David the King Part 1 Bulgarian

Размер: px
Започни от страница:

Download "David the King Part 1 Bulgarian"

Препис

1 Библия за Деца представя Цар Давид (1-ва част)

2 Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children Bible for Children, Inc. Лиценз: Имате правото да копирате, или разпечатате тази история, но не и да я продавате.

3 Младият Давид бягал от Цар Саул, който искал да го убие. Давид живеел в пустинята в една огромна пещера. С него имало и 400 човека, които го следвали.

4 Няколко пъти войниците на Саул почти намирали Давид, но той продължавал да се крие на нови места.

5 Един от слугите на Саул Доег, казал на Царя, че свещенниците били помогнали на Давид да избяга. Саул заповядал на Доег да убие всички свещенници. Той брутално убил 80 човека 5 свещенника с целите им семейства. Това било много нечестиво дело.

6 Един ден, докато Саул преследвал Давид, той влязъл точно в пещерата, в която се криели Давид и хората му. Саул влязъл съвсем сам.

7 В пещерата, Давид много лесно можел да убие Саул. Вместо това, той се приближил незабелязано до него и му отрязъл част от дрехата с един много остър нож. Когато Саул излязъл от пещерата, Давид му извикал: Царю, по това, че отрязах част от дрехата ти, без да те убия можеш да се увериш, че няма зли намерения в мен към теб.

8 Саул се извинил на Давид за това, че го бил преследвал. Скоро след това обаче, старият му гняв се върнал и той отново събрал армия от 3000 мъже, за да преследва Давид. Една нощ, докато Сауловата армия спяла, Давид и Ависей отишли точно до мястото, където Саул спял.

9 Богпредававрагатив ръката ти, прошепнал Ависей на Давид. Моля те, остави ме да го пронижа с копието само веднъж и няма да повторя.

10 Давид отказал. Той взел копието и стомната с вода на Саулиситръгнал. Като се качил на отсрещния хълм, Давид извикал на Саул. Още веднъж, Саул видял, че Давид можел да го убие, но не го бил направил. Саул пак се извинил на Давид, но Давид знаел, че не може да има доверие на думите на Саул.

11 Самуил умрял. Той бил пророкът, който Бог бил използвал за да помаже първо Саул, аследтоваи Давид за Израилев Цар. Когато Филистимците нападнали Израел, Саул направил нещо ужасно нещо, което Бог забранявал.

12 Той заповядал на една запитвачка на зли духове да извика духа на Самуил, за да го попита какво да прави.

13 ... Господ се е отдалечил от тебе и ти е станал неприятел... Господ откъсна царствотооттвоятаръкаигодадена ближния ти - Давид. Утре, тиисиновете ти ще бъдете при мене; и Господще предаде Израелската армия в ръката на Филистимците. Когато Саул чул това, той се уплашил много.

14 Филистимците воювали срещу Израел и Израилтяните побягнали. Филистимците убили синовете на Саул включително и Йонатан добрият приятел на Давид.

15 Саул бил много тежко ранен от стрелците. Той казал на оръженосеца си: Извади меча си и ме убий, за да не би да ме убият някои нечестиви Филистимци и да се поругаят с мен. Но оръженосецът му се страхувал да направи това. Затова, Саул извадил меча си и паднал сам върху него.

16 Като открили телата на Саул и синовете му, Филистимците ги взели и ги вързали за стената на един от пленените Израилеви градове. Няколко смели Израилтяни обаче успяли да ги свалят от там и да ги погребат.

17 Когато Давид чул ужасните новини, той скърбял, плакал и постил за Саул, за Йонатан, и за Божиите хора, които били убити в боя.

18 Ивъпреки, че Саул се опитвал постоянно да убие Давид, Давид почиталсаулкатобожий помазаник до края. Сега, Бог почел Давид, като го поставил за Цар на мястото на Саул.

19 Цар Давид (1-ва част) е история от Божието Слово Библията, намираща се в 1 Царе 24-31; 2 Царе 1-2 Твоето Слово носи светлина Псалм 119:130

20 Край!

21 Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, който ни сътвори и който иска вие да Го познаете. Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича грях. Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове. След това Исус възкръсна и отиде на Небето! Ако вие вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той ще го направи! Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и вие ще живеете с Него завинаги. Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог: Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да умреш за моите грехове, ичесегасиживотново. Моля Те, влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да мога да имам нов живот сега, и единдендабъдастеб завинаги. ПомогнимидаТисепокорявамидаживеяза Теб като Твое дете. Четете Библията и говорете с Бог ежедневно! Йоан 3:16

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Elisha, Man of Miracles Bulgarian

Elisha, Man of Miracles Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя Елисей, Мъж на Чудеса Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Genesis Research Corporation

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian

Noah and the Great Flood Bulgarian Онлайн Библия за Деца представя НойИГолемият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger and Lazarus Адаптирана от: M. Maillot and Tammy Stetski Преведена от: Никола Димитров Произведена

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не

АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не АПОКРИФИ СУЗАНА НА КРАЛ ДЖЕЙМС БИБЛИЯТА 1611 www.scriptural-truth.com Сузана Историята на Сузана [в Даниил] Отличават началото на Даниел, защото тя не е в Иврит, като нито разказ на Бел и дракона. {1:1}

Подробно

ЖИВОТЪТ НА ДАВИД том 2 МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Нагледните пособия към тези поредици могат да бъдат поръчани от повечето офиси на СЕД и в електронните

ЖИВОТЪТ НА ДАВИД том 2 МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Нагледните пособия към тези поредици могат да бъдат поръчани от повечето офиси на СЕД и в електронните ЖИВОТЪТ НА ДАВИД том 2 МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Нагледните пособия към тези поредици могат да бъдат поръчани от повечето офиси на СЕД и в електронните книжарници. За списък на офисите на СЕД и на електронните

Подробно

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

When I was a boy, the cry of the church was, “Jesus is coming

When I was a boy, the cry of the church was, “Jesus is coming КАКВО СТАВА С ЦЪРКВАТА, КОГАТО ПРОПОВЕДНИЦИТЕ СПРАТ ДА ПРОПОВЯДВАТ ПРОТИВ ГРЕХА Дейвид Уилкерсън 17 Януари 2005 Вероятно сте запознати с историята на цар Давид и прелюбодейната му афера с Витсавее, която

Подробно

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ "НИЧИЯ"

28-ГОДИШНИЯТ ДИМИТЪР УБИ 15-ГОДИШНАТА СИМОНА, ЗА ДА БЪДЕ НИЧИЯ 15-годишната Симона Великова бе убита на 6 ноември 2015 г. Тогава влюбеният в нея Димитър я намушка 20 пъти с нож, за да бъде "ничия", ако не е с него. Името на Симона, заедно с тези на още 22 жени, бяха

Подробно