ProgramA 2.indd

Размер: px
Започни от страница:

Download "ProgramA 2.indd"

Препис

1 XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА: ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI ВИ ВЕК ПРОГРАМА 4-7 октомври 2018

2 ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР: СРЕБЪРНИ СПОНСОРИ: СПОНСОРИ:

3 XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ ОЛОГ ГИЯ XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ НА ТЕМА ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI-ВИ ВЕК 4-7 ОКТОМВРИ 2018 ХОТЕЛ РИУ ПРАВЕЦ ДИЗАЙН И ПЕЧАТ:

4 ПРОГРАМА ЧЕТВЪРТЪК РЕГИСТРАЦИЯ 18:30 ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Б. Славчев 19:00 УВОДНA ЛЕКЦИЯ ОНКОГИНЕКОЛОГИЯТА ПРЕЗ XXI-ВИ ВЕК. Къде сме ние? Г. Чакалова 20:00 КОКТЕЙЛ Добре дошли ПЕТЪК :00-10:00 ДИАГНОСТИКА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ. Модератор: Проф. Е. Пиперкова Секретар: Я. Делчев ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ Съвременна образна диагностика в онкогинекологията. Е. Пиперкова АВТОРСКИ ДОКЛАДИ Имунохистохимията в помощ на гинеколога. Я. Делчев, Р. Тоцев, Г. Трифонов, Б. Балтаджиева, Д. Батоев

5 XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ ОЛОГ ГИЯ Гладкомускулни тумори на влагалището - възможна ли е предоперативна диагноза? И. Илиев, А. Йорданов, Д. Стратева, Н. Янев, Ч. Цветков ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ПРЕДРАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ. Модератор: И. Карагьозов Секретар: А. Гановска ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ Принципи за приложение на деструктивно лечение при доброкачествени и предракови изменения на шийката на матката. И. Карагьозов, С. Ковачев Преходна остра бъбречна недостатъчност като усложнение на лапароскопска тотална хистеректомия. С. Ковачев, А. Гановска, Е. Чуприна Ендосалпингиоза като първопричина за асцит и повишени стойности на СА 125 казуистика или реалност? А. Гановска, А.Стойчева, С. Ковачев Епидермоидна киста рядък тумор в малкия таз. Я. Делчев, Б. Балтаджиева, Р. Тоцев, Г. Трифонов, Д. Батоев КАФЕ ПАУЗА

6 КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ПРИ БОЛНИ СЪС ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ. Модератор: Проф. С. Ковачев Секретар: К. Цветанова Хирургията без болка - мит или реалност? К. Цветанова, Н. Хинкова, Т. Тотев, И. Филипова, Г. Горчев, С. Томов Качество на живот при пациентки с онкогинекологични заболявания. А. Милушева, Г. Чакалова Комфорт на живот при жени след онкогинекологични операции. Н. Нинова, Б. Славчев, П. Марков, Св. Славов Ремифемин алтернатива на хормоналното лечение. Я. Делчев ОБЕДНА ПОЧИВКА

7 XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ ОЛОГ ГИЯ САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА MSD Модератор: Доц. Ж. Михайлова Странични ефекти на ваксинацията. Имунизацията срещу HPV в контекста на другите ваксини. С. Ковачев Роля на имунотерапията в медицинската онкология - фокус върху Пембролизумаб. Ж. Михайлова ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЯЙЧНИКА. Модератор: Доц. Б. Славчев Секретар: Н. Нинова ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ Карцином на яйчника - 15 години 808 случая. Б. Славчев Карцином на яйчника стадии Іа. Н. Петракиева, Н. Нинова, Св. Славов, В. Димов, Б. Славчев Овариален карциносарком клиничен случай. Т. Тотев, Н. Хинкова, Г. Горчев, С. Томов, Г. Панайотова Фактори, свързани с пациента, влияещи върху преживяемостта при злокачествени тумори на яйчника. И. Филипова, Г. Чакалова

8 Ретроперитонеални тумори в гинекологията. Я. Делчев, Г. Трифонов, Р. Тоцев, Б. Балтаджиева, Д. Батоев САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА GEDEON RICHTER С. Ковачев Хирургично лечение на цервикални миоми при пациентки с и без предоперативен прием на улипристалацетат. С. Ковачев, А. Стойчева, А. Гановска, Е. Чуприна Lenzetto и дали трансдермалните естрогенине са друго нещо? Г. Коларов КАФЕ ПАУЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЕНДОМЕТРИУМА. ЧАСТ І. Модератор: Проф. С. Иванов Секретар: В. Меламед ПЛЕНАРНA ЛЕКЦИЯ Ролята на лимфната дисекция при лечението на ендометриалния карцином. С. Иванов

9 XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ ОЛОГ ГИЯ Ендометриален карцином при свръхобезитет оперативното лечение е мисия възможна. Я. Делчев, Д. Батоев, Р. Тоцев, Г. Трифонов, Б. Балтаджиева Необходимост от мултидисциплинарен подход в съвременното хирургично лечение на гинекологичния рак ретроспективно проучване. С. Ковачев Анализ на състоянието на лимфните възли при болни с онкогинекологични заболявания. Ж. Даскалова, Г. Чакалова, Ц. Дянкова, К. Ангелов СЪБОТА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЕНДОМЕТРИУМА. ЧАСТ ІІ. Модератор: Проф. Г. Чакалова Секретар: Т. Тотев ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ Дали ракът на ендометриума с нисък риск е в действителност с нисък риск? Г. Чакалова Тазови рецидиви след оперативно лечение на карцином на ендометриума. Н. Хинкова, Т. Тотев, И. Филипова, А. Любенов, Д. Кипрова, Г. Панайотова, К. Янева, П. Беремска, Г. Семова, Г. Горчев, С. Томов

10 Анализ на обема на оперативното лечение при болни с гинекологичен рак. В. Меламед, Г. Чакалова Карцином на млечната жлеза с метастази в маточната шийка и миометриума. Принос с един клиничен случай. Н. Хинкова, И. Филипова, К. Янева, С.Томов, Г. Горчев ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ. Модератор: Проф. Сл. Томов Секретар: Т. Атанасов ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ Периоперативни резултати и преживяемост на пациенти с рак на ендометриума, оперирани чрез три хирургични подхода: роботизиран, лапароскопски и отворен. Сл. Томов, Г. Горчев, Н. Хинкова, И. Филипова, Т. Тотев, А. Любенов, Д. Кипрова, К. Янева, П. Беремска, Г. Панайотова, Т. Семова, Т. Атанасов Дейност на клиниката по гинекология на УСБАЛО за 15-годишен период. Г. Чакалова, Ц. Дянкова, К. Ангелов, П. Костова, Р. Стоянов, В. Меламед Случай на късна белодробна тромбоемболия след оперативно лечение по повод рак на маточната шийка. Ж. Даскалова, Г. Чакалова, В. Меламед

11 XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ ОЛОГ ГИЯ Параметректомия след нерадикална първична хирургия при рак на маточната шийка. Ал. Любенов, Н. Хинкова, Т. Тотев, И. Филипова, Д. Кипрова, Сл. Томов, Гр. Горчев КАФЕ ПАУЗА ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА, ВУЛВАТА И ВЛАГАЛИЩЕТО. Модератор: Проф. Г. Горчев Секретар: И. Филипова ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ Сравнителен анализ на робот асистирана и абдоминална радикална хистеректомия при пациенти с рак на шийката на матката 10-годишен опит. Г. Горчев, С. Томов, Н. Хинкова, И. Филипова, Т. Атанадов Тазови рецидиви след оперативно лечение на карцином на маточната шийка. Н. Хинкова, Т. Тотев, И. Филипова, А. Любенов, Д. Кипрова, Г. Панайотова, К. Янева, П. Беремска, Т. Семова, Г. Горчев, С. Томов Urethr-cysto-colpo-thachelectomia тип предна екзентерация. Случай. Б. Славчев, Св. Славов, Г. Димитров Лечение на болни със злокачествени тумори на вулвата и влагалището. К. Ангелов, Г. Чакалова

12 Тумори на влагалището първичен карцином на влагалището или рецидив при екстравагинален произход. Н. Нинова, Н. Петракиева, Сл. Славов, Г. Златков, Б. Славчев ОБЕДНА ПОЧИВКА ГАЙДЛАЙН НА ESGO ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК НА ВУЛВАТА, РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА, РАК НА ЕНДОМЕТРИУМА И РАК НА ЯЙЧНИКА. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БАОГ. Модератор: Проф. Г. Чакалова Дискусия, уточняване на текста на гайдлайна и неговото приемане от БАОГ за стандарт в България Общо събрание на Българската асоциация по онкогинекология КАФЕ ПАУЗА САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА АSTRA ZENECA Можем ли да постигнем повече в лечението на овариалния карцином. Овариален карцином - хирургично лечение, съвременни аспекти. С. Ковачев Ролята на поддържащата терапия в лечението на овариалния карцином. Ж. Арабаджиев

13 XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ ОЛОГ ГИЯ ЛЪЧЕТЕРАПИЯ И ЛЕКАРСТВЕНА ТЕРАПИЯ НА ТУМОРИТЕ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ. Модератор: Проф. В. Първанова Секретар: В. Меламед ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ Съвременно лъчелечение при онкогинекологични заболявания. В. Първанова Следоперативна интравагинална брахитерапия при карцином на маточното тяло. Б. Генова, Е. Манова, Е. Петкова, С. Лалова, В. Първанова, Р. Иванова, М. Йорданова Туморна мнoжественост при карцином на маточното тяло, провели следоперативна интравагинална брахитерапия. В. Първанова, Б. Генова, И. Михайлова, Е. Манова, П. Вънев, М. Йорданова ЗАКРИВАНЕ НА 21-ВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ ГАЛА ВЕЧЕРЯ НЕДЕЛЯ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТАИТЕ И ОТПЪТУВАНЕ

14

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хо ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА Национален симпозиум по ендокринология Диабет нов подход в лечението 10-12 октомври 2019 г, Риу Хелиос Гранд Хотел Парадайз, хотел Пловдив Слънчев бряг Четвъртък 10 октомври Уточняват

Подробно

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, За мен е удоволствие и чест, като председател на организационния комитет, да Ви поканя на VІІІ Научна конференция с международно участие на тема: НОВОСТИ В ОНКОЛОГИЯТА

Подробно

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С

КП_2016 КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С КП 1 СТАЦИОНАРНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С ПОВИШЕН РИСК КП 2 ПРЕНАТАЛНА ИНВАЗИВНА ДИАГНОСТИКА НА БРЕМЕННОСТТА И ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННОСТ С РЕАЛИЗИРАН РИСК КП 3 ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ НА

Подробно

Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препорък

Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препорък Гайдлайн за хирургично лечение на епителен рак на яйчника Изработено от работна група на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ (БАОГ) Тези препоръки бяха изработени като най-добрата практика, основана

Подробно

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме

Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с ме Академия Меланом е научно пространство за иновациите в онкодерматологията, което обединява всички специалисти, посветени на лечението на пациенти с меланом и други кожни злокачествени заболявания. Създадена

Подробно

ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г.,

ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г., ПРОГРАМА 28 септември 2017 г., четвъртък 14:00 18:00 ч. Pегистрация и настаняване в хотела 19:30 22:00 ч. Посрещане Добре дошли 29 септември 2017 г., петък 8:00 8:20 ч. Откриване на Конференцията 8:20

Подробно

ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА

ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ESGE Българска асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ BULENDO 2017 Международен симпозиум по гастроинтестинална

Подробно

Stoikov stanovishte za Tomov

Stoikov stanovishte za Tomov С Т А Н О В И Щ Е От Доц. д-р Светлозар Николов Стойков, д.м., Ръководител-катедра Акушерски грижи, Факултет Здравни грижи, Медицински университет, гр. Плевен ОТНОСНО: Защита на дисертационен труд от Доц.

Подробно

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София

X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София X юбилейна Научна конференция Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология 29 30 ноември 2019 зала 6, НДК, гр. София ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА 13.00 13.50 Регистрация 13.50 14.00 Откриване

Подробно

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен

5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен 5 ГОДИНИ БССА VIII НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 30 31 март 2018 СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ В СЪРДЕЧНАТА И СЪДОВАТА ПАТОЛОГИЯ Аудитория Амброаз Паре, Телекомуникационен център на МУ-Плевен, гр. Плевен Под егидата на Ректора

Подробно

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July

Microsoft Word - Preliminary_program_26_July ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ ПРИОРИТЕТИ НА СЪВРЕМЕННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗДРАВНАТА СИСТЕМА ЗА 15+ И 59-11 14 октомври 2018, Сол Луна Бей Ризорт, Обзор 18.00 18.30 Откриване

Подробно

г г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас

г г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас 29.09 01.10.2017г. 29.09 01.10.2017 г. 12 КОНГРЕС ПО ОТО РИНО ЛАРИНГО ЛОГИЯ хотел Риу Хелиос Парадайс Св. Влас Уважаеми колеги, Уважаеми партньори, Като председател на Българското национално сдружение

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

4-6 ОКТОМВРИ 2019 Г Р А Н Д Х О Т Е Л П Л О В Д И В, гр. Пловдив

4-6 ОКТОМВРИ 2019 Г Р А Н Д Х О Т Е Л П Л О В Д И В, гр. Пловдив 4-6 ОКТОМВРИ 2019 Г Р А Н Д Х О Т Е Л П Л О В Д И В, гр. Пловдив Уважаеми колеги, В качеството ми на председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, бих

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ

ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТ ПРИЛОЖЕНИЕ С П И С Ъ К НА НАУЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ/ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ДОКТОРАНТУРА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ, ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА И ИНСТИТУТА ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН

Подробно

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика

НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) Официално откриване Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностика НАУЧНА ПРОГРАМА 4 юли 2019 (четвъртък) 18.30 18.45 Официално откриване 18.45 19.30 Научна сесия Какво знаем и не знаем за профилактиката и диагностиката? 18.45 19.00 Фибрите в храненето при болест и здраве

Подробно

Microsoft Word - Za_site.doc

Microsoft Word - Za_site.doc СЪДЕБНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ град Добрич, Окръжен съд, Зала за обучения 4 5 ноември 2010 г. Съдържание: Списък на участниците стр. 2 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр.

Подробно

Bel_Geriatria_1fev2019.indd

Bel_Geriatria_1fev2019.indd ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц

УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекц УЧИЛИЩЕ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА Персонализиран подход при диагностиката и лечението на някои инфекциозни заболявания: вирусни хепатити, HIV-инфекция и ко-инфекции и други Организатор: БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ

Подробно

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на

Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на Неоплазми на женските гениталии и бременносталгоритми на поведение Обект на настоящият алгоритъм ще бъдат специфичното онкологично лечение по време на бременност и акушерското поведение (време и начин

Подробно

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн

Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн Деструктивно лечение на доброкачествени и предракови изменения на влагалището и вулвата Работна група: Д-р Илия Карагьозов дм Проф. Стефан Ковачев дмн I. Общи положения и постулати 1. Общи положения Диагностиката

Подробно

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД

“МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР – БУРГАС” ЕООД КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР БУРГАС ЕООД Бургас Управител: 056/86-64-02 бул. Демокрация 86 056/85-98-02 факс: 056/85-98-30 З А П О В Е Д 47/04.02.2019 г. На основание чл.2, ал 3, и във връзка с чл.3,

Подробно

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван

по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 7. Здравеопа зван по ред ФАКУЛТЕТ ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВ АНИЕ ПРОФЕСИО НАЛНО НАПРАВЛЕ НИЕ ДОКТОРСКА ПРОГРАМА Т Е М А КАТЕДРА или КЛИНИЧЕН ЦЕНТЪР 1 МФ 1. Акушерство и гинекология Ехографски критерии за оценка феталното

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В МЛАДА И ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ приоритети на съвременното здравеопазване Ефективни и безопасни подходи в профилактика, диагностика и терапия

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА: R 14.06.2019 ПЕТЪК П Р О Г Р А М А 11:00-19:00 Регистрация 15:00-15:30 Официално откриване 15:30-16:30 Симпозиум Pfizer Модератор: Проф. д-р Ив. Донев, дм, МБАЛ Надежда Терапевтични

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА КАТЕДРА ОРАЛНА ХИРУРГИЯ КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ 1. Възникване и развитие на оралната и лицево-челюстна

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов xx xx 2 Г. Косева xx xx 3 А. Андонов xx xx 4 В. Джамбазка xx xx 5 Д. Димитрова 0886

НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов xx xx 2 Г. Косева xx xx 3 А. Андонов xx xx 4 В. Джамбазка xx xx 5 Д. Димитрова 0886 НАГРАДА ХАМАК ПЕЧЕЛЯТ: 1 И. Иванов 0877 09 xx xx 2 Г. Косева 0894 94 xx xx 3 А. Андонов 0883 37 xx xx 4 В. Джамбазка 0888 53 xx xx 5 Д. Димитрова 0886 21 xx xx 6 Ц. Ковачева 0890 92 xx xx 7 Д. Стоилкова

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС

XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИС XVIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ, 16-19 МАЙ 2019 г. хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци НАУЧНА ПРОГРАМА 16 МАЙ / ЧЕТВЪРТЪК 11:00-19:00 РЕГИСТРАЦИЯ лектор модератор 15:00 15:15 ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА СПИСЪК на обученията по ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ (ВСД) в Медицински университет-варна (допълнено към 18.04.2019г.) 1 ВСД: Бронхология конвенционална бронхоскопия ръководител обучение: доц. д-р Камен

Подробно

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ ЛАБОРАТОРИЯ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА 4-6 ОКТОМВРИ 2019 г. КОМПЛЕКС МАРИНА КЕЙП-АХЕЛОЙ ЛАБОРАТОРИЯ XII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В качеството си на председател на Българското дружество по клинична лаборатория, най-сърдечно Ви каня да участвате в XII Национална конференция по клинична лаборатория с международно участие,

Подробно

ГРАФИК ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО ПРЕДКЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА І-ВИ КУРС, 1 СЕМЕСТЪР, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2015/2016 УЧ. Г. ДЕН ЧАС ПОНЕДЕЛНИК

ГРАФИК ЗА УПРАЖНЕНИЯТА ПО ПРЕДКЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА І-ВИ КУРС, 1 СЕМЕСТЪР, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2015/2016 УЧ. Г. ДЕН ЧАС ПОНЕДЕЛНИК ПО ПРЕДКЛИНИКА НА ПРОТЕТИЧНАТА ТАЛНА МЕДИЦИНА НА І-ВИ КУРС, 1 СЕМЕСТЪР, ЗИМЕН СЕМЕСТЪР, 2015/2016 УЧ. Г. ПОНЕДЕЛНИК 8.00 9.30 9.45 11.15 11.30 13.00 14.00 15.30 16.00 17.30 1 гр. Н. Миланов 241 з. 2 гр.

Подробно

Microsoft Word - Copy of za_site-USA.doc

Microsoft Word - Copy of za_site-USA.doc София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 14, тел/факс: 93 59 101 18 20 януари 2012 година, София, НИП Съдържание: Списък на участниците стр. 2 3 Списък на недопуснатите до участие кандидати стр. 4 Програма на обучението

Подробно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Констант ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: проф. Людмила Матева ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДГЕ: проф. Крум Кацаров ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАИЧД: Проф. Константин Чернев ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАУМ: Д-р Румяна Митова ЧЛЕНОВЕ:

Подробно

BUL_2012_50m

BUL_2012_50m 23.93 Божидар Стоев 94 Левски 51.80 Мартин Желев 88 Дамини ЛВ 23.96 Михаил Качаунов 92 ЦСКА 52.08 Александър Николов92 Черно море 23.97 Димитър Дечев 91 Олимпия 52.23 Божидар Стоев 94 Левски 24.08 Александър

Подробно

Pokana2_9NK_16may2019[3].indd

Pokana2_9NK_16may2019[3].indd ПРЕДВАРИТЕЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА Четвъртък, 26 септември 2019 17.30 17.40 Откриване 17.40 19.00 Научна сесия Фармакотерапия Медикаментите, които промениха света, проф. Пламен Пейков Регулация на лекарства

Подробно

Microsoft Word - Body A5 v.2

Microsoft Word - Body A5 v.2 ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ Проф. дтн. Константин Шушулов Председател на НТСЕБ Проф. д-р инж. Цанчо Цанев Зам. Председател на НТСЕБ Инж. Величка Пехливанова НТСЕБ Инж. Параскева Велева НТСЕБ Доц. д-р инж. Светлана

Подробно