puzzles-final.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "puzzles-final.indd"

Препис

1 Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време на онлайн кръга. За всеки вид главоблъсканица ви е дадено условието (онагледено с пример) и са ви дадени 1 или 2 състезателни задачи. Към всяка състезателна задача е написано колко точки ще получите при правилното и решаване. Повечето задачи могат да се решат само с логика, но за някои от тях ще се наложи изследване на няколко възможни варианта. За това препоръчваме решаването на задачите с молив. Абсолютно забранено е използването на външна помощ от какъвто и да е вид. Това включва помощ от друг човек, компютър, калкулатор, книги, Интернет и т.н. За всяка задача е описано в какъв формат трябва да предадете отговора. Числата задължително трябва да се запишат в реда, указан в инструкциите. Ако редът е маркиран със стрелка, то следвайте посоката на срелката, ако не - то отляво надясно. Ако имате повече от един ред, то редовете се въвеждат отгоре надолу. Всички отговори трябва да попълните на този адрес: Оценяване: Точките, предвидени за всяка задача съответстват на приблизителната оценка на средното време за решаване на съответната задача (включително времето за попълване на отговора). Вие получавате: - при правилен отговор - назначените точки за задачата - при непопълнен отговор - 0 точки - при попълнен грешен отговор - 5 точки наказание Ако решите и подадете правилни отговори на всички задачи преди изтичане на времето, получавте допълнително по 2 точки бонус за всяка спестена минута. При подаване на отговорите след изтичане на времето, получавате по 4 точки наказание за всяка минута просрочване. Допуска се многократно подаване на отговори като всеки път дописвате отговорите на решените задачи след предишното подаване. Можете да подавате и корекции на отговорите - приема се последно подадения отговор. Ако клетката за даден отговор е празна, то последния подаден попълнен отговор се запазва. Ако искате да изтриете вече подаден отговор попълнете знак - (минус) в клетката.

2 ABCD Всеки ред и всяка колона трябва да съдържа буквите ABCD (ABC в примера) и две празни места. Буквите дадени отстрани показват първата буква, която се вижда следайки от нея посока. Отговор: напишете буквите в двата реда маркирани със стрелка. За дадения пример отговорът е CBA,ACB Попълнете в празните полета числа от 1 до 13, така че разликата между две съседни числа е не по-малка от 3. Отговор: Въведете шестте числа от средния кръг започвайки от даденото и продължавайки по часовниковата стрелка. Отговора на примера е: 8,3,6,,4,1. Не по-малко от 3

3 Паяжина Впишете цифри от 1 до 7 в празните кръгчета, така че на всяка права и на всяка окръжност числата да не се повтарят. Освен това всички суми на съединените с удебелена черта двойки кръгчета трябва да са различни. Отговор: напишете цифрите на двете маркирани със стреки линии. За примера отговорът е , Нарисувайте затворен контур, който минава през всички свободни клетки по веднъж. Цифрите в някои от клетките показват колко завоя прави контура в осемте съседни на цифрата клетки. Отговор: Въведете общия брой завои, които контура прави. За примера отговорът е 32. Завои

4 Намерете стартов шестоъгълник и начертайте път, минаващ през всички свободни шестоъгълници по веднъж. Пътят свързва центровете на съседните шестоъгълници и се движи в една посока докато не срещне препятствие - зяапълнен шестоъгълник, вече посетен шестоъгълник или края на решетката. Пътят на пчелата Въведете координатите на началото и края на пътя. Решението на примера е: C2,D Седем Впишете по една цифра от 1 до 7 във всеки празен шестоъгълник, така че никоя клетка да няма две еднакви съседни цифри. Въведете цифрите от 2 и 6 ред. Отговора на примера е: ,5674.

5 Запълнете празните клетки с цифри от 1 до 5 (1 до 6 във втората задача), така че всяка цифра да се среща само веднъж във всеки ред, колона и двата основни диагонала. Отговор: Въведете цифрите от първи и втори ред. Отговора на примера е: 14523,42351 Вълшебен квадрат Небостъргачи В квартала са разположени сгради с различна височина от 1 до 5 ( 1 до 3 в примера, 1 до 6 във втората задача). Като погледнете отстрани не виждате всички сгради в редицата или колоната, защото по-високите закриват по-ниските зад тях. Въведете числата от 1 до 5 така че да се срещат във всеки ред и всяка колона. Числата отстрани показват колко сгради се виждат гледано от съответната посока. Отговор: въведете числата в маркираните със стрелки редове. За примера отговорът е 312,

6 Впишете цифрите от 1 до 9 в празните клетки, така че числата отстрани да са сбора на съответния ред, колона или диагонал. Микросуми Отговор: въведете деветте цифри отгоре надолу и отляво надясно. За примера отговорът е: Змия Начертайте змия, която не може да се допира до себе си даже диагонално, заемаща точно 45 клетки. Началото, средата и края на змията са дадени. Числата отстрани показват колко клетки от съответния ред или колона са заети от змията. Отговор: Допълнете липсващите числа отдолу на таблицата със съответните броеве на заети клетки в колоните. Отговора на задачата са всичките числа отдолу на таблицата, записани отляво надясно. Отговорът на примера е:

7 Въведете цифрите от 1 до 6 така че да се съдържат във всеки ред, всяка колона и във всяка от маркираните области Отговор: въведете цифрите от двата реда отбелязани със стрелки. За примера отговорът е , Минисудоку Намерете път, започващ от 1 и завършващ на 8, движещ се хоризонтално или вертикално и посещаващ клетките със числа във възходящ ред. Пътя трябва да минава по веднъж през всяка клетка. Въведете броя на клетките лежащи на пътя от 1 до 2 (невключително), от 2 до 3 и т.н. (сбора на числата ще е винаги 56). Отговора на примера е:,7,2,6,,4,12. Свържи цифрите 7 7

8 Впишете числата от 1 до 9 в белите клетки, така че в сивите клетки да е абсолютната стойност на разликата между сбора на цифрите в горните ъгли на клетката и сбора на цифрите в долните ъгли на клетката. Една цифра вече е дадена. Разлики Отговор: Въведете деветте цифри от белите клетки, отляво-надясно отгоре-надолу. Отговора на примера е: Във всяка клетка е дадена по една цифра. Можете да допишете още една цифра отляво или отдясно на дадената така че да получите двуцифрено число или да оставите числото както е. Допишете цифри така че сумата на получените числа във всеки ред и всяка колона да е равна на 0. Отговор: въведете числата от четирите ъгли в следния ред: горед ляв, горен десен, долен ляв, долен десен. За примера отговорът е 36,41,56,9. Сто 12

9

puzzles-offline-practice.indd

puzzles-offline-practice.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 00 Всеки ред и всяка колона трябва да съдържа буквите ABCD (ABC в примера) и две празни места. Буквите дадени отстрани показват първата буква, която се вижда следайки

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА СЛОЖНИ ПЪЗЕЛИ ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до последната

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВА ФОРМА. В книжката са включени задачи за проверка на езиковите и

ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВА ФОРМА. В книжката са включени задачи за проверка на езиковите и ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВА ФОРМА. В книжката са включени задачи за проверка на езиковите и математическите ви умения. За да намерите решение,

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА

КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА КНИЖКА с ПЪЗЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УМА РАЗМЪРДАЙ СИ МОЗЪКА ВЪВЕДЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ТАЗИ КНИЖКА С ПЪЗЕЛИ УМЪТ ВИ ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ ВЪВ ВЪРХОВНА ФОРМА. Готови ли сте за предизвикателството? От първата до

Подробно

Задача D

Задача D Задача 1. РЕЗУЛТАТ В час по математика Дора Янкова написала на дъската последователно n числа: първо, второ, трето, четвърто и т.н. Първият ученик от първото число извадил второто, прибавил третото, извадил

Подробно

Microsoft Word - seminar12.docx

Microsoft Word - seminar12.docx Семинар 12 Линеен дискриминантен анализ В този семинар ще се запознаем с линейния дискриминантен анализ (ЛДА), който се използва в статистиката, разпознаването на образи и обучението на машини. От обектите

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2019 г. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА Учебен предмет Част 1 Част 2 БЕЛ 17 юни начало 9.00 часа Математика 19 юни начало 9.00 часа НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали

Инструкция за попълване на Опис на документите, доказващи реализация на животни по схемите СМКЮ, ЕЖСК(месо) и ДПЖСК месни, млечни (с комбинирана реали Инструкция за попълване на Описа на документи към Декларацията по чл. 27в, ал.1 от Наредба 3 от 2015 г. във връзка със заявено участие по схемите СМКЮ, ЕЖСК (месо), ДПЖСК - с доказване реализация в периода

Подробно

Microsoft Word - ICA user-manual.doc

Microsoft Word - ICA user-manual.doc Софтуер за интеркритериален анализ Потребителска документация Версия ICA-32-20150206, 6 февруари 2015 Разработил софтуерното приложение: Деян, deyanmegara@gmail.com Разработил потребителската документация:

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Code no.: v1a Наблюдателен тур задачи за планетариум Общи инструкции 1. Ще бъдат дадени 2 задачи, всяка от които се оценява максимално с 25 точки. Вие

Code no.: v1a Наблюдателен тур задачи за планетариум Общи инструкции 1. Ще бъдат дадени 2 задачи, всяка от които се оценява максимално с 25 точки. Вие Наблюдателен тур задачи за планетариум Общи инструкции 1. Ще бъдат дадени 2 задачи, всяка от които се оценява максимално с 25 точки. Вие разполагате с 80 минути, за да ги решите, разпределени по следния

Подробно

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 8 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

МОДУЛ 2 ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ X КЛАС от 2016 г. УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА За тази задача

МОДУЛ 2 ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ X КЛАС от 2016 г. УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА За тази задача МОДУЛ 2 ВАРИАНТ НА ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ЗА НАЦИОНАЛНО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ X КЛАС от 2016 г. УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА За тази задача са предоставени данни във файл Climate.xls, който ще

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

Формули за нареждане на Рубик куб

Формули за нареждане на Рубик куб Етап 1 Опознаване на твоят Рубик куб Кубът на Рубик се състои от 26 видими съставни части, разделени в три категории: 8бр. ъглови кубчета (Corner Pieces). Части с три цвята, които се намират на всеки ъгъл

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ

СТЪПКИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ ПОДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЛЕНИЕ 1. За да подадете електронно заявление за първи етап на класиране в периода 03-05.07.2019 г., влизате с Вх. и кода за достъп от служебната бележка в https://priem.mon.bg

Подробно

Exam, SU, FMI,

Exam, SU, FMI, Поправителен изпит по Дискретни структури задачи СУ ФМИ 29. 08. 2016 г. Име: ФН: Спец.: Курс: Задача 1 2 3 4 5 Общо получени точки максимум точки 20 20 35 30 30 135 Забележка: За отлична оценка са достатъчни

Подробно

Title of Presentation

Title of Presentation INDESIGN УРОК 1 ЗАПОЗНАВАНЕ С ПРОГРАМАТА Изготвил: инж. Дарина Атанасова, ркк при ІV ЕГ Начален екран. Нов документ. Първоначални настройки на документ. Промяна на мерните единици. Промяна на настройките

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието,което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и

Подробно