_Research_Template_Export2.cdr

Размер: px
Започни от страница:

Download "_Research_Template_Export2.cdr"

Препис

1 ИЗСЛЕДВАНЕ ПОЛЕЗНИ ЛИ СА? ЗА ВАС СЪБИТИЯТА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР? Проведено: август 2018г. Сред: посетителите на и Участници: 608

2 АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ Проучването изследва интереса към организираните в агробранша събития: џ џ џ џ Конференции, семинари, дискусии Изложения и панаири Обучения Полеви презентации и демонстрации БИЗНЕС ПРОФИЛ В изследването са се включили 608 души. 78% от тях са собственици на бизнес в селскостопанския сектор. Най-широко представени са зърнопроизводителите (41%) и животновъдите (29%). С био земеделие се занимават от участниците. 78% от анкетираните посещават събития на селскостопанска тематика. Тези, които не се интересуват от събитията в селскостопанския бранш посочват като основна причина липсата на време за участие/посещение (63%). Преобладаващата част от респондентите (32%) ходят на 1 до 2 събития годишно. Активни участници с над 10 събития годишно са от включилите се в проучването. Българските фермери и агротърговци рядко посещават изложения в чужбина. 71% никога не са ходили на събития зад граница. При международните събития най-голяма е активността по отношение на участие в изложения и панаири - 20% от респондентите са пътували за подобни участия. Има положителна тенденция по отношение нагласите към агросъбитията. 32% от анкетираните са запазили степента си на активност, а 39% посещават повече събития през последните 3 години.

3 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР Основни канали, които използват фермерите, за да се осведомяват за предстоящи събития са интернет (посочен от 7 от участниците) и информация от приятели, познати и бизнес партньори (посочен от 56% от участниците). Земеделците отдават своите преференции на изложенията и панаирите като тип събития (57% ги считат за много полезни за бизнеса). На второ място като много полезни се очертават обученията (за 5 от участниците). Като основни ползи от участието в събития се посочват събирането на практична и полезна информация за новостите в сектора (51%) и обмяната на опит и идеи (51%). Водещи критерии при избора на събитие са темата (9 го считат за важно и много важно) и възможността за тест на продуктите (за 89% е важно и много важно) и местоположението (за 89% е важно и много важно). ПОСЕТЕНИ АГРОСЪБИТИЯ БАТА Агро Стара Загора е най-посещаваното събитие сред изследваната извадка. 68% от респондентите са го посетили поне веднъж за последните 2 години. АГРА Пловдив е на второ място по интерес с 59% участвали за периода Тези изложения са посочени и като найполезни АГРА с 26%, а Бата Агро с 23%. На трето място по брой участници за изминалите 2 години е Добричкия панаир, който оглавява класацията по най-слабо полезни събития за периода. Събраните данни обаче не са достатъчно голям обем, за да бъдат представителни. ПЛАНОВЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА Наблюдава се положителната тенденция на ръст в интереса към агросъбития в бъдеще. 51% от фермерите смятат за увеличат броя им в програмата си през следващите 12 месеца. ПРЕДПОЧИТАНИЯ Водещи канали за информиране сред аудиторията са: џ За НОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ са изложенията и панаирите (50%) џ За НОВОСТИТЕ В БРАНША е информацията в интернет (8) џ За ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИ И ОСТЪПКИ са директните запитвания към продавача (73%) џ За ОБМЕН НА ИДЕИ И ОПИТ са панаирите и изложенията (59%)

4 РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО Колко събития на селскостопанска тематика годишно посещавате? 22% 32% 11% 2 1 до 2 3 до 5 6 до 10 над 10 не посещавам НЕ ПОСЕЩАВАМ СЪБИТИЯ Какви са причините да не посещавате събития? (възможен повече от 1 отговор) Нямам време 63% Липса на практическа стойност Лоша организация Високи разходи за участие/ посещение 12% 12% 18% Не приемам събитята като полезен канал за мен Друго 3% 1%

5 ПОСЕЩАЕМОСТ Какъв тип събития посещавате? (възможен повече от 1 отговор) Друго 1% Конференции, семинари, дискусии Изложения и панаири 8 Обучения 27% Полеви презентации и демонстрации 49% Посещавали ли сте събития на селскостопанска тематика в чужбина (възможен повече от 1 отговор) Не 71% Да, изложения и панаири 20% Да, полеви презентации и демонстрации Да, обучения Да, конференции, семинари, дискусии Друго 11% 8% 8% 1% Как оценявате интереса си към агро събития през последните 3 години Посещавам по-малко събития от преди Посещавам повече събития от преди Посещавам същия брой събития като преди 32% 39% 28%

6 КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР Откъде събирате информация за предстоящи събития? (възможен повече от 1 отговор) от интернет от директни контакти от страна на организаторите ( , тел) от приятели, познати и бизнес партньори 43% 56% 7 от пресата (вестници и списания) от телевизията от външна реклама 23% 16% 2 Доколко полезни за Вашия бизнес са различните типове събития? Конференции, семинари, дискусии 1 31% 51% Изложения и панаири 7% 32% 57% Обучения 1 27% 5 Полеви презентации и демонстрации 8% 8% 3 50% По-скоро безполезни Не много полезни Полезни Много полезни

7 Кои са най-ценните ползи за Вас от посещаването на събития? 51% 43% 49% 51% % 43% 6% 8% 17% 6% Практична и полезна информация, свързана с новостите в сектора Професионално развитие (придобиване на нови знания и умения) Търговски ползи (директни сделки и отстъпки на място) Контакти с колеги Обмяна на опит и идеи Много полезно Полезно Не особено полезно Кои са най-важните фактори при избора на събитие, на което да присъствате? Възможност за сключване на сделки 7% 11% 40% 42% Възможност за тест на продуктите 43% Възможност за обучение 11% 4 39% Участници (изложители, лектори и посетители) 3% 9% 40% 47% Тема на събитието 2% 42% 53% Организатор 8% 17% 30% Цена на участието 7% 21% 28% 4 Местоположение 3% 43% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Маловажно Не много важно Важно Много важно

8 ПОСЕТЕНИ АГРОСЪБИТИЯ Конкретно кои агросъбития в България посетихте за периода юни 2016 юни 2018? БАТА Агро -Ст. Загора АГРА - Пловдив 59% 68% Добричкия панаир "Млад фермер" - Пловдив "Дни на полето" DLG - Пловдив Пчеломания - Добрич Национално животновъдно изложение, с. Мечкарево - Сливен Национален овцевъден събор - Лясковец Национална среща на земеделските прозводители в България - к.к Златни пясъци Национален агро семинар на НАЗ - Пловдив Серия дебати за новата ОСП - BCAP Изложение на Дунавските овощари - Русе Годишен квалификационен аграрен семинар на земеделските кооперации - гр. Варна СТЕКСПО - Стефан Караджово, Ямболско Други 26% 17% % 8% 7%? Кои бяха най-полезните за Вас събития за периода юни 2016 юни 2018 Лидери са АГРА (26%) БАТА Агро (23%). Останалите събития са с гласове под 6%? Кои бяха най-слабо полезните за Вас събития за периода юни 2016 юни 2018? Данните по този въпрос не са представителни, тъй като поради незадължителния му характер, няма достатъчно отговорили. Все пак по-често се цитират имената на Добричкия панаир и Стекспо

9 ПЛАНОВЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ 12 МЕСЕЦА Какви са плановете Ви за посещение на агросъбития през следващите 12 месеца? Да посетите повече събития Да запазите досегашната си активност Да намалите броя на посетените събития Да не посещавате събития 41% 51% ПРЕДПОЧИТАНИЯ Как предпочитате да се информирате за НОВИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ? (възможен повече от един отговор) Друго Изложения и панаири Конференции, семинари дискусии От разговори с колеги и познати Социални мрежи и форуми От специализирани статии, видеа и др. в интернет От продуктовата информация в сайтовете им Информация в печатни медии Информационни бюлетини - Онлайн обучения и уебинари Фирмени обучения, демонстрации и полеви презентации 0% 17% 32% 33% 3 27% 37% 27% 50%

10 Кои са най-ефективните информационни канали за Вас относно НОВОСТИТЕ В БРАША? (възможен повече от един отговор) Информациони бюлетини - От познати, приятели и бизнес партньори От събития (конференции, обучения, изложения) Информация в пресата (вестници и списания) Информация в интернет 29% 47% 38% 23% 8 Кои са най-ефективните канали за Вас при ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИ и отстъпки при покупка на продукти и услуги? (възможен повече от един отговор) Директни запитвания към продавача 73% Директен контакт от страна на продавача Оферти и промоции в Интернет 39% Оферти и промоции телевизия Оферти и промоции в преса или външна реклама Участие в събития Поседничество на познати, близки и партньори 21% 2 Друго 1% Кои са най-ефективните канали за Вас за ОБМЕН НА ИДЕИ И ОПИТ с колеги от бранша? (възможен повече от един отговор) Конфернции, семинари, дискусии Демонстрации Интернет - социални медии, форуми и др. Панаири и изложения Обучения Неформални срещи 38% 43% 50% 59% 28% 3

11 БИЗНЕС ПРОФИЛ Каква е Вашият статус в компанията? 22% Собственик Наемен работик / служител 78% В кой сектор е компанията, за която работите? Друго Държавна администрация Консултации Биопроизводство Растителна защита и торове Прецизно земеделие Машиностроене Птицевъдство Пчеларство Животновъдство Отглеждане на зеленчуци Отглеждане на плодове Зърнопроизводство 6% 6% 6% 3% 1 22% 23% 29% 41%

12 С какво се занимавате? 3 30% 30% 2 20% 1 13% 11% 9% 11% 7% 0% ãð. Ñîôèÿ, óë. Äîñïàò 1 office@agri.eu Tåë.: Ïúëíà èíôîðìàöèÿ çà óñëóãèòå è ðåêëàìíèòå ôîðìàòè âúâ Tractor.BG è äðóãèòå ñåëñêîñòîïàíñêè ñàéòîâå îò ãðóïàòà íà ÀãðèÃåéò Ìåäèÿ ìîæåòå äà âèäèòå òóê:

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се провеждат в края на всяка учебна година Запознати ли сте

Подробно

Портал библиотеки България

Портал библиотеки България Програма Глоб@лни библиотеки България - в подкрепа на доброволчеството в библиотеките Ловеч, 25.03.2011 г. книга и четене 25 6 3 1 информация и знания шкаф или хранилище 82 място за общуване място за работа

Подробно

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗАПОЗНАТОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ С ТЕХНИТЕ ПРАВА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ ПРОВЕДЕНО ПО МЕТОДА НА ПОЛУСТАНДАРТИЗИРАНОТО

Подробно

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС МИСИЯ В САМСУН,ТУРЦИЯ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС МИСИЯ В САМСУН,ТУРЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ГОЛЯМО ИЗЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕ, ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ОПАКОВКИ И ЛОГИСТИКА Enterprise Europe Network към Ямболска търговско-промишлена палата има удоволствието да Ви покани на едно

Подробно

Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално предс

Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално предс Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално представена организация на директорите, мениджърите и специалистите

Подробно

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития платформата, свързваща организатори на събития със зали, оборудване и услуги Само в Eventplus.bg филтри за търсене поспециализирани критерии Само в Eventplus.bg организаторите могат да търсят по специализирани

Подробно

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-komunikacionna strategia na NPO.pptx НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ Стратегия за подобряване на комуникацията между НПО и членовете на организацията www.capacity.npo.bg ЦЕЛЕВИ ГРУПИ Вътрешни публики: служители, членска

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Анализ на анкетно проучване във Филиал Велико Търново разгледан на Катедрен съвет 06.03.2018 Медицински сестри В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Мнения на българите Изследване на Фондация Конрад Аденауер и Социологическа агенция Алфа Рисърч Нели Динева, Алфа Рисърч www.kas.de Методологическа рамка Целева група на изследването: пълнолетно население

Подробно

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития платформата, свързваща организатори на събития със зали, оборудване и услуги Категория Ивент Център Визуална реклама Представете Вашия хотел като Ивент Център Ключови факти Местоположение Категория Капацитет

Подробно

Financing for Development UNICEF’s key asks and action points

Financing for Development   UNICEF’s key asks and action points «Моят глас е важен» Резултати, изводи и препоръки София, 2015 г. Информационна и социална кампания за правото на детско участие Цели на кампанията: Проучване на мнението на децата по въпроси, които ги

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА IV-ТИ КУРС, МАГИСТЪР Анкетирани 80 бр. В кой курс сте? Коя образователно-квалификационна степен ще придобиете

Подробно

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО

ПЪРВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ЗА ОБСЪЖДАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ННП “ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ ЗА СИЛНА БИОИКОНОМИКА И КАЧЕСТВО НА ЖИВО Работна среща Компонент 1 Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи 08 май 2019г. Селскостопанска академия Цели на ННП Целите на ННП са пряко свързани с водещи направления в приоритет

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ I 30.03.2017 г. 24 бр. не Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

1. Защо избрахте тази професия?

1. Защо избрахте тази професия? В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на студентското мнение за удовлетвореността от учебния процес и условията във Филиал Велико Търново. Анкетата е

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНА I 29.6-8.7. г. 89 МЕДИЦИНА II 4-8.7. г. 92 МЕДИЦИНА III 6-8.7. г.

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инв

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инв БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец февруари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация

Подробно

*|MC:SUBJECT|*

*|MC:SUBJECT|* Проектът "АГРОЛАБС" има за цел да стимулира производството и разпространението на иновативни селскостопански и хранителни продукти на територията Балкани Средиземно море като организира местни вериги за

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ II 13.11.2015 г. Общ брой анкетирани 29 бр. Как оценявате

Подробно

generated pdf

generated pdf В периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. АНАЛИЗ НА АНКЕТАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ Анализът обхваща периода 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. Регистрирани са общо 20 /двадесет/ броя

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОП П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ И ЗАЩИТА ОТ ТЕМПЕРАТУРЕН СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЯГОДОПЛОДНИ (МАЛИНИ) И ДРУГИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвес

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвес БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец януари 2019 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация за

Подробно

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17

П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17 П О К А Н А ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕМА: ЕФЕКТ ОТ ГРУПОВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ ПРИ ФЕРТИГАЦИЯ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ Дата на демонстрацията: 17.06.2019 г. (понеделник) Място на провеждане: Стопанството

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА

Подробно

Оценка на познанията за сигурността в интернет Резултатите, описани в настоящия доклад, се базират на проведено анкетно проучване сред учениците в гр.

Оценка на познанията за сигурността в интернет Резултатите, описани в настоящия доклад, се базират на проведено анкетно проучване сред учениците в гр. Оценка на познанията за сигурността в интерт Резултатите, описани в настоящия доклад, се базират на проведено анкетно проучва сред учениците в гр. София, проведено в рамките на съвместен проект на Софийски

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ценова листа за рекламни формати Кои сме ние? Топ Новини стартира през март 2010 г., като регионално информационно издание за Шумен, Разград и Търговище. Сайтът бързо добива популярност, а само няколко

Подробно

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче

Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда г. Пловдивски университет Филологиче Приложения Управление на образователния процес Анкети, проучвания, анализи, реализация, пазар на труда 18.12.2012 г. Пловдивски университет Филологически факултет В чужбина, 1 Благоевград, 93 Велико Търново,

Подробно

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд”

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд” Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд 1. Смятате ли, че съдът във вашия град работи ефективно и прозрачно?, напълно, но

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвестит

БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвестит БЮЛЕТИН НА ИНВЕСТИТОРА месец май 2018 г. Бюлетинът на инвеститора е месечна информационна услуга, предназначена за настоящите и потенциалните инвеститори, която предоставя изчерпателна информация за състоянието

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЛАТИНСКИ ЕЗИК 30.06.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно