4PBG B.book

Размер: px
Започни от страница:

Download "4PBG B.book"

Препис

1 EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1

2 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по изгодна тарифа за kwh... 1 Свързване към външно тяло EMRQ... 1 Настройки на място... 1 Свързващ тръбопровод... 1 Индекс на мощността, който трябва да бъде разпределен на модул EKHBRD*AD... 1 Таблица на настройките на място... 2 Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции. Обща информация Благодарим Ви за покупката на този модул. Това вътрешно тяло е специален модул от серията EKBRD: EKHBRD*AD. Този модул може също така да се свърже към външно тяло EMRQ. За обща информация относно монтажа и експлоатацията трябва да се използват доставените инструкции за монтаж и ръководство за експлоатация. В настоящото допълнение са обяснени някои точки, на които е нужно да се обърне специално внимание. Те са специфични за серията EKHBRD*AD в комбинация с външно тяло EMRQ. Моля, прочетете внимателно настоящата информация. Тя отменя стандартната информация, предвидена в инструкциите за монтаж и ръководството за експлоатация. Комбинация Този модул е вътрешната част на термопомпа въздух-вода. Модулът може да се комбинира само с външно тяло ERSQ, ERRQ или EMRQ. За свързване и монтаж на EKHBRD*AD към външно тяло EMRQ следвайте инструкциите, както са описани в инструкциите за монтаж на външното тяло EMRQ. Точките, на които е нужно да се обърне специално внимание, са дадени по-долу. Настройки на място Настройка на място [7-00] нагревателят на долния панел не може да се използва. Свързващ тръбопровод Тръбопровод между комплекта за разклоняване на тръбопровода за хладилния агент и вътрешното тяло Размерът на тръбата за директно свързване към вътрешното тяло трябва да бъде същият като този на размера на съединението на вътрешното тяло. EKHBRD*AD Нагнетателна тръба за газообразен хладилен агент Тръба за течен хладилен агент Индекс на мощността, който трябва да бъде разпределен на модул EKHBRD*AD Този индекс, както е описан в таблицата по-долу, може да се използва за проверка на отношенията на свързаната мощност и за избор на комплектите за разклоняване на тръбопровода за хладилния агент. Вътрешно тяло Ø15,9 mm Ø9,5 mm Индекс на мощността EKHBRD011*AD 100 EKHBRD014*AD 125 EKHBRD016*AD 140 Свързване към захранване по изгодна тарифа за kwh Вътрешното тяло EKHBRD*AD и външно тяло ERSQ и ERRQ могат да се свържат към захранване по изгодна тарифа за kwh. По причини, свързани с надеждността на работата на компресора, външното тяло EMRQ не може да бъде свързано към захранване по изгодна тарифа за kwh. 1 EKHBRD011~016ADV1+Y1 4P B

3 Таблица на настройките на място Първи Втори Наименование на настройката Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране Дата Стойност Дата Стойност Стойност по подразбиране Обхват Стъпка Единица 0 Настройка на дистанционното управление 00 Ниво на разрешение за достъп на потребителя 01 Стойност на компенсация на стайната температура 02 Не е приложимо. Не променяйте стойността 03 Статус: режим на таймера за програмиране на отопление на помещенията Метод 1=1 / Метод 2=0 2 2~ ~5 0,5 ыc Време за изпълнение на автоматичното съхраняване за загряването на вода за битови нужди 00 Статус: съхраняване през нощта 01 Начален час на съхраняване през нощта 1:00 0:00~23:00 1:00 час 02 Статус: съхраняване през деня 0 (ИЗКЛ.) 0/1 03 Начален час на съхраняване през деня 15:00 0:00~23:00 1:00 час 2 Функция на автоматично понижаване 00 Статус: функция на понижаване 01 Начален час на функцията на понижаване 23:00 0:00~23:00 1:00 час 02 Краен час на функцията на понижаване 5:00 0:00~23:00 1:00 час 3 Зависеща от атмосферните условия зададена точка 00 Ниска окръжаваща температура (Lo_A) 10 20~5 1 ыc 01 Висока окръжаваща температура (Hi_A) 15 10~20 1 ыc 02 Зададена точка при ниска окръжаваща температура (Lo_Ti) 03 Зададена точка при висока окръжаваща температура (Hi_Ti) 70 25~80 1 ыc 45 25~80 1 ыc 4 Функция дезинфекция 00 Статус: работа в режим дезинфекция 01 Избор на ден за работа в режим дезинфекция 02 Начален час на работата в режим дезинфекция Fri Mon~Sun 23:00 0:00~23:00 1:00 час 5 Зададена точка за автоматично понижаване и дезинфекция 00 Зададена точка: температура при работа в режим дезинфекция 01 Времетраене на работата в режим дезинфекция 02 Температура на понижаване на изходящата вода 70 60~75 5 ыc 10 5~60 5 мин 5 0~10 1 ыc 03 Стайна температура на понижаване 18 17~23 1 ыc 6 Настройка опции 00 Монтиран бойлер за битова гореща вода 0 (ИЗКЛ.) 0/1 01 Монтиран допълнителен стаен термостат 0 (ИЗКЛ.) 0/1 02 Монтиран допълнителен резервен нагревател 0 (ИЗКЛ.) 0/1 03 Монтиран допълнителен соларен комплект 0 (ИЗКЛ.) 0/1 04 Режим на захранване по изгодна тарифа за kwh 0 0/2 1 EKHBRD011~016ADV1+Y1 4P B

4 Първи Втори Наименование на настройката Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране Дата Стойност Дата Стойност Стойност по подразбиране Обхват Стъпка Единица 7 Настройка опции 00 Монтиран допълнителен нагревател на долния панел 01 Не е приложимо. Не променяйте стойността 02 Схема на множество зададени точки 0 (A) 0/1 03 Множествена зададена точка 1 0 (ИЗКЛ.) 0/1 04 Множествена зададена точка 2 0 (ИЗКЛ.) 0/1 8 Настройка опции 00 Контрол на температурата на дистанционното управление 01 Допълнителна настройка на комплект резервен нагревател 02 Авариен режим 0 (ИЗКЛ.) 0/1 03 Статус: ниско ниво на шум 1 1~ Статус: предпазване от замръзване 0 0~2 1 9 Автоматична компенсация на температурата 00 Стойност на компенсация на температурата на изходящата вода (отопление) 01 Стойност на компенсация на бойлера за битова гореща вода 0 2~2 0,2 ыc 0 5~5 0,5 ыc 02 Допускане на термо ВКЛ./ИЗКЛ. 0 5~5 0,5 ыc A Настройка опции 00 Ограничение на тока. 0 0~ Не е приложимо. Не променяйте стойността 02 Зададена точка: необходима температурна разлика за изходяща и обратна вода за отопление 03 Зададена точка: необходима стойност на температурата за множествена зададена точка 1 04 Зададена точка: необходима стойност на температурата за множествена зададена точка ~15 1 ыc 35 25~80 1 ыc 65 25~80 1 ыc b Зададени точки за битова гореща вода 00 Зададена точка: минимална температура на повторно подгряване 01 Зададена точка: максимална температура на повторно подгряване 02 Статус: зависимо от атмосферните условия загряване на вода за битови нужди 03 Зададена точка: температура на съхраняване 04 Автоматична максимална температура на съхраняване на битова гореща вода 35 35~65 1 ыc 45 35~75 1 ыc 70 45~75 1 ыc 70 55~75 1 ыc 3 EKHBRD011~016ADV1+Y1 4P B

5 Първи Втори Наименование на настройката Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране Дата Стойност Дата Стойност Стойност по подразбиране Обхват Стъпка Единица C Граници на температурата на изходящата вода 00 Зададена точка: максимална температура на изходящата вода за отопление 01 Зададена точка: минимална температура на изходящата вода за отопление 02 Не е приложимо. Не променяйте стойността 80 37~80 1 ыc 25 25~37 1 ыc 2 5 d Времена на забавяне на загряването на вода за битови нужди 00 Зададена точка: минимално време за загряване на вода за битови нужди 01 Зададена точка: максимално време за загряване на вода за битови нужди 02 Зададена точка: интервал минимално време на спиране на загряването на вода за битови нужди 10 5~ ~ ~ E Режим на сервизно обслужване 00 Режим на вакуумиране на R134a 0 0/1 01 Не е приложимо. Не променяйте стойността 02 Не е приложимо. Не променяйте стойността 1 04 Работа само на помпата 0 0~25 1 F Продължение на настройка опции 00 Не е приложимо. Не променяйте стойността 01 Не е приложимо. Не променяйте стойността 02 Не е приложимо. Не променяйте стойността EKHBRD011~016ADV1+Y1 4P B

6

7

8 *4P B * Copyright 2015 Daikin 4P B

4PW book

4PW book EKHBRD011ABV1X EKHBRD014ABV1X EKHBRD016ABV1X EKHBRD011ABY1X EKHBRD014ABY1X EKHBRD016ABY1X B Съдържание Страница Свързване към външно тќло EMRQ Обща информациќ... 1 Комбинациќ... 1 Свързване към захранване

Подробно

Installation manuals

Installation manuals /6 Подходящи вътрешни тела CHYHBHAAV2 CHYHBH8AAV2 Забележки - P777- - 6.2 2/6 Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7... Комфорт (отопление) R/W [-7]~[-6], стъпка: A..2. 2 C 7...2

Подробно

4PWBG C.book

4PWBG C.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1

Подробно

4PW D.book

4PW D.book Ръководство за експлоатация Вътрешно тяло за термопомпена система въздух-вода и опции EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1 EKHBRD011AAY1 EKHBRD014AAY1 EKHBRD016AAY1 EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 1/8 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Забележки (*5) *4/8* 2/8 Наименование на та Потребит. настройки Предв. зад. стойности Стайна температура 7.4.1.1

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за експлоатация Ç Úapple ÌÓ Вътрешно ÚflÎÓ тяло за Á система ÒËÒÚÂÏ VRVIII Ръководство за експлоатация Съдържание Страница 1. Определения... 1 1.1. Значение на предупреждения и символи...

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 1/9 [6.8.2] =... ID66F2 Подходящи вътрешни тела *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EAVZ16S18DA6V EAVZ16S23DA6V EAVZ16S18DA9W EAVZ16S23DA9W Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект

Подробно

4PBG C_2015_10

4PBG C_2015_10 Справочно ръководство на потребителя Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За документацията... 2 1.1.1 Значение на предупреждения и символи... 3 1.2 За потребителя...

Подробно

Operation manuals

Operation manuals Ръководство за експлоатация Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система EABH16DA6V EABH16DA9W EABX16DA6V EABX16DA9W EAVH16S18DA6V(G) EAVH16S23DA6V(G) EAVH16S18DA9W(G) EAVH16S23DA9W(G) EAVX16S18DA6V(G)

Подробно

Operation manuals

Operation manuals EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание Целева публика Крайни потребители Комплект документация 1 За настоящия документ 2 2 За системата 3 2.1 Компоненти в

Подробно

User reference guide

User reference guide Справочно ръководство на потребителя EGSAH06DA9W EGSAH10DA9W EGSAX06DA9W(G) EGSAX10DA9W(G) Български Съдържание Съдържание 1 Настройки от монтажника: Таблици, които трябва да се попълнят от монтажника

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни

Подробно

4PBG _2015_01

4PBG _2015_01 Справочно ръководство на потребителя Daikin Altherma Нискотемпературна сплит система EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Нискотемпературна моноблок система Dikin Altherm EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EKCB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Български Съдържание Съдържание Общи предпазни

Подробно

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ

КАТАЛОГ ТЕРМОПОМПИ КАТАЛОГ Разширената гама от термопомпи, позволява по-голями и по-усъвършенствани решения във всяка домашна среда, както за отопление и охлаждане, така и и за производство на битова гореща вода. Новата

Подробно

Installer reference guide

Installer reference guide Справочно ръководство на монтажника Dikin Altherm Нискотемпературна сплит система + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност

Подробно

Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf

Catalog_Olimpia Splendid 2017 (Print) body.pdf SHERPA МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПЛИТ термопомпа въздух-вода с вграден бойлер 150 л ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ Комбинацията от инверторна термопомпа въздух-вода и термопомпа вода-вода позволява отопление/охлаждане

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D

ЦЕНОВА ЛИСТА OLIMPIA SPLENDID 2019 ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 AIR SLR TR/AR ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ Модел A B C D i2 IR SLR TR/R ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР С РАДИАТОРЕН ПАНЕЛ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ SLR IR 400 SLR IR 600 SLR IR 800 SLR IR 00 Отоплява, охлажда, изсушава и филтрира Изключително тънък естетичен панел 12,9 см и

Подробно

User reference guide; Installer reference guide

User reference guide; Installer reference guide Справочник за монтажника и потребителя - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 3 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956

ЦЕНОВА ЛИСТА 2019 Италианска компания от 1956 2019 Италианска компания от 1956 ТЕРМОПОМПИ Сплит система SHERPA Продуктов номер Описание Цена с ДДС Хидравличен Модул Външно тяло 599501A OS-CESHH24EI Сплит система SHERPA 7 монофазна 5 699,00 лв. 599501A

Подробно

Артикул

Артикул РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕРМОПОМПЕН БОЙЛЕР AX7 Съдържание 1. Важни забележки. 2. Описание на термопомпа..... 3. Инструкции за монтаж... 4. Инструкции за работа с панела за управление 5. Поддръжка

Подробно

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи

Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи Комбинирани електрически бойлери за системи със слънчев колектор Бойлерите от серията NATURELA GREEN, са специално разработени за използване в системи със слънчев колектор. Те имат вграден иновативен електронен

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и

ЦЕНОВА ЛИСТА ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ Bi2 SLR air inverter с радиаторен панел за открит вертикален монтаж двутръбна система долно засмукване цвят БЯЛ и Bi2 SLR air с радиаторен панел за открит вертикален монтаж SLR Air Продуктов номер - TR (сензорен) 01856 01857 01858 01859 01860 Продуктов номер - AR (аналогов) 01772 01773 01774 01775 01776 Звукова мощност

Подробно

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG NORDIC Q МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА СЕРИЯ ДЕЛУКС МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ AC***JNNCEH / AC***JXSCEH МИ

ЦЕНОВА ЛИСТА ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИМАТИЗАТОРИ SAMSUNG NORDIC Q МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА СЕРИЯ ДЕЛУКС МОНОФАЗНО ЗАХРАНВАНЕ AC***JNNCEH / AC***JXSCEH МИ МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА AC***JNNCEH / AC***JXSCEH МИНИ ЧЕТИРИПЪТНА вътрешно КАСЕТА Цена с ДДС 85 Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура, Таймер 104 Вкл/Изкл, Режим, Вентилатор, Клапа, Температура

Подробно

スライド 1

スライド 1 Нов сплит инверторен модел Nordic за ниски външни температури FUJITSU GENERAL LIMITED Клас 2.5 kw / 3.4 Kw NORDIC модел 09/12 Външно тяло с нова система за предпазване от замръзване (с нагревател на основата)

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

Operation manuals; Installation manuals

Operation manuals; Installation manuals Ръководство за монтаж и експлоатация - + BRC1HHDAW BRC1HHDAS BRC1HHDAK Български Съдържание Съдържание 1 Общи предпазни мерки за безопасност 2 1.1 За потребителя... 2 1.2 За монтажника... 3 2 За настоящия

Подробно

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMANCE SMART POWER

ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMANCE SMART POWER ИНВЕРТОРНА СПЛИТ СИСТЕМА PERFORMNCE SMRT POWER ИКОНОМИИ & ТЕХНОЛОГИИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: РЕАЛИЗИРАТЕ ИКОНОМИИ, КОГАТО ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО СЕ УВЕЛИЧАВА Комисията за Енергийно Регулиране прогнозира,

Подробно

Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА

Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА Геотермална нергия DAIKIN ALTHERMA ГЕОТЕРМАЛНА ТЕРМОПОМПА Геотермална термопомпа Daikin Altherma 4 предимства Геотермалната енергия е свободен източник на енергия за отопление и битова гореща вода. Тя

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно