Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица Отдел Подотдел Землище

Размер: px
Започни от страница:

Download "Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица Отдел Подотдел Землище"

Препис

1 Списък на отделите и подотделите по чл. 83 от Закона за горите, на територията на общините Горна Оряховица, Лясковец, Стражица ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 58 п Горски горен Тръмбеж , ПУСТЕЕЩИ НЕОБРА БОТ ВАЕ МИ ЗЕМИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение р Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение р Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГОРСКИ ПЛОЩИ Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение с Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение т Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Общинска Земеделски територии семенно насаждение т Горски горен Тръмбеж , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии семенно насаждение т Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Общинска Земеделски територии семенно насаждение у Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение у Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение ф Горски горен Тръмбеж , ПУСТЕЕЩИ НЕОБРА БОТ ВАЕ МИ ЗЕМИ Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение ф Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение ф Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение ф Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение ф Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение х Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Физически лица Земеделски територии семенно насаждение х Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ц Горски горен Тръмбеж , Използвани естествени ливади Общинска Земеделски територии семенно насаждение ч Горски горен Тръмбеж Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ч Горски горен Тръмбеж Полски пътища Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ч Горски горен Тръмбеж Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение 20 Страница 1

2 58 ч Горски горен Тръмбеж Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ч Горски горен Тръмбеж Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ч Горски горен Тръмбеж Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ч Горски горен Тръмбеж Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ч Горски горен Тръмбеж Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ч Горски горен Тръмбеж Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ш Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение ю Горски горен Тръмбеж , ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГОРСКИ ПЛОЩИ Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ю Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ю Горски горен Тръмбеж , Полски пътища Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ю Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ю Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ю Горски горен Тръмбеж , Други изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение в1 Горски горен Тръмбеж , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии семенно насаждение 20 3 л Драганово , Горски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 л Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 л Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 л Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 л Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 л Драганово , Широколистни дървесни видове Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 м Драганово , Изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 п Драганово , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 п Драганово , Изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 с Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 с Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 с Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 р1 Драганово , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 р1 Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 с1 Драганово , Изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии склопена култура 25 3 с1 Драганово , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии склопена култура 25 6 о Драганово , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 о Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 о Драганово , ПАСИЩА, МЕРИ Физически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 о Драганово , ПАСИЩА, МЕРИ Физически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 о Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 о Драганово , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 п Драганово , Изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 п Драганово , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 р Драганово , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 р Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 с Драганово , ПАСИЩА, МЕРИ Юридически лица Земеделски територии склопена култура 20 6 г1 Драганово , Използвани естествени ливади Общинска Земеделски територии семенно насаждение 20 8 е Драганово , Изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии склопена култура 17 8 е Драганово , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии склопена култура 17 8 е Драганово , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии склопена култура 17 8 ж Драганово , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура 17 8 ж Драганово , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура 17 8 ж Драганово , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура 17 8 ж Драганово , Пътища IV клас Физически лица Земеделски територии склопена култура 17 8 ж Драганово , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура а Писарево , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии изредена култура ж Поликраище , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура ж Поликраище , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура ж Поликраище , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура д Първомайци , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии склопена култура н Стрелец , Използвани естествени ливади Общинска Земеделски територии семенно насаждение 20 Страница 2

3 ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 229 б Джулюница , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии склопена култура б Джулюница , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура б Джулюница , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , ПОЛСКИ ПЪТИЩА Юридически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , Овощни насаждения (нетерасирани) Физически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура в1 Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура к Джулюница , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура н Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура н Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура н Джулюница , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура х Добри дял , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура х Добри дял , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура х Добри дял , Широколистни дървесни видове Общинска Земеделски територии склопена култура ц Добри дял Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура ц Добри дял Широколистни дървесни видове Общинска Земеделски територии склопена култура ш Добри дял , Широколистни дървесни видове Общинска Земеделски територии склопена култура щ Добри дял , Широколистни дървесни видове Общинска Земеделски територии склопена култура а Драгижево , Дерета Държавна Земеделски територии склопена култура а Драгижево , Широколистни дървесни видове Държавна Земеделски територии склопена култура а Драгижево , Полски пътища Държавна Земеделски територии склопена култура е Мерданя , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура е Мерданя , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура ж Мерданя НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура з Мерданя , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура з Мерданя , Лозови насаждения (нетерасирани) Физически лица Земеделски територии склопена култура с Мерданя , ПАСИЩА, МЕРИ Държавна Земеделски територии склопена култура с Мерданя , Широколистни дървесни видове Държавна Земеделски територии склопена култура 20 ОБЩИНА СТРАЖИЦА 195 г Балканци , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура д Балканци , Изоставени орни земи Държавна Земеделски територии склопена култура д Балканци , Полски пътища Държавна Земеделски територии склопена култура е Виноград , Изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии склопена култура ж Виноград , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура ж Виноград , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура а Владислав , Изоставени орни земи Общинска Земеделски територии склопена култура г Владислав , Изоставени орни земи Общинска Земеделски територии склопена култура в Владислав , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура в Владислав , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура г Владислав , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии склопена култура г Владислав , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура г Владислав , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура д Владислав , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура д Владислав , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура д Владислав , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура д Владислав , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура д Владислав , Изоставени орни земи Общинска Земеделски територии склопена култура п Владислав , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура п Владислав , Изоставени територии за трайни насаждения Общинска Земеделски територии склопена култура 25 Страница 3

4 187 х Водно , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение ц Водно , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение ч Водно , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение ю Водно , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение м Водно , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии семенно насаждение ц Водно , Гори в земеделски земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ц Водно , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение ц Водно , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии семенно насаждение щ Водно , Изоставени орни земи Общинска Земеделски територии семенно насаждение ю Водно , Изоставени орни земи Държавна Земеделски територии семенно насаждение я Водно , Изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии семенно насаждение м Водно ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии склопена култура х Кавлак , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии склопена култура х Кавлак , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура х Кавлак , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии склопена култура ц Кавлак , ПОЛСКИ ПЪТИЩА Държавна Горски територии издънково насаждение ц Кавлак , Широколистни дървесни видове Държавна Горски територии издънково насаждение ц Кавлак , ПАСИЩА, МЕРИ Държавна Горски територии издънково насаждение ч Кавлак , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии склопена култура ч Кавлак , Пътища I клас Общинска Земеделски територии склопена култура ч Кавлак , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура ч Кавлак , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура ч Кавлак , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии склопена култура у Камен , Xpacти Общинска Земеделски територии склопена култура у Камен , Xpacти Общинска Земеделски територии склопена култура ш Камен , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура ш Камен , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура ш Камен , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии склопена култура г Камен , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Общинска Земеделски територии семенно насаждение г Камен , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение г Камен , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение г Камен , Дерета Общинска Земеделски територии семенно насаждение г Камен , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение г Камен , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Общинска Земеделски територии семенно насаждение г Камен , Полски пътища Общинска Земеделски територии семенно насаждение л Камен , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура л Камен , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура д Кесарево , ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГОРСКИ ПЛОЩИ Държавна Земеделски територии склопена култура у Кесарево , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии семенно насаждение г Кесарево , Полски пътища Физически лица Земеделски територии несклопена култура г Кесарево , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии несклопена култура г Кесарево , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии несклопена култура д Кесарево , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура д Кесарево , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура д Кесарево , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура д Кесарево , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура д Кесарево , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура ж Кесарево , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура ж Кесарево , ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГОРСКИ ПЛОЩИ Общинска Земеделски територии склопена култура ж Кесарево , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура г1 Кесарево , Полски пътища Общинска Земеделски територии склопена култура г1 Кесарево , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура г1 Кесарево , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Общинска Земеделски територии склопена култура 17 Страница 4

5 157 р Мирово , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура р Мирово , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура с Мирово , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии склопена култура с Мирово , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура у Мирово , Полски пътища Държавна Земеделски територии склопена култура у Мирово , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Държавна Земеделски територии склопена култура ф Мирово , Полски пътища Юридически лица Земеделски територии склопена култура ф Мирово , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура ф Мирово , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура х Мирово , Полски пътища Физически лица Земеделски територии склопена култура х Мирово , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура х Мирово , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура г Николаево , Изоставени орни земи Юридически лица Земеделски територии склопена култура г Николаево , ПОЛСКИ ПЪТИЩА Юридически лица Земеделски територии склопена култура д Николаево , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура д Николаево , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура д Николаево , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура д Николаево , Изоставени орни земи Физически лица Земеделски територии склопена култура д Николаево , ПОЛСКИ ПЪТИЩА Физически лица Земеделски територии склопена култура ж Стражица , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура ж Стражица , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Юридически лица Земеделски територии склопена култура з Стражица , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура и Стражица Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура т Сушица , Xpacти Общинска Земеделски територии семенно насаждение т Сушица , Xpacти Общинска Земеделски територии семенно насаждение т Сушица , Залесени горски територии Общинска Земеделски територии семенно насаждение т Сушица , ПАСИЩА, МЕРИ Общинска Земеделски територии семенно насаждение ф Сушица Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура х Сушица , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура л Сушица , Широколистни дървесни видове Общинска Земеделски територии семенно насаждение л Сушица , Широколистни дървесни видове Общинска Земеделски територии семенно насаждение щ Сушица , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Физически лица Земеделски територии склопена култура х1 Теменуга Изоставени територии за трайни насаждения Общинска Земеделски територии семенно насаждение х1 Теменуга Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии семенно насаждение ц1 Теменуга , Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии семенно насаждение ц1 Теменуга , НИВИ (ОРНА ЗЕМЯ) Общинска Земеделски територии семенно насаждение з Царски извор Гори в земеделски земи Общинска Земеделски територии склопена култура 8 Страница 5

nov spisak PARVOMAY.xlsx

nov spisak PARVOMAY.xlsx СПИСЪК на поземлени имоти, или части от тях, на територията на община Първомай, по населени места, притежаващи характеристиките на гора по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от Закона за горите ЕКАТТЕ:24493 с.дълбок

Подробно

пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o Е В Ш Ш Ш Ш К гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: , факс:

пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o Е В Ш Ш Ш Ш К гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: , факс: пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o 9001-2008 Е В Ш Ш Ш Ш К 1303 - гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: 02 986 7002, факс: 02 9866781, www.proles.bg, e-mail: info@proles.bg СПИСЪК

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО Пощ. код Пощенска станция, пощенско агенство (ПА), изнесено работно място (ИРМ) Р

РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО Пощ. код Пощенска станция, пощенско агенство (ПА), изнесено работно място (ИРМ) Р РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ НА ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ КЪМ ОПС ВЕЛИКО ТЪРНОВО Пощ. код Пощенска станция, пощенско агенство (ПА), изнесено работно място (ИРМ) Работни дни през седмицата Пощенски услуги Парично -

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА МАРИЦА ЗА 2014-2020 АНАЛИТИЧНА ЧАСТ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 БАЛАНСИ НА ТЕРИТОРИЯТА Май 2014 Илюстрация 1. Карта на общинската собственост на община Марица, източник Агенция по

Подробно

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t

ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 t ОБЩИНА ПОПОВО 7800 гр.попово ул. Ал.Стамболийски 1 тел.: 0608/40021 факс: 0608/40024 MUNICIPALITY POPOVO 7800 Popovo, Bulgaria str Al.Stamboliyski 1 tel.: +359 60840021 fax: +359 60840024 e-mail: obstina@popovo.bg

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Г Р П М 3 Э, Г Р П П 3... Э Т е х н и ч е с к и е

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел. 078/550271, E-mail: odzg kyustendil@mzh.government.bg З А П О В Е Д РД-05-18/28.01.2019г. ГРАД КЮСТЕНДИЛ На основание чл. 47ж, ал. 1 от Правилника за прилагане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лове РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-1/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.

До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл. До Общински съвет - Чирпан ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ От Кичка Тонева Петкова Кмет на Община Чирпан Относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за реализация на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

т.21

т.21 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З А П О В Е Д 144/27.03.2017 г. гр. Монтана На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-47/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт н а ди р екция Земед е ли е - Монтан а З А П О В Е Д 143/27.03.2017 г. гр. Монтана На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р ИЯ М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б ласт на ди р екция Земед ели е - Видин З А П О В Е Д РД-04-26/21.01.2019 г. гр. Видин На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-149, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Сметка - 1 за обема и стойността за инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете за ловноетопанеки дейнос

Сметка - 1 за обема и стойността за инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете за ловноетопанеки дейнос Сметка - 1 за обема и стойността за инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопанските карти, плановете за ловноетопанеки дейности за дейностите по опазване от пожарни в границите

Подробно

<D7E0F1F2EDE02E786C73>

<D7E0F1F2EDE02E786C73> Документ Дата Населено място Описание 6732 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6733 18.1.2012 г. с. ИСКРА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 6745 27.2.2012 г. с. ЗИМЕН НИВА с площ 18,498 дка 6746 27.2.2012

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД , гр. Велико Търново, г. На осн МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗАПОВЕД РД 14-191, гр. Велико Търново, 28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ

РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ПО ЧЛ Приложение 1 към Решение 35, взето с Протокол 4 от 27.01.2016 год. на ОбС Кричим ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС /дата 1. 1.9 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.169дка

Подробно

Microsoft Word - приложение 1 към решение № зеделски земи

Microsoft Word - приложение 1 към решение № зеделски земи ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 258, взето с Протокол 30 от 30.01.2018 год. на ОбС-Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС /дата 1. 1.9 Горка / Кутел Изоставена орна земя 3.169дка

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД / г. гр.лов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция Земеделие гр. Ловеч З А П О В Е Д РД-04-279-21/12.12.2018 г. гр.ловеч На основание чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността

Подробно

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 284, взето с Протокол 30 от год. на ОбС Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 284, взето с Протокол 30 от год. на ОбС Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Приложение 1 към Решение 284, взето с Протокол 30 от 11.02.2015 год. на ОбС Кричим ИМОТ МЕСТНОСТ НТП ПЛОЩ АОС /дата 1. 99.226 Сухата чешма Изоставена нива 15.697дка

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 9. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 В е р с и я 1 9 О т п е ч а т а н о н а 2 6. 08. 2013 Р е в и з и я : 2 6. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

SDS

SDS С т р. 1 /1 0 О т п е ч а т а н о н а 2 9. 08. 2013 Р е в и з и я : 29. 08. 2013 * 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д у к т а и п р о и з в о д и т е л я 1. 1 И д е н т и ф и к а ц и я н а п р о д

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 62, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-313/21.12.2018 г. На основание чл. 62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.37в,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - КЮСТЕНДИЛ 2500 гр. Кюстендил, ул. Демокрация 44, тел.078/550271, E-mail:odzg_kyustendil@mzh.government.bg

Подробно

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция

Актуален списък на вещите лица към г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Актуален списък на вещите лица към 08.02.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция Име, презиме и фамилия Специалност 1 А. Р. Ж. Инженер

Подробно

т.31

т.31 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов - Кмет на Община Смолян Относно: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 47 от заседанието на г. по точка 20 от дневния ред Относно: Приемане

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 47 от заседанието на г. по точка 20 от дневния ред Относно: Приемане ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 47 от заседанието на 25.04.2019 г. по точка 20 от дневния ред Относно: Приемане на Годишен план 2020 г. и ползването на дървесина от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 50 от заседанието на г. по точка 8 от дневния ред Относно: Приемане н

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол 50 от заседанието на г. по точка 8 от дневния ред Относно: Приемане н ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ РЕИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ротокол 0 от заседанието на 9.07.19 г. по точка 8 от дневния ред Относно: риемане на допълнителен годишен план за 19 г. и ползването на дървесина

Подробно

ЗАПОВЕД №РД-0205

ЗАПОВЕД №РД-0205 ОБЩИНА СМОЛЯН MUNICIPALITY OF SMOLYAN бул. България 12, 4700 Смолян, България Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-125/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Регистър

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Регистър Обект: Интегриран воден проект на аглоерация град Солян Подобект: Водоснабдяване ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ГР.СМОЛЯН Част: План

Подробно

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031>

<4D F736F F D20CFF0E8EBEEE6E5EDE8E52031> С П И С Ъ К НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, КОИТО СА ЗАЕТИ С ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ИЛИ НЕ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ ДВЕ И ПОВЕЧЕ СТОПАНСКИ ГОДИНИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА БЕЗ ТЪРГ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-128/28.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-116/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно