Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛ"

Препис

1

2

3 Прилжение 1 ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА НА ОБЛАСТНО НИВО з учебнт 2019/2020 гдин ОБЛАСТ: КЮСТЕНДИЛ Ббв дл / Ббв дл / Сфтуерни и хрдуерни Средн учще "Христ Бтев" нуки 1-дневн АЕ 1 3 ИТ М ИНФ ИТ Общ з учщет: 1 26 Ббв дл / Ббв дл / Прфесинлн гимнзия Електртехник Електренергетик 1-дневн АЕ 1 3 ФА М Общ з учщет: 1 26 Средн учще "Св. Климент Прфил ФВС 1-дневн АЕ ФВС БЗО ФВС БЗО Охридски" Общ з учщет: 1 26 Средн учще "Св. Писий Английски с испнски език Хилендрски" 1-дневн АЕ 3 1 ЧЕ ИТ АЕ ИспЕ Средн учще "Св. Писий Хилендрски" Испнски с нглийски език БЕЛ М 1-дневн ИспЕ 3 1 ЧЕ ИТ ИспЕ АЕ Общ з учщет: 2 52 Прфрн гимнзия "Христ Мтемтически 1-дневн АЕ 2 2 М БЕЛ М ИНФ БЕЛ АЕ Бтев" Прфрн гимнзия "Христ Прирдни нуки 1-дневн АЕ 2 2 БЗО БЕЛ БЗО ХООС БЕЛ АЕ Бтев" Прфрн гимнзия "Христ Хумнитрни нуки 1-дневн АЕ 2 2 БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ ФИЛ АЕ Бтев" Прфрн гимнзия "Христ Бтев" Предприемчески 1-дневн АЕ 2 2 М ГИ П ГИ БЕЛ АЕ Сфтуерни и хрдуерни Прфрн гимнзия "Христ нуки Бтев" 1-дневн АЕ 2 2 М БЕЛ ИНФ ИТ БЕЛ АЕ Общ з учщет: Прфесинлн гимнзия п хрнителн-вкусви и химични технлгии Прфесинлн гимнзия п хрнителн-вкусви и химични технлгии Гтвч Лбрнт Призвдств н кулинрни изделия и нпитки Технлгичен и микрбилгичен кнтрл в химични призвдств 1-дневн АЕ 2 2 БЗО ТП 2-дулн АЕ 2 2 БЗО ХООС Общ з учщет: 2 52 Икнмист- Прфесинлн гимнзия "Акд инфрмтик Сергей П. Крльв" Икнмическ инфрмтик 1-дневн АЕ 1 3 М ФА Прфесинлн гимнзия "Акд. Сергей П. Крльв" Нименвние н прфил Кд н прфесият Нименвние н прфесият Кд н специлнс тт т прфесия Електртехник Нименвние н специлнстт т прфесия Електрбзвеждне н призвдствт Фрм н бучение 1-дневн 2-дулн Срк н бучение Брй прлелки Брй ученици интензи вн Нчин н изучвне рзшире н без н и без рзширен Чрез тест прверк н спсбнс Резултти т лимпиди състезния т клендр н МОН Нцинлн външн ценявне п друг първи втри Блбрзувщи и т свидетелствт з снвн брзвние, изучвни в рздел А т учебния плн първи 1-дневн АЕ 1 3 М ФА втри първи Прфрщи и втри трети четвърти Пфесият е нв з: 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет

4 Нименвние н прфил Кд н прфесият Нименвние н прфесият Кд н специлнс тт т прфесия Нименвние н специлнстт т прфесия Фрм н бучение 1-дневн 2-дулн Срк н бучение Брй прлелки Брй ученици Нчин н изучвне без Чрез тест прверк интензи рзшире н първи втри първи втри първи втри трети четвърти н и без вн н БЕЛ М спсбнс рзширен Прфесинлн гимнзия "Акд. Сергей П. Крльв" Мшинен техник Мшини и съръжения з химическaт и хрнителнвкусвт прмишленст Резултти т лимпиди състезния т клендр н МОН Нцинлн външн ценявне п друг Блбрзувщи и т свидетелствт з снвн брзвние, изучвни в рздел А т учебния плн 2-дулн АЕ 1 3 М ФА Общ з учщет: 3 78 Прфесинлн гимнзия п трнспрт Техник п трнспртн техник Авттрнспртн техник 2-дулн АЕ 2 2 ИТ ФА Прфесинлн гимнзия п трнспрт Мнтьр н трнспртн техник Авттрнспртн техник 1-дневн АЕ 2 2 ИТ ФА Прфрщи и Общ з учщет: Прфесинлн гимнзия п Икнмист Икнмик и мениджмънт 1-дневн АЕ 2 2 М ИТ блекл и стпнск упрвление Опертр в Призвдств н блекл т Прфесинлн гимнзия п призвдствт н 2-дулн АЕ 2 2 М ИИ 2-Общинт текстил блекл и стпнск упрвление блекл 3-Учщет Общ з учщет: 2 52 Кчеринв / Кчеринв / Средн учще "Христ Бтев" Предприемчески 1-дневн АЕ 2 2 ИТ ТП П ИТ ГИ Кчеринв / Кчеринв / Сфтуерни и хрдуерни Средн учще "Христ Бтев" нуки 1-дневн АЕ 1 3 ИТ М ИНФ ИТ АЕ Общ з учщет: 2 52 Прирдмтемтическ гимнзия "Прф. Емнуил Ивнв" Мтемтически 1-дневн АЕ 1 3 М БЕЛ М ИНФ Пфесият е нв з: 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет Прирдмтемтическ гимнзия "Прф. Емнуил Ивнв" Сфтуерни и хрдуерни нуки 1-дневн АЕ 1 3 М БЕЛ ИНФ ИТ Прирдмтемтическ гимнзия "Прф. Емнуил Ивнв" Прирдни нуки 1-дневн АЕ 1 3 М БЗО БЗО ХООС Общ з учщет: Езикв гимнзия "Д-р Петър Английски с испнски език Берн" 1-дневн АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ ИсЕ Езикв гимнзия "Д-р Петър Берн" Английски с немски език 1-дневн АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ НЕ Общ з учщет: 3 78 Прфесинлн техническ гимнзия "Джн Атнсв" Мшинен техник Мшини и системи с ЦПУ 2-дулн АЕ 1 3 ИТ ТП Стрителмнтжник Прфесинлн техническ гимнзия "Джн Атнсв" Излции в стрителствт 2-дулн АЕ 1 3 ИТ ТП Прфесинлн техническ гимнзия "Джн Атнсв" Прфесинлн техническ гимнзия "Джн Атнсв" Техник н електрнн техник Електрмнтьр Прмишлен електрник 1-дневн АЕ 1 3 ИТ ТП Електрбзвеждне н призвдствт 1-дневн АЕ 1 3 ИТ ТП 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет

5 Прфесинлн техническ гимнзия "Джн Атнсв" Нименвние н прфил Кд н прфесият Нименвние н прфесият Кд н специлнс тт т прфесия Нименвние н специлнстт т прфесия Фрм н бучение 1-дневн 2-дулн Срк н бучение Брй прлелки Брй ученици Нчин н изучвне без Чрез тест прверк интензи рзшире н първи втри първи втри първи втри трети четвърти н и без вн н БЕЛ М спсбнс рзширен Мнтьр н енергийни съръжения и инстлции Резултти т лимпиди състезния т клендр н МОН Нцинлн външн ценявне п друг Блбрзувщи и т свидетелствт з снвн брзвние, изучвни в рздел А т учебния плн Гзв техник 2-дулн АЕ 1 3 ИТ ТП Общ з учщет: 3 78 Опертр в Прфесинлн гимнзия п лек Призвдств н блекл т призвдствт н прмишленст "Влдимир текстил блекл Димитрв-Мйстр" 1-дневн АЕ 2 2 БЗО ИИ Прфесинлн гимнзия п лек прмишленст "Влдимир Димитрв-Мйстр" Мделиертехнлг н блекл Кнструирне, мделирне и технлгия н блекл т текстил 2-дулн АЕ 2 2 БЗО ИИ Общ з учщет: 2 52 Прфесинлн гимнзия п селск стпнств "Св. Климент Охридски" Агреклг Агреклгия 1-дневн АЕ 2 2 БЗО ХООС Прфесинлн гимнзия п селск стпнств "Св. Климент Охридски" Техникрстениевъд Трйни нсждения 1-дневн АЕ 2 2 БЗО ХООС Общ з учщет: 1 26 Прфесинлн гимнзия п Опертивен икнмик и мениджмънт "Йрдн счетвдител Опертивн счетвдств 1-дневн АЕ 2 2 ИЦ ГИ Зхриев" Прфесинлн гимнзия п икнмик и мениджмънт "Йрдн Зхриев" Офис - мениджър Бизнес - дминистрция 1-дневн АЕ 2 2 ИЦ ГИ Прфесинлн гимнзия п икнмик и мениджмънт "Йрдн Зхриев" Прфесинлн гимнзия п икнмик и мениджмънт "Йрдн Зхриев" Икнмист - инфрмтик Оргнизтр Интернет прилжения Общ з учщет: Прфесинлн гимнзия п туризъм "Никл Йнкв Впцрв" Икнмическ инфрмтик 1-дневн АЕ 2 2 ИЦ ГИ Електрнн търгвия 1-дневн АЕ 2 2 ИЦ ГИ Рестрнтьр Кетъринг 1-дневн АЕ 2 2 БЗО ХООС Прфрщи и Пфесият е нв з: 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет Прфесинлн гимнзия п туризъм "Никл Йнкв Впцрв" Прфесинлн гимнзия п туризъм "Никл Йнкв Впцрв" Гтвч Изпълнител н термлни прцедури Призвдств н кулинрни изделия и нпитки Извършвне н термлни прцедури в блнелгични и други възстнвителни центрве Общ з учщет: 3 78 Спрев бня / Спрев бня / Средн учще "Христ Бтев" Екскурзвд 1-дневн АЕ 2 2 БЗО ХООС 1-дневн АЕ 2 2 БЗО ЧЕ Екскурзвдск бслужвне 1-дневн АЕ 2 2 ГИ ИЦ 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет

6 Нименвние н прфил Кд н прфесият Нименвние н прфесият Кд н специлнс тт т прфесия Нименвние н специлнстт т прфесия Фрм н бучение 1-дневн 2-дулн Срк н бучение Брй прлелки Брй ученици Нчин н изучвне без Чрез тест прверк интензи рзшире н първи втри първи втри първи втри трети четвърти н и без вн н БЕЛ М спсбнс рзширен Спрев бня / Спрев бня / Хтелиер Оргнизция н дневн АЕ 2 2 ГИ ТП Средн учще "Христ Бтев" хтелиерствт Общ з учщет: 2 52 Всичк з блстт: Резултти т лимпиди състезния т клендр н МОН Нцинлн външн ценявне п друг Блбрзувщи и т свидетелствт з снвн брзвние, изучвни в рздел А т учебния плн Прфрщи и Пфесият е нв з: 1-Облстт 2-Общинт 3-Учщет ЗАБЕЛЕЖКА: 1. В клни 14 и 15 се зписв кефициентът, с кйт се умнжв резултт т изпит п БЕЛ и мтемтик. 2. В клни 11,12 и 13 се изписв сътветния чужд език. 3. Трети и четвърти прфрщ се псчв з прлелки, кит имт еднкви първи и втри прфрщ. ЛЕГЕНДА АЕ - Английски език БЕЛ - Бългрски език и литертур БЗО - Билгия и здрвн брзвние ГИ - Гегрфия и икнмик ИИ - Избрзителн изкуств ИНФ - Инфрмтик ИсЕ - Испнски език ИТ - Инфрмцинни технлгии ИЦ - Истрия и цивзция М - Мтемтик НЕ - Немски език П - Предприемчеств ТП - Технлгии и предприемчеств ФА - Физик и стрнмия ФВС - Физическ възпитние и спрт ФИЛ - Филсфия ХООС - Химия и пзвне н клнт сред ЧЕ -

7 Прилжение 2 Държвен плн-прием в V клс з учебнт 2019/2020 гдин н Регинлн упрвление н брзвниет - Кюстендил (нименвние н регинлнт упрвление н брзвниет) ОБЩИНА/НАСЕЛЕНО МЯСТО/НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО Прирдмтемтическ гимнзия "Прф. Емнуил Ивнв" Прфил Държвен прием з учебнт 2017/2018 гдин Държвен прием з учебнт 2018/2019 гдин Брй прлелки Брй ученици в Брй прлелки Утвърден Релизирн съществения Утвърден Релизирн Брй ученици в съществ Предлжение з държвен плн-прием Брй прлелки Брй ученици Мтемтически

ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап Учебна 2018/2019 година - II срок Месец Ден I a I б I в II а II б II в III а III б III в III г

ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап Учебна 2018/2019 година - II срок Месец Ден I a I б I в II а II б II в III а III б III в III г ГРАФИК з повеждне н контолн бот в нчлен етп Учебн 2018/2019 годн - II сок Месец Ден I a I б I в II II б II в III III б III в III г IV IV б IV в 6 7 8 11 ф е в у м т п 12 13 14 15 18 М 19 М 20 М М 21 22

Подробно

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд

ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Чужд ОБЛАСТ: Бургас ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА Срок и ара Нациолно външно и от Профилиращи и 1001 1002

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Чужд ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА ОБЛАСТ: Бургас Срок и ра ОН Нациолно външно предме 1001 Айтос, гр.айтос,

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ

Код Училище Паралелка Тип Профил/Професия Балообразуване 1001 СУ Христо Ботев, ГР.АЙТОС Софтуерни и хардуерни науки профилирана Софтуерни и (2 * БЕЛ 1001 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС хардуерни науки хардуерни науки 1002 СУ "Христо Ботев", ГР.АЙТОС Природни науки Природни науки 1003 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС 1004 СУ "Н. Й. Вапцаров", ГР.АЙТОС хардуерни

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201

# СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 201 # СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО С Е Д М И Ч Н О Р А З П И С А Н И Е П Р О Г И М Н А З И А Л Е Н Е Т А П - I УЧЕБЕН СРОК учебна 2018/2019 год. V а V б V в VI а VI б VI в VII а VII б

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ   “ЙОРДАН ЙОВКОВ” СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ЙОРДАН ЙОВКОВ гр. Сливен; кв. Българка ; тел. 044/66 72 44; 044/66 74 68; факс 044/66 76 84 e-mail: xsou_sliven@abv.bg ЗАПОВЕД РД-06-202/16.12.2013 г. На основание чл.147,

Подробно

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново ,

Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО Велико Търново , Р е п у б л и к а Б ъ л г а р и я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 5002, ул. Арх. Георги Козаров 1, тел.(062) 61-63-14, факс (062) 62-80-37

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник

Седмично разписание 1-4 клас, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните Ден от седмицата часове Понеделник Седмично разписание 1-4, II срок на учебната 2018/2019 г., СУ Васил Левски, град Троян Клас График на учебните часове Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък I а 1 час- 8.00-8.35 Бълг. език и литература

Подробно

График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от II – XII клас

График за писмените (класни и контролни) работи на учениците от II – XII клас СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 052/76-20-81; тел/факс 052/76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:... Директор М. Петрова Приложение

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр

Код по НЕИСПУО Община, Населено място, Училище Код на паралелката Записани ученици и брой на незаетите места след втори етап на класиране Паралелка Бр записани ученици, в това записани над план-приема по чл. 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002 Природни науки

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи

Код по НЕИСПУО Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране ОБЩ брой записани ученици В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, в това чи Записани ученици и брой на незаетите места след трети етап на класиране 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1001 Софтуерни и хардуерни науки 1 26 0 200112 Айтос, гр.айтос, СУ "Христо Ботев" 1002

Подробно

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Човешки ресурси 69 души 57 учители, 12 служители нови учители Севдалина Венкова биология НЕ, Камен Киров философия НЕ, Надежда Иванова история АЕ, Жанина Стоянова - история АЕ /Милена Петрова/, Милена

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул.царибродn2 1, тел.: 032 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ!Министерство на образованието и науката!регионално управление на образованието - Пловдив 4000 Пловдив, ул."цариброд"n2 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980.www.riobg.com.e-mail: l1iail(ii)rlloplovdiv.col1l

Подробно

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр

ИУЧ Седмично разписание за учебната г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобр ИУЧ Седмично разписание за учебната 2018-2019 г. V - VIII клас II учебен срок ПОНЕДЕЛНИК V а V б V в V г 1 Човекът и природата Музика Математика Изобразително изкуство 2 Музика Математика ФВС Човекът и

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ АПРИЛОВ град Долна Митрополия Държавен план прием за учебната 2019/2020 година СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2016-2020 МИСИЯ СУ Васил Априлов" е гарант за висококачествен образователно - възпитателен

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

Programa_ xls

Programa_ xls Vа Vб VIа VIб VIIа 1 Муз 24 ТП 5 ФВС ЧП 36 БЕЛ 22 М 20 АЕ 33 2 ЧП 36 М 21 БЕЛ 22 ФВС Ф 2 Муз 24 М 20 3 М 21 ЧП 36 БЕЛ 22 М 20 Муз 24 АЕ 34 ИТ 27/30 ТП 4 И 31 ИИ 1 ИТ 27/30БЕЛ 23 АЕ 34 Ф 2 БЕЛ 22 5 БЕЛ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел.05153 22Ш,тед»/фаж 05153 3257; e-maa:pgss.siivctfovofflftw.bg УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII6 клас? ЗА

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш  fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР

Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД от г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ  ВАСИЛ ЛЕВСКИ  ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СР Утвърдил: Директор: Ружка Генова Заповед РД-06-1441 от 28.08.2019 г. СПОРТНО УЧИЛИЩЕ " ВАСИЛ ЛЕВСКИ " ПЛОВДИВ СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПЪРВИ СРОК 2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА VА VБ 3 Час на класа 3

Подробно

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том

петък четвъртък сряда вторник понеделник VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова ст Математика Kр. Герасимов 2. Инф. I гр. 309 М. Том петък четвъртък VIII а IX а р-л Здр. Спасова Ц. Крумова 1. - 1. Математика Kр. Герасимов 2. Инф. 309 М. Томова 2. БЕЛ Здр. Спасова 3. Инф. 309 М. Томова 3. БЕЛ Здр. Спасова 4. Математика Кр. Герасимов

Подробно

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година

ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ИЗПИТИ ЗА НВО И ПРИЕМ В ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ СЛЕД VІІ КЛАС Учебна 2018/19 година ДАТИ НА ИЗПИТИТЕ Български език и литература 17 юни 2019 г. Математика 19 юни 2019 г. НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ" гр. Суворово обл. Варна.; тнл ,тел./фа*ж ,57; e~mafl:pgss. s

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ гр. Суворово обл. Варна.; тнл ,тел./фа*ж ,57; e~mafl:pgss. s ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ" гр. Суворово обл. Варна.; тнл.05153 2250,тел./фа*ж 05153 32,57; e~mafl:pgss. su^ orovogabv. bg КРАСИМ ИР КИРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

Подробно

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година

Външно оценяване по български език и литература в V клас учебна 2008 – 2009 година МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D>

<4D F736F F F696E74202D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E BD0E5E6E8EC20EDE020F1FAE2ECE5F1F2E8ECEEF1F25D> МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЕТО И УКАТА РЕГИОЛНО УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО РУСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V И В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОЛНИ ГИМЗИИ, СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ

Подробно

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского ^УТВЕРЖДАЮ" им. К.Э. Циолковского Казак М.А. "СОГЛАСОВАНО" Проректор по У^ЖЦУ им. К.Э. Цио

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского ^УТВЕРЖДАЮ им. К.Э. Циолковского Казак М.А. СОГЛАСОВАНО Проректор по У^ЖЦУ им. К.Э. Цио Калужский гсударственный университет им. К.Э. Цилквскг ^УТВЕРЖДАЮ" им. К.Э. Цилквскг Казак М.А. "СОГЛАСОВАНО" Прректр п У^ЖЦУ им. К.Э. Цилквскг кин С.М. учебн-экзаменациннй сессщгзачнй фрмы 2018-2019 уч.гда

Подробно