Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL"

Препис

1 Ръководство за допълнителни функции MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

2 Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство за бързо инсталиране Основно Ръководство за потребителя Ръководство за допълнителни функции Ръководство за потребителя на софтуера Ръководство за мрежовия потребител Ръководство за Wi-Fi Direct (MFC-9330CDW и MFC-9340CDW) Прочете първо това ръководство. Моля, прочетете Инструкции за безопасност, преди да монтирате устройството си. Направете справка в настоящото ръководство във връзка с търговските марки и законовите ограничения. Следвайте инструкциите за монтаж на устройството и инсталиране на драйверите и софтуера за операционната система, и за типа връзка, която използвате. Научете основните операции Факс, Копиране, Сканиране и Директен печат, и как се сменят консумативите. Вижте съветите за отстраняване на неизправности. Научете по-разширени операции: факс, копиране, функции за сигурност, отпечатване на справки и извършване на рутинно обслужване. Следвайте тези инструкции за Печат, Сканиране, Мрежово сканиране, Дистанционна настройка, PC-Fax и работа с допълнителната помощна програма ControlCenter от Brother. Настоящото ръководство предлага полезна информация за настройки на жични и безжични мрежи, и настройки за сигурност с помощта на устройството Brother. Можете да намерите и информация за поддържани протоколи за вашето устройство и подробни съвети за отстраняване на неизправности. Настоящото ръководство предоставя подробности за конфигурирането и използването на устройството Brother за разпечатване в мрежа директно от мобилно устройство, което поддържа стандарта Wi-Fi Direct. Печатно / в кашона Печатно / в кашона Печатно / в кашона За Чешка република, Унгария, Република България, Република Полша, Румъния, Словашка република : PDF файл / CD-ROM / в кашона PDF файл / CD-ROM / в кашона HTML файл / CD-ROM / в кашона PDF файл / CD-ROM / в кашона PDF файл / Brother Solutions Center 1 i

3 Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за печат през Google Cloud Ръководство за уеб свързване Ръководство за печат през AirPrint Настоящото ръководство предоставя подробности за конфигурирането на устройството Brother към Google акаунт и използването на услугите Google Cloud Print за печат по Интернет. Настоящото ръководство предоставя подробности за конфигурирането и използването на устройството Brother за сканиране, зареждане и разглеждане на изображения и файлове на някои уеб сайтове, които предоставят тези услуги. Настоящото ръководство предоставя информация за използването на AirPrint към печат от OS X v10.7.x, 10.8.x и вашия iphone, ipod touch, ipad или друго ios устройство към вашето устройство Brother, без да се инсталира драйвер за принтер. PDF файл / Brother Solutions Center 1 PDF файл / Brother Solutions Center 1 PDF файл / Brother Solutions Center 1 1 Посетете ни на ii

4 Съдържание 1 Обща настройка 1 Запазване в паметта...1 Автоматично преминаване към лятно часово време...1 Функции, свързани с екологията...2 Пестене на тонер...2 Време за режим почивка (sleep)...2 Режим на дълбоко заспиване...3 Сензорен екран...3 Настройване на яркостта на подсветката...3 Настройване на таймера за затъмняване на подсветката Функции за сигурност 5 Secure Function Lock Преди да започнете да използвате Secure Function Lock Настройване и промяна на паролата на администратор...7 Задаване на ограничени потребители...8 Задаване и промяна на режим обществен потребител...8 Включване/изключване на Secure Function Lock...9 Превключване между потребители...10 Заключване на настройка...11 Задаване на администраторската парола...11 Промяна на администраторската парола за Заключване на настройка...12 Включване/изключване на Заключване на настройка...12 Ограничаване на набирането...14 Ограничаване на цифровата клавиатура...14 Ограничение на Адресна книга...15 Ограничение на преки пътища...15 iii

5 3 Изпращане на факс 16 Допълнителни опции за изпращане...16 Изпращане на факсове с помощта на няколко настройки...16 Промяна на оформлението на 2-странен факс (MFC-9340CDW)...17 Контраст...18 Промяна на резолюция...18 Допълнителни операции на изпращане...19 Ръчно изпращане на факс...19 Двустранен достъп...20 Разпращане...20 Предаване в реално време...22 Режим Чужбина...23 Отложен факс...24 Отложено пакетно предаване...24 Проверка и отмяна на чакащи заявки...25 Настройване на промените, които сте направили, като нови настройки по подразбиране...25 Възстановяване на всички настройки за факс към фабричните настройки...26 Запазване на опциите на факса като Пряк път...27 Електронна титулна страница...28 Дисплей на получателя...30 Поискване...31 Предаване при поискване Получаване на факс 33 Опции на паметта за получаване...33 Препращане на факс...33 Съхранение на факсове...34 Смяна на опциите на паметта за получаване...35 Изключване на опциите за дистанционно управление на факса...36 Дистанционно възстановяване...36 Настройка на код за дистанционен достъп...36 Употреба на кода за дистанционен достъп...37 Дистанционни команди за факса...38 Изтегляне на факс съобщения...39 Промяна на номера за препращане на факс...39 Допълнителни операции по получаване...40 Отпечатване на намален входящ факс странен печат за режим Факс...40 Задаване на щампа за получен факс...41 Задаване на плътността на печат...41 Отпечатване на факс от паметта...42 Приемане при липса на хартия...42 Поискване...43 Получаване при поискване...43 iv

6 5 Набиране и съхранение на номера 46 Допълнителни операции за набиране...46 Комбиниране на номера от адресната книга...46 Още начини за съхраняване на номера...47 Съхранение на номера от адресната книга от Изходящи обаждания...47 Задаване на групи за разпращане Отпечатване на справки 50 Справки за факсове...50 Съобщение за потвърждаване на изпращането...50 Факс отчет (справка за операциите)...50 Справки...51 Как се печата справка Копиране 53 Настройки на копиране...53 Спиране на копирането...53 Подобряване на качеството на копиране...53 Уголемяване или намаляване на копия странно копиране...55 Регулиране на плътност и контраст...57 Сортиране на копия...58 Получаване N в 1 копия (оформление на страницата)...59 Копиране на лична карта 2 в Регулиране на Насищане на цвят...62 Изработване на 2-странни копия N в 1 (MFC-9340CDW)...62 Премахване на фоновия цвят...63 Запазване на опциите за копиране като Пряк път...64 Пестене на хартия...65 A Рутинно техническо обслужване 66 Проверка на устройството...66 Отпечатване на тестова страница...66 Проверка на броячите на страници...66 Проверка на оставащия живот на тонер касетите...66 Проверка на оставащия живот на частите...67 Подмяна на части, подлежащи на периодично обслужване...67 Опаковане и транспортиране на устройството...68 B Речник 70 C Индекс 74 v

7 1 Обща настройка 1 ЗАБЕЛЕЖКА На повечето илюстрации в настоящото Ръководство за употреба е показан MFC-9340CDW. Запазване в паметта 1 Настройките на менюто се съхраняват трайно и в случай на прекъсване на електрозахранването няма да се изгубят. Временните настройки (например контраст и международен режим) ще се изгубят. Освен това, по време не прекъсване на електрозахранването устройството запазва датата и часа, и програмираните в таймера на факса заявки (например Отложен факс) за до 60 часа. Останалите факс заявки в паметта на устройството няма да се загубят. Автоматично преминаване към лятно часово време 1 Можете да настроите устройството автоматично да преминава към лятно часово време. То ще се настрои с един час напред през пролетта и един час назад през есента. a Натиснете. b Натиснете (Дата и време). c Натиснете Автоматично дневна светлина. d Натиснете Вкл. или Изкл.. 1 e Натиснете. 1

8 Глава 1 Функции, свързани с екологията 1 Пестене на тонер 1 С помощта на тази функция можете да пестите тонер. Когато настроите пестене на тонер на Вкл., разпечатката изглежда по-бледа. Фабричната настройка е Изкл.. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Общи настройки. d Натиснете Общи настройки. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Екология. f Натиснете Екология. g Натиснете Пестене на тонер. h Натиснете Вкл. или Изкл.. i Натиснете. ЗАБЕЛЕЖКА Ние не препоръчваме да използвате икономичен режим за спестяване на тонер при разпечатване на снимки или изображения в сиви полутонове. Време за режим почивка (sleep) 1 Настройката на времето на почивка може да намали разхода на електроенергия. Когато устройството е в режим на почивка (режим Икономия на електроенергия), то се държи така, като че ли е изключено. Устройството се активира и започва да печата, когато получи заявка за печат. Можете да изберете колко време устройството да е неактивно, преди да премине в режим на почивка. Таймерът се рестартира, ако с устройството се извършва някакво действие, напр. получаване на факс или заявка за печат. Фабричната настройка е три минути. Когато устройството премине в режим на почивка, подсветката на сензорния екран се изключва. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Общи настройки. d Натиснете Общи настройки. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Екология. f Натиснете Екология. g Натиснете Време на заспиване. h С помощта на клавиатурата на сензорния екран въведете продължителността (0-50 минути) на неактивност на устройството, преди да премине в режим на почивка. Натиснете OK. i Натиснете. 2

9 Обща настройка Режим на дълбоко заспиване 1 Ако устройството е в режим на почивка и не получава заявки през определен период от време, устройството автоматично преминава в Режим на дълбоко заспиване. Режим на дълбоко заспиване използва по-малко енергия, отколкото режим на почивка. Устройството ще се събуди, когато получи заявка, или ако натиснете сензорния екран. Когато устройството е в режим на дълбоко заспиване, подсветката на сензорния екран изгасва и мига. Сензорен екран 1 Настройване на яркостта на подсветката 1 Можете да регулирате яркостта на подсветката на сензорния LCD дисплей. Ако ви е трудно да четете от сензорния екран, опитайте да промените настройката на яркостта. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Общи настройки. d Натиснете Общи настройки. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже LCD настройки. f Натиснете LCD настройки. g Натиснете Светлина. h Натиснете Светъл, Средно или Тъмен. 1 i Натиснете. 3

10 Глава 1 Настройване на таймера за затъмняване на подсветката 1 Можете да настроите колко да продължи подсветката на сензорния LCD дисплей след връщане към началния екран. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Общи настройки. d Натиснете Общи настройки. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже LCD настройки. f Натиснете LCD настройки. g Натиснете Свет. таймер. h Натиснете Изкл., 10Сек., 20Сек. или 30Сек.. i Натиснете. 4

11 2 Функции за сигурност 2 Secure Function Lock 2.02 Secure Function Lock дава възможност да ограничите публичния достъп до следните функции на устройството: 1 Fax TX (Факс TX) (изпращане на факс) Fax RX (Факс RX) (получаване на факс) Copy (Копиране) Scan (Сканиране) USB Direct Print (Директен печат чрез USB) 2 Print (Печат) 1 Web Connect (Уеб свързване) (Upload (Качване)) Web Connect (Уеб свързване) (Download (Сваляне)) Color Print (Цветен печат) 13 Page Limit (Лимит за страници) 3 Печат и Цветен печат включват заявки за печат чрез AirPrint, Google Cloud Print. 2 За MFC-9330CDW и MFC-9340CDW 3 Достъпни за Print (Печат), USB Direct Print (Директен печат чрез USB), Copy (Копиране) и Web Connect (Уеб свързване) (Download (Сваляне)). Освен това, тази функция пречи на потребителите да променят настройките по подразбиране на устройството, като ограничава достъпа до настройките на менюто. Преди използването на функциите за безопасност, трябва първо да въведете парола на администратор. Администраторът може да наложи ограничения за отделни потребители заедно с потребителска парола. Внимателно запишете вашата парола. Ако сте я забравили, вие ще трябва да нулирате запаметената парола в устройството. За информация за това как да нулирате паролата се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother. ЗАБЕЛЕЖКА Secure Function Lock може да бъде настроена ръчно от сензорния екран, чрез Уеб-базираното управление или BRAdmin Professional 3 (само за Windows ). Ние препоръчваме да се използва Уеб-базираното управление или BRAdmin Professional 3 (само за Windows ) за конфигуриране на тази функция (uuръководство за мрежовия потребител). Само администраторите могат да задават ограничения и правят промени за всеки потребител. Получаване при поискване се разрешава само когато факс Tx и факс Rx са разрешени. 2 5

12 Глава 2 Преди да започнете да използвате Secure Function Lock Можете да конфигурирате настройките на Secure Function Lock 2.0 с помощта на уеб браузър. Преди конфигуриране е необходима следната подготовка: a Стартирайте вашия уеб браузър. b Напишете vip адрес на устройството/ в реда за адрес на браузъра (където IP адрес на устройството е IP адресът на устройството Brother). Например: v / ЗАБЕЛЕЖКА Ако използвате уеб браузър за конфигуриране на настройките на устройството за първи път, задайте парола. 1 Щракнете върху Please configure the password (Моля, конфигурирайте паролата). 2 Напишете парола (до 32 знака). 3 Напишете отново паролата в полето Confirm New Password (Потвърдете новата парола). 4 Щракнете върху Submit (Изпращане). ЗАБЕЛЕЖКА Можете да намерите IP адреса на устройството в списъка с мрежовите конфигурации (uuръководство за мрежовия потребител: Разпечатване на доклад за мрежова конфигурация). c Напишете парола в полето Login (Вписване). (Това е парола за влизане в уеб страницата на устройството, а не паролата на администратор за Secure Function Lock.) Щракнете върху. 6

13 Функции за сигурност Настройване и промяна на паролата на администратор 2 Можете да конфигурирате тези настройки с помощта на уеб браузър. За създаване на уеб страница вижте Преди да започнете да използвате Secure Function Lock 2.0 uu стр. 6. След това задайте администратора. Задаване на администраторската парола 2 Администраторската парола се използва за задаване на потребителите и за включване или изключване на Secure Function Lock (вижте Задаване на ограничени потребители uu стр. 8 и Включване/изключване на Secure Function Lock uu стр. 9). a Щракнете върху Administrator (Администратор). b Щракнете върху Secure Function Lock (Безопасно блокиране на функция). c Напишете четирицифрено число за парола в полето New Password (Нова парола). Промяна на паролата на администратор 2 a Щракнете върху Administrator (Администратор). b Щракнете върху Secure Function Lock (Безопасно блокиране на функция). c Напишете четирицифрено число за парола в полето New Password (Нова парола). d Напишете отново паролата в полето Retype Password (Въведете отново паролата). e Щракнете върху Submit (Изпращане). 2 d Напишете отново паролата в полето Retype Password (Въведете отново паролата). e Щракнете върху Submit (Изпращане). 7

14 Глава 2 Задаване на ограничени потребители 2 Можете да задавате потребители с ограничения и парола. Можете да задавате до 25 ограничени потребители. Можете да конфигурирате тези настройки с помощта на уеб браузър. За създаване на уеб страница вижте Преди да започнете да използвате Secure Function Lock 2.0 uu стр. 6. След това изпълнете следните стъпки: a Щракнете върху Administrator (Администратор). b Щракнете върху Secure Function Lock (Безопасно блокиране на функция). c Напишете цифрено-буквено име на група и име на потребител (до 15 знака) в полето ID Number/Name (Номер за идентификация/ Име), а след това напишете четирицифрена парола в полето за PIN. Задаване и промяна на режим обществен потребител 2 Режим Обществен потребител ограничава функциите, които са достъпни за всички потребители, които нямат парола. Когато задавате ограничения за обществени потребители, трябва да го правите чрез Уеб-базирано управление или BRAdmin Professional 3 (само Windows ) (uuръководство за мрежовия потребител). a Щракнете върху Administrator (Администратор). b Щракнете върху Secure Function Lock (Безопасно блокиране на функция). c Махнете отметките за функциите, които искате да ограничите, от квадратчето за отметка Print (Печат) и квадратчето за отметка Others (Други). За да конфигурирате максималния брой страници, изберете квадратчето за отметка On (Включен) в Page Limit (Лимит за страници), а след това напишете броя в полето Max. (Макс.). d Махнете отметките за функциите, които искате да ограничите, от квадратчето за отметка Print (Печат) и квадратчето за отметка Others (Други). За да конфигурирате максималния брой страници, изберете квадратчето за отметка On (Включен) в Page Limit (Лимит за страници), а след това напишете броя в полето Max. (Макс.). d Щракнете върху Submit (Изпращане). e Щракнете върху Submit (Изпращане). 8

15 Функции за сигурност Включване/изключване на Secure Function Lock 2 ЗАБЕЛЕЖКА Внимателно запишете паролата на администратор. Ако въведете грешна парола, сензорният екран ще покаже Грешна парола. Въведете правилната парола. Ако я забравите, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother. ЗАБЕЛЕЖКА Иконата на Secure Function Lock се вижда под часа и датата. 2 Включване на Secure Function Lock 2 a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Общи настройки. d Натиснете Общи настройки. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Защита. f Натиснете Защита. g Натиснете Заключване. h Натиснете Заключено Изкл. Вкл.. i Въведете регистрираната четирицифрена парола на администратор с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. Изключване на Secure Function Lock2 a Натиснете Обществен или XXXXX (където xxxxx е името на потребителя). b Натиснете Заключено Вкл. Изкл.. c Въведете регистрираната четирицифрена парола на администратор с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK.. 9

16 Глава 2 Превключване между потребители 2 Тази настройка дава възможност да превключвате между регистрирани ограничени потребители или режим обществен потребител, когато Secure Function Lock е включен. Смяна към режима на ограничен потребител 2 a Натиснете Обществен или XXXXX (където xxxxx е името на потребителя). b Натиснете Промяна на потребител. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже вашето потребителско име. d Натиснете потребителското си име. e Въведете вашата четирицифрена потребителска парола с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK.. Превключване в Обществен режим 2 a Натиснете XXXXX. (където xxxxx е името на потребителя). b Натиснете Отиди на публичен. ЗАБЕЛЕЖКА След като ограничен потребител приключи с използването на устройството, то ще се върне към Обществен режим след една минута. Ако желаната от вас функция е ограничена за всички потребители, на сензорния екран ще се появи Забранен достъп и ще се появи екранът Смяна на потребител. Нямате достъп до функцията. Помолете администратора да провери вашите настройки на Secure Function Lock. Ако вашата идентификация е с деактивирани ограничения за Цветен печат, на сензорния екран ще се вижда Няма разрешение, когато се опитате да печатате цветни данни. ЗАБЕЛЕЖКА Ако текущата идентификация е ограничена за функцията, която искате да използвате, на сензорния екран ще се появи Забранен достъп. Ако вашата идентификация има ограничения и вече е достигнала максималния брой страници, на сензорния екран ще се вижда Надвишено ограничение или Забранен достъп, когато се опитате да печатате данни. Помолете администратора да провери вашите настройки на Secure Function Lock. 10

17 Функции за сигурност Заключване на настройка 2 Заключването на настройка позволява да зададете парола, за да попречите на други хора случайно да променят настройките на устройството. Внимателно запишете вашата парола. Ако сте я забравили, вие ще трябва да нулирате запаметените пароли в устройството. Обърнете се към администратора или към центъра за обслужване на клиенти на Brother. Докато Заключване на настройка е Вкл., нямате достъп до настройките на устройството. Настройките на устройството не могат да се променят чрез помощната програма Отдалечено Конфигуриране, докато Заключване на настройката е Вкл.. Задаване на администраторската парола2 a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Общи настройки. d Натиснете Общи настройки. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Защита. f Натиснете Защита. g Натиснете Настройка за заключване. h Въведете четирицифрено число за новата парола с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. i Въведете отново новата парола, когато на сензорния екран се покаже Потвърди:. Натиснете OK. 2 j Натиснете. 11

18 Глава 2 Промяна на администраторската парола за Заключване на настройка2 a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Общи настройки. d Натиснете Общи настройки. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Защита. f Натиснете Защита. g Натиснете Настройка за заключване. h Натиснете Сложи парола. i Въведете старата четирицифрена парола с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. j Въведете четирицифрено число за новата парола с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. k Въведете отново новата парола, когато на сензорния екран се покаже Потвърди:. Натиснете OK. Включване/изключване на Заключване на настройка 2 Ако въведете грешна парола, сензорният екран ще покаже Грешна парола. Въведете правилната парола. Включване на Заключване на настройка 2 a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Общи настройки. d Натиснете Общи настройки. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Защита. f Натиснете Защита. g Натиснете Настройка за заключване. h Натиснете Заключено Изкл. Вкл.. i Въведете регистрираната четирицифрена парола на администратор с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. l Натиснете. 12

19 Функции за сигурност Изключване на Заключване на настройка 2 a Натиснете Настройка за заключване на сензорния екран. 2 b Въведете регистрираната четирицифрена парола на администратор с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. 13

20 Глава 2 Ограничаване на набирането 2 Тази функция пречи на потребителите да изпращат факсове по грешка или да набират грешни номера. Можете да настроите устройството да ограничава набирането, когато използвате цифровата клавиатурата, адресната книга и преките пътища. Ако изберете Изкл., устройството не ограничава начина на набиране. Ако изберете Въведете двукратно #, устройството ще ви напомни да въведете повторно номера, а след това, ако наберете повторно и правилно същия номер, устройството ще започне набиране. Ако въведете повторно погрешен номер, сензорният екран ще покаже съобщение за грешка. Ако изберете Вкл., устройството ще ограничи всяко изпращане на факсове и изходящи повиквания за този начин на набиране. Ограничаване на цифровата клавиатура 2 a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Ограничение за набиране. f Натиснете Ограничение за набиране. g Натиснете Клав. за набр.. h Натиснете Въведете двукратно #, Вкл. или Изкл.. i Натиснете. 14

21 Функции за сигурност Ограничение на Адресна книга 2 Ограничение на преки пътища 2 a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Ограничение за набиране. f Натиснете Ограничение за набиране. g Натиснете Адресна книга. h Натиснете Въведете двукратно #, Вкл. или Изкл.. i Натиснете. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Ограничение за набиране. f Натиснете Ограничение за набиране. g Натиснете Преки пътища. h Натиснете Въведете двукратно #, Вкл. или Изкл.. i Натиснете. 2 15

22 3 Изпращане на факс 3 Допълнителни опции за изпращане 3 Изпращане на факсове с помощта на няколко настройки 3 Преди да изпратите факс можете да промените която и да е комбинация от тези настройки: 1 2-странен факс 1 Контраст Факс резолюция Изпращане в реално време Режим за чужбина Забавен факс Партида TX Бележ.загл.стр Настройка заглавна страница Емисия За MFC-9340CDW a Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и b Натиснете Опции. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже настройката, която искате, а след това натиснете настройката. d Натиснете опцията, която желаете. e Направете едно от следните неща: Повторете стъпки c и d за промяна и на други настройки. Ако сте приключили с избирането на настройките, натиснете OK. Преминете на следващата стъпка за изпращане на факса. ЗАБЕЛЕЖКА Повечето настройки са временни и устройството се връща към настройките си по подразбиране след изпращането на факс. Можете да запазите някои от настройките, които използвате найчесто, като ги направите настройки по подразбиране. Тези настройки ще се запазят, докато не ги промените отново (вижте Настройване на промените, които сте направили, като нови настройки по подразбиране uu стр. 25). Можете да запазите някои от настройките, които използвате найчесто, като ги направите Пряк път (вижте Запазване на опциите на факса като Пряк път uu стр. 27). Сензорният екран показва: 16

23 Изпращане на факс Промяна на оформлението на 2-странен факс (MFC-9340CDW) 3 Ако документът ви е обърнат по напречния ръб, натиснете 2-странно скан.: Къс ръб. Трябва да изберете формат на 2-странно сканиране, преди да изпратите 2-странен факс. Форматът, който избирате, ще зависи от оформлението на вашия двустранен документ. Напречен ръб Портрет Пейзаж 3 a Заредете вашия документ в ADF. b Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и c Натиснете Опции. d Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже 2-странен факс. e Натиснете 2-странен факс. f Направете едно от следните неща: Ако документът ви е обърнат по надлъжния ръб, натиснете 2-странно скан.: Дълъг ръб. Надлъжен ръб Портрет Пейзаж 17

24 Глава 3 Контраст 3 При повечето документи настройката по подразбиране Авто дава най-добри резултати. Авто избира автоматично подходящия за вашия документ контраст. Ако документът ви е много светъл или много тъмен, промяната на контраста може да подобри качеството на факса. Изберете Тъмно, за да направите изпращания документ по-светъл. Изберете Светло, за да направите изпращания документ по-тъмен. a Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и b Натиснете Опции. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Контраст. Промяна на резолюция 3 Качеството на факса може да бъде подобрено чрез промяна на резолюцията на факса. Резолюцията може да бъде променяна за всеки следващ факс. a Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и b Натиснете Опции. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Факс резолюция. d Натиснете Факс резолюция. e Натиснете Стандартно, Фино, Супер фино или Снимка. d Натиснете Контраст. e Натиснете Авто, Светло или Тъмно. ЗАБЕЛЕЖКА Дори ако изберете Светло или Тъмно, устройството ще изпрати факса като използва Авто настройката, ако изберете Снимка като резолюция на факса. 18

25 Изпращане на факс ЗАБЕЛЕЖКА Можете да избирате измежду четири различни настройки. Черно-бял Стандартно Фино Супер фино Снимка Подходяща за повечето печатни документи. Подходяща за малка разпечатка, а изпращането се осъществява малко побавно, отколкото при стандартната резолюция. Подходяща за малка разпечатка или графични изображения, а изпращането се осъществява малко побавно, отколкото при фината резолюция. Използва се, когато документът съдържа различни нюанси на сивото или е снимка. Времето за изпращане при тази настройка е най-голямо. Допълнителни операции на изпращане 3 Ръчно изпращане на факс 3 Ръчно предаване 3 Ръчното предаване ви позволява да чувате набирането, позвъняването и сигналите за получаване на факс при изпращане на факс. a Заредете документа. b Вдигнете слушалката на външен телефон и проверете за тон за набиране. c Изберете номера на факса с помощта на външния телефон. d Когато чуете сигналите на факса, натиснете Изпрати факс. Ако използвате стъклото на скенера, натиснете Изпрати. e Върнете слушалката на външния телефон на мястото й. 3 19

26 Глава 3 Двустранен достъп 3 Можете да набирате номер и да започнете да сканирате факса в паметта - дори когато устройството изпраща факсове от паметта, получава факсове или разпечатва данни от компютър. Сензорният екран показва номера на новата заявка. Броят страници, които можете да сканирате в паметта, може да варира в зависимост от данните, които са разпечатани върху тях. ЗАБЕЛЕЖКА Ако получите съобщение Няма памет, докато сканирате първата страница на факса, натиснете, за да отмените сканирането. Ако получите съобщение Няма памет, докато сканирате следващата страница, можете да натиснете Изпрати сега, за да изпратите сканираните до този момент страници, или натиснете отмените операцията., за да Разпращане 3 Разпращането позволява да изпратите едно и също факс съобщение до повече от един номер на факс. Можете да включите групи, номера от адресната книга и до 50 ръчно набрани номера в едно и също разпращане. Можете да разпращате до 250 различни номера. Преди започнете разпращането 3 Номерата от адресната книга трябва да се съхранят в паметта на устройството, преди да се използват за разпращане (uuосновно Ръководство за потребителя: Съхраняване на номера в адресната книга). Номерата на група трябва да се съхранят в паметта на устройството, преди да се използват за разпращане. Номерата на група включват много номера от адресната книга за по-лесно набиране (вижте Задаване на групи за разпращане uu стр. 47). Как се разпраща факс 3 a Заредете документа. b Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и c Натиснете Опции. d Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Емисия. e Натиснете Емисия. 20

27 Изпращане на факс f Натиснете Добав. на номер. ЗАБЕЛЕЖКА Ако сте свалили Интернет факс: Ако искате да разпращате чрез имейл адрес, натиснете, въведете имейл адреса (uuосновно Ръководство за потребителя: Въвеждане на текст) и натиснете OK. g Можете да добавяте номера за разпращане по следните начини: Натиснете Добав. на номер и въведете номер с помощта на клавиатурата на сензорния екран (uuосновно Ръководство за потребителя: Начин на набиране). Натиснете OK. Натиснете Добави от адресна книга. Плъзнете пръст нагоре или надолу, или натиснете a или b, за да се покаже номера, който искате да добавите към разпращането. Изберете квадратчетата за отметка на номерата, който искате да добавите към разпращането. След като изберете всички номера, които искате, натиснете OK. Натиснете Търси в адресната книга. Натиснете първата буква на името и натиснете OK. Натиснете името, а след това натиснете номера, който искате да добавите. h След като въведете всички номера на факсове с повтаряне на стъпки f и g, натиснете OK. i Натиснете Изпрати факс. След приключване на разпращането, устройството ще разпечата доклад за разпространение, за да ви уведоми за резултатите. ЗАБЕЛЕЖКА Ако не сте използвали някои от номерата за Групи, можете да разпращате до 250 различни номера. Наличната памет на устройството е различна в зависимост от видовете заявки в паметта и използваните за разпращане номера. Ако разпращате до максималния наличен брой, няма да можете да използвате двустранен достъп и отложен факс. Ако се появи съобщението Няма памет, натиснете, за да спрете заявката. Ако е сканирана повече от една страница, натиснете Изпрати сега, за да изпратите тази част, която е в паметта на устройството. 3 21

28 Глава 3 Прекратяване на извършващо се разпращане 3 По време на разпращането можете да отмените текущо изпращания факс или цялото заявка за разпространение. a Натиснете. b Направете едно от следните неща: За да отмените изцяло разпращането, натиснете Цяло разпращане. Преминете към стъпка c. За да отмените задача, която се изпълнява в момента, натиснете бутона, който показва номера или името, които се набират. Преминете към стъпка d. За да излезете без отмяна, натиснете. c Когато сензорният екран ви попита дали искате да отмените изцяло разпращането, направете едно от следните неща: Натиснете Да за потвърждение. За да излезете без отмяна, натиснете Не. d Направете едно от следните неща: За отмяна на задачата, която се изпълнява в момента, натиснете Да. За да излезете без отмяна, натиснете Не. Предаване в реално време 3 Когато изпращате факс, устройството сканира документа в паметта, преди да бъде изпратен. Когато телефонната линия се освободи, устройството ще започне да набира и да изпраща. Понякога е възможно да поискате да изпратите важни документи незабавно, без да чакате предаване от паметта. Можете да включите Изпращане в реално време. ЗАБЕЛЕЖКА Ако паметта е пълна и вие изпращате факс от ADF, устройството ще изпрати документа в реално време (дори ако Изпращане в реално време е в положение Изкл.). Ако паметта е пълна, не могат да бъдат изпращани факсове от стъклото на скенера, докато не се изтрие нещо от паметта. При предаване в реално време, функцията автоматично повторно набиране не е активна, когато се използва стъклото на скенера. a Заредете документа. b Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и c Натиснете Опции. d Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Изпращане в реално време. e Натиснете Изпращане в реално време. 22

29 Изпращане на факс f Натиснете Вкл. (или Изкл.). g Натиснете OK. h Въведете номера на факса. i Натиснете Изпрати факс. Режим Чужбина 3 Ако имате затруднения с изпращането на факс в чужбина поради лоша връзка, включването на режима за чужбина може да помогне. Това е временна настройка и ще бъде активна само за вашия следващ факс. a Заредете документа. b Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в 3 Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и c Натиснете Опции. d Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Режим за чужбина. e Натиснете Режим за чужбина. f Натиснете Вкл.. g Натиснете OK. h Въведете номера на факса. i Натиснете Изпрати факс. 23

30 Глава 3 Отложен факс 3 Можете да съхранявате до 50 факса в паметта, които да се изпратят в период от двадесет и четири часа. a Заредете документа. b Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и c Натиснете Опции. d Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Забавен факс. e Натиснете Забавен факс. f Натиснете Забавен факс. g Натиснете Вкл.. h Натиснете Настр. час. i Въведете часа, когато искате факсът да бъде изпратен (в 24-часов формат) с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. ЗАБЕЛЕЖКА Броят страници, които можете да сканирате в паметта, зависи от количеството данни, разпечатани на всяка страница. Отложено пакетно предаване 3 Преди да изпрати отложените факсове, вашето устройство ще ви позволи да спестите време, като сортира всички факсове в паметта по местоназначение и планирано време. Всички отложени факсове, които са планирани да бъдат изпратени по едно и също време на един и същ номер на факс, ще бъдат изпратени като един факс, за да се спести времето за изпращане. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Настройка "Изпращане". f Натиснете Настройка "Изпращане". g Натиснете Партида TX. h Натиснете Вкл. или Изкл.. i Натиснете. 24

31 Изпращане на факс Проверка и отмяна на чакащи заявки 3 Проверете кои заявки са все още в паметта и чакат да бъдат изпратени. Ако няма заявки, сензорният екран ще покаже Няма други зад.. Можете да отмените факс задачата, която е съхранена в паметта и чака да бъде изпратена. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Оставащи зад.. f Натиснете Оставащи зад.. Чакащите заявки се появяват на сензорния екран. g Плъзнете пръст нагоре или надолу, или натиснете a или b за преминаване през изчакващите заявки и натиснете заявката, която искате да отмените. h Натиснете Отказ. i Направете едно от следните неща: За отказ натиснете Да. Ако желаете да отмените друга заявка преминете на стъпка g. За да излезете без отмяна, натиснете Не. j След като приключите отмяната на заявките, натиснете. Настройване на промените, които сте направили, като нови настройки по подразбиране 3 Можете да запазите настройките за факс за Факс резолюция, Контраст, Размер на сканиране от стъкло, Изпращане в реално време и Настройка заглавна страница, които използвате най-често, като ги направите настройки по подразбиране. Тези настройки ще се запазят, докато не ги промените отново. a Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и b Натиснете Опции. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, или натиснете a или b, за да изберете настройката, която искате да промените, а след това натиснете новата опция. Изпълнете тази стъпка за всяка настройка, която искате да промените. d След като промените и последната настройка, плъзнете пръст нагоре или надолу, или натиснете a или b за показване на Зад. нов по подр. e Натиснете Зад. нов по подр. 3 25

32 Глава 3 f Сензорният екран иска да потвърдите промяната към новите настройки по подразбиране. Натиснете Да за потвърждение. g Натиснете. Възстановяване на всички настройки за факс към фабричните настройки 3 Можете да възстановите всички настройки за факс, които сте променили, към фабричните настройки. Тези настройки ще се запазят, докато не ги промените отново. a Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и b Натиснете Опции. c След като промените и последната настройка, плъзнете пръст нагоре или надолу, или натиснете a или b за показване на Фабрични пренаст. d Натиснете Фабрични пренаст. e Сензорният екран иска да потвърдите промяната обратно към фабричните настройки. Натиснете Да за потвърждение. f Натиснете. 26

33 Изпращане на факс Запазване на опциите на факса като Пряк път 3 Можете да съхраните всички нови опции на факса, които използвате често, като ги запазите като Пряк път. a Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и b Въведете номера на факса. c Натиснете Опции. d Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Факс резолюция, 2-странен факс 1, Контраст, Изпращане в реално време, Настройка на заглавната страница, Режим за чужбина или Размер на сканиране от стъкло, а след това натиснете настройката, която искате да промените. След това натиснете новата опция, която искате. Изпълнете тази стъпка за всяка настройка, която искате да промените. e След като приключите с избирането на нови опции, натиснете OK. f Натиснете Запиши като пряк път. g Потвърдете показания списък с опции, които сте избрали за Пряк път, а след това натиснете OK. h Въведете име за Прекия път с помощта на клавиатурата на сензорния екран. (За да си помогнете при въвеждането на букви, uuосновно Ръководство за потребителя: Въвеждане на текст.) Натиснете OK. i Натиснете OK за потвърждение. 1 За MFC-9340CDW 3 27

34 Глава 3 Електронна титулна страница 3 Ще е необходимо да сте програмирали идентификатора на вашата станция, за да използвате тази функция (uuръководство за бързо инсталиране). Можете автоматично да изпращате титулна страница с всеки факс. Заглавната страница включва идентификация на станцията, коментар и името, съхранено в адресната книга. Можете да изберете един от следните предварително зададени коментари: 1.Без коментар 2.Моля обади се 3.Спешно 4.Поверително Вместо да използвате някой от предварително зададените коментари, можете да въведете две лични съобщения с дължина до 27 символа. (Вижте Създаване на ваши собствени коментари uu стр. 28.) 5.(Определено от потребителя) 6.(Определено от потребителя) Създаване на ваши собствени коментари 3 Имате възможност да създадете два ваши собствени коментара. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Настройка "Изпращане". f Натиснете Настройка "Изпращане". g Натиснете Настройка заглавна страница. h Натиснете Бележ.загл.стр. i Натиснете 5. или 6., за да съхраните своя коментар. j Въведете своя коментар с помощта на клавиатурата на сензорния екран. Натиснете OK. Натискайте за набиране на цифри, букви или специални знаци (uuосновно Ръководство за потребителя: Въвеждане на текст). k Натиснете. 28

35 Изпращане на факс Изпращане на титулна страница за следващия факс 3 Ако желаете да изпратите титулна страница за следващия факс, можете да добавите титулната страница. a Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и b Натиснете Опции. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Настройка заглавна страница. d Натиснете Настройка заглавна страница. e Натиснете Настройка заглавна страница. f Натиснете Вкл.. g Натиснете Бележ.загл.стр. h Плъзнете пръст нагоре или надолу, или натиснете a или b, за да изберете коментара, който искате да използвате, а след това натиснете коментара. Натиснете. i Натиснете OK. j Въведете номера на факса. k Натиснете Изпрати факс. Използване на разпечатана титулна страница 3 Ако желаете разпечатана титулна страница, на която да пишете, разпечатайте примерната страница и я прикачете към вашия факс. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Настройка "Изпращане". f Натиснете Настройка "Изпращане". g Натиснете Настройка заглавна страница. h Натиснете Образец за печат. i Натиснете OK. 3 29

36 Глава 3 Дисплей на получателя 3 Когато изпращате факс, устройството показва информацията от адресната книга или номера, който сте набрали. Можете да настроите устройството да скрива информацията за получателя на сензорния екран. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Настройка "Изпращане". f Натиснете Настройка "Изпращане". g Натиснете Местоназначение. h Натиснете Скрит или Дисплей. i Натиснете. 30

37 Изпращане на факс Поискване 3 Поискването ви позволява да настроите вашето устройство така, че другите хора да могат да получават факсове от вас, като заплащат позвъняването. То също ви позволява да се обаждате на нечие друго факс устройство и да получавате факсове от него, като заплащате позвъняването. Функцията Поискване трябва да бъде настроена и на двете устройства, за да може да работи. Не всички факс устройства поддържат Поискване. Предаване при поискване 3 Предаването при поискване ви позволява да настроите вашето факс устройство да отложи изпращането на документа, за да може друго факс устройство да позвъни и да го изтегли. Документът ще бъде съхранен и може да се изтегли от всяко друго факс устройство, докато не го изтриете от паметта. Настройка на предаване при поискване 3 a Заредете документа. b Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в g Натиснете Изпрати факс. Ако използвате ADF, преминете на стъпка j. h Ако използвате стъклото на скенера, сензорният екран ще ви напомни да изберете една от следните опции: Натиснете Да, за да сканирате друга страница. Преминете към стъпка i. Натиснете Не, ако сте завършили сканирането на страниците. Преминете към стъпка j. i Поставете следващата страница върху стъклото на скенера и натиснете OK. Повторете стъпки h и i за всяка следваща страница. j Устройството автоматично ще изпрати факса, когато бъде поискан. След това ще се отпечата ПОИСКАН ОТЧЕТ. ЗАБЕЛЕЖКА За да изтриете факса от паметта, натиснете, Всички настр., Fax, Оставащи зад. (вижте Проверка и отмяна на чакащи заявки uu стр. 25). 3 Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и c Натиснете Опции. d Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Гласопод. TX. e Натиснете Гласопод. TX. f Натиснете Стандарт. 31

38 Глава 3 Настройка на предаване при поискване със защитен код 3 Защитеното поискване ви позволява да ограничите лицата, които могат да получат документите, изпращани от вас, чрез поискване. Защитеното поискване работи само с факс устройства Brother. Ако друго лице пожелае да изтегли факс от вашето устройство, ще се наложи да въведе защитен код. j Поставете следващата страница върху стъклото на скенера и натиснете OK. Повторете стъпки i и j за всяка следваща страница. k Устройството автоматично ще изпрати факса, когато бъде поискан. a Заредете документа. b Направете едно от следните неща: Когато Преглед на факсове е в Изкл., натиснете (Fax). Когато Преглед на факсове е в Вкл., натиснете Изпращане на факсове. (Fax) и c Натиснете Опции. d Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Гласопод. TX. e Натиснете Гласопод. TX. f Натиснете Сигурно. g Въведете четирицифрено число. Натиснете OK. h Натиснете Изпрати факс. i Ако използвате стъклото на скенера, сензорният екран ще ви напомни да изберете една от следните опции: Натиснете Да, за да сканирате друга страница. Преминете към стъпка j. Натиснете Не, ако сте завършили сканирането на страниците. 32

39 4 Получаване на факс 4 Опции на паметта за получаване 4 Паметта за получаване ви дава възможност да получавате факсове, когато не сте в близост до устройството. Можете да използвате само по една опция на паметта за получаване: Препращане на факс Съхранение на факсове Получаване на PC-Fax (uuосновно Ръководство за потребителя: Получаване на PC-Fax.) Изкл. Препращане на факс 4 Функцията Препращане на факс ви позволява автоматично да препращате получените факсове към друго устройство. Освен това, ако изберете Рез. печат: Вкл., устройството ще отпечата факса. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Настр. получ.. f Натиснете Настр. получ.. g Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Получ. в памет. h Натиснете Получ. в памет. i Натиснете Fax препращане. j Направете едно от следните неща: Натиснете Ръчно, за да въведете номера на факс за препращане (до 20 знака) с помощта на клавиатурата на сензорния екран (uuосновно Ръководство за потребителя: Въвеждане на текст). Натиснете OK. Натиснете Адресна книга. Плъзнете пръст нагоре или надолу, или натиснете a или b, за да преминете, докато намерите номера на факса, на който искате да бъдат препратени факсовете. Натиснете номера на факса или имейл адреса, който искате. ЗАБЕЛЕЖКА Можете да въведете имейл адрес с натискане на на сензорния екран. Ако изберете номер на група от адресната книга, факсовете ще бъдат препратени на няколко номера на факсове. k Ако Факс преглед е в положение Изкл., натиснете Рез. печат: Вкл. или Рез. печат: Изкл

40 Глава 4 ВАЖНО Ако изберете Рез. печат: Вкл., устройството ще разпечатва и получените факсове във вашето устройство, така че ще имате копие. Когато Факс преглед е в положение Вкл., функцията за архивиращо разпечатване не работи. l Натиснете. Съхранение на факсове 4 Функцията Съхранение на факсове ви позволява да съхранявате получените факсове в паметта на устройството. Можете да изтегляте съхранените факс съобщения от факс устройство от друго място, като използвате команди за изтегляне от разстояние (вижте Изтегляне на факс съобщения uu стр. 39). Вашето устройство ще отпечата архивно копие от всеки съхранен факс. a Натиснете. b Натиснете Всички настр.. c Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Fax. d Натиснете Fax. e Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Настр. получ.. f Натиснете Настр. получ.. g Плъзнете пръст нагоре или надолу, покаже Получ. в памет. h Натиснете Получ. в памет. i Натиснете Fax съхранение. j Натиснете. 34

41 Получаване на факс Смяна на опциите на паметта за получаване 4 Ако получените факсове са в паметта на вашето устройство, когато променяте действията на паметта за получаване, сензорният екран ще ви зададе един от следните въпроси: Дали получените факсове вече са отпечатани 4 Изтриване на всички документи? Ако натиснете Да, факсовете от паметта ще бъдат изтрити преди промяната на настройката. Ако натиснете Не, факсовете от паметта няма да бъдат изтрити и настройката ще остане непроменена. Дали има неотпечатани факсове са в паметта 4 Печат на всички факсове? Ако натиснете Да, факсовете от паметта ще бъдат отпечатани преди промяната на настройката. Ако архивното копие вече е отпечатано, то няма да се отпечатва повече. Ако натиснете Не, факсовете от паметта няма да бъдат отпечатани и настройката ще остане непроменена. Ако в паметта на устройството са останали получени факсове, когато превключите на PC Fax получ. от друга опция (Fax препращане или Fax съхранение), натиснете <USB> или името на компютъра, ако сте в мрежа. Натиснете OK. На сензорния екран ще се покаже този въпрос: Изпрати Fax->PC? Ако натиснете Да, факсовете от паметта ще бъдат изпратени към вашия компютър преди промяната на настройката. Ще бъдете попитани дали желаете да включите Архивиращо разпечатване. (За повече информация uuосновно Ръководство за потребителя: Получаване на PC-Fax.) Ако натиснете Не, факсовете от паметта няма да бъдат изтрити или прехвърлени към вашия компютър и настройката ще остане непроменена. ВАЖНО Ако решите да включите функцията Архивиращо разпечатване, устройството ще разпечата и получените факсове във вашето устройство, така че ще имате копие. Това е мярка за безопасност в случай на прекъсване на електрозахранването преди препращането на факса или при проблем с приемното устройство. 4 35

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-8510DN MFC-8520DN Не всички модели се предлагат във всички страни. Вариант 0 BUL Ръководство на потребителя и къде да го намерим? Кое ръководство? Какво има в него?

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL

РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL РЪКОВОДСТВО ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL

Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Настоящото ръководство за потребителя се отнася за следните модели. DCP-8250DN/MFC-8950DW(T) Дефиниции на бележките В настоящото ръководство

Подробно

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL

Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководство за допълнителни функции MFC-J245 DCP-J132W Вариант 0 BUL Ръководства за потребителя и къде мога да ги намеря? Кое ръководство? Какво има в него? Къде е то? Ръководство за безопасност Ръководство

Подробно

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL

Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Ръководство за Wi-Fi Direct Вариант 0 BUL Приложими модели Това Потребителско ръководство важи за следните модели. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Дефиниции на бележките Ние използваме

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мр

Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мр Функции Интернет факс и Факс към сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW За да намерите основна информация за мрежа и разширени функции на мрежата на Вашето устройство

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

‍ Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален Ethernet печатен сървър РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ Настоящото Ръководство за мрежовия потребител

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м

Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Цветно мултифункционално устройство Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения м Контролен панел Кратко ръководство за употреба Наличните приложения могат да варират в зависимост от настройките на вашето устройство. За повече подробности относно приложенията и функциите, вижте Ръководството

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър

Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Ръководство за мрежовия потребител Многопротоколен, мултифункционален печатен сървър с платка за Ethernet и безжичен мултифункционален печатен сървър Настоящото Ръководство за мрежовия потребител дава

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

MFC240C_QSG_BUL.book

MFC240C_QSG_BUL.book MFC-240C Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация се

Подробно

M03L Wired Laser Mouse

M03L Wired Laser Mouse Основни операции Натиснете и задръжте Бутон захранване за да включите устройството. То автоматично влиза в главното меню на Началния екран. Главното меню включва Книги, Музика, Снимки, Букмарки, Предпочитани,

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J470DW Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J470DW Сериен

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

MFC5460CN_qsg_BUL.book

MFC5460CN_qsg_BUL.book MFC-5460CN Ръководство за бързо инсталиране Преди да можете да използвате устройството, трябва да го настроите и да инсталирате софтуера. Правилната инсталационна процедура и инструкциите за инсталация

Подробно

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен

IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен IP150 Интернет Модул Ръководство за потеребителя V1.3 - IP150-EU02 02/2015 Представяне Интернет модул IP150 е интернет комуникационен модул позволяващ Ви да наблюдавате и контролирате алармената си система

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL

Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Основно Ръководство за потребителя MFC-J200 Вариант 0 BUL Ако трябва да се свържете с отдела за работа с клиенти Моля, попълнете следната информация за бъдеща справка: Номер на модел: MFC-J200 Сериен номер:

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Защита Ръководство за потребителя

Защита Ръководство за потребителя Защита Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа

Подробно