SPISANIE indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "SPISANIE indd"

Препис

1 2, 2016 (26-32).,.,.* *, Penetrating keratoplasty for the treatment of corneal perforations Murgova S., Balabanov Ch., Yordanov G.* Eye clinic - MU Pleven *MMA So a, eye clinic, -. :. -,, -. : , 4, - 4, 9.,,. 3- -, ( ) 7, : e,,. :,,, -, Abstract The purpose of this study was to analyze the results obtained after administration of various surgical techniques for the treatment of corneal perforations. Material and methods: The study included patients with different size and location of corneal perforation. Various methods of treatment were done corneal scleral patch, amniotic membrane transplantation, cyanoacrylate glue and keratoplasty. Results: 25 patients with corneal perforation, for the period , had surgical treatment at Eye clinic Pleven. The patients were divided into four groups according to the surgical procedure - corneo-scleral patch surgery was performed on 8 eyes, cyanoacrylate glue in 4 patients, amniotic membrane transplantation in 4 Адрес за кореспонденция: Станислава Мургова, Очна клиника, Медицински университет - Плевен II клинична база ул. Ген. Вл. Вазов 91, For correspondence: Stanislava Murgova, Eye clinic, Medical University - Pleven 91, Gen. Vladimir Vazov Str.

2 cases and penetrating keratoplasty in 9 patients. In all patients with corneo-scleral patch the integrity of the cornea was restored, except one case where the cause for perforation was chemical burn. In the group of patients with amniotic membrane transplantation in 3 cases corneal defect fully healed, while in one case failed to heal because the size of perforation was 3mm and keratoplasty was performed. Seven patients with keratoplasty had clear graft in late postoperative period, one had hemi transparent and in one case graft was rejected. In all cases the integrity of the cornea was restored and gradually improvement of visual acuity was achieved. Conclusion: In cases with small perforations preferred method of treatment are amniotic membrane transplantation and cyanoacrylate glue, and for large corneal defect the choice of treatment is keratoplasty. Key words:corneal perforation, keratoplasty, cyanoacrylate glue, amniotic membrane, corneo-scleral patch Роговичните перфорации и състоянията, застрашаващи перфорация са краен резултат на редица инфекциозни и неинфекциозни заболявания. Те изискват спешно лечение, с оглед превенция на асцендентна инфекция и загуба на окото. Необходимо е да се направи бързо анатомично и колкото е възможно и функционално възстановяване. Лечението варира от вземане на временни мерки блефарорафия, контактна леща, цианакрилатно лепило, амнион, биологично покритие до дефенитивно решаване на проблема кератопластика. Това се определя от големината и разположението на дефекта, и от наличието на донорен материал. [1] Цел: Анализ на резултатите, получени след приложението на различни хирургични техники за лечение на роговични перфорации Материал и методи: Проследени и документирани са болни с различна големина и локализация на роговична перфорация. Приложени са различни методи на лечение - биологично покритие, амнион, цианакрилатно лепило и кератопластика. Хирургична техника: Поставянне на цианакрилатно лепило Прилагано е българското цианакрилатно лепило канаконлит B за медицински цели. Деепителизацира се зоната около перфорацията, подсушава се дефекта и с апликатор се поставя лепилото върху него. Държи се 20 секунди и се накапва серум. В края на операцията се поставя контактна леща. В следоперативния период се прилагат антибиотични капки. Биологично покритие Използван е роговичен донорен материал от очна банка. Под местна анестезия се отпрепарира конюнктивата по цялата циркумференция на лимба, налага се материала и се фиксира с 8-10 матрачни шева коприна 8/0. Цели се трансплантата да се изпъне добре и да се постигне плътен контакт с подлежащата роговица, която предварително е деепителизирана. Шев на конюнктивата върху склералната част на биологичното покритие с викрил. Поставяне на амнион амниона е доставен от тъканна банка. Използвани са Onlay и Inlay техника.съответно Поставяне на амнион върху цялата роговица и се прешива за лимба или еписклерата. В другия вариант парче с размерите на роговичния дефект се фиксира с прекъснат шев върху дефекта и след това се поставя втори слой амнион, покриващ цялата роговица. И при двата варианта в края на операцията при възможност се поставя терапевтична леща. Пенетрираща кератопластика: Използван е роговичен материал от очна банка. След почистване на оперативното поле и определяне размера на трепана, се трепанира донорската роговица върху тефлоново блокче откъм ендотела. След това се трепанира реципиента. Донорския материал се поставя върху офор

3 меното легло на реципиента и се пришива с прекъснат шев 10/0 найлон. Направеното ретроспективно изследване е на база история на заболяването, контролни прегледи и фотодокументация. Резултати За периода от 2005 до 2012 г. в Очна клиника - Плевен са оперирани 26 пациенти с перфорация на роговицата. От тях с биологично покритие са 8 очи, с трансплантация на амнион 4 очи, с приложено цианакрилатно лепило 5 пациента, с пенетрираща кератопластика 9 случая. От пациентите с приложено биологично покритие всички са мъже, на възраст 47 до 72 г. Причините за роговичната перфорация са: химично изгаряне - 2, травма - 1, кератоувеит - 3, кератитис ет лагофталмо 1, десцеметоцеле 1. При пет случая биологичното покритие не е свалено. През първия месец очите са спокойни, биологичното покритие не се е разпаднало. При два случая след 2.5 г. биологичното покритие е срастнало към конюнктивата и е започнало постепенно стапяне на материала, водещо до възпалителна реакция. В един случай след 14мес. също се наблюдава локално стапяне, но без възпалителна реакция. При трима пациента материалът е свален между 2 и 6 мес. от поставянето. При двама от тях се установи неоваскуларизация и роговицата се възстанови без дразнене след това. При един случай (след химично изгаряне) на 45 ден след поставянето, биологичното покритие започна да се разпада, дефекта на роговицата персистираше и се направи евисцерация. При 9 пациенти с перфорация на роговицата се приложи кератопластика. Срокът на проследяване е от 1 до 29 мес. От тях 4 пациента са жени и 5 мъже, на средна възраст г. (от 7 до 72 г.). При всички перфорациите са големи над 3 мм. При 8 очи дефекта на роговицата е разположен централно, само при един случай периферно до лимба. Основната причина е кератит при 67%, като в един от случаите процеса е автоимунен, а при 3 от пациентите (33%) травма или предхождаща хирургична интервенция. В ранния постоперативен период (до 1 месец) всички трансплантати са прозрачни. В късния постоперативен период (до края на проследяването) 7 трансплантата са останали прозрачни, 1 полупрозрачен и 1 непрозрачен пациентът с периферна локализация на роговичния дефект. При всички има степенно подобрение в зрителната острота. Амниотична мембрана е приложена при 4 пациенти. Равномерно разпределени по пол 2 мъже и 2 жени, на средна възраст 52.5 г. При двама пациенти причината е травма, а при другите 2 кератит. Срокът на проследяване е от 2 до 8мес. При 3 от пациентите с размер на перфорацията под 3мм се постигна възстановяване на интегритета на роговицата, а при 1 с размер на роговичния дефект 3мм не се постигна цялостно затваряне на дефекта, на 3 мес. се разви инфекция и се направи кератопластика. При 5 пациенти се приложи цианакрилатно лепило. Всички пациенти са мъже на средна възраст 58.5 г. с роговични перфорации под 1.5мм. Един случай е след пенетрираща кератопластика. При 4 случая лепилото се задържа от 8 до 33 дни, благодарение на контактната леща. При всичките случаи перфоративната рана е затворена и предната камера е херметизирана. При един случай, при който не е поставена контактна леща лепилото падна и се наложи повторна апликация. Обсъждане Подхода в лечението на роговичните перфорации е строго индивидуален. Той се опре

4 Bulgarian review of ophthalmology деля от вида на лезията, общото състояние на пациента и не на последно място от възможностите, с които разполага хирурга. Някои от методите на лечение са временна мярка за едни случаи и средство на избор за други. За лечение на малки роговични перфорации до 3мм, възможностите са терапевтична леща, лепило, амнион. Контактната леща може да се избере само при случаи под 1мм, при всички останали е временно решение. Цианакрилатното лепило, въведено през 60-те години от Webster е ефективно, лесно приложимо и може да отложи, а в някои случаи и да измести кератопластиката. Предпочита се при перфорации с размери 1-2мм, а според някои автори и при 3мм. В проучване на Leachy и сътр. при 44 очи с приложено лепило само при 32% не се е наложило допълнително лечение. Подходящо е както за по-централно раположени дефекти, така и за периферни, но без ангажиран ирис. Понякога има проблем със задържането му на мястото на лезията, може да падне и да се наложи реапликация.[2,3,4,5,6] За лечение на малки дефекти със загуба на тъкан, както централни така и периферни, с включен ирис в тях, добър избор е приложението на амниотична мембрана. От нашите данни добър терапевтичен ефект имаме при състояния, застрашаващи перфорация и при лезии с размери 1-2мм. Приложена в един или няколко слоя, стимулира процеса на епителизация и възстановява целостта на роговицата. В един от нашите случаи с перфорация с размер 3мм. вследствие на травма, след приложен амнион се получи добра херметизация, превенция на инфекция в продължение на 5 месеца, но не и възстановяване на роговицата, поради което бе направена кератопластика. [7,8] При дефекти над 3мм основния метод си остава пенетриращата кератопластика, където освен терапевтичен очакваме и зрителен ефект. При липса на подходящ донорен материал може да се приложи амнион, биологично покритие или лепило, с цел временна хермитизация и превенция на инфекция. Някои автори отчитат по-добър резултат при извършване най-напред на тези временни мерки и на втори етап кератопластика. В част от нашите случаи с кератопластика, не е предприемана временна херметизация. Самата операция технически е по-трудна, тъй като окото е меко, предната камера е плитковата или липсваща. Това увеличава риска от увреждане на подлежащите структури при трепаниране на реципиента. При случаи с по-голяма давност и включен ирис в раната се налага внимателно отсепариране на слоевете. Тази манипулация създава условия за увреждане на ириса и кървене. Важен момент в операцията е определяне големината и локализацията на трепанирането. Това зависи от размера на дефекта. Понякога може да се наложи леко децентриране, което да увеличи постоперативния астигматизъм и съответно зрителната острота. [9,10] Освен хирургичното лечение неразделна част остава и консервативното, особено в случаите на перфорация след инфекция. Задължително остава използването на антибиотик в предоперативния и постоперативния период. По преценка може да се приложи и кортикостероид. Лечението на роговичните перфорации е предизвикателство за хирурга. Преценката на начина на лечение е комплексна. При малки перфорации за предпочитане са лепило или амнион, а за големи и неповлияващи се от използваните методи, средство на избор е пенетриращата кератопластика

5 Bulgarian review of ophthalmology Хирургична техника Резултати от приложението на различните хирургични техники. 5 1). ; ) 175 -, )

6 . 5 1). ; ) 175 -, ). ) ) ). 6 ) ) 4. ) ) ) 1. ) ) ) ) ) ) 1. - ; )

7 Книгопи 1. Jhanji V, Young AL, Mehta JS, Sharma N, Agarwal T, Vajpayee RB. Management of corneal perforation. Surv Ophthalmol. 2011;56(6): Webster RG Jr, Slansky HH, Refojo MF, et al. The use of adhesive for the closure of corneal perforations: report of two cases. Arch Ophthalmol 1968;80: Балабанов, Ч. Изучаване на възможностите за приложение на българското тъканно цианакрилатно лепило Каноконлит Б при рани на роговицата, сравнително експериментално проучване. Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен Кандидат на медицинските науки, София, Баналиева, С., И. Маждракова, Р. Христова, Ч. Балабанов. Приложение на българското цианакрилатно лепило при роговични рани и сравнителна оценка при лечението им с българското цианакрилатно лепило и копринени конци. Офталмология, 1977; 25 (1): Балабанов, Ч., Ст. Дъбов, Ст. Баналиева, И. Маждракова. Приложение на лепилата в офталмохирургията. Офталмология, 1982; 30 (2): Leahey AB, Gottsch JD, Stark WJ. Clinical experience with N-butyl cyanoacrylate (Nexacryl) tissue adhesive. Ophthalmology 1993;100(2): Yokogawa H, Kobayashi A, Yamazaki N et al. Surgical therapies for corneal perforations: 10 years of cases in a tertiary referral hospital. Clin Ophthalmol Oct 29;8: Hanada K, Shimazaki J, Shimmura S, Tsubota K. Multilayered amniotic membrane transplantation for severe ulceration of the cornea and sclera. Am J Ophthalmol. 2001;131(3): Vanathi M, Sharma N, Titiyal JS, et al. Tectonic grafts for corneal thinning and perforations. Cornea 2002; 21: Yalniz-Akkaya Z1, Burcu A, Doğan E, Onat M, Ornek F. Therapeutic penetrating keratoplasty for infectious and non-infectious corneal ulcers. Int Ophthalmol Apr;35(2):

ОТЗИВ

ОТЗИВ РЕЦЕНЗИЯ ВЪРХУ ДИСЕТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: Приложение на пенетриращата кератопластика при лечение на роговични заболявания ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНА И ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН ДОКТОР НА Д-Р СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доцент д-р Зорница Златарова, д.м. Катедра по очни болести и зрителни науки, Медицински университет (МУ) - Варна Член на научно жури, опре

РЕЦЕНЗИЯ от доцент д-р Зорница Златарова, д.м. Катедра по очни болести и зрителни науки, Медицински университет (МУ) - Варна Член на научно жури, опре РЕЦЕНЗИЯ от доцент д-р Зорница Златарова, д.м. Катедра по очни болести и зрителни науки, Медицински университет (МУ) - Варна Член на научно жури, определено със Заповед 865 от 24.04.2013 г. на Ректора

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Лечение със Stelara на пациенти с Psoriasis vulgaris (2014 2016) Д-р Мариела Хитова ЦКВЗ София Лекувани пациенти със STELARA Общ брой лекувани и лекуващи се пациенти 5 (трима мъже и две жени) От тях :

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

MODULE 1

MODULE 1 Листовка: информация за пациента ГЕНТАЗОН капки за очи и уши, разтвор GENTAZON eye and ear drops, solution Бетаметазон /Гентамицин Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате

Подробно

Clinique du poids Idéal

Clinique du poids Idéal Мултидисциплинарен подход в бариатричната хирургия: начален опит за българската здравна система Константин Гроздев, Теодора Ханджиева- Дърленска, Здравко Каменов, Елена Иванова, Огнян Георгиев, Георги

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно.

МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно. МОЖЕ ЛИ СЪРБЕЖЪТ ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН ЗА 60 СЕКУНДИ? КОЖАТА ВДЪХНОВИ BIODERMA да открие начин да възстанови защитната И ` бариера. Дълготрайно. ДЕРМАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ Защо кожата ме сърби? Колкото повече

Подробно

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ

Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, II курс, МФ, СУ Изготвил: Д-р Д. Дарданов, д.м. Клинични задачи по невроанатомия за студенти-медици, МФ, СУ 1. Оклузия на коя част от кръга на Willis ще доведе до тотална унилатерална слепота? 2. В района на лумбарната

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018

д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018 д-р Елена Мермеклиева д.м. ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧНИ МЕТОДИ В ОФТАЛМОЛОГИЧНАТА И ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО София, 2018 Всички права на български език запазени. Нито една част от

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Детска дентална медицина К О Н С П Е К Т ПО ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за държавен изпит за учебната 2017/2018г. ПЪРВА ЧАСТ- ТЕСТ 1.

Подробно

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн I. Общи положения и постулати 1. Общи положения Диагностиката

Подробно

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт: Телефонен номер:. Паспортът е преведен и адаптиран

Подробно

БОП 3'2018.indb

БОП 3'2018.indb Български офталмологичен преглед 2018;62(3):9-15 ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ И КЛИНИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИНОВАТИВЕН БИОПРОДУКТ АЛОХИЛ Катерина Боммерт Катедра по очни болести и зрителни науки, Факултет по

Подробно

truebeam_BUL-2018

truebeam_BUL-2018 РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ TRUE BEAM STX РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ В центъра ни се използва една от най-новите технологии, устройството линеен ускорител / радио хирургично устройство наречено TrueBeam STx. Благодарение

Подробно

New product information wording - Dec BG

New product information wording - Dec BG 17 December 2015 EMA/PRAC/835769/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация Извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приет от PRAC на 30 ноември 3

Подробно

Ozurdex, INN- Dexamethasone

Ozurdex, INN- Dexamethasone ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ OZURDEX 700 микрограма интравитреален имплантат в апликатор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един имплантат съдържа 700

Подробно

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

15 февруари – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ 15 февруари ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТРИ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ ГРИП ИЛИ НАСТИНКА Симптомите на грипа са причина да се обадите на лекар, защото това заболяване е опасно заради усложненията си. Настинките обикновено протичат

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

S.Staneva

S.Staneva Епидемиологични особености на листериозата в България Станева, Св., Константинов, Р., Христова, И., Кунчев, А. Медицински университет Варна, НЦЗПБ, МЗ Листериозата е инфекция с множествен механизъм на

Подробно

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2

Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от г. Търг. наименование Производител 1 2 Номенклатура Ед. Мярка Прогнозно количество Опаковк а Брой опаковки Приложение 1б към Решение 29 от 14.07.2015 г. Търг. наименование Производител 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ГРУПА 1 ИМПЛАНТИ ЗА ОЧНА

Подробно

PIL Olopatadine

PIL Olopatadine ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор Олопатадин OloVision 1 mg/ml eye drops, solution Olopatadine Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате

Подробно

Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Александровска

Многопрофилна  Болница за Активно Лечение - Александровска ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Аурикулопластика 1. ИНСТРУКЦИИ Този документ има за цел да ви информира относно оперативната процедура аурикулопластика, нейните рискове и алтернативните методи на лечение. Важно е

Подробно

оригинални статии Торакална Медицина Том VII, бр.4 декември 2015 ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ И НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШ

оригинални статии Торакална Медицина Том VII, бр.4 декември 2015 ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ И НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШ оригинални статии Торакална Медицина Том VII, бр.4 декември 15 ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ И НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШНА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ Н. Кючуков, Н. Янев, И. Крачунов,

Подробно

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛЕПОТАТА И СЛАБОЗРЯЩИТЕ Ивелина Питакова 1, Тодорка Костадинова 2, З

СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛЕПОТАТА И СЛАБОЗРЯЩИТЕ Ивелина Питакова 1, Тодорка Костадинова 2, З ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЛЕПОТАТА И СЛАБОЗРЯЩИТЕ Ивелина Питакова 1, Тодорка Костадинова 2, Зорница Златарова 3 1 ОМЦ Св. Николай Чудотворец - Варна 2 Катедра по

Подробно

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет София, Факултет по Обществено здраве, 1527 София, България, е-mail: ralicazlatanova@abv.bg

Подробно