ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТОПОЛОВГРАД

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТОПОЛОВГРАД"

Препис

1 ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ТОПОЛОВГРАД Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. П Р О Т О К О Л 9/ Днес, 19 септември 2019 г., в часа се проведе заседание на Общинска избирателна комисия Тополовград. ОИК- Тополовград се състои от 13 члена. На заседанието присъстват 13 члена. Налице е изискуемия кворум и заседанието е законно. Присъстват: Кремия Димитрова, Миглена Рашева, Калина Петкова, Димитър Деков, Станка Бакалова, Динка Батчева, Павлина Петкова, Атанаска Михалева, Гергана Кирова, Андриана Башаева, Райна Зотова, Георги Кьосениколов и Янко Янков Отсъстващи няма. Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Разглеждане на постъпили документи и вземане на решения по тях. 2. Разни 1

2 ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кремия Димитрова: В ОИК- Тополовград с Вх. 34/ г са постъпили документи за регистрация на кандидати от политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, както следва: Предложение /хартиен носител/ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /ПРИЛОЖЕНИЕ 62- МИ/ (по чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412 и 2 ДР от Изборния кодекс) С КАНДИДАТСКА ЛИСТА за участие в изборите за общински съветници в община Тополовград на 27 октомври 2019 г.; Заявление- декларация от кандидат (по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с ПРИЛОЖЕНИЕ 65- МИ/ от СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ДИМОВ; заверено с подпис и печат копие на Пълномощно от Ерджан Сабахтин Юсуф на Ирена Георгиева Николова; заверено с подпис и печат копие на Пълномощно 162 / г. от Мустафа Сали Карадайъ на Ерджан Сабахтин Юсуф; заверена с подпис разпечатка на кандидатската листа от формат Ексел; заверено с подпис и печат копие на Удостоверение за регистрация на партия в ОИК- Тополовград; Представените документи са пълни и съответстват на изискванията за регистрация на КАНДИДАТИ за участие в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. Всички основания да вземем решение за регистрация са налице. 2

3 На основание чл. 87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс и Решение 943- МИ/ г. на ЦИК 26 МИ І. Регистрира кандидат за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК /кандидатска листа/, издигнат от политическа партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва: 1. Станислав Иванов Димов Кремия Димитрова: В ОИК- Тополовград с Вх. 35/ г са постъпили документи за регистрация на кандидати от политическа партия НФСБ, както следва: Предложение /хартиен носител/ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. /ПРИЛОЖЕНИЕ 62- МИ/ (по чл. 414, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412 и 2 ДР от Изборния кодекс) С КАНДИДАТСКА ЛИСТА за участие в изборите за общински съветници в община Тополовград на 27 октомври 2019 г.; ПРИЛОЖЕНИЕ 65- МИ/ от ХАРАЛАМБИ СЕВОВ МОЧЕВ; ПРИЛОЖЕНИЕ 65- МИ/ от АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ САКАРСКИ; 3

4 ПРИЛОЖЕНИЕ 65- МИ/ от ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА; ПРИЛОЖЕНИЕ 65- МИ/ от ЗОРНИЦА ИВАНОВА ДИНКОВА; ПРИЛОЖЕНИЕ 65- МИ/ от ТЕНЮ МИНЧЕВ ТЕНЕВ; заверена с подпис разпечатка на кандидатска листа / от формат Ексел/; ПРЕДЛОЖЕНИЕ /ХАРТИЕН НОСИТЕЛ/ от партия/коалиция/местна коалиция за регистрация на кандидатска листа за кмет на община/район/кметство при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 414, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 156, чл. 157, чл. 412, ал. 1 изр. първо и ал. 2 и 2 ДР от Изборния кодекс) С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО С. СИНАПОВО; Заявление- декларация от кандидат (по чл. 414, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 397, ал. 1 и чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от Изборния кодекс) / ПРИЛОЖЕНИЕ 65- МИ/ от ТЕНЮ МИНЧЕВ ТЕНЕВ- КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛА СИНАПОВО; Заверено с подпис Пълномощно от Валери Симеонов на Харамби Севов Мочев; Флаш - памет с приложение Кандидатска листа /Ексел/ 4

5 На основание чл. 87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс и Решение 943- МИ/ г. на ЦИК 27 МИ І. Регистрира КАНДИДАТСКА ЛИСТА НА ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ за избиране на общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва: 1. Хараламби Севов Мочев 2. Александър Димитров Сакарски; 3. Татяна Александрова Иванова 4. Зорница Иванова Динкова 5. Теню Минчев Тенев 1) Кремия Димитрова ЗА 2) Миглена Рашева ЗА 3) Калина Петкова ЗА 4) Павлина Петкова ЗА 5) Андриана Башаева ЗА 6) Янко Янков ЗА 7) Димитър Деков ЗА 8) Станка Бакалова ЗА 9) Динка Батчева ЗА 10) Гергана Кирова ЗА 11) Атанаска Михалева ЗА 12) Георги Кьосениколов ЗА 13) Райна Зотова ЗА 5

6 На основание чл. 87, ал.1, т.14 от Изборния кодекс и Решение 943- МИ/ г. на ЦИК 28 МИ І. Регистрира кандидат за КМЕТ НА КМЕТСТВО, издигнат от политическа партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва: 1. Теню Минчев Тенев - кандидат за кмет на кметство с. Синапово С Вх. 32/ г. в ОИК Тополовград е постъпило Писмо от Областна администрация Хасково с приложена информация относно екипа в Областна администрация Хасково, който отговаря за организационно- техническата подготовка за предстоящите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. / Разисквания не последваха/ С Вх. 33/ г. в ОИК Тополовград е постъпило Писмо от Сметна палата с Изх / г. за Информиране на политическите партии и коалиции чрез разпространение на издадена от Сметната палата Брошура за осигуряване публичност и прозрачност на финансирането на предизборната кампания. 6

7 На основание чл. 87, ал.1, от Изборния кодекс 29 МИ І. Да се предоставят по един брой Брошура Изисквания към участниците в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. на всяка регистрирана в ОИК- Тополовград партия и коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. Заседанието бе закрито поради изчерпване на дневния ред. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремия Димитрова. СЕКРЕТАР: Райна Зотова 7