Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc"

Препис

1 Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: г г. I. Организационно състояние на комисията СОПКО във ФФ. Системата за управление на МУ-София е обект на регулярен анализ и усъвършенстване с цел осигуряване на съответствие с изискванията на EN ISO 9001 и цялостната организация и управление на Университета, както от сертификационната организация (Transpacific Certifications Limited), така и от създадената система за самооценка. Съгласно изискванията на ISO 9001 e въведена, поддържа се и постоянно се подобрява ефективна система за управление, чиито процеси регулярно се анализират и подобряват. II. Основания за проверката на СОПКО във ФФ за периода: г. Проведената проверка се базира на решения на органите за управление на ФФ, на акредитационните органи и на изискванията на ISO III. Организация на проверката СОПКО във ФФ за периода: г. Проверката е извършена при пълното взаимодействие между ръководството на ФФ и комисията СОПКО. Цялата дейност е обект на проведени заседания на комисията. 1

2 IV. Резултати от проверката на СОПКО във ФФ за периода: г. В съответствие с изискванията за ежегодно провеждане на анкети за оценяване от студентите на качеството на обучение по учебните дисциплини, с цел подобряване на качеството на обучението във Фармацевтичен Факултет при Медицински Университет София, комисията по качество при Фармацевтичен Факултет (СОПКО) на г. (Протокол N:6/ г.) на свое заседание реши да се проведат: 1. Анкети за оценяване от студентите на качеството на обучение по изучаваните учебни дисциплини в съответната катедра: срок на провеждане: г г. 2.Анкетиране на по 20 студенти за оценката им за качеството на обучение по дисциплините: обща и неорганична химия, органична химия, аналитична химия, физикохимия с колоидна химия, фармацевтична химия, фармацевтичен анализ, фармакология, фармакогнозия, технология на лекарствата с биофармация и организация и икономика срок на провеждане : г. 3. Анкета със студенти от 1 курс редовно обучение по фармация срок на провеждане: г. За периода г г. са проведени следните анкети А за оценяване от студентите на качеството на обучение по учебните дисциплини: Фармацевтична химия III КУРС г г. Фармацевтичен анализ IV КУРС г г. Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди III КУРС г г. Фармакология IV КУРС г г. 2

3 Фармацевтична химия За дисциплината Фармацевтична химия анкетата за 2014 г. е пусната на г. и е завършена на г. Общият брой подлежащи на анкетирани е 30, което представлява 20 % от общия брой студенти в ІII курс: 150. Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 30: 30 гласували (100 % от анкетираните студенти). Оценката за положително предпочитание към дисциплината e 50.0 %, а за отрицателно отношение е 40.0 %. От отношението на тези данни е изчислена оценката за баланс на отношението: 50.0 % / % = 3.0. Посещаемостта на 80 % 100 % от лекциите и упражненията е %. Отличен успех са постигнали % от анкетираните студенти. Оценка за положително предпочитание към дисциплината 62.5 % % % % 50.0 % Оценка за отрицателно отношение към дисциплината 5.0 % 28.2 % 40.0 % % % Оценка за баланс на отношението 12.5 % 2.09 % 0.83 % 0.38 % 3.0 % Посещаемост на 80 % 100 % 42.5 % 40.0 % % 40.0 % % Отличен успех [%] 17.5 % 12.5 % 6.67 % 3.33 % % Фармацевтичен анализ За дисциплината Фармацевтичен анализ анкетата за 2014 г. е пусната на г. и е завършена на г. Общият брой подлежащи на анкетиране е 30, което представлява 20 % от общия брой студенти в ІV курс: 150. Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 30: 30 гласували (100 % от анкетираните студенти). 3

4 Оценката за положително предпочитание към дисциплината e %, а за отрицателно отношение е 10.0 %. От отношението на тези данни е изчислена оценката за баланс на отношението: % /10.0 % = Посещаемостта на 80 % 100 % от лекциите и упражненията е %. Отличен успех са постигнали % от анкетираните студенти. Оценка за положително предпочитание към дисциплината 52.5 % 62.5 % % 30 % % Оценка за отрицателно отношение към дисциплината 7.5 % 7.5 % % 40.0 % 10.0 % Оценка за баланс на отношението Посещаемостта на 80 % 100 % 27.5 % 27.5 % % % Отличен успех [%] 37.5 % 25 % 20 % % % Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди За дисциплината Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди анкетата за 2014 г. е пусната на г. и е завършена на г. Общият брой подлежащи на анкетирани е 8, което представлява 50.0 % от общия брой студенти в клиничен профил в III курс: 16. Достоверността на оценката за въпроси от 1 до 30 e 100 % (8 попълнили анкетата). Оценката за положително предпочитание към дисциплината e 75.0 %, а за отрицателно отношение е 0.0 %. От отношението на тези данни е изчислена оценката за баланс на отношението: 75.0 % / 0.0 % = 0. Посещаемостта на 80 % 100 % от лекциите и упражненията е 62.5 %. Отличен успех са постигнали 37.5 % от анкетираните студенти. 4

5 От направения статистически анализ са обобщени следните резултати: І. ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО - СРЕДНА ОЦЕНКА ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой глaсове % ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ % % % % % ФАРМАЦЕВТИЧEН АНАЛИЗ % % % % % Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди % % % % % ІІ. МАТЕРИАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ - СРЕДНА ОЦЕНКА ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой глaсове % ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ % % % % ФАРМАЦЕВТИЧEН АНАЛИЗ % % % % % Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди % % % % % ІІІ. ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ - СРЕДНА ОЦЕНКА ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой глaсове % ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ % % % % % ФАРМАЦЕВТИЧEН АНАЛИЗ % % % % % Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди % % % % % 5

6 ІV. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА - СРЕДНА ОЦЕНКА ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой глaсове % ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ % % % % % ФАРМАЦЕВТИЧEН АНАЛИЗ % % % % % Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди % % % % % V. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ - СРЕДНА ОЦЕНКА ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой глaсове % ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ % % % % % ФАРМАЦЕВТИЧEН АНАЛИЗ % % % % % Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди % % % % % VI. ОБЩО МНЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА - СРЕДНА ОЦЕНКА ОЦЕНКА: 6 ОЦЕНКА: 5 ОЦЕНКА: 4 ОЦЕНКА: 3 ОЦЕНКА: 2 Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой гласове % Брой глaсове % ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ % % % % % ФАРМАЦЕВТИЧEН АНАЛИЗ % % % % % Анализ на лекарствени средства и метаболити в биологични среди % % % % % 6

7 На базата на получените резултати са взети следните мерки и препоръки: 1. За обучението по дисциплините да се осигурят достатъчно материали в библиотеката. 2. Да се подобрява комуникацията на преподавателите със студентите. 3. Да се разработват индивидуални презентации от студентите. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ АНКЕТИ A ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ОТ СТУДЕНТИТЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА ФАРМАКОЛОГИЯ IV КУРС г г. Общ брой подлежащи на анкетиране: 20 (50 % от общ брой студенти в IV курс: 20) Брой участници попълнили анкетата: 20 (100 %) Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 30: 20 гласували (100 %) + ОТГОВОРИ ЦЕЛИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 82 % 82 % МАТЕРИАЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 60 % 60 % ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ 75 % 75 % ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ДИСЦИПЛИНАТА 85 % 85 % ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ОБЩО МНЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ДИСЦИПЛИНАТА 55 % 55 % 56 % 56 % 7

8 За периода г г. е проведена анкети за оценяване от студентите на качеството на обучение по учебната дисциплина: ФАРМАКОЛОГИЯ IV КУРС г г. Общ брой подлежащи на анкетиране: 20 (50 % от общ брой студенти в IV курс: 20) Брой участници попълнили анкетата: 20 (100 %) Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 30: 20 гласували (100 %) ВЪПРОСИ ЗА ОЦЕНКА НА ДИСЦИПЛИНАТА Лекциите и упражненията ми помогнаха добре да разбера 85 % дисциплината. 2. Лекциите и упражненията бяха добре организарани. 82 % 3. Лекциите и упражненията развиха моя интерес към тази дисциплина. 89 % 4. В библиотеката имаше достатъчно материали за обучението по дис 70 % циплината. 5. Целите на дисциплината бяха поставени ясно. 60 % 6. Натоварването по дисциплината беше доста тъчно. 66 % 7. Научих се да прилагам принципите, концепциите, изводите. 80 % 8. Дисциплината подобри моите способности. 60 % 9. Тази дисциплина припокрива други, които съм учил. 69 % 10. Имах достатъчно възможност да демонстрирам това, което съм 70 % научил по предмета. 11. Методите на оценявяне отговарят на съдържанието на 65 % дисциплината. 8

9 ФАРМАКОЛОГИЯ IV КУРС г г. Общ брой подлежащи на анкетиране: 20 (50 % от общ брой студенти в IV курс: 20) Брой участници попълнили анкетата: 20 (100 %) Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 30: 20 гласували (100 %) ВЪПРОСИ ЗА ОЦЕНКА НА НАЧИНА НА ПРЕПОДАВАНЕ ВЪПРОС Посещавал съм най малко 80 % от лекциите/упражненията, 66 % oпределени за тази дисциплина. 2. Преподавателят комуникираше лесно с нас. 60 % 3. Преподавателят задържаше моя интерес. 73 % 4. Преподавателят е добре подготвен за часовете. 70 % 5. Този преподавател мотивира студентите за активно участие по време на 65 % час. 6. Този преподавател ми дава възможност да приложа това, което съм 76 % научил. 7. Този преподавател ме кара да бъда отговoрен за това, което уча. 60 % 8. Този преподавател оценява позитивно различно от неговото мнение. 75 % 9. Мисля, че мога да разчитам на помощта на този преподавател, ако имам 78 % трудности. 10. Ясно е какво се очаква от мен да науча по този предмет. 70 % 11. Като цяло този преподавател допронесе за моето обучение. 85 % 9

10 За периода г г. е проведена анкетя B за оценяване от студентите на качеството на обучение по учебната дисциплина: БРОМАТОЛОГИЯ V КУРС г г. За дисциплината Броматология анкетата за 2014 г. е пусната на г. и е завършена на г. Общият брой подлежащи на анкетиране е 20, което представлява 15 % от общия брой студенти в V курс: 140. Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 7: 20 гласували (100 % от анкетираните студенти). Направени са следните изводи: 1) В 90 % се наблюдава съответствие на тематиката на упражненията с лекционния материал 2) При лабораторните упражнения повторяемостта е 55 %, новостга е 40 %. 3) Предлагане на студентите на творчески задачи и научни изследвания по дисциплината: 25 %. 4) Индивидуални задачи на упражнения: 20 %. 5) Работа в колектив по време на упражненията: 85 %. 6) Достатъчост на поясненията на асистента: 85 %. 10

11 Анкети по 10 учебни дисциплини срок: г. съгласно решение на СОПКО Протокол 6 от г. Обобщените резултати за проведената анкета: г. за оценяване от студентите на качеството на обучение по 10 учебни дисциплини са приети на заседание СОПКО Протокол 1 от г. От резултатите по 10 те дисциплини са направени следните обобщения: Въпрос ОЦЕНКА Съответствие на тематиката на упражненията с 55 % % лекционния материиал Повторяемост на упражненията 30 % - 65 % Новост на упражненията 40 % - 95 % Възможност за творчески задачи 10 % - 90 % Индивидуални задачи 30 % - 55 % Работа в колектив 60 % - 85 % Достатъчност на поясненията на асистента 45 % % 100 % уплътняване на упражненията 10 % - 75 % Полза от упражненията 30 % % Направени са следните изводи: 1) В 55 % 100 % се наблюдава съответствие на тематиката на упражненията с лекционния материал 2) В много широки граници варират отговорите по различните дисциплини при следните въпроси: а) Предлагане на студентите на творчески задачи и научни изследвания по дисциплината: 10 % 90 % (80 % разлика) б) Полза от упражненията: 30 % 100 % (70 % разлика) 11

12 Анкети с I КУРС срок: г. съгласно решение на СОПКО Протокол 6 от г. Общ брой подлежащи на анкетиране е 30 (25 % от общ брой студенти в I курс: 120). Достоверността на оценката е 100 % (30 попълнили анкетата). Обобщените резултати за проведената анкета от г г. за оценяване от студентите на I курс редовно обучение на качеството на обучение са приети на заседание СОПКО Протокол 2 от г. От резултатите са направени следните обобщения за представите и желанията за бъдещо развитие след завършване на висше образование по фармация. N: Отговор Брой отговори % 1. Работа в аптека % 2. Работа в научна лаборатория % 3. Работа във фармацевтична компания % 4. Друга реализация % 5. Работа в аптека и фармацевтична компания % 6. Работа в аптека и друга реализация % 7. Работа в аптека, научна лаборатория и % фармацевтична компания Резултатите показват, че % от анкетираните имат предпочетание за работа във фармацевтична компания; % работа в аптека и % работа в аптека и фармацевтична компания. 12

13 За периода г г. са проведена следните анкетя за оценяване на качеството на обучение по ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ: ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНИКА Анкетата е пусната на г. и завършена на г. Общ брой докторанти, подлежащи на анкетиране : 1 Брой участници попълнили анкетата : 1 (100 % от анкетирани докторанти : 1). Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 9 : 1 гласували (100 % от анкетирани докторанти : 1). ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ФАРМАКОГНОЗИЯ И ФИТОХИМИЯ Анкетата е пусната на г. и завършена на г. Общ брой докторанти, подлежащи на анкетиране : 4 Брой участници попълнили анкетата : 4 (100 % от анкетирани докторанти : 4) Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 4: 2 гласували (100 % от анкетирани докторанти,). ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ Анкетата е пусната на г. и завършена на г. Общ брой докторанти, подлежащи на анкетиране : 4 Брой участници попълнили анкетата : 4 (100 % от анкетирани докторанти : 4) Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 9 : 4 гласували (100 % от анкетирани докторанти : 4). 13

14 ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ФАРМАКОЛОГИЯ Анкетата е пусната на г. и завършена на г. Общ брой докторанти, подлежащи на анкетиране : 2 Брой участници попълнили анкетата : 5 (100 % от анкетирани докторанти : 2). Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 9 : 2 гласували (100 % от анкетирани докторанти : 2). ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ТОКСИКОЛОГИЯ Анкетата е пусната на г. и завършена на г. Общ брой докторанти, подлежащи на анкетиране : 2 Брой участници попълнили анкетата : 2 (100 % от анкетирани докторанти : 2) Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 9: 2 гласували (100 % от анкетирани докторанти : 2). ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ И БИОФАРМАЦИЯ Анкетата е пусната на г. и завършена на г. Общ брой докторанти, подлежащи на анкетиране : 4 Брой участници попълнили анкетата : 4 (100 % от анкетирани докторанти : 4) Достоверност на оценката за въпроси от 1 до 9 : 4 гласували (100 % от анкетирани докторанти : 4). 14

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.15

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 1.1.16

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2015

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучение (СОПКО) към ФФ, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет за периода: 01.07.2016

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучението (СОПКО) към Фармацевтичен Факултет, МУ София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет

Подробно

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc

Microsoft Word - DOKLAD-proverka-Dekemvri-2010-za WEB.doc Д О К Л А Д на комисията за оценяване и поддържане на качеството на обучението (СОПКО) към Фармацевтичен Факултет, МУ-София относно: проведена цялостна проверка на учебния процес във Фармацевтичен Факултет

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност  Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2015/2016

Подробно

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ 1 курс, ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 Медицински колеж Варна Ден Час Дисциплина Преподавател Зала Понеделник

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 3-ТИ КУРС

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 3-ТИ КУРС ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ -ТИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ I 30.03.2017 г. 24 бр. не Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 2 КУРС

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 2 КУРС ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 1-ВИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой 728 791 831 764 1-ви курс 202 208 291 277 2-ри курс 226 298 287 250 3-ти курс 300 285 253 237 2.

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, З

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, З ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 5-ТИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНА I 29.6-8.7. г. 89 МЕДИЦИНА II 4-8.7. г. 92 МЕДИЦИНА III 6-8.7. г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА РАБОТА

Подробно

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. п

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. п Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОТ СТУДЕНТИ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2013/2014 г. през месец март. Анкетирани са: 19 студенти от II курс:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: КЛИНИЧНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ IV-ТИ КУРС, БАКАЛАВЪР МЕДИЦИНКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

1. Защо избрахте тази професия?

1. Защо избрахте тази професия? В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на студентското мнение за удовлетвореността от учебния процес и условията във Филиал Велико Търново. Анкетата е

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ I-ВИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ЛАБОРАТОРНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС БАКАЛАВЪР КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА I 18.3. г. 44 бр. II 1.3. г. 43 бр. III

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Анализ на анкетно проучване във Филиал Велико Търново разгледан на Катедрен съвет 06.03.2018 Медицински сестри В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ 4-ТИ КУРС ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ СРЕД СТУДЕНТИ -ТИ КУРС, Р.О., УЧ. ГОД. 018/019, ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ОТДЕЛНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ При отчитане на анкетните резултати е взето предвид

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ - ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ III КУРС НА АНКЕТАТА ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ 2.3.1 г. 1 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 17.3.1

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА IV-ТИ КУРС, МАГИСТЪР Анкетирани 80 бр. В кой курс сте? Коя образователно-квалификационна степен ще придобиете

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МИКРОБИОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЛАТИНСКИ ЕЗИК 30.06.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 30.06.2017

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА Дата на провеждане 28-30.06.2016 г. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ II 13.11.2015 г. Общ брой анкетирани 29 бр. Как оценявате

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОСНОВИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНА, I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР ЦИТОЛОГИЯ АС. Д-Р РУМЯНА ДОЦОВА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА I- ВИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА III ТИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 18 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ОТДИХ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА 21.11-8.12.18 г. 7 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Факултет Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология на биотехнологичните производства Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА I ВИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БИОХИМИЯ 02.05.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА II - РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ II- РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:

Подробно

І КУРС СИД СЕМЕСТЪР 1. Приложна математика І-ІХ 2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 4. Околна среда и здраве І-ІХ

І КУРС СИД СЕМЕСТЪР 1. Приложна математика І-ІХ 2. Имунология и Биотехнология І-ІХ 3. Състав и безопасност на храни І-ІХ 4. Околна среда и здраве І-ІХ І КУРС 2. Имунология и Биотехнология фармакологично активни вещества 8. Технология на лечебно-козметичните препарати 9. Наркомании 12. Клинична хомеопатия 13. Патофизиология на някои социално значими заболявания

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНИ

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА V - ТИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: КАРДИОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СИД СОЦИАЛНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ I-ВИ КУРС, БАКАЛАВЪР

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОРО ОСИГУРЯВАНЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 15.02.2016 г. 19 Резултатите от проведеното

Подробно