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 9 а 20.05.2019 1 Математика Математика Увод ООП История Кюрчиева Кюрчиева М.Иванов Райковски No 45 No 45 No 68 No 35 2 Немски ез. Английски Математика Философия История Чакалова Петкова

Подробно

Седмична програма на 9 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 9 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 9 а 06.02.2019 1 Философия Английски Ч К Р Немски ез. История Ив.Иванов Петкова Петкова Чакалова Райковски No 44 No 26 No 26 No 24 No 32 2 Б Е Л Английски Английски Немски ез. История

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ УЧЕБЕН РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА ЗА Летен семестър на учебна 2018

УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ УЧЕБЕН РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА ЗА Летен семестър на учебна 2018 РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Летен семестър на учебна 2018/2019г. за специалност Рехабилитатор от 18.02.19г. до 24.02.2019г. 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ; ГРАФИК Утв

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/ ;   ГРАФИК Утв СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. София, район Оборище, ул. Искър 61, п.к. 1000; тел. 02/444 2000; e-mail: info@smg.bg ГРАФИК Утвърждавам:.. Д-Р АНТОАН ТОНЕВ Директор на СМГ Паисий

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 16.09.2019 1 Предприем. Математика Английски Б Е Л Б Е Л Пенева Костовски Петкова С.Петков С.Петков No 36 No 46 No 26 No 43 No 43 2 Математика Математика Английски Б Е Л Б Е Л

Подробно

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА Организационно поведение и консултиране на организацията 1 ви

РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА Организационно поведение и консултиране на организацията 1 ви РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА Организационно поведение и консултиране на организацията 1 ви курс ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР: от 15.10.2016

Подробно

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък

Седмична програма на 8 а понеделник вторник сряда четвъртък петък Седмична програма на 8 а 21.05.2018 7 Английски Философия Петкова Симеонов No 26 No 22 8 Английски Биология Английски Ч К Р Физкултура Петкова Антонова Петкова Петкова Перфанова No 26 No 35 No 26 No 26

Подробно