Scanned Document

Размер: px
Започни от страница:

Download "Scanned Document"

Препис

1 ..2

2 ..2

3

4 ..2

5 ..2

6 ..2

7 ..2

8 ..2

9 ..2

10 ..2

11 ..2

12 ..2

13 ..2

14 ..2

15 16 / /..2

16

17 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на доставките по всяка обособена позиция на обществената поръчка. Участниците могат да представят по-добри технически параметри в тяхното предложение. 1. Минимални технически изисквания по обособена позиция 2 Доставка на настолни и преносими компютри и периферни устройства Мултифункционално печатащо лазерно устройство 1 брой със следните характеристики: - скорост на печат до 42 страници в минута - възможност за копиране, факс, печат и сканиране. - месечно натоварване - до печата на месец - минимална разрешаваща способност на печат - 600х600 dpi. - възможност за двустранен печат с автоматична ротация на страницата. - работна честота на процесора на устройството минимум 1 GHz - тонер касета за минимум 2600 страници при 5% запълване. - барабанен консуматив за минимум страници. - възможност за мрежова свързаност - формат на страниците А4 Цветно печатащо лазерно устройство 1 брой със следните характеристики: - печат на първа черно-бяла страница до 6 секунди - печат на първа цветна страница до 7 секунди - месечно натоварване до страници на месец - препоръчително месечно натоварване от 2000 до 6000 страници - тактова честота на процесора минимум 1,2GHz - мрежова свързаност 10/100/1000 Mbit/sec. - минимум 1GB оперативна памет - автоматичен двустранен печат - скорост на черно-бял печат до 40 страници в минута - скорост на цветен печат до 40 страници в минута 1

18 - консумация на енергия по време на печат - не повече от 620W - тегло на устройството до 28 кг. Настолен компютър с монитор 1 брой: - Процесор минимум Core i5 9 поколение или i7, сокет LGA series ATX, - 4 dimm слота за памет, чипсет на дънната платка минимум b360 - твърд диск на слот М2 SATA с обем минимум 250GB - твърд диск с обем минимум 2ТВ - Оперативна памет 2x8GB DDR4 - Видео контролер минимум nvidia GTX Захранващ блок минимум 500W 80+ Bronze - кутия ATX - клавиатура и мишка брандирана с името на производителя им - монитор 24 инча с IPS матрица, минимум поддържаща разрешаваща способност Full HD, със стойка за регулиране по височина. 1 брой Настолен компютър 1 брой: - Процесор минимум Core i5, 8 поколение и 3GHz работна честота, сокет LGA Оперативна памет минимум 8GB на 2666Mhz и 1 DIMM слот. - Твърд диск с обем минимум 1TB и скорост на въртене 7200 оборота за минута. - Kлавиатура, Mишка, Kомпютърна кутия ATX, захранващ блок минимум 400W, Оптично дисково устройство DVD+/-RW, Display Port интерфейс - Операционна система Windows 10 Pro 64 bit - Mонитор с диагонал на екрана 20 инча 1 брой Преносим компютър - 1 брой със следните характеристики: - Минимум 4 ядрен централен процесор, минимум 8 поколение с тактова честота минимум 1.8GHz и минимум 8 MB кеш памет. - Оперативна памет минимум 8GB от тип DDR4. - Допълнителен графичен контролер с минимум 2GB графична памет. - Минимален размер диагонала на екрана на преносимия компютър 15 инча. Минимална разрешаваща способност 1920х1080 (Full HD), матов. - Максимално тегло на преносимия компютър 2,1 кг - Възможност за безжична свързаност - Оптично запаметяващо и четящо устройство DVD+/-RW - Твърд диск с обем 1ТВ, тип SSD и интерфейс NVMe - Вградена уеб камера, HDMI интерфейс, VGA интерфейс, четец за карти памет. 2

19 - Минимум двуклетъчна батерия - Мишка брандирана с името или логото на производителя на преносимия компютър Преносим компютър - 2 броя със следните характеристики: - Минимум 4 ядрен централен процесор от минимум 8 поколение, с тактова честота минимум 1.8GHz и минимум 8МВ кеш памет. - Оперативна памет минимум 16 GB памет. - Твърд диск с обем минимум 500GB, тип SSD и интерфейс NVMe. - Вграден графичен контролер. - Минимален размер диагонала на монитора -13 инча, максимален размер диагонала на монитора 14 инча. Минимална разрешаваща способност 1920х1080 (Full HD), IPS, матова екранна матрица - Подсветка на клавиатурата - Четец за microsd карти памет - Възможност за безжична свързаност - Максимално тегло на преносимия компютър 1,25 кг - Операционна система 64 битова Microsoft Windows 10 pro. Гаранционно сервизно обслужване на оборудването за срок от минимум 36 месеца, считано от датата на подписване на приемателно-предавателен протокол за извършената доставка. Важно: отнася се за всички обособени позиции: Забележка: При представяне на техническото предложение, кандидатите следва да предсатвят заедно с техническите спецификации от производителя на предлаганите устройства и модули и с посочени продуктови номера IV.2. Общи изисквания към изпълнението на поръчката: Предлаганото компютърното оборудване/техника трябва да бъде: 1. Техниката да носи фирменото лого на производителя отнася се за всички обособени позиции; 2. Окомплектовано, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера - отнася се за всички обособени позиции; 3. Всички компоненти на оборудването да бъдат нови, неупотребявани, с гарантиран произход. Доказва се с декларация от кандидата - отнася се за всички обособени позиции; 4. В случай, че оборудването премине тестове в лаборатория на производителя за установяване на коректната работа на системата, при доставка следва да бъде придружен с документ от производителя, съдържащ подробно описание на вида и серийните номера на вложените компоненти- - отнася се за обособена позиция 1; 3

20 5. Техниката се доставя в оригиналната опаковка от производителя. Техниката, предмет на доставката следва да е окомплектована с всички необходими интерфейси и захранващи кабели по БДС или еквивалент - отнася се за всички обособени позиции; 6. Техниката, предмет на доставката следва да притежава сертификат CE Marking или еквивалент - отнася се за всички обособени позиции; 7. Към оборудването/техниката и гаранцията им да има окомплектована подробна документация (на хартиен или електронен носител) включваща както описание на хардуерната функционалност, така и документация на софтуера, включен към съответното устройство - отнася се за всички обособени позиции; 8. Оторизационно писмо (еквивалентен документ) от производителя на оборудването, удостоверяващо, че участникът е оторизиран за продажба и гаранционна поддръжка на техниката, която предлага в изпълнение на поръчката, когато участникът не е производител - отнася се за всички обособени позиции. 9. Доставеното оборудване следва да бъде инсталирано от изпълнителя - отнася се за всички обособени позиции. IV.3. Гаранционни условия Определеният за изпълнител по всяка обособена позиция трябва да предложи гаранционно обслужване, което включва: При възникнал дефект, за който Изпълнителят е уведомен по телефон, факс и електронна поща, той е длъжен да се свърже с Възложителя до 1 работен ден от уведомяването и да отстрани за своя сметка възникналите дефекти в рамките на не повече от 3 (три) работни дни. Когато сервизното обслужване се извършва в сервиз на Изпълнителя, транспортирането на техниката до сервиза и обратно е за негова сметка. (отнася се за всички обособени позиции) Хардуерната техническа поддръжка да бъде с време за реакция максимум Next Business Day, безплатна подмяна на дефектни части на място. Условията за гаранционна поддръжка по отделните позиции и за софтуера са указани в съответните части. (отнася се за обособена позиция 1) За периода на отстраняване на дефектите, при положение, че е по-голям от три работни дни, Изпълнителят се задължава да предoстави на Възложителя собствено оборотно средство, еквивалентно на дефектиралото, като гаранционният срок на дефектиралото средство се удължава със срока за отстраняване на дефектите. (отнася се за обособена позиция 2) Определеният за изпълнител участник трябва да разполага с online система за телефонна техническа поддръжка (24 часа, 7 дни в седмицата). (отнася се за всички обособени позиции) Гаранционното обслужване трябва да се извършва от оторизиран от производителя на оборудването сервиз, предложен от участника в процедурата, определен за изпълнител. (отнася се за всички обособени позиции) 4

21 ..2

22 ..2

23 ..2

24 ..2

25 ..2

26 ..2

27 ..2

28 ..2

29 ..2

30 ..2

Scanned Document

Scanned Document .2 .2 .71. 72 .2 .2 .2 .2 .2 ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ IV.1. Техническа спецификация Настоящите технически спецификации определят минималните изисквания за изпълнение на

Подробно

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н

Приложение Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за н Приложение 1.2 - Техническа спецификация за Обособена позиция 2 Обществена поръчка с предмет: Доставка на софтуер, периферна и компютърна техника за нуждите на ОПОС 2014-2020 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за

Подробно

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378>

<312E20D2E5F5EDE8F7E5F1EAE020F1EFE5F6E8F4E8EAE0F6E8FF2E786C7378> Утвърждавам: ПРЕДСЕДАТЕЛ /П/ /Станимир Пеев/ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет: Доставка на компютърна техника и офис машини за нуждите

Подробно

НА ВНИМАНИЕТО НА:

НА ВНИМАНИЕТО НА: О Б Щ И Н А Б У Р Г А С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg 93-ОП-15(3)/09.03.2015 г. УВАЖАЕМИ ДАМИ

Подробно

Opit2

Opit2 Приложение 2 ТАБЛИЦА за състава и минималните технически параметри на компютърното, периферно и офис оборудване. ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР (тип ) Подръжка на интерфейс за видeомонитор по стандарт HDMI или DisplayPort.

Подробно

Март Април 2011

Март Април 2011 Март Април 2011 Алуминиев корпус, двуядрен процесор и HDMI, на уникална цена! 2.60 kg 3GB DDR3 (39.6 см) 2.13GHz Lenovo Ideapad V560 Код: 1580620 Процесор: Intel Pentium P6200 Графична карта: nvidia GeForce

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

XPS 27 Настройване и спецификации

XPS 27 Настройване и спецификации XPS 27 Настройване и спецификации Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да използвате продукта

Подробно

ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: , ; факс: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ "ДОСТАВ

ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: , ; факс: ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОСТАВ ВОЕННОМОРСКИ сили КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОДУЛ ЗА СПЪТНИКОВА СВРЪЗКА В МРЕЖАТА

Подробно

О Б Щ И Н А Б У Р ГА С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ ; факс: 056/ електронна поща: obshtin

О Б Щ И Н А Б У Р ГА С 8000 Бургас, ул. Александровска 26 тел. централа: 056/ ; факс: 056/ електронна поща: obshtin ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ за обществена поръчка, с предмет: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 оборудване и инсталации за образователни и развлекателни занимания в Детски научен център I. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА Обществената поръчка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 1. У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка 1. Учебен предмет: ВЪВЕДЕНИЕ В РС 2. Модул: ВЪВЕДЕНИЕ В РС УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09 1084

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ «ДОСТАВКА НА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД» 1. Предмета на обществената поръчка: Доставка на честотно управляеми циркулационни

Подробно

XPS 27 Сервизно ръководство

XPS 27  Сервизно ръководство XPS 27 Сервизно ръководство Модел на компютър: XPS 7760 Нормативен модел: W13C Нормативен тип: W13C001 Забележки, внимание и предупреждения БЕЛЕЖКА: ЗАБЕЛЕЖКА указва важна информация, която ви помага да

Подробно

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за "Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина" при Университет "Проф. д-р Асен Златаров

Доставка на компютърно и мултимедийно оборудване за Факултет по обществено здраве, здравни грижи и медицина при Университет Проф. д-р Асен Златаров ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ц бща ц бща ц без ДДС I ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ 1 1 ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР 99 1500 148500 123750 Прцеср Intel Core i5 или еквивалент Екран 15.6" HD AntiGlare LED 8GB 1600MHz DDR3 SSD 120

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

Въведение в информационните технологии и компютърните системи

Въведение в информационните технологии и компютърните системи Въведение в информационните технологии и компютърните системи ПЛАН НА УРОКА 1. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ Информация Технология Информационни технологии 2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОМПЮТЪРНАТА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера dc7700 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може

Подробно

Спецификация HP ENVY Laptop 13-aq0008nu Елегантен компютър с процесор Intel Core Насладете се на спокойствие, независимо къде Ви отведе денят. Лек, мо

Спецификация HP ENVY Laptop 13-aq0008nu Елегантен компютър с процесор Intel Core Насладете се на спокойствие, независимо къде Ви отведе денят. Лек, мо Елегантен компютър с процесор Intel Core Насладете се на спокойствие, независимо къде Ви отведе денят. Лек, мощен и пълен с интелигентни функции за сигурност лаптопът HP ENVY с диагонал,8 см (1, инча)

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ПРОТОКОЛ 3 от дейността Комисията за разглежне, оценяване и класиране офертите за участие в процедура за възлагане обществе поръч чрез публично състезание, обяве с Решение 668/9.6.28 г., публикувано в

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

HILTI_Catalogue_2013.pdf

HILTI_Catalogue_2013.pdf Машините на ХИЛТИ са създадени, за да издържат. Но дори и да се повредят, ХИЛТИ ще се погрижи за това експедитивно и професионално и напълно безплатно през първите две години. След това ние ще продължим

Подробно

Януари Февруари 2011 tablet s go Таблетите са революция. Проверете в Плесио!

Януари Февруари 2011 tablet s go Таблетите са революция. Проверете в Плесио! Януари Февруари 2011 tablet s go Таблетите са революция. Проверете в Плесио! Таблетите са революция. Проверете в Плесио! Tablets Turbo-X Tablet 450 Първият таблет с голям сензорен дисплей 11,6 HD, мощен

Подробно

Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor

Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor Ръководство за справки по хардуера Бизнес компютър HP Compaq 8000 Elite Small Form Factor Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може да бъде

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера - модел dx2250 Microtower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в настоящия документ информация може да бъде

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq

Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Ръководство за справки по хардуера - dc7900 Series Convertible Minitower Бизнес компютри HP Compaq Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Съдържащата се в този документ информация може

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1360 / 14.09.2007 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно