Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2018

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ведомость уплаты за потребленную электроэнергию. Март 2018"

Препис

1 2 Власова М.Г. Т Саватеев К.А. Т Т Бурнейко Т Т Новизенцева А.В. Т Т Кудлай И.К. Т Т Овчинникова О.Ю. Т Т Овчинникова О.Ю. Т Т Овчинникова О.Ю. Т Т Орлов П.Е. Т Т а Глазков П.Г. Т Т /12 Чибисова А.А Т Т Никитина А.К. Т Ушанов Н.Н 366 Т Москаленко И.В. Т Т Черкасова Л.Н. Т Т Плотников А.В. Т Т Сеглин Б.С. Т Т Филатова И.И Т Т Доброхотова А.С. Т Т Захарченко Г.М. Т Т Страница 1

2 2 Жданов Б.М. Т Т Приказчиков Л.В. Т Т Федотова Л.А. Т Т Курская Л.Н. Т Т Ралетнев В.И. Т Т Кононенко О.А. Т Т Мирный С.Н. Т Т Казакова И.Б. Т Т Осминин С.И. Т Т Зимина Н.П. Т Т Печковская Н.А. Т Т Волкова Е.А. Т Т Шишкова А.Ю. Т Т Андроненко Е.И. Т Демушкина О.В. Т Т Потёмкина Н.Л. Т Т Горбунова Г.В. Т Т Полунин А.П. Т Т Родионова М.В. Т Т Страница 2

3 4 Кузнецова К.Н. Т Т Каменская Т.Ф. Т Т Иванников И.А. Т Т Жуков А.С. Т Т Приходько В.Н. Т Т Гладилин Д.Ю. Т Т Рыловский В.М. Т Т Крупин Ю.И. Т Т Вишневский Е.В. Т Т Вишневский Е.В. Т Т Вишневская Е.С. Т Т Козлов А.В. Т Т Пограницкая Н.Н. Т Т Каплин В.В. Т Т Усенко Е.Т. Т Т Ермилина В.П. Т Т Васильева Е.В. Т Т Маркин О.П. Т Т Степанов Ю.И. Т Т Страница 3

4 6 Захарихин В.П. Т Т Егорова М.Н. Т Т Емельянов А.К. Т Т Гуськова М.В. Т Т Батиева А.Д. Т Т Соколова А.И. Т Козлов С.Ю. Т Т Воробьёва Т.Е. Т Т Баранова Ю.В. Т Т а Костина О.И. Т Т Кулакова А.Н. Т Т Кулакова А.Н. Т Т Миськевич А.И. Т Миськевич Н.И Т Новиков М. В. Т Т Солопанова С.Е. Т Т Солопанова С.Е. Т Княжинская Т.Г. Т Т Княжинская Т.Г. Т Т Алексеев И.Н. Т Т Страница 4

5 75 Иноземцева Ю.А. Т Т Батасов Г.Ю. Т Т Лазоренко О.А. Т Т Комаров В.Г. Т Т Долгорукова Г.И. Т Т Ефанов И.И. Т а Ефанова Е.И. Т Т Митрокович В.З. Т Т Крапчитова Е.В. Т Т Моисеенко В.Г. Т Т Соловьёва Л.В. Т Т Соловьёва Л.В. Т Т Григорьева Г.И. Т Т Астафьев С.Г. Т Т Моисеева Е.С. Т а Литейщикова О.С. Т Т Мироненко А.Н. Т Т Аксёнов А.А. Т Т Малахов В.Д. Т Т Страница 5

6 91 Краснова Г.Д. Т Т Сидоров В.Н. Т Т Обрядина Л.А. Т Т Федорова Е.А. Т Т Салов В.А. Т Т а Мелентьева М.В. Т Комаровский А.Л. Т Т Малинина С.А. Т Т Сорокина О.А. Т Т Гонтарь О.А. Т Т Дегтерёв В.М. Т Т Шевченко В.С. Т Т Земскова В.М. Т Т Ильина О.Ю. Т Т Сигарёва Т.С. Т Т Данилова И.Н. Т Т Лукшина И.Г. Т Т Суворова Н. Т Т Суворова Н. Т Т Страница 6

7 18 Кириллова Н.М. Т Т Андреев П.А. Т Т Денисов А.Н. Т Т Иванина Л.А. Т Т Попов Г.А. Т Т Фоминых А.Б. Т Т Разинкова А.И. Т Т Авдулова Л.В. Т Т Рудакова Е.Б. Т Т Шихалёва Н.Г. Т Т Цветкова Н.В. Т Т Соболев Ю.Н. Т Т а Соболев С.Н. Т Т Кононенко О.Н. Т Т Раевская Т.И. Т Т Киселёва Т.А. Т Т Милеева М.В. Т Т Прохоров С.Г. Т Т Милеева М.В. Т Т Страница 7

8 126 Толкунов В.С. Т Т Чаброва Е.Г. Т Т Мальцев К.А. Т Т Кручинина С.В. Т Т Матюк Н.З. Т Т Соловьёв М.М. Т Т Азарченков Б.А. Т Т Крылов А.В. Т Т Филяева Л.А. Т Т Шихалёв А.С. Т Т /137 Шиян Т.Н. Т Т Гапон С.П. Т Т Дегтерёв В.М. Т Т Целичев А.Л. Т Т Орлов П.Е. Т Т Ковальская Е. Т Т Страница 8

9 Уч-ок Фамилия И.О. СТОРОЖКА Т Т ПРАВЛЕНИЕ Т Т ФОНАРКА Т Т Всего Страница 9