РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т."

Препис

1 РЕГИСТЪР НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 и Т. 4 (ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ) ОТ ЗПКОНПИ ДО Г. ЗА 2018 Г. Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 1. Валери Христов Чорбаджиев главен специалист 2. Атанас Петров Геов главен специалист 3. Христо Иванов Христов професор 4. Старшина Диляна Йосифова Жадалова завеждащ регистратура 5. Полк. Костадин Тодоров Костадинов директор на дирекция 6. Любомир Василев Чоголянов главен специалист 7. Полк. Петко Маринов Бончев началник на отдел 8. Румяна Нейчева Дойчинова-Пешева главен експерт 9. Марияна Петкова Цочева главен експерт 10. Иван Йорданов Гунчев главен юрисконсулт 1/ бр. 2/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /07.05.

2 Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 11. Полк. Валентин Иванов Атанасов директор на дирекция 12. Ташко Иванов Ташев главен експерт 13. Майор Янчо Тодоров Тодоров старши експерт 14. Райничка Крумова Хитрова 15. Павлин Цветков Козарски доцент главен експерт 11/ / / бр. 14/ / Васил Илиев Пехливанов главен експерт 16/ / Майор Христо Петров Христов доцент 11/ / / / / / / При освобожд. от длъжност през 18. Атанас Йорданов Ганчев главен специалист 18/ бр. завеждащ 19/ Старшина Сашка Иванова Посталкова регистратура 20/ главен специалист 20. Ангелина Силвестрова Пова 21. Десислав Павлов Беров главен експерт 21/ Веселин Йорданов Йорданов финансов контрольор 22/ / / / / /09.05.

3 Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 23. Подп. Димитър Георгиев Хаджиев главен експерт 24. Красимир Радославов Вакарелски главен специалист 25. Ирена Петрова Маринова главен експерт 26. Николай Вълчев Ланджев главен експерт 27. Симеон Стойчев Симеонов главен специалист 28. Валентина Иванова Димитрова главен експерт 29. Краса Кочева Костова началник на отдел 23/ бр. 24/ / / / / / / / / / / / / / Полк. Стефан Кирилов Кючуков началник на отдел 30/ Петя Младенова Георгиева главен специалист 31/ / Цветанка Петрова Георгиева главен счетоводител 33. Лили Цветанова Павлова началник на отдел 33/ Светлин Николаев Божанов главен експерт 34/ Подп. Йордан Владимиров Любенов главен експерт 35/ / / / / / /09.05.

4 Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 36. Коста Илиев Иванов главен специалист 37. Веселин Юлиянов Лишков главен експерт 38. Антоанета Димитрова Миладинова началник на отдел 39. Янцислав Вълчев Янакиев професор 40. Стоян Костадинов Велев главен специалист 36/ / / / бр. 40/ / / / / / Венцислав Леонидов Окев главен специалист 41/ / Калина Колева Христова главен експерт 42/ / Яница Христова Петкова счетоводител 44/ Веселка Найденова Монова старши счетоводител 45. Благомир Димитров Захариев главен експерт 45/ Борис Христов Христов главен експерт 46/ Николай Янков Янков главен специалист 47/ / / г. 44/ / / /10.05.

5 Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 48. Валентин Тотев Иванов доцент 49. Цветан Петров Каменов главен специалист 50. Подп. Йордан Христов Йорданов главен експерт 51. Десислава Стойкова Ангелова старши експерт 52. Камелия Йорданова Йорданова началник на отдел 53. Кармен Георгиева Александрова доцент 54. Илия Николов Илиев 55. Полк. Марио Стефанов Ангелов доцент главен специалист 56. Йордан Софрониев Цветков главен експерт 57. Майор Илиян Добрев Хутов доцент 58. Илчо Димитров Велинов главен специалист 59. Емилия Борисова Улучева главен експерт 48/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Полк. Григор Райков Велев директор на дирекция 60/ /13.05.

6 Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 61. Диана Богданова Личева главен експерт 62. Полк. Милко Латев Латев началник отдел 63. Росица Калинова Йорданова асистент 64. Александър Асенов Колев доцент 65. Полк. доц. Николай Тодоров Стоянов зам.-директор на ИО 66. Полк. Иван Пенчев Иванов 67. Кристина Людмилова Игнатова началник на отдел асистент 68. Димитър Георгиев Филчев главен експерт 69. Невена Петева Радоева главен експерт 70. Димо Асенов Демирев началник на отдел 71. Димитър Василев Йорданов главен специалист 72. Румен Емилов Велинов главен специалист 61/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Майор Ангел Димитров Генчев старши експерт 73/ /13.05.

7 Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 74. Георги Костадинов Грънчаров главен специалист 75. Ива Миткова Ранова главен експерт 76. Александър Генчов Ранов старши експерт 77. Ваня Симеонова Иванова главен експерт 78. К-н Павлина Бориславова Николова асистент 79. Стефан Иванов Илиев главен специалист 74/ / / / / / / / / / / / Иван Борисов Димитров главен специалист 80/ Илия Пандев Младенов главен експерт 81/ / Мария Райкова Стоянова главен експерт 83. Мая Василева Пенкова главен експерт 83/ Полк. Николай Златанов Златанов директор на дирекция 84/ Майор Цветелин Иванов Цонев старши експерт 85/ Андон Лефтеров Лефтеров главен специалист 86/ / бр. 80/ / / / / / /14.05.

8 Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 87. Петя Василева Генчева началник на отдел 88. Росен Станков Илиев доцент 89. Мая Георгиева Божилова доцент 90. Полк. Борислав Георгиев Генов директор на дирекция 91. Николай Василев Вълков професор 87/ / / / / Николай Василев Вълков професор 92/ / / / / / / При освобожд. от длъжност през 93. Райничка Крумова Хитрова главен експерт 93/ / Светлана Димитрова Димитрова главен експерт 95. Валентин Иванов Атанасов технически сътрудник 95/ Петя Николаева Тумбева 96/ главен специалист 97. Теодора Петрова Димитрова-Кръстева 97/ главен счетоводител Силвия Илкова Йорданова 98. младши експерт 98/ / / / / / / / / / / Промяна При освобожд. от ВС през

9 Вх.... даване на декларация чл. 35, ал. 1, т. 2 и т.4 Вх.... даване на 99. Полк. Николай Златанов Златанов директор на дирекция 100. Зоя Александрова Янакиева-Иванова главен експерт 101. Веселка Найденова Монова старши счетоводител 102. Яница Христова Петкова счетоводител - 100/ г. 101/ г. 102/ г. 99/ / г / / / / При освобожд. от длъжност през При освобожд. от длъжност през

10 Р Е Г И С Т Ъ Р НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 и Т. 4 (ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ) ОТ ЗПКОНПИ КЪМ ЗА 2018 г. Рег..../ Регистър... Зачнат на Завършен на... Съдържа... листа