Горски територии, попадащи в подзона А, съгласно Заповед РД / г. на БАБХ (Гаганица)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Горски територии, попадащи в подзона А, съгласно Заповед РД / г. на БАБХ (Гаганица)"

Препис

1

2

3 Горски територии, попадащи в подзона А, съгласно Заповед РД / г. на БАБХ (Гаганица) ТП ДГС/ДЛС отдел/подотдел Берковица 35/а Берковица 35/а2 Берковица 35/б Берковица 35/б2 Берковица 35/в2 Берковица 35/г2 Берковица 35/д2 Берковица 35/е2 Берковица 35/ж2 Берковица 35/з2 Берковица 35/и2 Берковица 35/к2 Берковица 35/л Берковица 35/л2 Берковица 35/м2 Берковица 35/н2 Берковица 35/о2 Берковица 35/п2 Берковица 35/ч1 Берковица 35/ш1 Берковица 35/щ1 Берковица 35/ю1 Берковица 35/я1 Берковица 38/о

4 Горски територии, попадащи в подзона А, съгласно Заповед РД / г. на БАБХ (Боровци) ТП ДГС/ДЛС отдел/подотдел Берковица 33/2 Берковица 33/а1 Берковица 33/б1 Берковица 33/в1 Берковица 33/г1 Берковица 33/д1 Берковица 33/е1 Берковица 33/х Берковица 33/ц Берковица 33/ч Берковица 33/ш Берковица 33/щ Берковица 33/ю Берковица 33/я Берковица 34/1 Берковица 34/а Берковица 34/б Берковица 34/в Берковица 34/г Берковица 34/д Берковица 34/е Берковица 34/ж Берковица 34/з Берковица 34/и Берковица 34/к Берковица 34/л Берковица 35/т Берковица 35/у Берковица 35/ф Берковица 35/х Берковица 35/ц Берковица 36/ж Берковица 36/к Берковица 36/л Берковица 36/м Берковица 36/о Берковица 36/п Берковица 36/р Берковица 36/с Берковица 36/т

5 с. Боровци, с. Гаганица Ловностопански райони попадащи в зоната около огнищата на АЧС с. Боровци и с. Гагница, обособени със заповед / г. на БАБХ ДП РДГ Поделение Държавни ЛСР РДГ/Сдружение Име на ЛСР Ловище СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Бистрилица СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Боровци СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Гаганица СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Замфирово СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Костенци СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Котеновци СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Лесковец СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Мездрея СЗДП РДГ Берковица ДГС Монтана ЛС ЛРД Огоста - гр. Монтана ПЛСР Благово СЗДП РДГ Берковица ДГС Монтана ЛС ЛРД Огоста - гр. Монтана ПЛСР Горно Церовене СЗДП РДГ Берковица ДГС Монтана ЛС ЛРД Огоста - гр. Монтана ПЛСР Живовци СЗДП РДГ Берковица ДГС Монтана ЛС ЛРД Огоста - гр. Монтана ПЛСР М. Кутловица Подзона А площ 3 км 2 - център: N E с. Боровци - център: N E с. Гаганица - определя се върху карта - маркира се на терен с табели Подзона Б 25 км 2 СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Боровци Кършията СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Боровци Шегеница СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Гаганица Лиляка СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Гаганица Кършията СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Гаганица Петльова чука Подзона В 172 км 2 СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Бистрилица СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Боровци всички от подзона Б СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Гаганица всички от подзона Б СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Замфирово СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Костенци СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Котеновци СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Лесковец СЗДП РДГ Берковица ДГС Берковица СЛРД Сокол гр. Берковица ПЛСР Мездрея СЗДП РДГ Берковица ДГС Монтана ЛС ЛРД Огоста - гр. Монтана ПЛСР Благово СЗДП РДГ Берковица ДГС Монтана ЛС ЛРД Огоста - гр. Монтана ПЛСР Горно Церовене СЗДП РДГ Берковица ДГС Монтана ЛС ЛРД Огоста - гр. Монтана ПЛСР Живовци СЗДП РДГ Берковица ДГС Монтана ЛС ЛРД Огоста - гр. Монтана ПЛСР М. Кутловица страница 1 от 1