ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 60

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 60"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 60 Днес , в 17:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение МИ /НР/ г. на ЦИК. На заседанието присъстват 11 члена от общо 11 назначени, както следва: Председател: Заместник-председател: Секретар: Налице е законоустановеният кворум и комисията може да заседава и да взема решения. Заседанието се ръководи от Председателя на ОИК - град Севлиево. Председателят на комисията обяви следния дневен ред: 1. Регистрация на ПП ГЕРБ за участие в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари 2. Регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в 3. Регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ за участие в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари Проектът за дневен ред беше подложен на поименно гласуване. Дневният ред се прие от ОИК Севлиево с мнозинство от 11 гласа за". Предложен бе проект за решение, относно: Регистрация на ПП ГЕРБ за участие в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари 1

2 242 -МИ Относно: Регистрация на ПП ГЕРБ за участие в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари Постъпило е заявление от партия ГЕРБ, подписано от Иван Тодоров Иванов, преупълномощен представител на ПП ГЕРБ, заведено под 288 от , часа в регистъра на ОИК Севлиево. Към заявление вх. 288/ на ОИК - Севлиево са приложени: 1. Решение 4092-МИ/ на ЦИК за регистрация на ПП ГЕРБ за участие в заверено копие; 2. Удостоверение за регистрация на партия ГЕРБ в Софийски градски съд от г. заверено копие; 3. Пълномощно КО-Г-192/ г. заверено копие; 4. Пълномощно 01/ оригинал. февруари със заявеното наименование на партията, което да бъде изписано в бюлетината ПП ГЕРБ. Решение 3360-МИ/ г. на ЦИК, ОИК Севлиево РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА партия ГЕРБ за участие в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари, със заявеното наименование на партията, което да бъде изписано в бюлетината ПП ГЕРБ. Предложен бе проект за решение, относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари 2

3 243 МИ Относно: Регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в Постъпило е заявление от партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, подписано от Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, заведено под 289 от , часа в регистъра на ОИК Севлиево. Към заявление вх. 289/ на ОИК - Севлиево са приложени: 1. Решение 4108-МИ/ на ЦИК за регистрация на партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари заверено копие; 2. Пълномощно 002/ заверено копие. февруари, със заявеното наименование на партията, което да бъде изписано в бюлетината партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Решение 3360-МИ/ г. на ЦИК, ОИК Севлиево РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в, със заявеното наименование на партията, което да бъде изписано в бюлетината партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Предложен бе проект за решение, относно: Регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ за участие в в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари 3

4 244 МИ Относно: Регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ за участие в в Постъпило е заявление от партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ, подписано от Али Ахмедов Алиев, преупълномощен представител на партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ, заведено под 290 от , часа в регистъра на ОИК Севлиево. Към заявление вх. 290/ на ОИК - Севлиево са приложени: 1. Решение 4105-МИ/ на ЦИК за регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ за участие в частичен избор за кмет на кметство Градница, община Севлиево, област Габрово на 19 февруари заверено копие; 2. Удостоверение за регистрация на партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ в Софийски градски съд от заверено копие; 3. Пълномощно 2/ заверено копие; 4. Пълномощно 02-01/ оригинал. февруари, със заявеното наименование на партията, което да бъде изписано в бюлетината партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ. Решение 3360-МИ/ г.. на ЦИК, ОИК Севлиево РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ за участие в, със заявеното наименование на партията, което да бъде изписано в бюлетината партия ДВИЖЕНИЕ ПРАВА И СВОБОДИ. Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от председателя на ОИК Севлиево.. Председател: /Снежина Дянкова/ Секретар: /Сабие Ходжева/ 4

5 5