Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби - Най-добри познавачи на Аустрелиън Оупън 2020

Размер: px
Започни от страница:

Download "Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби - Най-добри познавачи на Аустрелиън Оупън 2020"

Препис

1 Правила за провеждане на игра за раздаване на допълнителни печалби - Най-добри познавачи на Аустрелиън Оупън Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на Играта Найдобри познавачи на Най-добри познавачи на Аустрелиън Оупън 2020 (наричана по-долу само Игра ), която Игра е за раздаване на допълнителни печалби, по смисъла на чл.6.5. от Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната игра със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, организирана от Национална лотария АД; 1.2. В Играта за раздаване на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат регистрация с потвърден имейл адрес (активиран игрален профил), на сайта 7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там Играта ще се проведе за период от г. до г Периодът по 2.1. се удължава автоматично, до приключването на последното, найкъсно проведено събитие финал, от тенис турнира Открито първенство на Австралия (Australian Open) 2020 г., съответно, за: мъже, жени, двойки мъже, двойки жени. 3. Организаторът раздава допълнителни печалби, в общ размер на лева ( Награден фонд ), на участниците, заели първите 20 (двадесет) места в Дневните класирания и участникът заел ПЪРВО място в Крайното класиране, съгласно разпределението на Наградния фонд, както следва: 3.1. Дневно класиране От г. до г., вкл., както следва: Място Печалба 1 място 200 лева лева фрибет 2 място 150 лева лева фрибет 3 място 100 лева лева фрибет 4-20 място 50 лева фрибет Общ награден фонд: лв. *14 дни = лв Резултатите в Дневното класиране се формират от сбора на точките на участниците, изчислени по формулата в т. 6.1., за съответния ден - от 00:00ч до 23:59:59 ч Крайно класиране: Място Печалба 1-во 5000,00 лева лева фрибет Общ награден фонд: 5500 лв. Общ награден фонд от етап 1: лв. + крайно класиране: лв. = лв Резултатът на участниците в крайното класиране се формира от сбора на натрупаните точки, изчислени съгласно формулата по т. 6.1, за периода на Игра. 1

2 4. За да участва в Играта, за раздаване на допълнителни печалби Най-добри познавачи на Аустрелиън Оупън 2020, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален профил/своята игрална сметка, на сайта: 7777.bg, и да направи квалифициращ залог, с реални средства, на събитие/я - ТЕНИС мач/мачове, включени в основните схеми на тенис турнир - Аустрелиън Оупън, 2020 г./ Australian Open За квалифициращ залог, за участие в Играта, се зачита този, който е уреден като печеливш, направен е с реални средства, през периода на провеждане на настоящата Игра, формиран от една селекция(сингъл) или комбинация от селекции (колонка) само на събитие/я - ТЕНИС мач/мачове, включени в основните схеми на тенис турнир - Аустрелиън Оупън, 2020 г./ Australian Open Залози, направени със средства от бонус баланса по Игралната сметка участниците и/или промоционални залози от типа БОНУС ЗАЛОГ (Фрибет залог), не се зачитат като квалифициращи се залози, дори да отговарят на условията за такива, съгласно Правилата Залог, уреден с Кеш-Аут, залози с азиатски хендикап, Дългосрочни залози (Outright), Комбинация (колонка), в която е включена селекция на събитие различно от събитие от тенис турнира Аустрелиън Оупън 2020, не се определят като квалифициращ се залог, по смисъла на тези Правила и не носи точки за класирането в Играта Последния момент, в който могат да бъдат направени квалифициращи залози за Играта е до приключването на последното събитие от турнира Аустрелиън Оупън 2020 г., отговарящо на условията на настоящите Правила. 6. Дневното класиране на Участниците в Играта ще се изчислява на база натрупани точки за съответния ден, а Крайното класиране - за периода на провеждането й Всеки печеливш квалифициращ залог осигурява точки за участника, по следната формула: Брой Точки = Нетна Печалба Х Брой Селекции a. Нетна Печалба е крайната спечелена сума от залога на участника минус сумата на залога. Пример: при залог на стойност лв., при коефициент 1.50, който е определен като печеливш, Нетната печалба, от залога, е раван на: 10 х = 5 лв. b. Брой Селекции е броят на избраните събития, във всеки залог на потребителя. Пример за изчисляване на брой точки: При залог, на стойност лв, на две събития, едното от които е с коефициент 1.80, а другото е с коефициент 2.00, който залог е определен като печеливш, броят на точките е равен на: (10х1.80х ) Х (1+1) = 26 Х 2 = 52 точки c. Точките за всеки един залог се начисляват до 24 часа след определянето на изхода от срещата; 2

3 6.2. При нуждата от повторно въвеждане на резултат (техническа грешка, човешка грешка, корекция на официален резултат и тн) на събития включени към изчисленията на натрупване на точки, ще следва точките в класирането да се коригират според крайния официален резултат. Въпреки това, при наличие на преизчисления на точки в следствие на непотвърден или променен резултата, крайното решение за прекалкулирането на точките ще бъде взето от Национална Лотария, без право на оспорване от страна на участниците Крайното класиране и печелившият участник от Играта ще бъдат обявени след 17,00 часа на г., на сайта на дружеството: или един ден след официалното приключване на тенис турнира Аустрелиън Оупън При равенство в точките, за места в Дневното или Крайното класиране, които променят размера на Печалбата, съгласно Наградния фонд, предимство ще има играчът с реализиран брой точки, с по-голям по общ размер на залозите. При ново равенство, предимство ще има участникът, направил по-рано по време последния си квалифициращ залог. Ако отново има равенство, в Дневното или Крайното класиране, предимство ще има играчът с най-ранна регистрация в сайта 7777.bg Печелившият участник, заел ПЪРВО място в Крайното класиране, получава печалбата, в размера определен в разпределението на Наградния фонд, съгласно т.3.2., чрез кредитиране на игралната му сметката, на ако спрямо него са спазени всички изисквания по-горе и не са налице други пречки по настоящите правила и Правилата на Сайта Печелившите участници, заели от 1-во до 20-то място, в Дневното класиране, получават печалбата, в размера определен в разпределението на Наградния фонд, съгласно т и т , чрез кредитиране на игралната сметката, на до 24 часа след обявяване на Дневното класиране за съответния ден, ако спрямо участника са спазени всички изисквания по-горе и не са налице други пречки по настоящите Правила и Правилата на Сайта. Печелившите участници, заели от 1-во до 20-то място в Дневното класиране получават сума за ФРИБЕТ ЗАЛОГ, в размера определен в разпределението на Наградния фонд, съгласно т и За ФРИБЕТ залога се прилагат специални правила, както следва: а) Условия за получаване: класиране от 1-во до 20-то място в Дневното класиране в играта Най-добри познавачи на Аустрелиън Оупън б) ФРИБЕТ залог може да се използва само в спортната секция на 7777.bg, след потвърждение в игралния фиш от страна на участника. в) Размерът на ФРИБЕТ залогът е фиксирана сума, съгласно наградния фонд по т и т г) Срок за използване: 72 (седемдесет и два) часа. д) Ограничение за игра: ФРИБЕТ залогът може да бъде използван за секция СПОРТ, само на събития с коефициент над

4 e) ФРИБЕТ залогът може да бъде използван еднократно, само в секция СПОРТ, с ограничения за коефициенти, минимален от 1.10 и максимален от ж) При игра с ФРИБЕТ залог не се позволява КЕШ АУТ. з) При игра с ФРИБЕТ залог в случай на анулиран или залог с коефициент 1.00, НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ няма да изплати стойността на ФРИБЕТ залога обратно по сметката, като Национална Лотария няма да компенсира участниците за анулирани или отменени залози Сумата за ФРИБЕТ залог не може да бъде разменян за реални средства и не гарантират печалба на участника Участникът губи сумата за ФРИБЕТ залог ако не я изразходи в определения за съответния период и за игра в Спортната секция на 7777.bg, съответно - ако не изиграе предоставенaта му сума за ФРИБЕТ залог Печалбата от ФРИБЕТ залога се изчислява на база чистата печалба от залога. Печалбите се начисляват по игралната сметка, като от общата печалба се отнема стойността (размерът на ФРИБЕТ залога) на дадения участник. Например, участник, завършил от 4-то до 20-то място, получил 50,00 лева ФРИБЕТ залог и ги изиграе на коефициент 2.00, и залогът е печеливш, по сметката на участника ще бъде начислена печалба, в размер на 50,00 лева. 9. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже предоставянето на печалба, в някой от следните случаи: участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от Национална лотария АД, Общите условия за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там и настоящите Правила или нарушава разпоредби от тях; участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на печалбата; участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му от представителя на Национална лотария. 10. Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи право да получи печалбата. 11. С участието си в играта за раздаване на допълнителни печалби се счита, че всеки участник се е запознал и е приел настоящите правила. 12. Организаторът има право, едностранно и по всяко време, да прекрати провеждането на настоящата Игра и да не раздаде допълнителните печалби, като не дължи обезщетения и/или компенсации на участниците в Играта. 13. Организаторът има право, едностранно и по всяко време, да променя настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.14. 4

5 14. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта В допълнение на тези Правила се прилагат ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите предлагани там. 5