Microsoft Word - TAB_5.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - TAB_5.doc"

Препис

1 Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на въздуха в работни помещения за аерозоли, разтворими или химически активни (неблагородни) газове и пари (очаквана ефективна доза 20 msv.a -1 ) H-3 (тритирана вода) H-3 (тритирана вода, пара) H-3 (елементарен водород) H-3 (тритиев метан) H-3 (органични съединения) H-3 (органични съединения, пара) 4, , , , , , Be-7 3, , , Be-10 6, , , C-11 8, C-11 (пара) 2, C-11 (диоксид) 3, C-11 (монооксид) 6, C-14 3, C-14 (пара) 1, C-14 (диоксид) 1, C-14 (монооксид) 1, F-18 2, , , Na-22 1, , , Na-24 3, , , Mg-28 1, , , Al-26 1, , , Si-31 1, , , Si-32 1, , , P-32 6, , , P-33 1, , , S-35 1, , , (неорганична) S-35 (въглероден 1, дисулфид) S-35 (диоксид) 7, S-35 (органична) 2, Cl-36 2, , , Cl-38 2, , , Cl-39 2, , , K-40 6, , , K-42 1, , , K-43 7, , , K-44 5, , , K-45 7, , , Ca-41 1, , , Ca-45 7, , , Ca-47 9, , , Sc-43 1, , , Sc-44 6, , , Sc-44m 1, , , Sc-46 3, , , Sc-47 2, , , Sc-48 1, , , Sc-49 3, , , Ti-44 1, , , Ti-45 1, , , V-47 4, , , V-48 7, , , V-49 6, , , Cr-48 8, , , Cr-49 3, , , Cr-51 5, , , Mn-51 2, , , Mn-52 1, , , Mn-52m 4, , , Mn-53 3, , , Mn-54 1, , , Mn-56 1, , , Fe-52 2, , , Fe-55 2, , , Fe-59 5, , , Fe-60 6, , , Co-55 2, , , Co-56 3, , , Co-57 2, , , Co-58 1, , , Co-58m 1, , , Co-60 6, , , Co-60m 1, , , Co-61 2, , , Co-62m 5, , , Ni-56 2, , , Ni-56 (карбонил) 6, Ni-57 2, , , Ni-57 (карбонил) 1, Ni-59 9, , , Ni-59 (карбонил) 1, Ni-63 3, , , Ni-63 (карбонил) 4, Ni-65 1, , , Ni-65 (карбонил) 2, Ni-66 1, , ,7.10 6

2 Ni-66 (карбонил) 5, Cu-60 3, , , Cu-61 1, , , Cu-64 1, , , Cu-67 3, , , Zn-62 3, , , Zn-63 3, , , Zn-65 6, , , Zn-69 4, , , Zn-69m 6, , , Zn-71m 8, , , Zn-72 1, , , Ga-65 6, , , Ga-66 2, , , Ga-67 7, , , Ga-68 2, , , Ga-70 7, , , Ga-72 2, , , Ga-73 1, , , Ge-66 1, , , Ge-67 4, , , Ge-68 1, , , Ge-69 5, , , Ge-71 1, , , Ge-75 3, , , Ge-77 4, , , Ge-78 1, , , As-69 5, , , As-70 1, , , As-71 4, , , As-72 1, , , As-73 2, , , As-74 9, , , As-76 2, , , As-77 4, , , As-78 1, , , Se-70 1, , , Se-73 8, , , Se-73m 7, , , Se-75 1, , , Se-79 6, , , Se-81 8, , , Se-81m 2, , , Se-83 3, , , Br-74 2, , , Br-74m 1, , , Br-75 2, , , Br-76 3, , , Br-77 1, , , Br-80 1, , , Br-80m 2, , , Br-82 2, , , Br-83 3, , , ГГП ИНХ, ГСГОА В, ГГП ПО, Br-84 3, , , Rb-79 6, , , Rb-81 2, , , Rb-81m 1, , , Rb-82m 9, , , Rb-83 2, , , Rb-84 1, , , Rb-86 1, , , Rb-87 2, , , Rb-88 7, , , Rb-89 8, , , Sr-80 9, , , Sr-81 3, , , Sr-82 2, , , Sr-83 4, , , Sr-85 2, , , Sr-85m 2, , , Sr-87m 5, , , Sr-89 2, , , Sr-90 1, , , Sr-91 3, , , Sr-92 5, , , Y-86 2, , , Y-86m 4, , , Y-87 3, , , Y-88 4, , , Y-90 1, , , Y-90m 1, , , Y-91 2, , , Y-91m 1, , , Y-92 7, , , Y-93 3, , , Y-94 4, , , Y-95 7, , , Zr-86 2, , , Zr-88 4, , , Zr-89 2, , , Zr-93 6, , , Zr-95 3, , , Zr-97 1, , , Nb-88 4, , , Nb-89 l 1, , , Nb-89 s 1, , , Nb-90 1, , , Nb-93m 1, , , Nb-94 4, , , Nb-95 1, , , Nb-95m 2, , , Nb-96 2, , , Nb-97 2, , , Nb-98 2, , , Mo-90 3, , , Mo-93 9, , , Mo-93m 6, , ,

3 Mo-99 1, , , Mo-101 4, , , Tc-93 3, , , Tc-93m 6, , , Tc-94 9, , , Tc-94m 2, , , Tc-95 1, , , Tc-95m 2, , , Tc-96 2, , , Tc-96m 1, , , Tc-97 9, , , Tc-97m 6, , , Tc-98 2, , , Tc-99 5, , , Tc-99m 6, , , Tc-101 9, , , Tc-104 4, , , Ru-94 2, , , Ru-94 1, Ru-97 1, , , Ru-97 6, Ru-103 7, , , Ru-103 7, Ru-105 8, , , Ru-105 4, Ru-106 3, , , Ru-106 4, Rh-99 2, , , Rh-99m 2, , , Rh-100 3, , , Rh-101 4, , , Rh-101m 7, , , Rh-102 1, , , Rh-102m 3, , , Rh-103m 8, , , Rh-105 4, , , Rh-106m 1, , , Rh-107 7, , , Pd-100 2, , , Pd-101 2, , , Pd-103 5, , , Pd-107 3, , , Pd-109 4, , , Ag-102 6, , , Ag-103 4, , , Ag-104 2, , , Ag-104m 4, , , Ag-105 2, , , Ag-106 7, , , Ag-106m 1, , , Ag-108m 5, , , Ag-110m 1, , , Ag-111 1, , , Ag-112 7, , , Ag-115 4, , , Cd-104 3, , , Cd-107 1, , , Cd-109 2, , , Cd-113 1, , , Cd-113m 1, , , Cd-115 1, , , Cd-115m 2, , , Cd-117 8, , , Cd-117m 6, , , In-109 2, , , In-110 l 8, , , In-110 s 2, , , In-111 6, , , In-112 1, , , In-113m 6, , , In-114m 1, , , In-115 4, , , In-115m 2, , , In-116m 2, , , In-117 4, , , In-117m 1, , , In-119m 6, , , Sn-110 7, , , Sn-111 9, , , Sn-113 8, , , Sn-117m 8, , , Sn-119m 1, , , Sn-121 7, , , Sn-121m 4, , , Sn-123 2, , , Sn-123m 4, , , Sn-125 6, , , Sn-126 7, , , Sn-127 1, , , Sn-128 1, , , Sb-115 8, , , Sb-116 8, , , Sb-116m 2, , , Sb-117 7, , , Sb-118m 8, , , Sb-119 3, , , Sb-120 l 1, , , Sb-120 s 1, , , Sb-122 1, , , Sb-124 3, , , Sb-124m 2, , , Sb-125 4, , , Sb-126 6, , , Sb-126m 6, , , Sb-127 1, , ,

4 Sb-128 l 3, , , Sb-128 s 7, , , Sb-129 5, , , Sb-130 2, , , Sb-131 2, , , Te-116 1, , , Te-116 (пара) 9, Te-121 4, , , Te-121 (пара) 1, Te-121m 4, , , Te-121m (пара) 1, Te-123 4, , , Te-123 (пара) 6, Te-123m 5, , , Te-123m (пара) 2, Te-125m 6, , , Te-125m (пара) 5, Te-127 1, , , Te-127 (пара) 1, Te-127m 2, , , Te-127m (пара) 1, Te-129 3, , , Te-129 (пара) 2, Te-129m 3, , , Te-129m (пара) 2, Te-131 3, , , Te-131 (пара) 1, Te-131m 1, , , Te-131m (пара) 3, Te-132 6, , , Te-132 (пара) 1, Te-133 4, , , Te-133 (пара) 1, Te-133m 1, , , Te-133m (пара) 3, Te-134 1, , , Te-134 (пара) 9, I-120 1, , , I-120 (елементарен 2, I-120 4, I-120m 1, , , I-120m 4, (елементарен I-120m 8, I-121 5, , , I-121 (елементарен 9, I-121 1, I-123 1, , , I-123 (елементарен 4, I-123 5, I-124 3, , , I-124 (елементарен 6, I-124 9, I-125 2, , , I-125 (елементарен 6, I-125 7, I-126 1, , , I-126 (елементарен 3, I-126 4, I-128 9, , , I-128 (елементарен 1, I-128 6, I-129 3, , , I-129 (елементарен 8, I-129 1, I-130 2, , , I-130 (елементарен 4, I-130 6, I-131 1, , , I-131 (елементарен 4, I-131 5, I-132 1, , , I-132 (елементарен 2, I-132 4, I-132m 1, , , I-132m 3, (елементарен I-132m 5, I-133 9, , , I-133 (елементарен 2, I-133 2, I-134 2, , , I-134 (елементарен 5, I-134 1, I-135 4, , ,

5 I-135 (елементарен I-135 9, , Cs-125 8, , , Cs-127 5, , , Cs-129 2, , , Cs-130 1, , , Cs-131 4, , , Cs-132 5, , , Cs-134 2, , , Cs-134m 7, , , Cs-135 2, , , Cs-135m 8, , , Cs-136 1, , , Cs-137 3, , , Cs-138 4, , , Ba-126 1, , , Ba-128 1, , , Ba-131 5, , , Ba-131m 3, , , Ba-133 1, , , Ba-133m 7, , , Ba-135m 8, , , Ba-139 3, , , Ba-140 1, , , Ba-141 5, , , Ba-142 7, , , La-131 5, , , La-132 7, , , La-135 8, , , La-137 2, , , La-138 1, , , La-140 1, , , La-141 9, , , La-142 1, , , La-143 6, , , Ce-134 1, , , Ce-135 2, , , Ce-137 1, , , Ce-137m 3, , , Ce-139 1, , , Ce-141 5, , , Ce-143 2, , , Ce-144 4, , , Pr-136 8, , , Pr-137 5, , , Pr-138m 1, , , Pr-139 6, , , Pr-142 2, , , Pr-142m 2, , , Pr-143 8, , , Pr-144 6, , , Pr-145 7, , , Pr-147 6, , , Nd-136 2, , , Nd-138 5, , , Nd-139 1, , , Nd-139m 8, , , Nd-141 2, , , Nd-147 8, , , Nd-149 1, , , Nd-151 6, , , Pm-141 8, , , Pm-143 1, , , Pm-144 2, , , Pm-145 5, , , Pm-146 1, , , Pm-147 4, , , Pm-148 9, , , Pm-148m 3, , , Pm-149 2, , , Pm-150 9, , , Pm-151 3, , , Sm-141 7, , , Sm-141m 3, , , Sm-142 1, , , Sm-145 1, , , Sm-146 2, , , Sm-147 2, , , Sm-151 5, , , Sm-153 2, , , Sm-155 7, , , Sm-156 7, , , Eu-145 2, , , Eu-146 1, , , Eu-147 2, , , Eu-148 7, , , Eu-149 7, , , Eu-150 l 4, , , Eu-150 s 7, , , Eu-152 5, , , Eu-152m 6, , , Eu-154 4, , , Eu-155 3, , , Eu-156 6, , , Eu-157 4, , , Eu-158 2, , , Gd-145 5, , , Gd-146 3, , , Gd-147 3, , , Gd-148 6, , , Gd-149 2, , , Gd-151 2, , , Gd-152 9, , , Gd-153 8, , , Gd-159 5, , , Tb-147 1, , , Tb-149 4, , , Tb-150 1, , ,

6 Tb-151 6, , , Tb-153 8, , , Tb-154 3, , , Tb-155 8, , , Tb-156 1, , , Tb-156m l 8, , , Tb-156m s 1, , , Tb-157 1, , , Tb-158 4, , , Tb-160 3, , , Tb-161 1, , , Dy-155 1, , , Dy-157 3, , , Dy-159 5, , , Dy-165 2, , , Dy-166 1, , , Ho-155 6, , , Ho-157 2, , , Ho-159 2, , , Ho-161 2, , , Ho-162 4, , , Ho-162m 6, , , Ho-164 1, , , Ho-164m 1, , , Ho-166 2, , , Ho-166m 1, , , Ho-167 2, , , Er-161 2, , , Er-165 1, , , Er-169 2, , , Er-171 6, , , Er-172 1, , , Tm-162 7, , , Tm-166 7, , , Tm-167 1, , , Tm-170 3, , , Tm-171 1, , , Tm-172 1, , , Tm-173 7, , , Tm-175 6, , , Yb-162 8, , , Yb-166 2, , , Yb-167 2, , , Yb-169 7, , , Yb-175 2, , , Yb-177 2, , , Yb-178 1, , , Lu-169 4, , , Lu-170 2, , , Lu-171 2, , , Lu-172 1, , , Lu-173 8, , , Lu-174 5, , , Lu-174m 5, , , Lu-176 3, , , Lu-176m 1, , , Lu-177 1, , , Lu-177m 1, , , Lu-178 4, , , Lu-178m 3, , , Lu-179 1, , , Hf-170 4, , , Hf-172 5, , , Hf-173 9, , , Hf-175 1, , , Hf-177m 1, , , Hf-178m 6, , , Hf-179m 5, , , Hf-180m 1, , , Hf-181 4, , , Hf-182 5, , , Hf-182m 2, , , Hf-183 2, , , Hf-184 4, , , Ta-172 3, , , Ta-173 1, , , Ta-174 3, , , Ta-175 1, , , Ta-176 6, , , Ta-177 1, , , Ta-178 1, , , Ta-179 3, , , Ta-180 8, , , Ta-180m 3, , , Ta-182 2, , , Ta-182m 5, , , Ta-183 1, , , Ta-184 3, , , Ta-185 2, , , Ta-186 6, , , W-176 2, , , W-177 4, , , W-178 1, , , W-179 1, , , W-181 4, , , W-185 9, , , W-187 6, , , W-188 2, , , Re-177 9, , , Re-178 8, , , Re-181 5, , , Re-182 l 1, , , Re-182 s 6, , , Re-184 1, , , Re-184m 3, , , Re-186 1, , , Re-186m 1, , , Re-187 3, , , Re-188 2, , ,

7 Re-188m 1, , , Re-189 3, , , Os-180 8, , , Os-181 2, , , Os-182 3, , , Os-185 1, , , Os-189m 2, , , Os-191 1, , , Os-191m 1, , , Os-193 2, , , Os-194 2, , , Ir-182 5, , , Ir-184 1, , , Ir-185 7, , , Ir-186 l 4, , , Ir-186 s 2, , , Ir-187 1, , , Ir-188 3, , , Ir-189 3, , , Ir-190 8, , , Ir-190m l 1, , , Ir-190m s 1, , , Ir-192 3, , , Ir-192m 1, , , Ir-193m 1, , , Ir-194 2, , , Ir-194m 1, , , Ir-195 2, , , Ir-195m 8, , , Pt-186 3, , , Pt-188 3, , , Pt-189 2, , , Pt-191 1, , , Pt-193 7, , , Pt-193m 9, , , Pt-195m 6, , , Pt-197 1, , , Pt-197m 4, , , Pt-199 9, , , Pt-200 5, , , Au-193 1, , , Au-194 5, , , Au-195 1, , , Au-198 1, , , Au-198m 1, , , Au-199 2, , , Au-200 3, , , Au-200m 2, , , Au-201 6, , , Hg-193 4, , , Hg-193 2, , , Hg-193 (пара) 7, Hg-193m 1, , , Hg-193m 5, , , Hg-193m (пара) 2, Hg-194 1, , , Hg-194 1, , , Hg-194 (пара) 2, Hg-195 4, , , Hg-195 2, , , Hg-195 (пара) 6, Hg-195m 9, , , Hg-195m 3, , , Hg-195m (пара) 1, Hg-197 2, , , Hg-197 6, , , Hg-197 (пара) 1, Hg-197m 1, , , Hg-197m 3, , , Hg-197m (пара) 1, Hg-199m 7, , , Hg-199m 3, , , Hg-199m (пара) 4, Hg-203 2, , , Hg-203 8, , , Hg-203 (пара) 1, Tl-194 2, , , Tl-194m 5, , , Tl-195 6, , , Tl-197 7, , , Tl-198 1, , , Tl-198m 2, , , Tl-199 5, , , Tl-200 8, , , Tl-201 2, , , Tl-202 6, , , Tl-204 3, , , Pb-195m 6, , , Pb-198 2, , , Pb-199 4, , , Pb-200 7, , , Pb-201 1, , , Pb-202 1, , ,

8 Pb-202m 1, , , Pb-203 1, , , Pb-205 4, , , Pb-209 6, , , Pb-210 1, , , Pb-211 3, , , Pb-212 a 6, , , Pb-214 b 4, , , Bi-200 3, , , Bi-201 1, , , Bi-202 2, , , Bi-203 4, , , Bi-205 2, , , Bi-206 9, , , Bi-207 3, , , Bi-210 2, , , Bi-210m 6, , , Bi-212 a 5, , , Bi-213 4, , , Bi-214 b 9, , , Po-203 3, , , Po-205 2, , , Po-207 1, , , Po-210 6, , , At-207 9, , , At-211 1, , , Fr-222 9, , , Fr-223 1, , , Ra-223 2, , , Ra-224 6, , , Ra-225 3, , , Ra-226 6, , , Ra-227 7, , , Ra-228 7, , , Ac-224 1, , , Ac-225 2, , , Ac-226 1, , , Ac-227 3, , , Ac-228 6, , , Th-226 2, , , Th-227 2, , , Th-228 5, , , Th-229 2, , , Th-230 5, , , Th-231 5, , , Th-232 4, , , a Когато Pb-212 и Bi-212 са част от веригата на разпадане на Rn-220 във въздух се прилагат границите от таблица 8. b Когато Bi-214 и Pb-214 са част от веригата на разпадане на Rn-222 във въздух се прилагат границите от таблица 8. Th-234 2, , , Pa-227 2, , , Pa-228 2, , , Pa-230 2, , , Pa-231 1, , , Pa-232 2, , , Pa-233 5, , , Pa-234 3, , , U-230 1, , , U-231 5, , , U-232 5, , , U-233 2, , , U-234 c 2, , , U-235 c 2, , , U-236 2, , , U-237 1, , , U-238 c 2, , , U-239 5, , , U-240 2, , , Np-232 4, , , Np-233 6, , , Np-234 2, , , Np-235 5, , , Np-236 l 6, , , Np-236 s 4, , , Np-237 9, , , Np-238 1, , , Np-239 1, , , Np-240 1, , , Pu-234 9, , , Pu-235 7, , , Pu-236 1, , , Pu-237 5, , , Pu-238 4, , , Pu-239 4, , , Pu-240 4, , , Pu-241 2, , , Pu-242 4, , , Pu-243 1, , , Pu-244 4, , , Pu-245 3, , , Pu-246 2, , , Am-237 5, , , Am-238 2, , , Am-239 6, , , Am-240 3, , , Am-241 5, , , c За естествен уран (0,0055% U-234, 0,720% U-235 и 99,274% U-238): g.a -1 g.m -3 g.a -1 eстествен уран 1, , ,

9 Am-242 1, , , Am-242m 5, , , Am-243 5, , , Am-244 1, , , Am-244m 2, , , Am-245 2, , , Am-246 1, , , Am-246m 5, , , Cm-238 4, , , Cm-240 6, , , Cm-241 5, , , Cm-242 4, , , Cm-243 6, , , Cm-244 8, , , Cm-245 5, , , Cm-246 5, , , Cm-247 5, , , Cm-248 1, , , Cm-249 3, , , Cm-250 2, , , Bk-245 1, , , Bk-246 4, , , Bk-247 3, , , Bk-249 1, , , Bk-250 2, , , Cf-244 1, , , Cf-246 4, , , Cf-248 2, , , Cf-249 3, , , Cf-250 6, , , Cf-251 3, , , Cf-252 1, , , Cf-253 1, , , Cf-254 5, , , Es-250 3, , , Es-251 1, , , Es-253 8, , , Es-254 2, , , Es-254m 4, , , Fm-252 6, , , Fm-253 5, , , Fm-254 2, , , Fm-255 7, , , Fm-257 3, , , Md-257 8, , , Md-258 3, , ,

Microsoft Word - Prilozenie 2.doc

Microsoft Word - Prilozenie 2.doc Приложение 2 към чл.12 ВТОРИЧНИ ГРАНИЦИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА РАДИАЦИОННИЯ КОНТРОЛ, ПЛАНИРАНЕ НА ЗАЩИТАТА И ОЦЕНКА НА ДОЗИТЕ 1. За осигуряване на радиационна защита на персонала и населението, съгласно изискванията

Подробно

НАРЕДБАЗАУСЛОВИЯТАИРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРЕВОЗНА Р АДИОАКТИВНИВЕЩЕСТВА Пр ие таспмс 156от г. Обн.ДВ.бр. 60от 22 Юл и2005г.,из м.ид оп.дв.бр. 1

НАРЕДБАЗАУСЛОВИЯТАИРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРЕВОЗНА Р АДИОАКТИВНИВЕЩЕСТВА Пр ие таспмс 156от г. Обн.ДВ.бр. 60от 22 Юл и2005г.,из м.ид оп.дв.бр. 1 НАРЕДБАЗАУСЛОВИЯТАИРЕДАЗАИЗВЪРШВАНЕНАПРЕВОЗНА Р АДИОАКТИВНИВЕЩЕСТВА П ПМС 56 7 5 О ДВ 6 Ю 5 мд пдв Ф Г пъ ОБЩИР АЗПОРЕДБИ Ч С п д дъ д ц щ п п п д щ Р п Бъ Ч Н п п м- ДВ д щ п цфч щ п ш ч й ъ п ж ц Н м

Подробно

МОМН, 45-та НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА

МОМН, 45-та НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА H X C H Fe Si C МОН, LI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Областен кръг, 10 февруари 2019 г. Учебно съдържание VIII клас Уважаеми ученици, предстои Ви да решите тест от две части.

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До:

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Съвет на Европейския съюз Брюксел, 1 март 2017 г. (OR. en) 6845/17 ADD 1 TRANS 89 ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО От: Дата на получаване: 28 февруари 2017 г. До: Генералния секретар на Европейската комисия, подписано

Подробно

Price List Searchlight Електро Стил ООД Опълченска , бл.37, 1233 София, България Тел.: 02/

Price List Searchlight Електро Стил ООД Опълченска , бл.37, 1233 София, България Тел.: 02/ 8757-168CC 4 1 289.00 лв. 6465-5CU 26 568.00 лв. 6629-12CC 43 688.00 лв. 7012CC 5 795.00 лв. 6468-8 26 868.00 лв. 6629-24CC 43 1 388.00 лв. 7123CC 5 980.00 лв. 6461-26CU 27 228.00 лв. 2924-4SS 44 248.00

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по химия и фармация Катедра Неорганична химия Генко Маринов Маринов ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ И ПРИЛОЖЕ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по химия и фармация Катедра Неорганична химия Генко Маринов Маринов ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ И ПРИЛОЖЕ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по химия и фармация Катедра Неорганична химия Генко Маринов Маринов ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗДЕЛЯНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪЕДИНЕНИЯ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на маг.-хим. докт. Генко Маринов Маринов, представен за присъждане на образователната и научна степен Доктор по професионално направление 4.2.Химически науки (Неорганична

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

Development of an active-matrix biosensor array

Development of an active-matrix biosensor array file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/publications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide01.jpg file:///c:/documents%20and%20settings/administrator/my%20documents/...lications/ecs%202005%20bio/bio-ecs2005%20for%20posting3/slide01.jpg

Подробно

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf

Hope Mary Did You Know - Pgs 1-8.pdf V O C A L S O L O S H E E T M U SI C C o d e N o. 8 6 4 7 1 0, 0 0 0 R e as o ns 8 9 6 4 A g n us D ei wit h H o w G re at T h o u A rt 8 7 3 3 A m a zi n g G r a c e 8 6 5 4 A m a zi n g G r a c e ( M

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Ва

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Ва М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2009 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Пред Вас е тестът за

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation СТРУКТУРА НА ГИС - ПРОЕКТ ЗА ГЕОМОРФОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВУЛКАНОГЕННИ СТРУКТУРИ В ИЗТОЧНИ РОДОПИ ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ Институт за Космически Изследвания БАН gjelev@space.bas.bg 1 РАЙОН НА ИЗСЛЕДВАНЕ ИЗТОЧНИ РОДОПИ

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

To: Copy:

To: Copy: Приложения към ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА За изпълнение на дейностите през 2017 г. за които е издено Комплексно разрешително 63-Н1/2007, актуализирано с Решение 63-Н1-И0-А1/ 2013 г и Решение 63-Н1-И0-А2/

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 23 май 2011 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 50 задачи по химия и опазване

Подробно

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19 ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ АТОМНА СПЕКТРОХИМИЯ ЛЕКЦИЯ 10 МАС СПЕКТРОМЕТРИЯ с ИНДУКТИВНО СВЪРЗАНА ПЛАЗМА ICP-MS Химия ІІ курс редовно летен семестър 2019 Ічаст Лекция 10. МАССПЕКТРОМЕТРИЯ С ИНДУКТИВНО

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда /

Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда / Информация за състоянието на някои компоненти на околната среда в община Козлодуй през 2013 г., предоставена от Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ 1. Хидробиологичен мониторинг Данни от мониторинг

Подробно

Община Добричка, град Добрич Ул. "Независимост" 20, централа: 058/ ; факс: 058/ ; obshtin$(j3>.dobrichka.bci: web site: www,dobric

Община Добричка, град Добрич Ул. Независимост 20, централа: 058/ ; факс: 058/ ;   obshtin$(j3>.dobrichka.bci: web site: www,dobric бщи Дбрик, грд Дбри Ул. "Незвисимст" 0, цетрл: 058/6 889; фкс: 058/6 806; e-ail: bht$(>.dbrichka.bci: web ite: www,dbrichka.fcq ЗАПВЕД грд Дбри, / 0 019 гди Н свие л.44, лл, тл и л. т Зк з местт смупрвлеие

Подробно

Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm

Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции R p 0.2 (MPa) Rm (MPa) A5 (%) CVN ( o C/J) (mm x mm 507 614 38 +20/55-60/41 2.0 x 300 45-65 60-90 80-120 120-170 /AC/min. OCV: 55V Типични механични характеристики на метала на заваръчния шев ø x L Заваръчен ток Заваръчни позиции 490 640 35 +20/65-120/45

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 30 май 2019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл.

Подробно