КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2020 г. НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Размер: px
Започни от страница:

Download "КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2020 г. НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД"

Препис

1 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР 2020 г. НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР /И ЗА КОНТАКТИ 1 януар Гр. Банско Кукерск празнк Чталще Н. Вапцаров, Гр. Смтл Нова годна, сурва, Васльов ден Смтл Началнк отдел Канцеларя тел Гр. Петрч Сурва Станчнарск гр Общнск празнк Петрч Метод Бсерков 0745/69132 tact.bg Гр. Разлог Новогодшен кукерск карнавал Разлог Анеля Дункна гр. Хадждмово - Площад Дмо Хадждмов Център С. Копрвлен център С. Абланца, Народно веселе, кукерск гр най-дълга Новогодшна банца. адмнстраця Хадждмово Чталще Яне 4 януар гр. Кукерск фествал Отдел Култура 073/ януар Гр. Смтл, с. Крупнк Банго Васл Ромската Нова годна - Васлца 21 януар гр. Белца Ден на родлната помощ Чталще Георг Тодоров-1885 Сцена пред сградата на чталщето Ртуална зала общна Белца Смтл 0748/72138 Сабт Гагъм 07444/2323 abv.bg Мая Падарева 07444/2227 Гърмен Ден на родлната помощ Селата Огняново, Бойка Пашкулева

2 Гърмен, Дебрен Дъбнца, Рбново Горно Дряново 21 януар Ресторант Ямфоруна гр. Якоруда Вечер на бабата Якоруда НЧ Светлна-1907 Здравка Гугалова януар НЧ Просвета- 1865, гр. Гоце Вечер на народното творчество. Участват деца певц нструменталст, занмаващ се с народна музка. Гоце февруар с. Левуново Тайнте на бабната ракла Автентчн технк за бродране. Продължаване на местнте традц занаят НЧ Отец Пасй с. Левуново Мая Стоменова, тел.: февруар с. Илнденц, Струмян Празнк на вното посрещане боговете на вното плодородето, обявяване царя на лозята Кметство с. Илнденц, ОБА Струмян Иля Башлев /20-43 o.com С. Дъбрава, Празнк на вното 073/ февруар Гр. Мелнк Фествал на мелншкото вно Златен грозд Сдружене за Мелнк Петя Костаднова, тел: Февруар гр. Мелнк Фествал на мелншкото вно Златен грозд, Сдружене за Мелнк Тоня Георгева Петрч Ден на лозаря Петрч Метод Бсерков 0745/69132 ntact.bg 14 февруар Гр. Вечер на поезята Вно Невена Станкова, 2

3 любов, НЧ Отец Пасй гр. тел: Гоце, кметство о Отбелязване на празнка Трфон Зарезан в с. о адмнстраця кметство о февруар Чталще Н. Вапцаров Змна кноманя Snow cinema март гр. Банско Те правят празнцте на другте Работлнца на баба Марта. Изложба на мартенц. Чталще Н. Вапцаров Чталще Нкола Вапцаров, началнк отдел Канцеларя тел E-meil: o.bg 1 март Всчк общн 1. Ден на самодееца. 2. Баба Марта работлнц зложб за МАРТЕНИЦИ 4 март Гр. Гоце Тодоров ден. Народен обчай Кушя 18 март Гр. Гоце Делчен Да с спомнм за любовта вечер на старте градск песн Всчк общн адмнстраця Гоце НЧ Просвета концерт НЧ Просвета Гр. Банско НЧ Н. Вапцаров 1 с. Чернче Смтл Детск фествал на зкуствата Планнск перл Празнк на заврянте зетьове 4-7 гр. Белца Седмца на гората «Гората е жвот» Белца - образователн дейност с С. Чернче, Смтл 0748/72138 Сабт Гагъм 07444/2323 3

4 учлщата,одз - конкурс за рсунка, есе, стхотворене - акц за почстване на зеленте площ в Белца - акц за засаждане на дървета храст почстване на екопътек в района на Семково 7 с. Струмян Празнк на Струмян Струмян abv. bg Мая Падарева 07444/ /31-08, факс: 04734/31-05 e- yahoo.com 16 Гр. Банско НЧ Н. Вапцаров Велк четвъртък: Със слънце замесен е хлябът Народната традця по Велкден да знаем, да помнм, да предаваме: месене на ртуалн хлябове боядсване на велкденск яйца с прродн багрла. Съвместна проява на чталще Н. Вапцаров Музеен комплекс гр. Якоруда Градск площад Празнчен Велкденск концерт народно увеселене Якоруда НЧ Светлна-1907 Здравка Гугалова Гр. Банско Празнчен Велкденск концерт Гр. Велкденск концерт Чталще Отец Пасй Снданск 23 гр. Празнк на гр. Магдалена Хрстова, тел: Албена Бугарнова НЧ Георг Тодоров-1885, гр. Белца Седмца на детската кнга зкуствата за деца лтературн, певческ, културно-масов спортноразвлекателн зяв, НЧ Георг Тодоров-1885 Мая Падарева 07444/

5 гр. Гоце Седмца на кнгата Гоце, Кно Парадзо с. Гърмен Празнц на общна Гърмен Да пеем танцуваме заедно Гърмен, НЧ Искра 1924 Бойка Пашкулева Седмца на детската кнга Кресна Пролетн, хрстянск празнц Лазаровден Цветнца Кресна НЧ в общната За хляба наш ХIХ здане на нцатвата, 073/ гр. Алея на занаятте Албена Бугарнова гр. Гоце Фествал на кното Гоце Гоце май Петрч, с. Първомай Общнск събор на народното творчество "Южен гердан" Петрч, чталщн настоятелства 0745/69132 ntact.bg 5 май С. Скребатно Гергьов ден опяване на гергьовск кюп от самодейкте 6 май с. Сатовча Завръщане - Празнк на общна Сатовча НЧ Хрсто Ботев 1919, с. Скребатно Сатовча всчк чталща Емля Куйбшева май 6 май Площад Незавсмост, гр. Добрнще Местността Джерджевден ска цръква, Гергьовден в Добрнще Родова среща - събор Якоруда Здравка Гугалова

6 Якоруда май Гр. Лтера Експо панар на кнгата 9 май гр. ДЕН НА ЕВРОПА, Гр. Банско ДЕН НА ЕВРОПА гр. Петрч ДЕН НА ЕВРОПА Петрч 0745/69132 ntact.bg 17 май гр. НОЩ В МУЗЕЯ Регонален сторческ музей РИМ 073/ май гр. ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ ПРАЗНИК НА БЛАГОЕВГРАД /по отделна програма/ Отдел Култура 24 май Всчк населен места ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ Всчк общн на терторята на Област май Гр. Пленер по жвопс местн творц Албена Бугарнова май Гр., Пл. Македоня Детск панар май Гр. Детск спортен турнр Бърз, смел, сръчн, ДГ Първ юн Албена Бугарнова Галя Вангелова май Гр. Дн на детското творчество 6

7 Отдел Култура май Гр. Петрч ХХХ Общнск събор на народното творчество Южен гердан Петрч Метод Бсерков 0745/69132 ntact.bg 1 юн Всчк населен места 1 юн Международен ден на детето Всчк общн на терторята на Област юн Гр. Банско Театрален фествал На публката с любов НЧ Н. Вапцаров, юн Белца Зала Потребтелск нформацоне н център Ден на блкте Еньов ден Лечебната сла на блкте беседа от ром събрач на блк женск клуб на Пенсонера Чталще Георг Тодоров-1885, Мая Падарева 07444/2227, Катя Веселнова юн С. о, Гоце Традцонен фествал Еньовденск тайнства в с. о адмнстраця кметство о 1-30 юн Гр. Месец на фотографята юн гр. Пл. Македоня Кралете на запада брейк турнр 073/ юл до 31 август Чталщна бблотека, Якоруда Флмово лято в бблотеката Чталщна бблотека Якоруда Тнка Пендева, тел: юл с. Ваклново Хадждмово Събор на тютюнопрозводтелте Хадждмово Чталще Просвета, с. Абланца 7

8 юл Селща археологческ местност з Археологческо лято. Експедця Търсач на старн Археологческ музей Антоня Кочева Юл гр. Пл. Македоня Музкалн вечер на открто 073/ юл Местността Снанца, Кресна Прятел на Прн адмнстраця Кресна юл гр. Банско - Централен площад "Н. Вапцаров" Лятна флмоманя под звездте здане на Банско флм фест Кнофествал за документалн флм, разкрващ красотата на прродата. г-жа началнк отдел Канцеларя тел: E-meil: o.bg юл Гр. Гоце Хп-хоп фествал Гоце 29 юл НПМ "Самулова крепост" Петрч 1004 г. от бтката пр Самулова крепост - тържество адмнстраця- Петрч, Исторческ музей, ОДК адмнстраця- Петрч, 2850, ул."цар Борс ІІІ" 24,тел , mbox.contact.bg Юл август Сатовча Среща с деца, кото жвеят в чужбна - запознаване с фолклора традцте Чталщата в общната 3 август С. Петрово, «Песн от звора» Кметство с. Петрово, Дмтря Гюрова 8

9 14-15 август С. Огняново, Гърмен Народен събор Св. Богородца програма с участето на художествентворческ, самодейн състав Кметство Огняново Кмет на Огняново август М. Богородца /4 км. от Белца/, Белца Народен събор Света Богородца Културна програма с участе на художествено-творческв колектв от Белца Сабт Гагъм 07444/2323 abv.bg Мая Падарева 07444/ август с. Крупнк Смтл Младежк събор Смтл, кметство Крупнк, Тел.: E- mail: Чталще август с. Дъбрава,???The Brave Fest Отдел Култура 4-6 Гр. Петрч Фествал на мюзкъла оперетата Петрч 2020 Петрч Нна Попова 0745/ гр. Смтл Празнк на гр. Смтл Смтл, чталще Смтл Тел: E- mail: гр. Гоце Рок фест по повод 134- годшнна от Съедненето DJ - фествал Гоце Пл. Георг Измрлев гр. Европейска седмца на спорта 073/ , гр. Гоце Традцонен есенен панар Гоце Гоце

10 18, с. Гореме Струмян Народен събор посветен на Горемското въстане Кметство с. Гореме, Струмян Васка Мтрева / С. Дренково Европейск дн на наследството празнк на вното плодородето, 073/ октомвр 1-5 октомвр гр., пл. Македоня гр. Банско - Централен площад "Н. Вапцаров" Ртм багр Втор детск фолклорен танцов фествал Тържества по случай празнка на гр. Банско годн от Освобожденето на Банско от турско робство Отдел Култура г-жа началнк отдел Канцеларя тел E-meil: o.bg октомвр гр. Гоце Празнц на Гоце /107 годн от Освобожденето на Неврокопскя край/ Гоце 7-11 октомвр 9-11 октомвр гр. Якоруда, Малък чталщен салон С. Коларово Петрч Есенн багр зложба на творб на деца от Клуб Изкуство 9-то здане на Фествал на кестена Якоруда НЧ Светлна 1907 Петрч ДПП Беласца Руке Крачова Метод Бсерков 0745/69132 ntact.bg октомвр с. Брежан - Смтл Празнк на брежанскя кестен Смтл Смтл Тел: E- mail: 22 октомвр С. Сатовча Урок по родолюбе годшнна от събтята на вр. Костадн Балканската война. Героте бележтте лчност на сатовчанскя край. Сатовча октомвр Гр. Разлог? Шоу за шампон на Разлог 10

11 тежковозн коне 1 ноемвр Всчк общн ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ Всчк общн декемвр Всчк общн КОЛЕДНО- НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ /по отделна програма/ Всчк общн декемвр Гр., зала Скаптопара Спортст на годната 073/ декемвр гр. Добрнще, пл. Незавсмост Празнк на добрншката капама. г-жа началнк отдел Канцеларя тел E-meil: o.bg 17 декемвр Изложба на сурвачк сувенр с благотвортелна цел. И Благотвортелен бал в помощ на срацте в Сатовча Сатовча чталщата в общната декемвр Всчк общн на терторята на областта Коледно- Новогодшн програм, събтя концерт. 14 общн 11