РЕГИСТЪР. НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Плевен Граждански дела, Наказателни дела от г. до г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕГИСТЪР. НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Плевен Граждански дела, Наказателни дела от г. до г."

Препис

1 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НЧХД 2312/2018 НЧХД 2312/2018 АНД 1818/2018 АНД 2589/2018 Докладчик: АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ Докладчик: ДИЯНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА Докладчик: ВЕНЕЛИН ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ Докладчик: ТЕОДОРА НАЧЕВА ПЕТКОВА На основание чл.29 ал.2 НПК съдията - АСЕН ДАСКАЛОВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД 2312/2018 г. по описа на *** Делото да се докладва незабавно на Председателя на Районен съд Плевен, за На основание чл.29 ал.2 НПК съдията - ДИЯНА НИКОЛОВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД 2312/2018 г. по описа на *** Делото да се докладва незабавно на Председателя на Районен съд Плевен, за Съдията- ВЕНЕЛИН НИКОЛАЕВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на н.а.х.д.1818/2018г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО Съдията- ТЕОДОРА НАЧЕВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на АНД 2589/2018 г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО ДИЯНА АТАНАСОВА НИКОЛОВА МИЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА ТОМОВА РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ

2 5 6 7 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НЧХД 2312/2018 АНД 2589/2018 НЧХД 2312/2018 Докладчик: МИЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА ТОМОВА Докладчик: ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ Докладчик: ХРИСТО СТЕФАНОВ ТОМОВ На основание чл.29 ал.2 НПК съдията - МИЛЕНА ТОМОВА се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД 2312/2018 г. по описа на *** Делото да се докладва незабавно на Председателя на Районен съд Плевен, за Съдията- ЧАВДАР ПОПОВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на АНД2589/2018г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО РАЗПОРЕДИ: На основание чл. 29 ал. 2 от НПК съдията Х. ТОМОВ се ОТВЕЖДА от разглеждане на НЧХД 2312/ 2018 год. по описа на Плевенския районен съд. Делото да се докладва на председателя на Плевенския районен съд за определяне на друг съдия-. 8 ЗЗ/РЗ от АНД 1818/2018 Докладчик: На основание чл.29, ал.іі от НПК ХРИСТО СТЕФАНОВ ТОМОВ ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ АСЯ ТРИФОНОВА ШИРКОВА

3 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от АНД 2589/2018 ГрД 2554/2018 АНД 1163/2018 НЧХД 2312/2018 РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА Докладчик: ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ Докладчик: РАЛИЦА АНГЕЛОВА МАРИНСКА Докладчик: ТЕОДОРА НАЧЕВА ПЕТКОВА Докладчик: МАРИАНА КОСТАДИНОВА съдията- Радостина Гергичанова се ОТВЕЖДА от разглеждане на АНД 1818/2018 година по описа на на Районен съд - Плевен за Съдията- ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ на основание чл.29 ал.2 от НПК се ОТВЕЖДА от разглеждането на НАХД 2589/2018г по описа на определяне на нов съдия. Да се изпрати съобщение до ответника на посочения в справката адрес. Съдията- ТЕОДОРА НАЧЕВА на основание чл.29, ал. 1, т. 1б. а, предл.2 от НПК се ОТВЕЖДА от разглеждането на АНД 1163/2018 г. по описа на ***ски районен съд. Делото да се докладва на Председателя на Районен съд гр. *** за определяне на нов съдия. На основание чл.29, ал.іі от НПК съдията- МАРИАНА АСЯ ТРИФОНОВА ШИРКОВА

4 13 14 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ТОДОРОВА ДОСЕВА ТОДОРОВА СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на НЧХД 2312/2018г. по описа на на Районен съд - Плевен за О.С.З от ЗЗ/РЗ от НОХД 2172/2018 НЧХД 2312/2018 Докладчик: АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ Докладчик: АСЯ ТРИФОНОВА ШИРКОВА НЕ ОДОБРЯВА внесеното споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД 2172/2018г. между Районна прокуратура - Плевен, представлявана от прокурора Г.Динова и адв. П.Д. като защитник на подсъдимия К.Е.К.. На основание чл.29 ал.2 НПК съдебния състав с председател Асен Даскалов се ОТВЕЖДА от по-нататъшното разглеждане на делото. Определенията са окончателни. Делото да се докладва незабавно на председателя на РС Плевен, за последващо определяне на друг съдия-. ПРОТОКОЛЪТ написан в съдебно заседание, което приключи в 14:30часа. На основание чл.29, ал.іі от НПК съдията- АСЯ ШИРКОВА СЕ ОТВЕЖДА от разглеждане на НЧХД 2312/2018г. по описа на ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА

5 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ 2 от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от НЧХД 2312/2018 ГрД 8234/2018 НЧХД 2312/2018 Докладчик: БИЛЯНА ВЕЛИКОВА ВИДОЛОВА Докладчик: АСЯ ТРИФОНОВА ШИРКОВА Докладчик: РАЛИЦА АНГЕЛОВА МАРИНСКА на Районен съд - Плевен за На основание чл. 29 ал.2 от НПК а по НЧХД 2312/2018 година по описа на РС - Плевен БИЛЯНА ВИДОЛОВА се ОТВЕЖДА от разглеждане на делото. Делото да се докладва на председателя на РС - Плевен за ОБЯВЯВА на страните, че с ответницата по делото Любляна Стратева Алексиева поддържа близки приятелски отношения. Съдията- по гр. дело 8234/ 2018 год. по описа на Плевенския районен съд АСЯ ШИРКОВА се отвежда от разглеждането на делото. Делото да се докладва на председателя на Плевенския районен съд за определяне на нов съдия. РАЗПОРЕДИ: На основание чл. 29 ал.2 от НПК а по НЧХД 2312/2018 година по описа на РС - Плевен РАЛИЦА МАРИНСКА се ОТВЕЖДА от разглеждане на делото. Делото да се докладва на председателя на РС - Плевен за определяне на ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА

6 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от ЗЗ/РЗ от АНД 2623/2018 НЧХД 2312/2018 ГрД 8322/2018 НЧХД 2312/2018 Докладчик: РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА Докладчик: ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА БАНКОВА Докладчик: АСЯ ТРИФОНОВА ШИРКОВА Докладчик: ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА друг съдия-. На основание чл.29, ал.іі от НПК съдията- Радостина Гергичанова се ОТВЕЖДА от разглеждане на АНД 2623/2018 година по описа на на Районен съд - Плевен за На основание чл. 29 ал.2 от НПК а по НЧХД 2312/2018 година по описа на ***, Зорница Банкова, се ОТВЕЖДА от разглеждане на делото. Делото да се докладва на председателя на РС - Плевен за определяне на друг съдия-. ОБЯВЯВА на страните, че с ответницата по делото Л.С.А. поддържа близки приятелски отношения. Съдията- по гр. дело 8322/2018 год. по описа на Плевенския районен съд АСЯ ШИРКОВА се отвежда от разглеждането на делото. Делото да се докладва на председателя на Плевенския районен съд за определяне на нов съдия-. Съдията- Даниела Дилова се ОТВЕЖДА от разглеждането на ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДИЛОВА

7 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ч.х.д.2312/2018г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО РАЗПОРЕДИ: На основание чл. 29 ал.2 от НПК а по НЧХД 2312/2018 година по 22 ЗЗ/РЗ 2 от описа на РС - Плевен АНА НЧХД 2312/2018 Докладчик: АНА ИЛИЕВА се ОТВЕЖДА от ИВАНОВА ИЛИЕВА разглеждане на делото. Делото да се докладва на председателя на РС - Плевен за определяне на друг съдия-. Съдията- Чавдар Попов СЕ САМООТВЕЖДА от понататъшно разглеждане на НАХД 2502/2018г. по описа на на Плевенски районен съд за 23 определяне на нов съдия. Копие от протоколите О.С.З от АНД 2502/2018 Докладчик: ЧАВДАР ИВАНОВ ПОПОВ от извършените две съдебни заседания по настоящето дело да се изпратят на Директор на Областна дирекция на МВР, с оглед преценка действията на служителите на Районно управление *** Дъбник. Протоколът написан в с.з. и приключи в часа. 24 О.С.З от НОХД 1832/2018 Докладчик: ВЕНЕЛИН Съдията- ВЕНЕЛИН

8 25 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от НОХД 2803/2018 ДИМИТРОВ НИКОЛАЕВ Докладчик: ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ НИКОЛАЕВ се ОТВЕЖДА от разглеждането на н.о.х.д.1832/2018г. по описа на Плевенски районен съд. ДЕЛОТО Да се изплати на вещото лице Е.И.Г. възнаграждение за явяване в днешното съдебно заседание в размер на 20,00 лева от бюджета на съда Да се изплати на вещото лице Р.Н.Л. възнаграждение за явяване в днешното съдебно заседание в размер на 20,00 лева от бюджета на съда, както и направените пътни разноски в размер на 20,00 лева /София- Плевен-София/ от бюджета на съда. Протоколът е написан в съдебно заседание и приключи в 10:42 часа. НЕ ОДОБРЯВА постигнатото между Р. представлявана от прокурор Владимир Радоев и адв.в.п. защитник на подсъдимия Л. П. Л. споразумение за решаване на делото по настоящото НОХД 2803/2018г по описа на РС- Плевен, с което подсъдимият се признава за виновен в това, че: На г, в гр.плевен, по

9 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода ул.димитър Константинов до кръстовище, образувано с ул.катя Попова, с посока на движение към ул.сан Стефано, е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка Рено Клио с рег.ен *** ВМ, след употреба на наркотични вещества канабис и амфетамин, което е било установено по надлежен ред с полеви тест Дрегер Дръг Чек 3000 с версия престъпление по чл.343б ал.3 от НК. На подсъдимия Л.П.Л. се определя наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК за извършеното престъпление по чл.343б ал.3 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ месеца при първоначален общ режим. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно Глоба. На основание чл.343г от НК се НАЛАГА на подсъдимия Л.П.Л. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца, поради противоречие на споразумението със закона и морала. Съдията-

10 26 27 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от ЗЗ/РЗ от НЧХД 2512/2018 ГрД 8722/2018 Докладчик: РАДОСТИНА ТАШЕВА ГЕРГИЧАНОВА Докладчик: АСЯ ТРИФОНОВА ШИРКОВА Валери Цветанов на основание чл.29 ал.2 от НПК се отвежда от по-нататъшно разглеждане на делото. Делото да се докладва на Административния ръководител на РС-Плевен за определяне на нов съдия за разглеждане на настоящото НОХД 2803/2018г по описа на РС-Плевен по внесения обвинителен акт срещу подсъдимия Л. П. Л.. На осн. чл. 29, ал. І, т. 7 от НПК съдия Радостина Гергичанова се ОТВЕЖДА от разглеждането на НЧХД 2512/2018 година по описа на Районен съд - Плевен. Делото да се докладва на Председателя на Районен съд - Плевен за определяне на друг съдия-. ОБЯВЯВА на страните, че ищецът по делото В.Н. е колега на съпруга и, с когото работят в УМБАЛ Георги Странски гр.плевен, в едно отделение, и с когото поддържат приятелски отношения. Съдията- по гр. дело 8722/2018 год. по описа на Плевенския районен съд АСЯ ШИРКОВА се отвежда от разглеждането на делото. Делото да се докладва на председателя на Плевенския

11 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода районен съд за определяне на нов съдия-.