Радиотермоаблация

Размер: px
Започни от страница:

Download "Радиотермоаблация"

Препис

1 Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени хирургично. Използва се апаратура с високочестотен ток и електроди, подобни на игли, които се забождат в тумора. Протичането на високочестотния ток през туморната тъкан води до повишаване на температурата в близост до иглата над С и изгаряне на туморите. Формата и големината на изгорената зона от черния дроб заедно с тумора зависят от използуваната апаратура и електроди, както и от това дали се прекъсва притокът на кръв към черния дроб по време на процедурата. Нашият екип използува игла с 10 електрода, които се разгъват в тумора под формата на чадърче, което осигурява по-прецизно и пълно унищожаване на чернодробните тумори. Апаратурата и протоколът за радиотермоаблация, който използваме сме заимствали от екипа на prof. Steven Curley от онкологичния център MD Anderson, Хюстън, САЩ. 1 / 6

2 Фиг.1. Електроди за радиотермоаблация, които използува екипът ни. Вдясно - prof. S.Curley и д-р Юлиянов в експериментална операционна по радиотермоаблация, февруари 2001г. Защо радиотермоаблацията не може да замести чернодробната резекция? Множеството проучвания (вкл. и на нашия екип) сравняващи резултатите от лечението на чернодробните метастази и чернодробния рак с резекция или радиотермоаблация показаха, че рецидивите са много по-чести след РТА в сравнение с чернодробната резекция. Съответно шансът да бъде пациенът излекуван с радиотермоаблация е в пъти по-малък. Затова понастоящем РТА се прилага само в случаите, когато чернодробната резекция е невъзможна. Прилагането на радиотермоаблация при пациенти с чернодробни метастази, които могат да се отстранят хирургично е грешка, която не трябва да се допуска, въпреки че изглежда на пръв поглед примамлива алтернатива. Може ли радиотермоаблацията да се извърши едновременно с други операции? 2 / 6

3 Да. Това зависи все пак от опита на хирургичния екип и оборудването, с което той разполага. Най-често се налага да се комбинират чернодробна резекция с радиотермоаблация. Това става в случаите, в които не могат да се изрежат всички чернодробни метастази (или първични тумори) тогава тези, които биха останали се унищожават с РТА. Нашият екип извършва още: - комбинирано отстраняване едновременно на дебелочревен рак и резекция на чернодробни метастази плюс радиотермоаблация на останалите чернодробни метастази, които не могат да бъдат отстранени (този тип операция е публикувана за първи път в световната медицинска литература от нас, Hepatogastroenterology 2004; 51: ) - комбинирано едновременно отстраняване на белодробни метастази и радиотермоаблация на чернодробни метастази (този тип операция е публикувана за първи път в световната медицинска литература от нас, European Journal of Cancer Care 2006; 15: ) - комбинирано извършване на чернодробна резекция и успешна радиотермоаблация по нов метод на чернодробен рак допирен до вена кава (този тип операция е публикувана з а първи път в световната медицинска литература от нас, Central European Journal of Medicine 2008; 3: / 6

4 ) - комбиниране на чернодробна резекция с радиотермоаблация и резекция на ретроперитонеални тумори и перитонеални метастази при ГИСТ и т.н. Може ли радиотермоаблацията да се извърши без операция? Да се уцели с игла чернодробен тумор под ехографски контрол е просто. Въпросът е д околко това е ефективно? Литературните данни и проучванията на моя екип установяват обаче, че резултатите от радиотермоаблацията извършена с операция са по-добри (много по-малко рецидиви на туморите) отколкото ако се извърши просто с убождане през кожата. Защо е така? Причините са основно три: - първо - в над 60% от пациентите при операцията се откриват малки чернодробни метастази или други тумори, които не се виждат на предоперативните скенери и ехографии. Ако тези пациенти се лекуват с РТА без операция малките невидими тумори си остават нелекувани, което е не просто безполезно, а и вредно за пациента; - второ позиционирането на иглите в черния дроб е много по-прецизно по време на операция; 4 / 6

5 - трето ако чернодробните метастази/тумори са в контакт с по-големи кръвоносни съдове, то те не могат да бъдат напълно унищожени без временно прекъсване на кръвотока в тези съдове, което може да стане само оперативно. Ако туморите или метастазите не се унищожат напълно, останалите туморни клетки се развиват много по-бързо след РТА, което влошава значително прогнозата на пациента. Поради тези причини ние извършваме радиотермоаблацията предимно по оперативен път. Много малко пациенти са показани за неоперативна термоаблация. С кого да се консултирате за извършване на радиотермоаблация? Въпреки, че термоаблацията понякога се извършва от лекари, които не са чернодробни хирурзи Вашият чернодробен хирург е специалистът, който ще даде най-компетентен съвет по този въпрос. Не забравяйте, че радиотерм оаблацията не е равностойна алтернатива на хирургичното отстраняване на чернодробните тумори. Тя е шанс за лечение само за пациентите, които опитен чернодробен хирург (а не друг специалист!) е преценил като неподходящи за чернодробна резекция. 5 / 6

6 6 / 6

New product information wording - Dec BG

New product information wording - Dec BG 17 December 2015 EMA/PRAC/835769/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Нов текст в продуктовата информация Извадки от препоръките на PRAC относно сигнали Приет от PRAC на 30 ноември 3

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

Keytruda; INN-pembrolizumab

Keytruda; INN-pembrolizumab EMA/235911/2019 EMEA/H/C/003820 Общ преглед на Keytruda и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Keytruda и за какво се използва? Keytruda е противораково лекарство, което се използва за лечение

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

truebeam_BUL-2018

truebeam_BUL-2018 РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ TRUE BEAM STX РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ В центъра ни се използва една от най-новите технологии, устройството линеен ускорител / радио хирургично устройство наречено TrueBeam STx. Благодарение

Подробно

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg

Microsoft Word - H-1028-annexIII-bg ПРИЛОЖЕНИЕ III ИЗМЕНЕНИЯ КЪМ КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА И ЛИСТОВКАТА ЗА ПАЦИЕНТА 1 ИЗМЕНЕНИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СЪОТВЕТНИТЕ ТОЧКИ НА КРАТКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ НА МОКСИФЛОКСАЦИН-

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

ESR Value-Based Radiology Patient Survey Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване

ESR Value-Based Radiology Patient Survey   Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване ESR Value-Based Radiology Patient Survey https://www.surveymonkey.com/r/ffzhs8n Европейската Асоциация по Образна диагностика (ЕSR) провежда проучване, което има за цел запознаване на пациентите с т.нар.

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2016 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 38 458 379 амбулаторни листове, касаещи 5 198

Подробно

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт

ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт ПАСПОРТ в подкрепа на мултидисциплинарната грижa за малки пациенти със спина бифида и/или хидроцефалия Момиче Име на пациента: ЕГН:... Лице за контакт: Телефонен номер:. Паспортът е преведен и адаптиран

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

HID neu

HID neu Е-СЕРИЯ ОПЕРАЦИОННИ ЛАМПИ С HID-ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАЦИОННИ ЛАМПИ Е- СЕРИЯ С HID- ТЕХНОЛОГИЯ CHROMOPHARE С операционните лампи HID (high-intensity discharge), базирани на газоразрядната технология BERCHTOLD

Подробно

Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препорък

Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препорък Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препоръки бяха изработени като най-добрата практика, основана

Подробно

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ МББАЛ СОФИЯ София 1606 бул. Св.Георги Софийски 3 Тел.: , , Факс: , M

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ МББАЛ СОФИЯ София 1606 бул. Св.Георги Софийски 3 Тел.: , , Факс: ,   M ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ МББАЛ СОФИЯ София 1606 бул. Св.Георги Софийски 3 Тел.: 92 26 000, 92 25 422, 952 14 51 Факс: 952 65 36, e-mail: vma@vma.bg MILITARY MEDICAL ACADEMY MHAT SOFIA Sofia 1606 3 St.Georgi

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

ProgramA 2.indd

ProgramA 2.indd XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ: XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на бременност и акушерското поведение (време и начин

Подробно

ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ

ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ Какво е еректилна дисфункция? Когато един мъж не може да получи достатъчно ерекция и не може да прави секс или не може да задържи достатъчно дълго ерекцията си, говорим за еректилна дисфункция или импотентност.

Подробно

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2015 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 39166527 амбулаторни листове, касаещи 5 190

Подробно

Хоспис Юлиана

Хоспис Юлиана Хоспис Юлиана Address Contact Person Mobile Number Email бул. Братя Бъкстон 82 София 1000 София - град, Bulgaria 0878607677 info@webcroud.com Създадохме Хоспис Юлиана с идеята да предложим на пациентите

Подробно

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide

Suliqua, INN-insulin glargine / lixisenatide 19 януари 2017 г. EMA/747766/2016 Образователни материали за медицински специалисти и пациенти, използващи Мерки, предназначени за намаляване на риска от объркване на две писалки с различни концентрации

Подробно

До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен

До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен за рецензия дисертационен труд на тема : Алгоритъм

Подробно

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~

:;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~ :;,..._--~- Листовка: информация за п требителя.у Проставазив 20 микрограма прах за ИЗПЪЛНIПЕЛШ\ АГЕНЦИЯ ПО ЛЕК.r'\РСТВАТА ~~8~~а~-~П~р~и~~о~ж=е~н~ие~2~------------------~ Към Рег. N9... В..P..f.... tf!..y.y.':.t?.....

Подробно

Microsoft Word - Recenzia- prof. V.Anastasov.doc

Microsoft Word - Recenzia- prof. V.Anastasov.doc Р Е Ц Е Н З И Я На дисертационния труд на тема ИСТИНСКИ АРТЕИАЛНИ АНЕВРИЗМИ НА КРАЙНИЦИТЕ И ТАЗА. ДИАГНОСТИЧНИ И ХИРУРГИЧНИ ПРОБЛЕМИ представена от д-р Росен Тодоров Стойчев за присъждане на образователната

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. Никола Григоров д.м.н. на дисертационния труд Диагностични и терапевтични перкутанни процедури при някои заболявания на коремните и

РЕЦЕНЗИЯ от проф. Никола Григоров д.м.н. на дисертационния труд Диагностични и терапевтични перкутанни процедури при някои заболявания на коремните и РЕЦЕНЗИЯ от проф. Никола Григоров д.м.н. на дисертационния труд Диагностични и терапевтични перкутанни процедури при някои заболявания на коремните и ретроперитонеалните органи от гастроинтестиналния тракт

Подробно

TWE AP01 Videolux

TWE AP01 Videolux Кухненски ФПЧ 2,5 Прах Дим миризми Акари Отходни миризми Мухъл Химикали ЛОС Микроби Филтрира Разгражда Убива Овлажнява Механични замърсители Химични замърсители 化学污染 Биологични замърсители Помага при сух

Подробно

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ

НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИ НАРЕДБА 10 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЛЕЧЕНИЕ С НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА УПОТРЕБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ, ПРОМЕНИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ДОСТАВКА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Методика за разработване на Ръководство за добра медицинска практика основано на доказателства Доц. Златица Петрова Експерт -БЛС Мотиви Многообразието на практиките и лекарите налагат изготвянето, освен

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Александровска

Многопрофилна  Болница за Активно Лечение - Александровска ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ Аурикулопластика 1. ИНСТРУКЦИИ Този документ има за цел да ви информира относно оперативната процедура аурикулопластика, нейните рискове и алтернативните методи на лечение. Важно е

Подробно