Обща патогенеза на ендокринните заболявания

Размер: px
Започни от страница:

Download "Обща патогенеза на ендокринните заболявания"

Препис

1 Обща патогенеза на ендокринните заболявания Проф. д-р Б. Маринов, дм Катедра по Патофизиология Медицински университет - Пловдив Ендокринна система В ЦНС: Хипоталамус Хипофиза Епифиза Тимус Щитовидна жлеза Паращитовидни Надбъбреци Панкреас Яйчници Teстиси 1

2 Хормони Определение сигнални молекули, отделяни от клетки или жлези с вътрешна секреция, циркулиращи в организма и осъществяващи ефекта си върху отдалечени органи и тъкани Видове Стероидни Полипептидни Аминокиселинни Механизъм на действие на хормоните 1. Катехоламини и пептидни хормони Активиран G протеин, промяна в нивата на Са 2+ и на самр 2. Тиреоидни и стероидни хормони Свързване с ДНК, генна активация, производство на ирнк, синтез на белтъци. 2

3 Функции на хормоните Метаболитно-регулаторни Адаптивно-резистивни Растеж и развитие Размножаване Поведенчески (ЦНС, интелект, памет, емоции) Хипоталамо- хипофизо ендокринни взаимоотношения 3

4 Хормони, отделяни от предния дял на хипофизата Преден дял Хормони на задния дял на хипофизата (хипоталамусни хормони): Антидиуретичен (АДХ) Вазопресин (Окситоцин) 4

5 Механизъм на отрицателна обратна връзка Механизъм на положителната обратна връзка Положителна обратна връзка 5

6 Видове ендокринни нарушения Първични ендокринопатии Вторични ендокринопатии (единични, множествени) Първична ендокринопатия 6

7 Първична ендокринопатия С хипофункция Аплазия и хипоплазия Увреждане (aвтоимунни механизми) Ятрогенни причини (ХИ, RТ, Л-ва) С хиперфункция Хиперплазия Тумор С дисфункция Вторична ендокринопатия 7

8 Вторична ендокринопатия (най-малко 4 механизма на възникване) Нарушени обратни връзки Нарушен транспорт (Пр, Ат) Рецепторни дефекти ( )* Нарушени хорм. взаимодействия (пермисивни ефекти на хормоните) * up- and down- регулация Щитовидна жлеза 8

9 Причини за хипотироидизъм Първичен (тироиден) хипотироидизъм Загуба на функционална тироидна тъкан Хроничен автоимунен тироидит Преходен автоимунен тироидит 131 I и външна радиационна терапия Постоперативен хипотироидизъм Преходен хипотироидизъм Инфилтративни и други заболявания на щитовидната жлеза 9

10 Биосинтетични дефекти Вродени дефекти Йоден недоимък Йоден излишък Антитироидни фактори Причини за хипотироидизъм Централен (вторичен) хипотироидизъм Хипофизарен Хипоталамичен Генерализирана резистентност към тироидните хормони Лекарствени средства: Dopamine, Amiodarone, Lithium 10

11 Клинични прояви на хипотиреоидизъм Хиперфункция на щитовидната жлеза ТИРЕОТОКСИКОЗА = T3 and T4 ХИПЕРТИРОИДИЗЪМ Продукция на тироидни хормони извън щитовидната жлеза Първичен или Вторичен 11

12 Хипертироидизъм Базедова болест (Grave s disease) Токсичен аденом Йодно индуциран хипертироидизъм и тих тироидит Хипертироидизъм, дължащ се на ектопичен тиреотропин Несъобразна секреция на тиреотропин Болест на Graves (Basedow) - патогенеза 12

13 Клинични прояви при хипертироидизъм Струма (гуша) Увеличена основна обмяна (субфебрилитет) Повишена възбудимост*, тремор, психози Екзофталм (в 50%) и очни симптоми Отслабване, диария Тахикардия, ритъмни нарушения, диспнея Аменорея, инфертилитет Изпотяване (топла, кадифена кожа, др.) Клинични прояви при хипертиреоидизъм 13

14 Извънтироидна продукция (внос) на тироидни хормони Медикаментозно-обусловена тиреотоксикоза Функционално-активни метастази на карцином на щитовидната жлеза Struma ovarii Диапазон на модулация Хормони Растеж Развитие Репродукция Интелект 14

15 БОЛКА Добро качество Лошо качество Щастие Радост Блаженo спокойствие Удоволствие ФУНДАМЕНТ НА ЖИВОТА Нещастие Мъка Болка Неудоволствие Естествено въздействие Противоестествено въздействие 15

16 Що е болка? Сетивен модул, отчитащ увреждането (Sherington, Bonica) The "International Society for the Study of Pain" определя болката като неприятно сетивно и емоционално изживяване (опит) СЗО Неудоволствено изживяване на индивида в резултат на предстоящо или манифестно клетъчно-тъканно увреждане Интензивен усет, обсебващ вниманието Биологична същност на болката Физиологично явление стожер на здравето; физиологична болка Адаптация към вредни фактори Патологичен феномен фактор водещ до дистрес и инвалидизиращ индивида; патофизиологична болка Дизадаптация организъм/среда 16

17 I. Аспекти на болката Физиологичен Патофизиологичен II. Сетивно-когнитивен Емоционално-афектен III. Медицинско-информативен Обществено-социален Ноцицепция Болка Физиологична Болка без ноцицепция Ноцицепция без болка Патологична Ноци- Болка Болка Ноци- Ноци- Болка 17

18 Дразнене, увреждане и промяна в сенситивността на болковата сетивност Патологично Реално ДРАЗНЕНЕ Свръхфизиологично Предстоящо Вероятно Възможно УВРЕЖДАНЕ Физиологично Липсва Стадии на болката Увреждащо дразнене (състояние) Възникване на болеви импулси Провеждане Модулиране Модифициране Осъзнаване Отреагиране 18

19 Медиатори на болката Агенти Увреждане Медиатори на увреждането Сетивни сензори Специализирани образувания Отчитат непосредствено дразнителя (характер, сила) Притежават висока специфичност към дразнителите Ноцисензори Свободни нервни окончания Отчитат увреждането, ако има такова Разделят се на моно- (основно кожа) и полимодални (предимно дълбоки структури) 19

20 Възникване на болеви импулси Периферни механизми на болката Тъканно увреждане Намаляване на потенциала при покой Гръбначно-мозъчна модулация (врата) за болката 20

21 Аферентни ноци- импулси Аферентни ноци- импулси Nociceptin Orphanin Anandamide 2AJ, noladin Проноцицептивни интерневронни мрежи (мъка, напрежение, неудоволствие, Антиноци страх) + антиеуфорични Антиноцицептивни инерневронни мрежи/системи (удоволствие, настроение, безгрижие) Афект Еуфория 21

22 Осъзнаване Ноцицептивна физиологична патофизиологична Невропатична невралгична каузалгична фантомна Психогенна Видове болка 22

23 Варианти патофизиологична болка - механизми Хипералгезия (Hyperalgesia) снижен праг към алгогенни стимули Alodynia Болка при неболкови стимули Хиперпатия Болка в област със снижен сензорен праг Пароксизмална болка Отразена болка Ноцицептивна хиперсензитивност Невронална свръхвъзбуда Блок в А (В) Загуба (атрофия) на инхибиторни неврони Афункция (блок) на GABA и глицинергични интерневрони Свръхвъзбуда на сензорецепторите Пространствена и времева сумация на дразненията Механизмът на хиперпатия в сегментния дерматом крайния общ път Специализирани болки Централна болка ГЛАВОБОЛИЕ ЗЪБОБОЛ МУСКУЛНА БОЛКА ХРОНИЧНА предимно невропатична Б О Л К А ФАНТОМНА БОЛКА КАУЗАЛГИЯ ВЕРТЕБРОГЕННА НЕОПЛАСТИЧНА рецидивираща остра ОСТРА предимно ноцицептивна 23

24 Видове специализирана болка Централна болка Лезия,респ. проницицептивно ремоделиране на стр-рите, свързани с провеждане сетивността в ЦНС. Фантомна болка Централна болка,породена от периферна причина. Каузалгия Неврогенна болка,породена от периферно увреждане и постлезионно проноцицептивно ремоделиране. Висцерална болка (дифузна, афектна, често отразена) 24

25 Отреагиране (външни изяви) Лечение 25

26 Стълба на аналгезията по СЗО неопиоидни медикаменти леки до умерено силни опиоди (кодеин, морфин) Умерено силни до силни опиоиди (морфин,фентанил, метадон) 26

27 Благодаря за вниманието! 27