Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ. 1/226 Председател на Настоятелството проф. Антони Славински ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Размер: px
Започни от страница:

Download "Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ. 1/226 Председател на Настоятелството проф. Антони Славински ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР"

Препис

1 Легенда: 1. В първа колона са посочени номерата на офисите, като цифрата пред наклонената черта означава корпуса, в който се намира офисът: 1 за корпус 1; 2 за корпус Във втора колона са посочени длъжностите на работещите в съответните офиси. 3. В трета колона са изписани имената на служителите, заемащи съответната длъжност. 4. В четвърта колона са вътрешните телефонни номера. 5. В пета колона са номерата на външните телефони и факсовете. Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ 1/226 Председател на Настоятелството проф. Антони Славински доц. д-р Веселин Методиев /226 Членове доц. д-р Васил Гарнизов д-р Георги Текев ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 1/224 Изпълнителен директор на НБУ д-р Георги Текев АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 1/226 на Настоятелството Ваня Шикова ОТДЕЛ "ИНФОРМ АЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ" Яни Андреев / Направление Развитие и поддръжка на ИИС направление Снежана Колева Системен администратор Тодор Вълчев Направление Компютърни ресурси и 1/317 2/220 комуникации направление Системни администратори Специалисти Яни Андреев Илин Стоянов Атанас Лазаров Пламен Богданов Петър Христов Александър Желев Тодор Дачев

2 1/109 Уеб студио Специалисти Васил Йорданов Косьо Хаджигенчев ОТДЕЛ "ПЕРСОНАЛ" 1/215 Заместник-директор Борислав Георгиев Софка Тумбева Специалист Албена Павлова Специалист (конкурси) Специалист Росица Стоименова Росен Георгиев ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ" ПРАВЕН ОТДЕЛ Главен юрисконсулт Румяна Каменова /204 Юрисконсулт Николай Капев БЮРО ПРОЕКТИ 1/223 бюро Проекти (отговорник за институционалните проекти) д-р Мариета Цветкова Росена Томова /111 Специалист (образователни проекти и програма Еразъм+ ) Стефани Калдаръмова /113 Еразъм+ : Специалист СТОПАНСКИ ОТДЕЛ Александър Захариев Борис Марков /106 Домакин Лили Илиева Сутерен Техници К1 2/012 Техник (безопасност и здраве на работата) Направление Транспорт Ангел Чаушев, Красимир Дуцовски, Людмил Дочовски, Васил Попов Бойко Антонов Сутерен К1 направление: Шофьори: Николай Илиев Спас Михайлов Дарин Ласков

3 ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ 1/203 Гл. счетоводител Румяна Юрукова Зам.-главен счетоводител Мая Младенова Счетоводство Зам.-главен счетоводител Вера Митова Мария Димитрова / Бойка Сергиева / Наталия Илиева / /202 Счетоводители Станимир Гюров Антоанета Иванова / / Елена Аронова / Димитър Стоянов / Румяна Велкова / Каса Преподаватели 1/201 Касиер Мария Манева Счетоводител Десислава Славчева /209 Каса Студенти Касиер Гергана Димитрова Счетоводител Мария Салмаджийска ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА Библио тека, етаж 1 Надя Терзиева ИЗДАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР д-р Веселина Василева / /101 (Издателски съвет) д-р Владимир Маринов ЦЕНТЪР ЗА ДОКУМЕНТИ И АРХИВНИ ФОНДОВЕ за книгата Иван Звънчаров Специалист д-р Александра Трифонова Б И Б Л И О Т Е К А Радостина Тодорова Отдел Комплектуване и каталогизация

4 за книгата Направление Развитие на колекции направление Мария Стоянова Библиотекари Десислава Милушева Тихомир Асенов Божура Панайотова Направление Каталогизация направление Ангелина Гимишева-Филипова Библиотекари Йоана Андреева Мария Боро Отдел Библиотечни и информационни услуги за книга Началник отдел Гергана Мартинова Бюро Заемна служба за книга Библиотекари Илиана Димитрова Милкана Любенова Бюро Заемна служба, ет. 1 за книга Библиотекари Жанет Цанова Любомир Томов Бюро Справочно-библиографска информация за книга Библиотекари Специалист Светлана Иванова Силвана Попова Стефка Захариева Читалня Проф. Иванка Апостолова, д.н Библио тека/ етаж 2 Библиотекари Петър Кирилов Васил Димитров Отдел Технически ресурси и услуги Началник отдел Ваня Русева Библио тека/ партер Системен библиотекар Таня Стоянова Специалист Маргарита Павлова Копирен център

5 Библио тека/ партер Технически сътрудници Петя Йорданова Вера Сиракова Компютърен център 1 2/етаж 1 Технически сътрудници Цветелина Попова Компютърен център 2 2/103 Технически сътрудници Цвета Илиева Бистра Гечева Гардероб за книгата Технически сътрудници Ваня Делчева Соня Маркова КНИЖАРНИЦИ офис "Книжарници и книгоразпространение" 2/118 Началник Тодор Топалов Радослава Игнатова КНИЖАРНИЦИ за книгата Продавач-консултант Продавач-консултант Ивайло Димитров Марин Попов /етаж 1 Продавач-консултант Продавач-консултант Ивайло Димитров Стойка Стефанова УНИВЕРСИТЕТСКИ ТЕАТЪР доц. Възкресия Вихърова УТ Завеждащ постановъчна част Милослава Софрониева Юлиян Балахуров Техн. сътрудници Боян Панов, Георги Батилов МУЗЕЙ НА НБУ Фоайе/ Аула Специалист (уредник) Техн. сътрудник (фондохранител) доц. д-р Валентина Ганева Ели Тодорова Димо Георгиев ГАЛЕРИЯ УНИАРТ Корпус 1 Координатори Галерия Росена Иванова Добромира Терпешева

6 ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА Галя Монова /126 Административен мениджър Христо Христов Технически сътрудник (озвучаване) Александър Стефанов АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ РЕКТОР НА НБУ 1/ 227 Ректор проф. д-р Пламен Бочков ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ 1/221 Зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност доц. д-р Георги Арнаудов /230 Зам.-ректор по учебната дейност гл. ас. д-р Владимир Димитров /102 Зам.-ректор по качеството и акредитацията ЦЕНТРАЛНА УНИВЕРСИТЕТСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 1/206 Валентин Гьонов /227 на Ректора и Академичния съвет Бойка Атанасова /227 (институционална и програмна акредитация) Милена Франова ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 1/108 Връзки с обществеността гл. ас. д-р Евелина Христова ОТДЕЛ ИНФОРМ АЦИОННА ДЕЙНОСТ 1/108 Валентин Гьонов /107 Специалист Петя Петкова Специалист Аксения Янева ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО И ОЦЕНЯВАНЕ 2/107 Симеон Тачев Специалист Дона Астакова Специалист ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ОБУЧИТЕЛНИ РЕСУРСИ Ирена Попова-Павлова /101 Специалист Михаил Михайлов

7 ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ доц. д-р Орлин Тодоров /101 Екип д-р Галина Маркова ОТДЕЛ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 1/206 Специалист Ивелина Вутова Студент ски център 1/Центр. фоайе ЦЕНТРАЛНА СТУДЕНТСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Елеонора Александрова Отдел Обслужване на кандидат-студенти и студенти Десислава Бушева Евгения Христова Елизабет Иванова Ивайло Христов Десислава Ачева Илияна Цекова Яна Павлова Отдел Учебен процес Весела Борисова Лили Славчева /Центр. фоайе Филип Ангелов Йордан Муцев /100 Координатори Соня Спасова Жоржета Гешева Симона Петрова Александра Стоянова Отдел Дипломиране 1/211 Изабел Иванова (Дипломиране) Павлина Николова /211А (Дипломиране) Богдана Неновска (Дипломиране) Веляна Клисурска, Павлинка Мунева

8 за програмна ориентация на студенти 1/102 д-р Албена Стамболова Специалист Индивидуални програми Лилия Колова ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ Студент ски Алиса Стойнова център Специалист Васил Живков /Центр. фоайе Луиза Генова ФАКУЛТЕТИ ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ 1/106 Декан гл. ас. д-р Стоян Боев /105 Салих Боровин Юлия Георгиева Росица Филипова /104 1/103 2/ 411 Програмни консултанти на общообразователни курсове Курсове за знания гл. ас. д-р Росица Гичева Курсове по компютърни умения гл. ас. д-р Стела Атанасова Курсове по български език ас. Георги Цонев Спортни курсове гл. ас. д-р Иван Неделчев Курсове по изкуства доц. д-р Калина Христова Курсове по чужд език Десислава Зарева Диан Карагеоргиев Сутерен К1/04 УЧЕБНО ПРАКТИЧЕСКИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА КЪМ ФАКУЛТЕТ З А БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО БИОЛОГИЯ доц. д-р Галина Сачанска БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ /123 Декан доц. д-р Екатерина Тодорова /124 Сава Керелезов Таня Кръстева Симона Петрова ЦЕНТЪР ПО ИЗКУСТВА 2/06 Технически сътрудник Първолета Кръстева УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА КЪМ БАКАЛАВЪРС КИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ФИЛМОВ ЦЕНТЪР 1/304 ас. д-р Николай Милев

9 Технически сътрудник Петър Петров 1/302 Сутерен К1/22 1/310Б Технически сътрудник ЛАБОРАТОРИЯ ПО АНИМ АЦИОННО КИНО доц. Анри Кулев Севина Иванова ЛАБОРАТОРИЯ ПО ГЕМОЛОГИЯ доц. д-р Биляна Костова ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И РИСКОВЕ доц. д-р Ралица Берберова МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ /121 Декан доц. д-р Ясен Захариев /122 Ирина Нанчева-Бурнаска /122 Докторанти Мирослав Терзиев /122 Надежда Димитрова /122 Петя Петрова УЧЕБНО ПРАКТИЧЕСКИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА КЪМ М АГИСТЪРСКИ ФАКУ ЛТЕТ ЦЕНТЪР ЗА ТЕРАПИЯ НА КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ 2/08 доц. д-р Маргарита Станкова ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЕМИОТИЧНИ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2/08 проф. д-р Кристиан Банков ФАКУЛТЕТ ЗА ДИСТАНЦИОННО, ЕЛЕКТРОННО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ 2/209 Декан доц. д-р Венцислав Джамбазов /209 Христо Чукурлиев /207 - специалист Валя Богословова 1. за електронно и дистанционно обучение /218 Весела Михайлова Светла Цветанова Технически сътрудник Никол Андреева за професионално и продължаващо обучение

10 2/208 Емилия Трифонова /208 Административни мениджъри Гергана Лалова Ирина Добриянова Административен мениджър Йонка Ганчева /119 Галина Крумова /412 Майсторски класове Мартин Стоянов / Публични лекции и обучения, летни школи и академии Мария Тумбева Локални центрове ЛЦ Пловдив бул. Шести септември No 152 Мениджър ЛЦ Меглена Димитрова 032/ Виолина Даскалова ЛЦ Варна ул. "Мусала" No.8, (срещу хотел "Лондон / Мусала") Мениджър ЛЦ Марияна Филипова 052/ ЛЦ Видин ул. "Цар Александър II" No.27 Мениджър ЛЦ Ралица Митова 094/ Д Е П А Р Т А М Е Н Т И ДЕПАРТАМЕНТ «АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ» 2/620 2/211 доц. д-р Кристиян Хаджиев Катя Попова /603 2/212 Програмни консултанти Програмни консултанти ДЕПАРТАМЕНТ АНГЛИЦИСТИКА 2/312 гл. ас. д-р Милка Хаджикотева /309 на програмен съвет Нели Харалампиева Мария Стамболиева ДЕПАРТАМЕНТ АНТРОПОЛОГИЯ 2/615 доц. д-р Магдалена Елчинова специалист Мария Кънчева

11 2/613 на програмен съвет доц. д-р Ирена Бокова ДЕПАРТАМЕНТ АРХЕОЛОГИЯ и. д. гл. ас. д-р Боян Думанов /219 - специалист Ирена Димитрова ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРА 2/508 доц. д-р арх. Георги Георгиев Валентина Попова ДЕПАРТАМЕНТ "ДИЗАЙН" 2/509 проф. д-р Борис Сергинов Валентина Попова на програмен съвет гл. ас. д-р Кристина Савова /614 - специалист Емилия Борисова ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 2/213 - специалист доц. д-р Маргарита Станкова Милена Здравкова /210 проф. Живка Винарова ДЕПАРТАМЕНТ "ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ НА КУЛТУРАТА" /612 - специалист доц. д-р Валентина Ганева-Маразова Мария Кънчева /613 проф. Иван Маразов ДЕПАРТАМЕНТ "ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА" 2/511 -специалист доц. Валентин Савчев Марияна Стоянова-Алексиева ДЕПАРТАМЕНТ ИКОНОМИКА 2/605 доц. д-р Ренета Димитрова Петър Арабаджийски

12 2/604 - специалист Елина Велева /611 ДЕПАРТАМЕНТ "ИНФОРМАТИКА" доц. д-р Петя Асенова Таня Долдурова /610 - специалисти Цветелина Шиндарова Александър Иванов Юлиана Кирова ДЕПАРТАМЕНТ "ИСТОРИЯ" 2/206 - специалист доц. д-р Веселин Методиев Марияна Стоянова /205 гл. ас. Живко Лефтеров ДЕПАРТАМЕНТ "КИНО, РЕКЛАМА И ШОУБИЗНЕС" 1/404 проф. Людмил Христов Юлия Нанчева /408 - специалист 1/403 Евгени Шиков Веселка Нестерова Мария Джоганска ДЕПАРТАМЕНТ "КОГНИТИВНА НАУКА И ПСИХОЛОГИЯ" доц. д-р Елена Андонова /402 Зам.-ръководител доц. д-р Лилия Гурова /414А Стефка Кърпарова /401 - специалист Мария Камберова Катрин Панева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО КОГНИТИВНА НАУКА 1/414А доц. д-р Елена Андонова Стефка Кърпарова /414Б на програмен съвет гл. ас. Милена Мутафчиева ДЕПАРТАМЕНТ "МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ" 2/710 проф. д-р Михаил Мелтев Татяна Димитрова /709 Програмни консултанти ДЕПАРТАМЕНТ "МУЗИКА" 1/504А проф. д-р Милена Шушулова

13 Мария Димитрова Програмни консултанти ДЕПАРТАМЕНТ "НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ" /202 проф. д-р Николай Радулов /203 -специалист Анна Григорова ДЕПАРТАМЕНТ "НОВА БЪЛГАРИСТИКА" доц. д-р Пламен Дойнов /112 Татяна Димитрова Програмни консултанти ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ 2/602 и. д. гл. ас. д-р Иван Начев Елица Узунова /601 Програмни консултанти ДЕПАРТАМЕНТ "ПРАВО" 1/410 проф. д-р Екатерина Михайлова специалист Цветелина Тодорова /412 1/310Б 2/206 2/201 1/406 1/415 - специалист - специалист Програмни консултанти - специалист - специалист Анелия Янкова ДЕПАРТАМЕНТ "ПРИРОДНИ НАУКИ доц. д-р Ралица Берберова Милена Здравкова ДЕПАРТАМЕНТ РОМАНИСТИКА И ГЕРМАНИСТИКА гл. ас. д-р Магдалена Караджункова Нели Харалампиева ДЕПАРТАМЕНТ "СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ И ИЗТОЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" доц. д-р Мариана Малинова Надежда Куприянова БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО ЕГИПТОЛОГИЯ Проф. Сергей Игнатов, д. н. Надежда Куприянова

14 ДЕПАРТАМЕНТ ТЕАТЪР доц. Снежина Петрова /513 -специалист Ирена Христова ДЕПАРТАМЕНТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ и. д. гл. ас. д-р Георги Петров /609 -специалист инж. Биляна Бенкова Цветелина Попова ДЕПАРТАМЕНТ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ гл. ас. д-р Христо Гьошев /110 - специалист Ирена Димитрова Ц Е Н Т Р О В Е Български институт за отношения между хората 2/114 доц. д-р Златка Михова за социални практики 2/204 проф. д-р Евгений Дайнов /708 Лаборатория управление на рисковете доц. д-р Иван Костов Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания проф. д-р Кристиан Банков /707 Петър Арабаджийски Институт по съвременни физически изследвания 2/217 доц. д-р Цвета Апостолова Студентски съвет 1/210Б Председател Мартин Тенев КАФЕ-КЛУБОВЕ и РЕСТОРАНТ ARTES Управител: Силвия Маркова Корпус 1 Кафе клуб Корпус 2 Bakery house Ресторант Artes 3000

15 ВАЖНИ НОМЕРА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 2/214 Стоматолог д-р Георги Алексиев работно време: понеделник петък ч. 2/215 Медицински сестри Екатерина Георгиева Ваня Керефейска / работно време: понеделник петък: ч. Събота: ч. ОХРАНА НБУ Корпус 1 Началник Калоян Иванов Корпус 1 Вход Аула Корпус 1 Вход Артес Корпус 1 Паркинг Артес Еко паркинг Корпус 2 Охрана Корпус 1 Товарен вход Корпус 1 Вход РТЦ