4PW book

Размер: px
Започни от страница:

Download "4PW book"

Препис

1 EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X

2 B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване по изгодна тарифа за kwh... 1 Свързване към външно тќло EMRQ... 1 Настройки на мќсто... 1 Свързващ тръбопровод... 1 Индекс на мощността, който трќбва да бъде разпределен на модул EKHBRD*X... 1 Таблица на настройките на мќсто... 2 Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции. Обща информациќ Благодарим Ви за покупката на този модул. Това вътрешно тќло е специален модул от сериќта EKBRD: EKHBRD*X. Този модул може също така да се свърже към външно тќло EMRQ. За обща информациќ относно монтажа и експлоатациќта трќбва да се използват доставените инструкции за монтаж и ръководство за експлоатациќ. В настоќщото допълнение са обќснени нќкои точки, на които е нужно да се обърне специално внимание. Те са специфични за сериќта EKHBRD*X в комбинациќ с външно тќло EMRQ. Молќ, прочетете внимателно настоќщата информациќ. Тќ отменќ стандартната информациќ, предвидена в инструкциите за монтаж и ръководството за експлоатациќ. Комбинациќ Този модул е вътрешната част на термопомпа въздух-вода. Модулът може да се комбинира само с външно тќло ERSQ, ERRQ или EMRQ. За свързване и монтаж на EKHBRD*X към външно тќло EMRQ следвайте инструкциите, както са описани в инструкциите за монтаж на външното тќло EMRQ. Точките, на които е нужно да се обърне специално внимание, са дадени по-долу. Настройки на мќсто Настройка на мќсто [7-01] нагревателќт на долниќ панел не може да се използва. Свързващ тръбопровод Тръбопровод между комплекта за разклонќване на тръбопровода за хладилниќ агент и вътрешното тќло Размерът на тръбата за директно свързване към вътрешното тќло трќбва да бъде същиќт като този на размера на съединението на вътрешното тќло. EKHBRD*X Нагнетателна тръба за газообразен хладилен агент Тръба за течен хладилен агент Ø15,9 mm Ø9,5 mm Индекс на мощността, който трќбва да бъде разпределен на модул EKHBRD*X Този индекс, както е описан в таблицата по-долу, може да се използва за проверка на отношениќта на свързаната мощност и за избор на комплектите за разклонќване на тръбопровода за хладилниќ агент. Вътрешно тќло Индекс на мощността EKHBRD011*X 100 EKHBRD014*X 125 EKHBRD016*X 140 Свързване към захранване по изгодна тарифа за kwh Вътрешното тќло EKHBRD*X и външно тќло ERSQ и ERRQ могат да се свържат към захранване по изгодна тарифа за kwh. По причини, свързани с надеждността на работата на компресора, външното тќло EMRQ не може да бъде свързано към захранване по изгодна тарифа за kwh. 1 EKHBRD011~016AB*X 4PW

3 Таблица на настройките на мќсто Първи Втори Наименование на настройката Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране Дата Стойност Дата Стойност Стойност по подразбиране Обхват Стъпка Единица 0 Настройка на дистанционното управление 00 Ниво на разрешение за достъп на потребителќ 01 Стойност на компенсациќ на стайната температура 02 Не е приложимо. Не променќйте стойността 03 Статус: режим на таймера за програмиране на отопление на помещениќта Метод 1=1 / Метод 2=0 2 2~ ~5 0,5 ыc Време за изпълнение на автоматичното съхранќване за загрќването на вода за битови нужди 00 Статус: съхранќване през нощта 01 Начален час на съхранќване през нощта 1:00 0:00~23:00 1:00 час 02 Статус: съхранќване през денќ 0 (ИЗКЛ.) 0/1 03 Начален час на съхранќване през денќ 15:00 0:00~23:00 1:00 час 2 Функциќ на автоматично понижаване 00 Статус: функциќ на понижаване 01 Начален час на функциќта на понижаване 23:00 0:00~23:00 1:00 час 02 Краен час на функциќта на понижаване 5:00 0:00~23:00 1:00 час 3 Зависеща от атмосферните условиќ зададена точка 00 Ниска окръжаваща температура (Lo_A) 10 20~5 1 ыc 01 Висока окръжаваща температура (Hi_A) 15 10~20 1 ыc 02 Зададена точка при ниска окръжаваща температура (Lo_Ti) 03 Зададена точка при висока окръжаваща температура (Hi_Ti) 70 25~80 1 ыc 45 25~80 1 ыc 4 Функциќ дезинфекциќ 00 Статус: работа в режим дезинфекциќ 01 Избор на ден за работа в режим дезинфекциќ 02 Начален час на работата в режим дезинфекциќ Fri Mon~Sun 23:00 0:00~23:00 1:00 час 5 Зададена точка за автоматично понижаване и дезинфекциќ 00 Зададена точка: температура при работа в режим дезинфекциќ 01 Времетраене на работата в режим дезинфекциќ 02 Температура на понижаване на изходќщата вода 70 60~75 5 ыc 10 5~60 5 мин 5 0~10 1 ыc 03 Стайна температура на понижаване 18 17~23 1 ыc 6 Настройка опции 00 Монтиран бойлер за битова гореща вода 0 (ИЗКЛ.) 0/1 01 Монтиран допълнителен стаен термостат 0 (ИЗКЛ.) 0/1 02 Монтиран допълнителен резервен нагревател 0 (ИЗКЛ.) 0/1 03 Монтиран допълнителен соларен комплект 0 (ИЗКЛ.) 0/1 04 Режим на захранване по изгодна тарифа за kwh 0 0/2 1 EKHBRD011~016AB*X 4PW

4 Първи Втори Наименование на настройката Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране Дата Стойност Дата Стойност Стойност по подразбиране Обхват Стъпка Единица 7 Настройка опции 00 Монтиран допълнителен нагревател на долниќ панел 01 Не е приложимо. Не променќйте стойността 02 Схема на множество зададени точки 0 (A) 0/1 03 Множествена зададена точка 1 0 (ИЗКЛ.) 0/1 04 Множествена зададена точка 2 0 (ИЗКЛ.) 0/1 8 Настройка опции 00 Контрол на температурата на дистанционното управление 01 Допълнителна настройка на комплект резервен нагревател 02 Авариен режим 0 (ИЗКЛ.) 0/1 03 Статус: ниско ниво на шум 1 1~ Статус: предпазване от замръзване 0 0~2 1 9 Автоматична компенсациќ на температурата 00 Стойност на компенсациќ на температурата на изходќщата вода (отопление) 01 Стойност на компенсациќ на бойлера за битова гореща вода 0 2~2 0,2 ыc 0 5~5 0,5 ыc 02 Допускане на термо ВКЛ./ИЗКЛ. 0 5~5 0,5 ыc A Настройка опции 00 Ограничение на тока. 0 0~ Не е приложимо. Не променќйте стойността 02 Зададена точка: необходима температурна разлика за изходќща и обратна вода за отопление 03 Зададена точка: необходима стойност на температурата за множествена зададена точка 1 04 Зададена точка: необходима стойност на температурата за множествена зададена точка ~15 1 ыc 35 25~80 1 ыc 65 25~80 1 ыc b Зададени точки за битова гореща вода 00 Зададена точка: минимална температура на повторно подгрќване 01 Зададена точка: максимална температура на повторно подгрќване 02 Статус: зависимо от атмосферните условиќ загрќване на вода за битови нужди 03 Зададена точка: температура на съхранќване 04 Автоматична максимална температура на съхранќване на битова гореща вода 35 35~65 1 ыc 45 35~75 1 ыc 70 45~75 1 ыc 70 55~75 1 ыc 3 EKHBRD011~016AB*X 4PW

5 Първи Втори Наименование на настройката Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране Дата Стойност Дата Стойност Стойност по подразбиране Обхват Стъпка Единица C Граници на температурата на изходќщата вода 00 Зададена точка: максимална температура на изходќщата вода за отопление 01 Зададена точка: минимална температура на изходќщата вода за отопление 02 Не е приложимо. Не променќйте стойността 80 37~80 1 ыc 25 25~37 1 ыc 2 5 d Времена на забавќне на загрќването на вода за битови нужди 00 Зададена точка: минимално време за загрќване на вода за битови нужди 01 Зададена точка: максимално време за загрќване на вода за битови нужди 02 Зададена точка: интервал минимално време на спиране на загрќването на вода за битови нужди 10 5~ ~ ~ E Режим на сервизно обслужване 00 Режим на вакуумиране на R134a 0 0/1 01 Не е приложимо. Не променќйте стойността 02 Не е приложимо. Не променќйте стойността 1 04 Работа само на помпата 0 0~25 1 F Продължение на настройка опции 00 Не е приложимо. Не променќйте стойността 01 Не е приложимо. Не променќйте стойността 02 Не е приложимо. Не променќйте стойността EKHBRD011~016AB*X 4PW

6

7

8 Copyright 2011 Daikin 4PW

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

Installation manuals

Installation manuals /6 Подходящи вътрешни тела CHYHBHAAV2 CHYHBH8AAV2 Забележки - P777- - 6.2 2/6 Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7... Комфорт (отопление) R/W [-7]~[-6], стъпка: A..2. 2 C 7...2

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 1/9 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 1/8 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Забележки (*5) *4/8* 2/8 Наименование на та Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7.4.1.1

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за експлоатация Ç Úapple ÌÓ Вътрешно ÚflÎÓ тяло за Á система ÒËÒÚÂÏ VRVIII Ръководство за експлоатация Съдържание Страница 1. Определения... 1 1.1. Значение на предупреждения и символи...

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ КАТАЛОГ Разширената гама от термопомпи, позволява по-голями и по-усъвършенствани решения във всяка домашна среда, както за отопление и охлаждане, така и и за производство на битова гореща вода. Новата

Подробно

Operation manuals

Operation manuals EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект документация 1 За настоящия документ 2 2 За системата 3 2.1 Компоненти в

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EAVZ16S18DA6V EAVZ16S23DA6V EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EABH16DA6V EABH16DA9W EABX16DA6V EABX16DA9W EAVH16S18DA6V(G) EAVH16S23DA6V(G) EAVH16S18DA9W(G) EAVH16S23DA9W(G) EAVX16S18DA6V(G)

Подробно

User reference guide

User reference guide Справочно ръководство на потребителя EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание 1 Настройки от монтажника: Таблици, които трябва да се попълнят от монтажника

Подробно

4PBG C_2015_10

4PBG C_2015_10 Справочно ръководство на потребителя Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За документацията... 2 1.1.1 Значение на предупреждения и символи... 3 1.2 За потребителя...

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Нискотемпературна моноблок система Dikin Altherm EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EKCB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Български Съдържание Съдържание Общи предпазни

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност

Подробно

Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf

Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf SHERPA МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПЛИТ термопомпа въздух-вода с вграден бойлер 150 л ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ Комбинацията от инверторна термопомпа въздух-вода и термопомпа вода-вода позволява отопление/охлаждане

Подробно

Артикул

Артикул РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕРМОПОМПЕН БОЙЛЕР AX7 Съдържание 1. Важни забележки. 2. Описание на термопомпа..... 3. Инструкции за монтаж... 4. Инструкции за работа с панела за управление 5. Поддръжка

Подробно

4PBG _2015_01

4PBG _2015_01 Справочно ръководство на потребителя Daikin Altherma Нискотемпературна сплит система EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

スライド 1

スライド 1 Нов сплит инверторен модел Nordic за ниски външни температури FUJITSU GENERAL LIMITED Клас 2.5 kw / 3.4 Kw NORDIC модел 09/12 Външно тяло с нова система за предпазване от замръзване (с нагревател на основата)

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и Bi2 SLR air с радиаторен панел за открит вертикален монтаж SLR Air Продуктов номер - TR (сензорен) 01856 01857 01858 01859 01860 Продуктов номер - AR (аналогов) 01772 01773 01774 01775 01776 Звукова мощност

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG NORDIC Q МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА СЕРИЯ ДЕЛУКС МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ AC***JNNCEH / AC***JXSCEH МИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG NORDIC Q МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА СЕРИЯ ДЕЛУКС МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ AC***JNNCEH / AC***JXSCEH МИ МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА AC***JNNCEH / AC***JXSCEH МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА вътрешно КАСЕТА Цена с ДДС 85 Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер 104 Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура

Подробно

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Справочник за монтажника и потребителя - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 3 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956 2019 Италианска компания от 1956 ТЕРМОПОМПИ Сплит система SHERPA Продуктов номер Описание Цена с ДДС Хидравличен Модул Външно тяло 599501A OS-CESHH24EI Сплит система SHERPA 7 монофазна 5 699,00 лв. 599501A

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ AC***NN4DKH / AC***MXADKH - DELUX Аксесоари М

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG Q ЧЕТИРИПЪТНА ТАВАННА КАСЕТА МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ AC***NN4DKH / AC***MXADKH - DELUX Аксесоари М AC***NN4DKH / AC***MXADKH - DELUX Аксесоари AC052NN4DKH/EU AC071NN4DKH/EU AC090NN4DKH/EU Тип Модел Цена лв. с ДДС Описание и функционалност AC052MXADKH/EU AC071MXADKH/EU AC090MXADKH/EU Безжично ДУ AR-EH03E

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMANCE SMART POWER

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMANCE SMART POWER ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMNCE SMRT POWER ИКОНОМИИ & ТЕХНОЛОГИИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: РЕАЛИЗИРАТЕ ИКОНОМИИ, КОГАТО ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО СЕ УВЕЛИЧАВА Комисията за Енергийно Регулиране прогнозира,

Подробно