10.Presentation EcoEnergy_Dec_03_ 2009 PM.ppt Compatibility Mode

Размер: px
Започни от страница:

Download "10.Presentation EcoEnergy_Dec_03_ 2009 PM.ppt Compatibility Mode"

Препис

1 Енергиен потенциал на общинските сметища Преглед на съществуващите практики и възможности Павел Манчев София, 3 декември 2009 г.

2 Настояща ситуация населението плаща такса смет фирмите плащат продуктова такса средствата постъпват в общинския бюджет третиране почти няма отпадъкът се депонира в сметища и не само блокират се нови общински терени говорим че имаме управление на отпадъците

3 Настояща ситуация Събирането на отпадъците и транспортирането им до сметищата не е управление на отпадъците. Управление на отпадъците е събиране и окончателно депониране на отпадъците без причиняване на екологични проблеми!

4 Настояща ситуация Позицията на държавата Списък на депата с изтичащ срок края на годината По ИСПА и ОП Околна среда се строят само част от клетките и след изчерпването им общините сами трябва да изградят останалите За да се ангажират общините да рециклират битовите отпадъци до една година ще се въведе такса за депониране отпадъците на сметищата

5 Съществуващи технологии за третиране на отпадъците Базирани на термична обработка Анаеробно разграждане Депа Компостиране Пресоване

6 Термична обработка Технологии включващи високи температури в процеса на преработка на отпадъците Много добри предпоставки за превръщане на отпадък в енергия и за ко-генерация Най-разпространени технологии Инсинерация директно изгаряне Газификация дава синтетичен газ и водород Пиролиза топлинна енергия, течно гориво, сажди Термична деполимеризация - течно гориво, метан Плазмена газификация (Plasma arc gasification)

7 Инсинерация Изгаряне при около 850 о С. Намалява масата около 80-85% Намалява обемът около 95-96% Инсинерация с оползотворяване на енергията Решава проблеми с опасни клинични и токсични отпадъци Популярен метод в Япония, Швеция, Дания Германия, Франция, Люксембург

8 Инсинерация

9 Анаеробно разпадане Безкислородно разпадане с помощта на микроорганизми Намалява емисиите на сметищен газ в атмосферата Отделят се метан и СО2 > богат биогаз заместващ фосилни горива Подходящо при общини с утайки от ПСОВ и селскостопански и животински отпадъци Инсталациите базирани на анаеробно разпадане се считат за една от най-добрите алтернативи за децентрализирано производство на енергия ниски капиталови разходи

10 Анаеробно разпадане Твърди битови отпадъци Утайки от пречиствателни станции

11 Депа/сметища Брой 435 (НСИ) Поет ангажимент за закриване към ЕК 203 Незаконни повече от 2500 Закрити - 76 Предстои да бъдат закрити - 60 Проблеми

12 Някои сметища не са подготвени

13 Някои сметища не са подготвени

14 Основни характеристики на сметищния газ Кислород

15 Основни характеристики на сметищния газ Състав на сметищния газ Кислород 12% 1% СН4 СО2 Др. O2 33% 54%

16 Основни характеристики на сметищния газ Другите 12% Име Формула Точка на кипене C F 11 CCl3 F 24.9 F 12 CCl2 F F 113 C2Cl2 F ,1,1-Trichlorethane C2 H2 Cl Trichlorethene C2 H Cl Tetrachlorethene C2 Cl Vinylchloride C2 H3 Cl ,1 Dichlorethene C2 H2 Cl Cis 1,2-Dichlorethene C2 H2 Cl Trans-1,2-Dichlrethene C2 H2 Cl Dichlormethane C H2 Cl Chloroform C H Cl Methylchloride C H3 Cl т о к с и ч н и

17 Закрити сметища

18 Закрити сметища Болшинството сметища не са подготвени за предназначението си

19 Сметищен газ, енергия, емисии 1 тон отпадък m3 сметищен газ 1 м3 сметищен газ 0.5м3 природен газ 1 м3 сметищен газ 0.5 л течно гориво 1 м3 сметищен газ ~ 5 kwh енергия 1 кг метан кг СО2

20 Избор на решение Количество на отпадъка Морфология на отпадъка Калоричност Цена на м2 от сметището Разстояние до сметището Състояние на подпочвените води Оценка на база критерии финансови, екологични, социални Оценка на разходите за целия жизнен цикъл на отпадъка Life Cycle Cost Analysis

21 Проектът Улавяне и оползотворяване на сметищен газ в Р България С подкрепата на - Агенцията за защита на околната среда на САЩ - Министерство на околната среда и водите Ръководител на проекта ЕнЕфект Реципиенти български общини

22 Проектът Улавяне и оползотворяване на сметищен газ в Р България Цели Проучване на общински сметища Определяне на потенциала от сметищен газ Анализиране на варианти за оползотворяване Предлагане на проектни и финансови решения Разработване на финансови схеми

23 Проектът Улавяне и оползотворяване на сметищен газ в Р България Конкретни дейности Проучване на 8 общински сметища Определяне на потенциала от сметищен газ в 4 от тях Анализиране на варианти за оползотворяване Предлагане на проектни и финансови решения за 2 от тях Търсене на възможности за финансиране ПЧП, ЕСКО Представяне на резултатите

24 Благодаря за вниманието!

Folie 1

Folie 1 Природата на образува отпадъци, но хранителни вещества и местообитания за нов живот! Ние не сме наследили земята от нашите деди, а сме я взели на заем от децата си! Уилям Шекспир 1 Компостиране Ферментация

Подробно

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр

Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО Процедура с референтен : BG161PO005/10/2.10/07/22 Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците

Подробно

Folie 1

Folie 1 Енергиен и CO 2 баланс на различните процеси за третиране на отпадъците Волфганг Мюлер Universität Innsbruck Institut für Infrastruktur Arbeitsbereich Umwelttechnik Professur Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието,  младежта и науката Оперативна програма  “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно

Folie 1

Folie 1 Добре дошли в Горна Австрия Paul Zarzer Правителство на Горна Австрия Дирекция Околна среда & управление на водите Отдел Защита на околната среда Провинция Горна Австрия 18 Региона 444 Общини 1,4 милиона

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  ПО ПРОЕКТ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РУСО Русе Дата:15.08.2019 г. структурни и инвестиционни фондове.

Подробно

Стандарти. Норми

Стандарти. Норми Европейски сертификати за дървесни пелети EN plus и Д-р. Инж. Димитър Младенов Председател на УС на Асоциацията за Енергийно Оползотворяване на Биомасата Дървесните пелети са горивен продукт, формиран

Подробно

Microsoft Word docx

Microsoft Word docx решение 183 протокол 25/ 28.12.2009 г. на Общински съвет - Маджарово Р Е Ш Е Н И Е 183 На основание чл.27, ал.6, от ЗМСМА, Общински съвет Маджарово приема отчета за дейността на Общински съвет Маджарово

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

MOVECO

MOVECO Кръгова икономика и бизнес модели 18 АПРИЛ 2019, СОФИЯ МИЛЕНА ИГНАТОВА СДРУЖЕНИЕ ЕКОСИСТЕМ ЮРЪП WWW.ECOSYSTEMEUROPE.ORG Project co-funded by European Union.funds (ERDF, IPA) Линейна икономика енергия от

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К А М Е Н О ПОКАНА На основание чл.23 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Председателят на Общински съвет Камено, Област Бургас свиква СЕДЕМНАДЕСЕТОТО

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 81 протокол 12/ г. на Общи От решение 81 протокол 12/ 20.12.2012г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 81 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.26а, ал.2от Закона за народните читалища Общински съвет Маджарово приема Годишна

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

МЕДИА МОНИТОРИНГ

МЕДИА МОНИТОРИНГ WWW.BAR-BG.ORG МЕДИЯ МОНИТОРИНГ 02 февруари 2017 г. Източник: news.bnt.bg Заглавие: МОСВ: През зимата замърсяването на въздуха е по-голямо заради битовото отопление Линк: http://news.bnt.bg/bg/a/zamrsyavaneto-na-vzdukha-e-po-golyama-prez-zimata

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

КОНЦЕПЦИЯ на ВиК Перник за намаляване на загубите на вода

КОНЦЕПЦИЯ на ВиК Перник за намаляване на загубите на вода НАЦИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ) В БЪЛГАРИЯ 30-31 ОКТОМВРИ 2013Г. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА УТАЙКИТЕ ОТ ПСОВ ДОБРИ ПРАКТИКИ Българска асоциация

Подробно

ОТ ОТПАДЪЦИ-КЪМ-ЕНЕРГИЯ” – СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА„

ОТ ОТПАДЪЦИ-КЪМ-ЕНЕРГИЯ” – СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА„ Published on bulenergyforum.org (https://bulenergyforum.org) БЕМФ > ОТ ОТПАДЪЦИ-КЪМ-ЕНЕРГИЯ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕСА ОТ ОТПАДЪЦИ-КЪМ-ЕНЕРГИЯ СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ,

Подробно

ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБЛАСТНА И ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИНА ЕФЕКТИВНОСТ ОБЩИНА СТАМБОЛОВО О Б Щ И Н А С Т А М Б О Л О В О О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т ОБЩИНСКA СТРАТЕГИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЦЕЛИ 1. ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА

Подробно

Проекти -sait xls

Проекти -sait xls 1 Община Изграждане и функциониране на областен информационен център по ОП Техническа помощ Оперативна програма Техническа помощ 2007 2013 100% финансиране 416 825,16 лв. 12.07.2011г. 12.06.2015г. Улеснен

Подробно

Haskovo_Presentation_Housing rev za sait

Haskovo_Presentation_Housing rev za sait МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Проект BG161PO001-1.2.01-0001 Енергийно обновяване на българските домове по Оперативна програма Регионално развитие 21.06.2012 г., гр. Хасково

Подробно

Slide 1

Slide 1 КАЧЕСТВО НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОБСЛЕДВАНИЯ В СГРАДИ. ПРОБЛЕМИ В ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТ ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИТЕ Лидия Костова, Главен експерт Дирекция Контрол и информация ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от 04.06.2013 г. Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г. Глава първа.

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕН ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПО ДЕЙНОСТИ ЗА 2011 ГОДИНА ПРИЕТО С РЕШЕНИЕ 575, ПРОТОКОЛ 74 ОТ 20.01.2011 Г. ОТ ОбС, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО С РЕШЕНИЕ 241, ПРОТОКОЛ 27 ОТ 18.12.2012

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 1 Кодове и продължителност на магистратурите в семестри за редовно обучение (РО) и задочно обучение (ЗО) РО / ЗО Х не се извършва обучение; Само в случаите: 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 3/Х или Х/4 обучението

Подробно

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от

Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на от Общо събрание на Регионално сдружение за управление па отпадъците-регион Омуртаг ПРОТОКОЛ от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Омуртаг Днес, на 15.11.2013 г. от

Подробно

PowerPoint-presentatie

PowerPoint-presentatie Система за управление на атмосферни води 1 Основните проблеми, свързани с наводненията в урбанизираните територии произтичат от атмосферните води. ЛИПСА НА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ. Градоустройство, свързано с

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно