ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 BD Oxacillin Screen Agar ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Oxacilli"

Препис

1 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA Рев.: Oct 2013 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (първоначално наричан MRSA Screen Agar) бе разработен за откриване на резистентни към метицилин/оксацилин Staphylococcus aureus (MRSA, ORSA). Тъй като метода за откриване на MRSA използва същия инокулат, като тестовата процедура на Bauer-Kirby за антимикробна дискова чувствителност, скрининговия тест с оксацилин може удобно да се провежда върху изолати по време на рутинно тестуване за чувствителност. ПРИНЦИПИ И ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА Микробиологичен метод. Резистентността на S. aureus към пеницилин бе наблюдавана скоро след представянето на пеницилина в края на 40-те години на миналия век. 1 В края на 60-те години на миналия век резистентни към метицилин/оксацилин щамове на S. aureus започнаха да бъдат изолирани в САЩ. 2 Три различни механизма на резистентност способстват за резистентността към пеницилин на S. aureus. Това са (1) класическия тип, включващ производство на допълнителен свързващ пеницилина протеин (РВР), който се разшифрова от хромозомния meca ген, (2) свръхпроизводство на ß-лактамаза и (3) производство на модифицирани РВР, които намаляват нивото на афинитет на организмите към ß-лактамни антибиотици. 3 Характеристиките, помагащи за диференцирането на 3 типа резистентност към оксацилин (метицилин) могат да бъдат намерени в Ръководство по клинична микробиология, 9-мо изд. 3 Щамовете, притежаващи гена mec (класическа резистентност) са резистентни към резистентни на пеницилиназа пеницилини (PRP), като метицилин, оксацилин и нафцилин и са или хомогенни, или хетерогенни при своето изразяване на резистентност. При хомогенна експресия практически всички клетки показват резистентност при тестуване със стандартни ин витро тестове. При хетерорезистентна експресия някои клетки се проявяват като чувствителни, а други като резистентни. Често само от 1 на 10 4 до 1 на 10 8 клетки в тестуваната популация проявява резистентност. Хетерогенната експресия понякога резултира в гранични MIC, например оксацилин MIC от 4 до 8 µg/ml. Изолатите с класически тип резистентност обикновено са резистентни към други агенти, като еритромицин, клиндамицин, хлорамфеникол, тетрациклин, триметоприм-сулфаметоксазол, кинолон, или аминоглюкозид. 3 Резистентност посредством свръхпроизводство на ß-лактамаза или присъствие на модифицирани РВР също резултира в гранична резистентност. Изолати, които са резистентни поради или свръхпроизводство на ß-лактамаза, или механизма на модифицирани РВР обикновено не притежават резистентност към множество лекарства. 3 Освен това, такива изолати едва ли растат в чашка със скринингов агар. 3-5 Резистентните към метицилин популации растат по-бавно, предпочитат по-ниска температура на инкубация и висока концентрация на сол. се състои от Mueller Hinton Agar, който е стандартизирана среда за тестуване на антимикробна чувствителност на аеробни бактерии чрез процедура на дискова дифузия. 6 Натриевия хлорид се добавя за подобряване растежа на резистентните към PRP субпопулации. Оксацилин е предпочитан за откриване на PRP резистентност, тъй като е по-стабилен и резултатите са по-надеждни (вижте Таблица 2С [M100 (M2)] и таблица 2С в документа M100 [M7]) на CLSI. 7,8 PA

2 РЕАГЕНТИ Формула* на литър пречистена вода Екстракт от говеждо месо 2,0 g Оксацилин 0,006 Киселинен хидролизат на казеин 17,5 Агар 17,0 Нишесте 1,5 ph 7,3 ± 0,2 Натриев хлорид 40,0 *Пригоден и/или допълнен според изискванията за удовлетворяване на критериите за ефективно функциониране. ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ. Само за професионална употреба. Не използвайте чашки, ако те съдържат признаци на микробно замърсяване, обезцветяване, изсушаване, пукнатини или други признаци на увреждане. За справка относно асептичните манипулационни процедури, биологичните опасности и изхвърлянето на използвания продукт вижте документа ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ След получаване съхранявайте чашките на тъмно, при температура от 2 до 8 С, в оригиналната им маншетна опаковка до момента на непосредствената им употреба. Не допускайте замразяване и прегряване. Чашките могат да бъдат инокулирани до изтичане на срока на годност (виж етикета на опаковката) и инкубирани според препоръчваните инкубационни периоди. Отворените комплекти от 10 чашки могат да се използват в продължение на една седмица при съхранение на чисто място при температура от 2 до 8 С. ПОТРЕБИТЕЛСКИ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ Инокулирайте представителни образци с изброените по-долу култури. Суспендирайте няколко добре изолирани колонии на тестувания организъм от ч. чашка с култура в пробирка с BD Trypticase Soy Broth и регулирайте мътността до стандарта за мътност 0,5 McFarland. С помощта на микропипета инокулирайте на петна с 10 l от тестовата суспензия. Като алтернатива, накиснете памучен тампон в тестовата суспензия и леко попийте излишната течност от вътрешната стена на пробирката. Посейте чашката чрез прекарване на тампона върху повърхност от приблизително 2,5 cm. Включете BD Trypticase Soy Agar II with 5% Sheep Blood (TSA II) или чашка с BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood като референтна за неселективен растеж. Инкубирайте чашките при температура C аеробно. Не превишавайте температурата от 35 C. Инкубирайте чашките за пълни 24 ч. Щамове Staphylococcus aureus ATCC Staphylococcus aureus ATCC Неинокулирани Темпове на растеж Няма растеж при 24-часова инкубация (чувствителен) Растеж при 24-часова инкубация (резистентен) Светлокехлибарени, бистри до много слабо непрозрачни ПРОЦЕДУРА Предоставяни материали (90 mm Stacker чашки). Микробиологично проверени. PA

3 Непредоставяни материали Допълнителна културална среда, реагенти и лабораторно оборудване според нуждите. Видове материали Тази среда не е предназначена за изолиране на MRSA/ORSA от клинични материали. Вместо тях средата е инокулирана с чисти култури на изолати, презумптивно идентифицирани като Staphylococcus aureus (вижте Методика на тестуване и РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА). Методика на тестуване 1. Идентифицирайте презумптивно изолата като Staphylococcus aureus, например чрез тестуване за коагулаза върху предметно стъкло или в пробирка (или чрез пълно биохимично идентифициране). 2. Пригответе инокулат чрез суспендиране на няколко добре изолирани колонии на тестувания изолат на S. aureus от ч. чашка с култура в пробирка с подходяща бульонна среда, като Trypticase Soy Broth и регулирайте мътността до стандарта за мътност 0,5 McFarland. 3. С помощта на микропипета инокулирайте на петна с 10 µl от тестовата суспензия. 4. Като алтернатива, накиснете тампон в тестовата суспензия и леко попийте излишната течност от вътрешната стена на пробирката. Посейте чашката чрез прекарване на тампона върху повърхност от приблизително 1 инч (2,54 сm). Включете BD Trypticase Soy Agar II with 5% Sheep Blood (TSA II) или чашка с BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood като контрола за неселективен растеж. 5. Тестуваната и контролната чашки могат да бъдат разделени на няколко клиновидни сектора чрез маркиране на дъното на чашката. Във всяка чашка могат да бъдат тествани няколко изолата. Въпреки това използвайте и инкубирайте всяка чашка само веднъж. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ И НЕ ИНКУБИРАЙТЕ ПОВТОРНО. 6. Инкубирайте чашките при температура C за пълни 24 ч. Не превишавайте температурата от 35 C. Резултати След инкубиране изследвайте чашките за растеж. Имайте предвид, че чашките с тази среда трябва да бъдат внимателно преглеждани. Наличието на много малки колонии, дори една колония, сочат, че изолата е резистентен към метицилин (оксацилин). Липсата на растеж сочи, че организма е чувствителен към PRP (метицилин, нафцилин и оксацилин). Растящите в Oxacillin Screen Agar изолати трябва да бъдат докладвани като резистентни към всички ß-лактамни антимикробни агенти, включително инхибиторни комбинации на ß-лактам/ß-лактамаза и цефалоспорини. Забележка: Информационни допълнения към документа M2 на CLSI, или ревизирани версии, съдържащи ревизирани таблици на антимикробните дискове и стандарти за интерпретиране, се публикуват периодично. Необходимо е да се консултирате с най-новите от тях относно текущите препоръки. Пълен комплект от стандарта и информационните допълнения може да бъде поръчан от Clinical and Laboratory Standards Institute, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA , USA. Телефон: РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА е стандартна среда за откриване на резистентни към метицилин/оксацилин Staphylococcus aureus (MRSA, ORSA). 3,6-8 Вътрешните изследвания показаха, че съществува разлика в размера на инокулата при инокулиране с 10 µl от тестуваната суспензия чрез микропипета и инокулиране на чашката с тампон. Вероятността за поява на резистентна субпопулация е по-голяма при голяма популация от бактериални клетки. Откриването на резистентност, особено при хетерогенно резистентна популация, се подобрява при по-голям инокулат, получен с помощта на микропипета и инокулиране на чашката с 10µl. 9 Всеки растящ в тази среда изолат трябва да бъде проверен количествено чрез разреждане в бульон или агар, или чрез молекулярни методи (определяне на meca ген) за PA

4 потвърждаване на резистентността към оксацилин и други антимикрпобни агенти, характерни за MRSA, като хлорамфеникол, клиндамицин, еритромицин, гентамицин и тетрациклин. Функционални резултати 9 При полево проучване в голяма общинска болница бяха тестувани 152 изолата на S. aureus в (бивш MRSA Screen Agar) в сравнение с референтна процедура на агарно разреждане за чувствителност към метицилин. Общо 121 изолата показаха чувствителност и при двата метода. Бяха открити 30 резистентни (MRSA) изолата и при двата метода. Оставащия един изолат растеше в MRSA Screen Agar, но бе чувствителен към метицилин. Следователно, чувствителността на теста бе 100, а специфичността бе 99,2%. Ограничения на процедурата Рядко изолати на S. aureus с гранично резистентни MIC могат да не израстнат в рамките на 24 ч. Препоръчва се всички получени в скрининговата чашка двойствени резултати да бъдат потвърдени със стандартен MIC тест. Тази среда не трябва да се използва за изолиране на MRSA непосредствено от клинични материали. Използването на за определяне на резистентни към метицилин/оксацилин и коагулаза отрицателни стафилококи не се препоръчва. СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА 1. Chain, E., H.W. Florey, and M.A. Jennings Acquired resistance of micro-organisms to penicillin, p In H.W. Florey, E. Chain, N.G. Heatley, M.A. Jennings, A.G. Sanders, E.P. Abraham, and M.E. Florey (ed.), Antibiotics, vol. II. Oxford University Press, London. 2. Barrett, F.F., R.F. McGehee, Jr., and M. Finland Methicillin-resistant Staphylococcus aureus at Boston City Hospital. Bacteriologic and epidemiologic observations. N. Engl. J. Med. 279: Swenson, J.M., J.B. Patel, and J.H. Jorgensen Special phenotypic methods for detecting antibacterial resistance. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. L. Landry, and M.A. Pfaller (ed.). Manual of clinical microbiology, 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. USA. 4. Leitch, C., and S. Boonlayangoor Test to detect oxacillin (methicillin)-resistant staphylococci with an oxacillin screen plate, p In H.D. Isenberg (ed.), Clinical microbiology procedures manual, vol. 1 (suppl.1). American Society for Microbiology, Washington, D.C. USA. 5. Haberberger, R.L., A. J. Kallen, T.J. Driscoll, and M.R. Wallace Oxacillin-resistant phenotypes of Staphylococcus aureus. Lab. Med. 29: Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Approved standard: M7. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically. CLSI, Wayne, PA, USA.Search for latest version at 7. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). Disk diffusion supplemental tables: M100 (M2). CLSI, Wayne, PA, USA.Search for latest version at 8. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, formerly NCCLS). MIC testing supplemental tables: M100 (M7). CLSI, Wayne, PA, USA.Search for latest version at 9. Data on file. BD Diagnostic Systems. Sparks, MD. USA ОПАКОВКА/СЪДЪРЖАНИЕ Кат Готова за употреба среда в чашка, пакет от 20 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ За допълнителна информация моля свържете се с местния представител на BD. PA

5 Becton Dickinson GmbH Tullastrasse 8 12 D Heidelberg/Germany Phone: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection BD, BD Logo and all other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company BD PA

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА В ЧАШКИ PA-254035.05 Рев.: Sep 2011 BD Mueller Hinton Chocolate Agar (BD Мюлер Хинтън шоколадов агар) ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BD Mueller Hinton Chocolate Agar (Мюлер

Подробно

General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media

General Technical Information for BD Ready-to-Use or Semi-Finished Media ВЪВЕДЕНИЕ.01 Рев.: July 2009 ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА Готови за употреба и частично готови среди Този документ предоставя информация за структурата на документите Инструкции за употреба и съдържа допълнителна

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA-257074.05 Рев.: June 2009 BD BBL CHROMagar Staph aureus ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar Staph aureus е селективна среда за изолиране,

Подробно

PRODUCT

PRODUCT ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ГОТОВА ЗА УПОТРЕБА СРЕДА ВЪРХУ ПРЕДМЕТНО СТЪКЛО PA241.4 Рев.: Dec 8 Патент на САЩ 6,16,743 BD BBL CHROMagar О17 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ BBL CHROMagar O17 е селективна среда за изолиране,

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ВЪНШЕН ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ, МИКОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОЗНА СЕРОЛОГИЯ II ЦИКЪЛ 2016 г. Научихме всичко за EUCAST и отново сме готови да бъдем до Вас при подготовката Ви за Външния лабораторен

Подробно

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc

Microsoft Word - RETZENZIA_Anna_Kujumdjieva.doc Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Анна Вангелова Куюмджиева, Софийски университет Св. Климент Охридски Дисертационен труд на тема: Биосинтеза и свойства на супероксид дисмутаза от термофилни бактерии, изолирани

Подробно

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx

Microsoft Word - YC_VITALITY_KIT_BG.docx EASYCOUNTER YC KIT VITALITY Инструкция за употреба В много случаи токсичните ефекти на химичните или физичните фактори не водят директно до клетъчна смърт на дрождите. Такива фактори могат да причинят

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я ОТ ПРОФ. ИГНАТ АБРАШЕВ, ДМН Институт по Микробиология" - БАН Даденият ми за рецензия дисертационен труд на Виктория Стефанова Левтеров

Р Е Ц Е Н З И Я ОТ ПРОФ. ИГНАТ АБРАШЕВ, ДМН Институт по Микробиология - БАН Даденият ми за рецензия дисертационен труд на Виктория Стефанова Левтеров Р Е Ц Е Н З И Я ОТ ПРОФ. ИГНАТ АБРАШЕВ, ДМН Институт по Микробиология" - БАН Даденият ми за рецензия дисертационен труд на Виктория Стефанова Левтерова от Лаборатория по молекулярна микробиология" на отдел

Подробно

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн +КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине Ceftiofur hydrochloride CEFTIOMAX 50 mg/ml

Подробно

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове

Microsoft Word - Заявление за регистрация на торове Приложение 1 З А Я В Л Е Н И Е ЗАРЕГИСТРАЦИЯ НА ТОРОВЕ, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТА, БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА И ХРАНИТЕЛНИ СУБСТРАТИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И УПОТРЕБА Попълва

Подробно

Тракийски Университет- Стара Загора Ветеринарномедицински факултет Катедра Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести ВАЛЕНТИНА СТАМАТ

Тракийски Университет- Стара Загора Ветеринарномедицински факултет Катедра Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести ВАЛЕНТИНА СТАМАТ Тракийски Университет- Стара Загора Ветеринарномедицински факултет Катедра Ветеринарна микробиология, инфекциозни и паразитни болести ВАЛЕНТИНА СТАМАТОВА УРУМОВА ФЕНОТИПНИ И ГЕНОТИПНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

Подробно

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ

НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ НАРЕДБА 25ОТ6Ю НИ 2007Г.ЗАУСЛОВИЯТАИ РЕДАЗАВЗЕМАНЕ НАПРОБИ И ПРОВЕЖДАНЕНАЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, АНАЛИЗИ И ЕКСПЕРТИЗИ,НЕОБХОДИМИ ЗАЦЕЛИТЕНАДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ Издаденаотминистъраназдравеопазването

Подробно

Prevora Annex I-II-III - H-A BG

Prevora Annex I-II-III - H-A BG ПРИЛОЖЕНИЕ II НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА, ОЗНАЧЕНИЯТА ВЪРХУ ОПАКОВКАТА И ЛИСТОВКАТА, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ MAX MDR-TB P0228(07) Български ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОБЩО ОПИСАНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

СЪДЪРЖАНИЕ MAX MDR-TB P0228(07) Български ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОБЩО ОПИСАНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА СЪДЪРЖАНИЕ MAX MDR-TB 443878 P0228(07) 2019-03 Български ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.... 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ И ОБЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА....................................................... 1 ПРИНЦИПИ НА ПРОЦЕДУРАТА....

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Варненски медицински форум, т. 5, 2016, брой 2 МУ-Варна IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA КЪМ АНТИБАКТЕРИАЛНИ Л

Варненски медицински форум, т. 5, 2016, брой 2 МУ-Варна IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA КЪМ АНТИБАКТЕРИАЛНИ Л Варненски медицински форум, т. 5, 2016, брой 2 МУ-Варна IN VITRO ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КЛИНИЧНИ ИЗОЛАТИ STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA КЪМ АНТИБАКТЕРИАЛНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА Катедра по микробиология и вирусология,

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2017 г. СТАРА ЗАГОРА 2017

Подробно

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчна локализация. Ролята на карбоксизомите и пиреноида.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резист МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА Употреба на макролиди и развитие на антимикробна резистентност към тях 9.1. Потребление на макролиди по държави

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.9.2017 A8-0188/346/rev Изменение 346/rev Томас Хендел от името на комисията по заетост и социални въпроси Доклад Мортен Льокегор Изисквания за достъпност за продукти и услуги COM(2015)0615 C8-0387/2015

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 10.2 Изследване на пробиотичния потенциал на млечнокисели бактерии, изолирани от домашно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 10.2 Изследване на пробиотичния потенциал на млечнокисели бактерии, изолирани от домашно Изследване на пробиотичния потенциал на млечнокисели бактерии, изолирани от домашно приготвени млечни продукти Цветеслава Игнатова-Иванова, Нели Ерменлиева, Севгинар Мехмедова, Радослав Иванов, Искра Иванова

Подробно

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

ЧАСТ I B 1 - КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Стр. 1 от 9 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ СЕФПОТЕК 200 mg филмирани таблетки SEFPOTEC 200 mg film-coated tablets 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка филмирана таблетка

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

Folie 1

Folie 1 Превенция на здравето - скрининг и ранна диагноза при белодробен карцином ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО Доц. Д-р Г. Присадов, доц. д-р Г.Хаджидеков ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРОЕКТ ПО ИДЕЯ НА АИКБ

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и РЕЦЕНЗИЯ на дисертационния труд на редовен докторант към Катедра Аналитична химия, ФХФ-СУ Силвия Стоянова Стойкова за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление 4.2.

Подробно

B3-Dikanarov.doc

B3-Dikanarov.doc Evaluation of discomfort Index UGR for indoor lighting installations Assoc. Prof. D-r Gueorgui Dikanarov Оценка на показателя на дискомфорт UGR във вътрешните осветителни уредби Георги Диканаров Abstract:

Подробно

По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies

По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies По-голяма производителност ISOVOLT titan neo Рентгенов генератор от GE industrial.ai/inspection-technologies ISOVOLT titan neo generator Генериране на по-добри резултати Подобрете работата си с ISOVOLT

Подробно

Януари 2007

Януари 2007 2018 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВО Изисквания и методи за изпитване Национално приложение (NA) прбдс EN 228:2012+A1:2017 /NA ICS

Подробно

4PWBG book

4PWBG book Ръководство за монтаж Комплект спирателни клапани за хладилен агент EKRSVHTA EKRSVHTA Комплект спирателни клапани за хладилен агент Ръководство за монтаж Съдържание Страница 1. Въведение... 1 2. Аксесоари...

Подробно

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_BG_V01.docx Опасност от изгаряния от контакт с горещо масло. Възможни са леки до средно тежки наранявания. Носете защитни очила. Носете предпазни ръкавици. Носете защитно облекло. Възможни са материални щети причинени

Подробно

BBL Paper Discs for the Detection of β-lactamase Enzymes Cefinase Discs Книжни дискове BBL за разпознаване на β-лактамаза ензими Cefinase Discs

BBL Paper Discs for the Detection of β-lactamase Enzymes Cefinase Discs Книжни дискове BBL за разпознаване на β-лактамаза ензими Cefinase Discs BBL Paper Discs for the Detection of β-lactamase Enzymes Cefinase Discs Книжни дискове BBL за разпознаване на β-лактамаза ензими Cefinase Discs 8800801JAA(03) 2018-09 Български ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Дискове BD

Подробно