АЛИ АРИФ АЛИ АЛИ АХМЕД АЛИ АЛИ АХМЕД АЛИ АЛИ АХМЕД МЕХМЕД АЛИ ГЮЛШЕНОВ АМИШЕВ АЛИ МЕХМЕД ЮСУФ АЛИ РАШИД БЕЙТУЛА АЛИД РЕДЖЕБОВ ИСМАИЛОВ АЛИЕ АРИФ

Размер: px
Започни от страница:

Download "АЛИ АРИФ АЛИ АЛИ АХМЕД АЛИ АЛИ АХМЕД АЛИ АЛИ АХМЕД МЕХМЕД АЛИ ГЮЛШЕНОВ АМИШЕВ АЛИ МЕХМЕД ЮСУФ АЛИ РАШИД БЕЙТУЛА АЛИД РЕДЖЕБОВ ИСМАИЛОВ АЛИЕ АРИФ"

Препис

1 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ОБЛАСТ ШУМЕН ОБЩИНА ШУМЕН НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ДРУМЕВО КМЕТСТВО... СЕКЦИЯ 104 Адрес на избирателната секция Собствено, бащино и фамилно име АДЕМ ХАСАНОВ МУСТАФОВ АДНЯН НЕЖДЕТ ХАСАН АДРИАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ АДРИАНА ДЕМИРЕВА БАЙРАКТАР АЙГЮЛ ГЮРХАН ЮСЕИН АЙГЮН СЕЗГИНОВ ЮМЕРОВ АЙДЪН АЛИ АЛИ АЙДЪН АСЕНОВ АНГЕЛОВ АЙДЪН НЕЖДЕТ ХАСАН АЙЛИН АЙРЕДИН КЯМИЛ АЙНУР ИБРАХИМ ПОТУР АЙРЕДИН КЯМИЛ ОСМАН АЙСЕЛ СЕЗГИНОВА ЮМЕРОВА АЙСУН АДИНЯН ХАСАН АЙСУН МИТКОВА АТАНАСОВА АЙФЕР ГЮЛЯЕТ ХЪЛМИ АЙХАН КЯЗИМ АЛИОСМАН АЙХАН НАЗМИ ХАСАН АЙХАН ТАЛИХАТ ХАСАН АЙША АХМЕД НАЗИФ АЙШЕ АХМЕД АХМЕД АЙШЕ АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА АЙШЕ АХМЕДОВА УЗУНОВА АЙШЕ ИБРЯМ ИСУФ АЙШЕ МУСТАФА ХЮСЕИН АЙШЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА АЙШЕ ОСМАН МУСТАФОВА АЙШЕ РУШАН ФЕРАД АЙШЕ САБРИ АХМЕД АЙШЕ ХЮСЕИН САБРИ АЙШЕ ХЮСЕИН ЮМЕР АЙШЕ ШАБАН ХЮСЕИН АКИФ ШИНАСИ ОСМАН АКСЕНИЯ МАРТИНОВА ВЕЛИНОВА АЛБЕНА АНТОНОВА АТАНАСОВА АЛБЕНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА АЛБЕНА МАРТИНОВА МИХАЙЛОВА АЛЕЙДИН АХМЕТ ПАМУКЧИ АЛЕКС АНДРЕЕВ СТЕФАНОВ АЛЕКСАНДРИНА САШЕВА БРАТОЕВА АЛЕКСИ АНДРЕЕВ АСЕНОВ АЛЕКСИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ АЛЕКСИ ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ АЛЕКСИ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ АЛЕКСИ ХРИСТОВ АНТОНОВ

2 АЛИ АРИФ АЛИ АЛИ АХМЕД АЛИ АЛИ АХМЕД АЛИ АЛИ АХМЕД МЕХМЕД АЛИ ГЮЛШЕНОВ АМИШЕВ АЛИ МЕХМЕД ЮСУФ АЛИ РАШИД БЕЙТУЛА АЛИД РЕДЖЕБОВ ИСМАИЛОВ АЛИЕ АРИФ САБРИ АЛИМЕ АЛИ МУСТАФА АЛИМЕ АЛИ СТОЯНОВА АЛИМЕ ДЖЕМАЛ РАФИ АЛИОСМАН ИСМАИЛ АЛИОСМАН АЛИСЕ ХАСАНОВА ИСМАИЛОВА АЛИТ РИЗА ИСМАИЛ АЛИЯ АХМЕД ЮМЕР АЛИЯ ХЮСМЯНОВА АЛИЕВА АНА АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА АНА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА АНАСТАС СТЕФАНОВ АНАСТАСОВ АНГЕЛ АНГЕЛОВ СТОЯНОВ АНГЕЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ АНГЕЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ АНГЕЛИНКА АНТОНОВА МИХАЙЛОВА АНДРЕЙ АЛЕКСИЕВ АТАНАСОВ АНДРЕЙ МИРЧЕВ АНДРЕЕВ АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ЦАНКОВ АНЕЛИЯ АСЕНОВА АХМЕД АНЕЛИЯ ЗЛАТИНОВА АНГЕЛОВА АНЕЛИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА АНЕЛИЯ РАДКОВА АНГЕЛОВА АНЕЛИЯ САШЕВА АНГЕЛОВА АНЕТА АЛЕКОВА АЛЕКСИЕВА АНЕТА ИВАНОВА СТОЯНОВА АНЕТА КУРТЕВА АЛЕКСИЕВА АНЕТА МИЛКОВА АЛЕКОВА АНИФЕ АХМЕД ХРИСТОВА АНИФЕ МУСТАФА РАДЕВА АНИФЕ САДЕТ ИЛЯЗ АНИФЕ ХЮСЕИН МЕХМЕД АНКА АСЕНОВА АНТОНОВА АНКА ЮЛИЯНОВА АНГЕЛОВА АНТОАНЕТА АСЕНОВА АСЕНОВА АНТОАНЕТА ФИЛИПОВА АНГЕЛОВА АНТОН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ АНТОН АСЕНОВ АНТОНОВ АНТОН МАРИНОВ АНГЕЛОВ АНТОН ХРИСТОВ АНТОНОВ АНТОН ХРИСТОВ АНТОНОВ АНТОНИЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА АНТОНИЯ РАДЕВА МИРЧЕВА АРИФ АЛИ АРИФ АРИФ ТАЛИХАТ ХАСАН АСЕН АНГЕЛОВ МЕТОДИЕВ АСЕН АНТОНОВ МИХАЙЛОВ АСЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ АСЕН АСЕНОВ АТАНАСОВ АСЕН ЙОРДАНОВ ЯНКОВ АСЕН МАРИНОВ МАРИНОВ

3 АСЕН МИТЕВ РАДЕВ АСЕН МЛАДЕНОВ РАДЕВ АСЕН РАДЕВ АТАНАСОВ АСПАРУХ АТАНАСОВ АТАНАСОВ АСЯ МЛАДЕНОВА НИКОЛОВА АСЯ РАДОВАНОВА ТОПАЛ АТАНАС АЛЕКСИЕВ АТАНАСОВ АТАНАС АНГЕЛОВ МИРЧЕВ АТАНАС АТАНАСОВ АНГЕЛОВ АТАНАС ЮЛИЯНОВ ЖЕКОВ АТИДЖЕ АХМЕД ШАБАН АТЧЕ МУСТАФА ОСМАН АФИЗЕ ИСМАИЛ КИРИТЧИ АФИЗЯ ИБРЯМ ХАСАН АХМЕД АЛИ АХМЕД АХМЕД АХМЕД АЛИ АХМЕД БАСРИ АХМЕД АХМЕД ИБРЯМОВ РАМАДАНОВ АХМЕД МЕХМЕД АСАН АХМЕД МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ АХМЕД МУСТАФА ЮМЕР АХМЕД НАЗИФ МЕХМЕД АХМЕД НУРИЕВ АХМЕДОВ АХМЕД ОСМАН АХМЕД АХМЕД РЕДЖЕБОВ ИСОВ АХМЕД ХИЛМИ АХМЕД АХМЕД ХЮСЕИНОВ АХМЕДОВ АХМЕТ ОСМАН ЯКУБ АХТЕР БЕЙДЖЕТ ХАКЪ АЧА МУСА МЕХМЕД АШКЪН КЕМАЛОВ САЛИЕВ БАХТИШЕН МУСТАФА АРУН БЕДИХА АХМЕДОВА ИСМАИЛОВА БЕДИХА ХАЙРЕДИНОВА ДЖЕМАЛ БЕДРИЕ АЛИЕВА МЕХМЕДАЛИЕВА БЕДРИЕ МУСТАН ЯКУБ БЕЙЯ АХМЕД АХМЕД БЕКИР ДЖЕМАЛ ХАЛИЛ БЕЛГИН ВАСВИ МЕМИШЕВА БЕЛИН РАДОВАНОВ БЕЛЧИНОВ БЕЛИН ЮЛИЯНОВ АНГЕЛОВ БЕРКАНТ ЕРДИНЧ ВАСВИ БЕХИЯ НИЯЗИ МОЛЛАМУСА БЕХТИЕ ИБРЯМ АХМЕД БИЛЯЛ ФЕВЗИЕВ ЮСМЕНОВ БИСЕР РАДКОВ АНГЕЛОВ БОГДАН ПЕТРОВ БОНЕВ БОЙЧО ЖЕКОВ КУРТЕВ БОЯН ЕМИЛИЯНОВ ИВАНОВ БЮЛЕНТ ИРФАН ШАБАН ВАЛЕНТИН АЛЕКОВ КУРТЕВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ АХМЕД ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ ВАЛЕРИ АСЕНОВ ФИЛИПОВ ВАЛЯНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА ВАСВИЕ АХМЕД АФУЗ ВАСВИЯ МУСТАФА ИБИШ ВАСИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ ВАСФИЕ АЛИ ИБРЯМ ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА НИДЯЛКОВА

4 ВЕНЕТА АСПАРУХОВА АТАНАСОВА ВЕНЕТА СТОЯНОВА ГЛУХОВА ВЕРОНИКА СТЕФЧОВА ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВИЧЕВА ВЕСИЛЯ АККЪ ИССА ВЕСКА ХРИСТОВА МИЛЕВА ВИЖДАН АХМЕДОВА ХАСАНОВА ВИКТОРИЯ АСЕНОВА МИТКОВА ГАЛИН ИЛИЕВ СТОЯНОВ ГАЛИНА ИЛИЕВА САВОВА ГАЛЯ АТАНАСОВА АНГЕЛОВА ГАЛЯ КАТЕВА АНГЕЛОВА ГАЛЯ МАРИНОВА ИВАНОВА ГАЛЯ РУСАНКОВА ТОДОРОВА ГАМЗЕ ГЮНАЛ ХЮСЕИН ГЕНОВЕВА АСЕНОВА АСЕНОВА ГИНКА ИВАНОВА МИТЕВА ГИНКА ЦАНКОВА ЯНКОВА ГЮЛВЕР НАЗМИ ХЮСМЯН ГЮЛДЕН ГЮЛЯЕТ АЛИ ГЮЛДЖАН РЕДЖЕБ ХАСАН ГЮЛДЖИХАН МУСТАФА АЛИ ГЮЛДЖИХАН СЕЗАИ АЛИ ГЮЛСЮМ СЮЛЕЙМАН ЮСМЕН ГЮЛТЕН ИБРАХИМ АХМЕД ГЮЛТЕН ИСМАИЛ УЗУН ГЮЛШЕН АЛИЕВА АМИШЕВА ГЮНАЙ АХМЕДОВ РЕДЖЕБОВ ГЮНАЛ ХЮСЕИН АРИФ ГЮНАН ЕРДИНЧ МЕХМЕД ГЮНАН ОСМАН ОСМАН ГЮРХАН ЮСЕИН ЮМЕР ДАНАИЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА АНДОНОВА ДЕМИР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ДЕШКА НИКОЛОВА КОЛЕВА ДЕЯН ДЕМИРОВ ЛЕФТЕРОВ ДЕЯНА АЛЕКСАНДРОВА ХАРАЛАНОВА ДЖАЛИБЕ АХМЕТ АЛИ ДЖАНАН ЮСМЯН ШАБАН ДЖЕВАДИЕ ИБРЯМ ИСМАИЛ ДЖЕВДЕТ МУСТАФА МУСТАФА ДЖЕВДЕТ ХАККЪ ШАБАН ДЖЕВРИЯ ХЮСЕИН РЕДЖЕБ ДЖЕЛЯН АХМЕД АЛИ ДЖЕМАЛ РАФИ МАХМУД ДЖЕМИЛЯ АХМЕДОВА ОСМАНОВА ДЖЕМИЛЯ ИСМАИЛ ХАСАН ДЖЕНГИЗ ДЖЕВАИЛ ДЖЕМАЛ ДЖЕРХАН ДЖЕВАИЛ ДЖЕМАЛ ДЖЕСИ ИВАНОВ ИВАНОВ ДИЯН КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ ДИЯН ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ ДИЯНА КИРИЛОВА ДИМЧЕВА ДОБРИНКА НИКОЛОВА КЪНЕВА ДОНКА КОСТОВА БОНЕВА ЕВГЕНИЙ ИСКРЕНОВ ВЕЛИНОВ ЕДАЕТ ШАБАН БЕКИР ЕДВИН ИСМЕТ АХМЕД ЕДЖЕ БЮЛЕНТ ИРФАН ЕЖДЕЛ ШЕНАСИ ОСМАН

5 ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА ЕЛЕНКА МАРИНОВА АЛЕКСАНДРОВА ЕЛЕНКА ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА ЕЛИЗ МЕХМЕДОВА МУСТАНОВА ЕЛИС МУСТАФОВА АХМЕДОВА ЕЛКА АНТОНОВА АНГЕЛОВА ЕМИЛ АСЕНОВ РАДЕВ ЕМИЛ АСПАРУХОВ АТАНАСОВ ЕМИЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ЯНКОВ ЕМИЛ ИСКРЕНОВ ВЕЛИНОВ ЕМИЛ МЛАДЕНОВ РАДЕВ ЕМИЛ РУМЕНОВ АСЕНОВ ЕМИЛИЯ АЛЕКОВА ЯНКОВА ЕМИЛИЯ АСЕНОВА ЙОРДАНОВА ЕМИНЕ АКИФ АХМЕД ЕМИНЕ АЛИ АРИФ ЕМИНЕ АЛИ АХМЕД ЕМИНЕ АХМЕД АХМЕД ЕМИНЕ АХМЕД ИСМАИЛ ЕМИНЕ АХМЕДОВА ХАСАНОВА ЕМИНЕ МУСТАФА МУСТАН ЕМИНЕ НИХАТ ИСМАИЛОВА ЕМИНЕ ТЕФИК САРАОЛУ ЕМИНЕ ХАСАН ЯКУБ ЕРАЙ РАФЕТОВ МУСТАФОВ ЕРГЮВЕН РЕДЖЕБ МЕХМЕД ЕРДАН ЗИЯ ЧОБАН ЕРДЖАН МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ ЕРДИНЧ ВАСВИ АЛИОСМАН ЕРДИНЧ МЕХМЕД РЕДЖЕБ ЕРЕДЖЕБ САЛИЕВ САЛИЕВ ЕРКАН ЕРДИНЧ ВАСВИ ЕРКИН ИБРЯМ ИБРЯМ ЕРОЛ ХАСАНОВ ШАБАНОВ ЕРСИН АДИНЯН ХАСАН ЕРСИН ХИКМЕТ ИБРЯМ ЕРХАН ИБРЯМ ИБРЯМ ЕРХАН МЕХМЕД МУСА ЕФРУЗЕ АЛИ ИБРЯМ ЕХЛИМАН ЮСМЕН АХМЕД ЖАНА РУМЕНОВА СТАНЧЕВА ЖЕНЕВИЕ НИХАТОВА НАЗИФ ЗЕДИЯ АХМЕД ЧОБАН ЗЕЙНЕБ ХАЛИЛ ИСМАИЛ ЗЕЙНУБЕ РАФИ МАХМУД ЗЕЛИХА НАСУФОВА ХЮСЕИНОВА ЗЕЛЯ АХМЕД ХЮСЕИН ЗЕНДЖИЯ ХАСАН ОСМАН ЗЕХРА МУСТАФОВА АХМЕДОВА ЗИНА КРАСЕНОВА ОСМАН ЗИЯ ТОПЧУ ЗЛАТИ СТОЯНОВ МАРКОВ ЗЛАТКА АЛЕКСАНДРОВА ГЕНЧЕВА ЗЛАТКА АСЕНОВА ИВАНОВА ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ ЗЮБЕЙДЕ САЛИ ПОТУР ЗЮБЕЙДЕ ХЮСЕИН МУСТАФА ЗЮМБЮЛ САЛИМ АЛИ ИБРАХИМ АЛИОСМАН АХМЕД ИБРАХИМ АХМЕД ОСМАН

6 ИБРАХИМ ИЖДАЛ ИБРАХИМ ИБРАХИМ ИСМАИЛ ИСМАИЛ ИБРАХИМ МЕХМЕД ПОТУР ИБРЯМ АХМЕД ИБРЯМ ИБРЯМ ИБРЯМ МОЛЛАМУСА ИБРЯМ ХЮСЕИН ИБРЯМ ИВАН АСЕНОВ ГЕНЧЕВ ИВАН ВЕЛИЧКОВ ДИМИТРОВ ИВАН ИВАНОВ МИТЕВ ИВАН ИВАНОВ ХРИСТОВ ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ ИВАНКА БОНЧЕВА ДОБРЕВА ИВАНКА ТОДОРОВА ПЕЕВА ИВАНКА ЯНЕВА ГЕКОВА ИВЕЛИН АНАСТАСОВ ИВАНОВ ИВЕЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ ИКБАЛЕ МЕХМЕД ЧОЛАК ИКБАЛЯ ОСМАН ИБРЯМ ИКЛИМЕ РИЗА МЕХМЕД ИКМАЛ ФАТМИЕВ МАХМУДОВ ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ ИЛХАН ЕДАЕТ ШАБАН ИЛХАН МУСТАФОВ ИЛМИЕВ ИЛХАН РЕДЖЕБ ХАСАН ИНДЖИЛЕ АДЕМ МУСТАФА ИРФАН ШАБАН ОСМАН ИСКРА АНДРЕЕВА АНГЕЛОВА ИСКРЕН АСЕНОВ ВЕЛИНОВ ИСКРЕН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ ИСМАИЛ КАХРАМАН ИСМАИЛ АХМЕД АФУЗХАСАН ИСМАИЛ ИБРЯМ ИЗЕТ ИСМАИЛ МУСТАФОВ АХМЕДОВ ИСМАИЛ ОСМАН МУСТАФА ИСМАИЛ ХЮСЕИН ИСМАИЛ ИСМАИЛ ХЮСЕИН МЕХМЕД ИСМЕТ АХМЕД ОСМАН ИХСАН ИСМАИЛ АЛИ ЙОРДАНКА ГЕРАСИМОВА МИХАЙЛОВА ЙОРДАНКА ПЕНЧЕВА КОСТОВА КАДРИ АРИФ АЛИ КАДРИЕ АЛИ АХМЕД КАДРИЕ АТАНАСОВА АТАНАСОВА КАДРИЕ АХМЕДОВА БАСРИЕВА КАЛИНКА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА КАЛОЯН КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ КАЛУШКА ИВАНОВА ХРИСТОВА КАТЯ ЙОСКОВА РОМАНОВА КЕЗБАН ХАЙРЕДИНОВА АЛИЕВА КЕМАЛ САЛИЕВ ФЕРАДОВ КЕМИЛЯ РАФЕДОВА САЛИЕВА КЕНАН ИЛХАН ЕДАЕТ КЕНАН КЕМАЛОВ САЛИЕВ КРАСЕН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ КРАСЕН ПЕТРОВ ЦАНЕВ КРЪСТИНКА ПЕНЧЕВА ВЛАЕВА КРЪСТЮ АТАНАСОВ КРЪСТЕВ КРЪСТЮ ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ КЯЗИМ АЛИОСМАН МЕХМЕД КЯЗИМ МУСТАФА КЯЗИМ КЯМИЛ АЙРЕДИН КЯМИЛ

7 КЯМИЛЕ АЛИ ОСМАН КЯМИЛЕ АЛИЕВА ХЮСЕИНОВА КЯМИЛЕ КЯМИЛ ЯКУБ КЯМИЛЯ АЛИ ЧЕЛЕБИ ЛАТИН СТАНИСЛАВОВ ПЕТРОВ ЛЕВЕНТ САЛИЕВ АХМЕДОВ ЛЕЙЛЯ МУСТАФА МУСТАФА ЛЕМАН МЕХМЕД ХАСАН ЛИЛЯНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА ЛИЛЯНА НОНЧЕВА ДИМИТРОВА ЛЯТИФ ХАСАН ЧОБАН МАГДА ЙОВЧЕВА ИВАНОВА МАЙА ДОБРОМИРОВА ПЕТРОВА МАКБУЛЯ МЕХМЕД МУСТАФА МАРИН БИСЕРОВ ИВАНОВ МАРИЯ НИКОЛОВА КОЛЕВА МАРИЯ СТОЯНОВА ИЛИЕВА МАРИЯ ХРИСТОВА ИЛИЕВА МАРИЯН ХАРАЛАНОВ ХАРИЗАНОВ МАРИЯНА ХРИСТОВА АТАНАСОВА МАРТИН ЕВГЕНИЕВ ХРИСТОВ МАРТИН СТЕФАНОВ АНАСТАСОВ МАРТИНА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА МЕЛИН АХМЕД ОСМАН МЕЛИН СЕЧГЕНОВ ХАСАНОВ МЕЛИХА ХЮСЕИН АХМЕД МЕРГЮЛ ЕМИНЕ КЯМИЛ МЕРГЮЛ ЗЮРЕФ КАХРАМАН МЕРЛИН ДЖЕВДЕТ МУСТАФА МЕРТИКАН МЕТИН ХАСАН МЕРТИН МЕТИНОВ ХАСАНОВ МЕРТКАН АЛИ МЕХМЕД МЕРТКАН ДЖЕВАИЛ ДЖЕМАЛ МЕРТКАН МЕХМЕД ШАБАН МЕРТКАН МУСТАФА ОСМАН МЕСКЮРЕ ИБРАХИМ МУСТАФА МЕСУРЕ НАЗМИ КЪРДЖА МЕТИН СЕЧГЕНОВ ХАСАНОВ МЕТИН ХАСАН АЛИ МЕТИН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ МЕХМЕД АЛИ АХМЕД МЕХМЕД АЛИ МУСТАФА МЕХМЕД ЕРХАН МЕХМЕД МЕХМЕД МУСТАФА МУСТАФА МЕХМЕД НАЗИФ ХАСАН МЕХМЕД ОСМАН МЕХМЕД МЕХМЕД ОСМАН ЯКУБ МЕХМЕД РЕДЖЕБ МЕХМЕД МЕХМЕД РУЗИ МУСТАФА МЕХМЕД ТЕФИК АДЕМ МЕХМЕД ХАСАН АХМЕД МЕХМЕД ХАСАН ГАВАЗ МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД МЕХМЕД ХАСАН ХАСАН МЕХСУТ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ МИГЛЕНА ДАНАИЛОВА АТАНАСОВА МИЛЕН ЕВГЕНИЕВ ХРИСТОВ МИЛЕН НАДЕЖДОВ МАРИНОВ МИЛЕНКА АНДРЕЕВА АЛЕКСИЕВА МИЛКА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА МИЛКА САВОВА МАРКОВА

8 МИЛКО АЛЕКОВ АЛЕКСИЕВ МИЛКО ЕВГЕНИЕВ ХРИСТОВ МИЛКО КОЛЕВ МАРИНОВ МИННЕТ ХАСАН ИБРЯМ МИРКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА МИТКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ МИТКО НИКОЛОВ АТАНАСОВ МИХАИЛ МЛАДЕНОВ РАДЕВ МИХАИЛ СЕВДАЛИНОВ СТОЯНОВ МЛАДЕН ЕВГЕНИЕВ ХРИСТОВ МЛАДЕН ИВАНОВ ХРИСТОВ МЛАДЕН КУРТЕВ АЛЕКСИЕВ МЛАДЕН РАДЕВ АТАНАСОВ МЛАДЕН ЦАНКОВ МАРИНОВ МУСА ИБРЯМ МОЛАМУСА МУСТАФА АЛИ МУСТАФА МУСТАФА АРИФ МУСТАФА МУСТАФА АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ МУСТАФА АХМЕДОВ ХАДЖИХАСАНОВ МУСТАФА ДЖЕВДЕТ МУСТАФА МУСТАФА ИЛМИ АХМЕД МУСТАФА КЯЗИМ МУСА МУСТАФА КЯМИЛОВ МУСТАФОВ МУСТАФА НЕДЖИБОВ ХЮСЕИНОВ МУСТАФА ОСМАН МУСТАФА МУСТАФА РАФЕТОВ МУСТАФОВ МУСТАФА САЛИМ ЯШАР МЮРВЕТ МЕХМЕД ОСМАН МЮРФЕТ АХМЕД МУСТАФА НАДЕЖДА АНЕВА АНГЕЛОВА НАДЕЖДА ИВАНОВА МАНОЛОВА НАДЕЖДА ЙОВЧЕВА АТАНАСОВА НАЗИЕ ЮМЕР ХЮСЕИН НАЗИМ АЛИ РАШИД НАЗИФЕ АЛИ ЧОБАН НАЗИФЕ МЕХМЕД ЮСУФ НАЗИФЕ ХЮСЕИН ПОТУР НАЗИФЯ ИСМАИЛ АЛИ НАЗМИ ХЮСМЕН УЗУН НАЗМИЯ МЕХМЕД МЕХМЕД НАИЛ СЕБАЙДИН АХМЕД НАЙДЕН НАЙДЕНОВ АСЕНОВ НАСКА МИХАИЛОВА ХРИСТОВА НАСКО АСЕНОВ ГЕНЧЕВ НЕВДИЕ МЕХМЕД ОСМАН НЕВЕН РАДОВАНОВ БЕЛЧИНОВ НЕВИМ ЯКУБ АХМЕД НЕВИН ИСМАИЛОВА НЕДЖИБОВА НЕВИН МУСТАФА ШАБАН НЕДЕЛЯ КОЛЕВА ХРИСТОВА НЕДЖЛЯ ХЮСЕИН ЯКУБ НЕДЖМИДИН ХЮСЕИН ХЮСЕИН НЕДКА ГЕОРГИЕВА ГЕКОВА НЕДРЕТ ХЮСЕИН ЧЕТИН НЕДЯЛКА АСЕНОВА СТОЯНОВА НЕДЯЛКО АНГЕЛОВ ФИЛЕВ НЕЖЛЯ ИСМАИЛ ДЖЕМАЛ НЕЖЛЯ НЕЖДЕТ ХАСАН НЕЗАХАТ НИХАТ МЕХМЕТ НЕЗИР АХМЕД ХАСАН НЕЗИХА АКИФ ЮМЕР

9 НЕЗИХА МЕХМЕДОВА ХЮСЕИНОВА НЕЛИ АНЕТОВА МАРИНОВА НЕРЗАН СЕБАЙДИН АХМЕД НЕША НИКОЛАЕВА МИЛАНОВА НИГЯР САДРИДИН ТЕКДЕМИР НИГЯР ХЮСЕИН ИСМАИЛ НИДЖАЛ САДРЕДИНОВА ЕМБИЕВА НИКОЛА ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ НИЛЮФЕР КЯЗИМ АЛИОСМАН НИЛЮФЕР НАЗМИ ХЮСМЕН НИЯЗИ АЛИЕВ АМЗОВ НИЯЗИ СЮЛЕЙМАНОВ МЕХМЕДОВ НУРАН МЕХМЕД МУСА НУРДЖАН СЮЛЕЙМАНОВА МЕХМЕДОВА НУРИ ЮСМЕН ОСМАН НУРСЕЛ ВЕЛИ ЧОБАН НУРТЕН АХМЕД МАХМУД НУРТЕН ХАКЪ ШАБАН НУРТЕН ХАСАН МУСА НУРХАН НЕЗИР АХМЕД НУРШЕН ИБРАИМ ИСМАИЛ-ДЖАМБАЗ ОГНЯН МИТКОВ НЕДЯЛКОВ ОРЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ ОРХАН АКИФ АХМЕД ОРХАН ИЛХАН ЕДАЕТ ОРХАН ИСМАИЛ ОСМАН ОСМАН ЕХЛИМАН ОСМАН ОСМАН ИСМАИЛ ОСМАН ОСМАН КЯМИЛ ОСМАН ОСМАН МЕХМЕД ОСМАН ОСМАН ОСМАН АРУН ОСМАН РУШАН ШАБАН ПАВЛИНА БИСЕРОВА ФИЛИПОВА ПАВЛИНА СТИЛИЯНОВА МАРИНОВА ПАВЛИНКА НЕДЕЛЧЕВА СТАНЧЕВА ПАКИЗЕ АРУН РЕДЖЕБ ПЕНКА СЕРГЕЕВА ЙОСИФОВА ПЕТКО ДИМИТРОВ СТАНЧЕВ ПЕТКО КРАСЕНОВ ПЕТКОВ ПЕТКО ПЕТКОВ МАНОЛОВ ПЕТЪР ВЪРБАНОВ МИТЕВ ПЕТЪР ЦАНЕВ ПЕТРОВ ПЛАМЕН ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ РАДИ АСЕНОВ РАДЕВ РАДКА ХРИСТЕВА СТАНЧЕВА РАДКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ РАДОЙ РУМЕНОВ РАДОЕВ РАЗИЯ МУСТАФА АХМЕД РАЙКО ИВАНОВ ХРИСТОВ РАЙНА БОЯНОВА ДИМОВА РАСМИЯ МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА РЕВАЗИЕ МУХАМЕДИН АЛИ РЕДЖАИЛ МЕХМЕД РЕДЖЕБ РЕДЖАИЛ ТАМЕР ПОТУР РЕДЖЕБ МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ РЕЙФИ СЪДКЪ МЕХМЕД РЕЙХАН АЛИ ЧЕЛЕБИ РЕЙХАН ИБРЯМОВ РАМАДАНОВ РЕЙХАНЕ САЛИМ РАСИМ РЕМЗИ ЕРХАН МЕХМЕД

10 РЕМЗИЯ БЕКИР МУСА РЕМЗИЯ ХЮСЕИН ШАБАН РЕМЗИЯ ЮСНИЕВА ЗЕКЕРИЕВА РЕНГИН РУБИЛОВ ИДИРИЗОВ РЕНГИНАР РЕДЖАИЛ ПОТУР РЕНИ БОЯНОВА ГЕНЧЕВА РЕШАРИЕ ИБРАХИМОВА ИБРАХИМОВА РИДВАН ШАБАН ОСМАН РИЗА СЮЛЕЙМАН МЕХМЕД РОСЕН СИМЕОНОВ МИЛКОВ РОСИЦА ЕЛЕНОВА ХРИСТОВА РУБИЛ ИДИРИЗОВ ИДИРИЗОВ РУВЕЙДЕ МЕХМЕДОВА АХМЕД РУЗИ МУСТАФА НЕДЖИБ РУЗИЯ ОСМАНОВА ХЮСЕИНОВА РУКИЕ ОСМАН АФУЗХАСАН РУКИЯ АЛИ МУСА РУМЕН АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ РУМЕН РАДОЕВ ИВАНОВ РУМЕН ЦАНКОВ МАРИНОВ РУМЯНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА РУМЯНА РУМЕНОВА АНДРЕЕВА РЮЧХАН ДЖЕМАЛ РАФИ САБРИЯ НАЗИФ ЕХЛИМАН САБРИЯ ХЮСЕИН МАХМУД САДЕТ ИБРЯМ КАРАМАНОГЛУ САДИЕ РЕДЖЕБ АРИФ САДИФЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА САЙМЕ ХИЛМИ ЯКУБ САЛИМ РАСИМ МЕМИШ САЛИХА БАКИР ТЕФИК САМЕТ САДРЕДИНОВ ЯХОВ САНИЕ МЕХМЕД ИВАНОВА САШО АСЕНОВ АТАНАСОВ САШО ИЛИЕВ СТОЯНОВ САШО НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ СВЕТЛА МЛАДЕНОВА РАДЕВА СВЕТЛА РАЙЧЕВА ИВАНОВА СВЕТЛИН СЕРГЕЕВ СТОЯНОВ СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКОВ СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ АНАСТАСОВ СЕБАЙДИН АХМЕД ЧОЛАК СЕБАЙДИН ИСМАИЛОВ ИСМАИЛОВ СЕБАЙДИН САБРИЕВ ИСМАИЛОВ СЕБАТ МЕХМЕД КАДИР СЕБАХАТТИН МЕТИНЕР СЕБИЙЛЯ ЕФРАИМ АХМЕД СЕБИЙХА ИБРЯМ МУСТАФА СЕБИЛЯ ИСМАИЛ ИСМАИЛ СЕБИЛЯ МУСТАФОВА ТЕРЗИЕВА СЕВГИН ХАСАНОВ МУСТАФОВ СЕВГИНАР АХМЕД ЙОРДАНОВА СЕВДА ОГНЯНОВА МИХАЙЛОВА СЕВДА ХЮСЕИН ОСМАН СЕВДАЛИН АСЕНОВ НАЙДЕНОВ СЕВДАЛИН ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКОВ СЕВДАЛИН МЛАДЕНОВ КУРТЕВ СЕВДАЛИН СЕРГЕЕВ СТОЯНОВ СЕВДАЛИНА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА СЕВДАЛИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА СЕВДАЛИНА РАДЕВА ТОДОРОВА

11 СЕВДЖАН АХМЕД ИБРЯМОВА СЕВДЖИХАН АХМЕД ИСМАИЛ СЕВЕР МЕХМЕД АХМЕД СЕВЕРИН БИСЕРОВ ИВАНОВ СЕВЕРИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА СЕВЕРИНА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА СЕВЕРИНА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА СЕВИНЧ ИБРЯМ НЕДЖИБ СЕВИНЧ МЕХМЕД ЕШРЕФ СЕВИЯ АРИФ ПАМУКЧИ СЕВНУР ДЖЕВДЕТ ХАККЪ СЕДИКА АНТОНОВА АСЕНОВА СЕЗГИН АХМЕД ЮМЕР СЕЗГИН СВЕТОСЛАВОВ АСЕНОВ СЕЗГИН ЮМЕРОВ АЛИЕВ СЕЛИМЕ АРИФ ЕХЛИМАН СЕЛИМЕ НИЯЗИ РЕДЖЕБ СЕМРА САЛИ МУСТАФОВА СЕНИХА РАФЕТ МУСТАФА СЕНИХА САБРИ ХАСАН СЕРГЕЙ АСЕНОВ АТАНАСОВ СЕРГЕЙ АСЕНОВ ЙОРДАНОВ СЕРГЕЙ ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ СТОЯНОВ СЕРДАР ХЮСЕИН ИСУФ СЕЧГЕН ХАСАНОВ МУСТАФОВ СИБЕЛ БЕДРИЕВА АЛИОСМАН СИДЕР ТЕОДОСИЕВ ДРАГАНОВ СИЛВИЯ АНГЕЛОВА МИХАЙЛОВА СИЛВИЯ АНТОНОВА ХРИСТОВА СИЛВИЯ АСЕНОВА АТАНАСОВА СИЛВИЯ АСЕНОВА РАФАИЛОВА СИЛВИЯ САШЕВА НИКОЛОВА СИМЕОН ИВАНКОВ ИВАНОВ СИНАН ИБРАХИМОВ МЕХМЕДОВ СИНАН МУСТАФА ХАЛИЛ СЛАВКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА СЛАВКА АТАНАСОВА ЯНКОВА СНЕЖА РАДЕВА АЛЕКСИЕВА СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВА АСЕНОВА СОНЯ АНГЕЛОВА АТАНАСОВА СОНЯ СТАМЕНОВА ИВАНОВА СТАНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ АЛЕКОВ СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ СТАНЧЕВ СТАНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА СТАНКА ДИМИТРОВА МИТЕВА СТАНЧО САВОВ СТАНЧЕВ СТЕФАН АНАСТАСОВ ИВАНОВ СТЕФАН АНГЕЛОВ АТАНАСОВ СТЕФАН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ СТЕФАН АНДРЕЕВ АСЕНОВ СТЕФАН АСЕНОВ АТАНАСОВ СТЕФАН ИВЕЛИНОВ АНАСТАСОВ СТЕФАН МАРИНОВ ХРИСТОВ СТЕФАН СЕРГЕЕВ АСЕНОВ СТЕФАН СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ СТЕФАН ЦАНКОВ АНГЕЛОВ СТЕФАНКА МИХАИЛОВА ШОПОВА СТЕФКА ИВЕЛИНОВА АНАСТАСОВА СТЕФКА ИВЕЛИНОВА ИВАНОВА СТЕФКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

12 СТОЙКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА СТОЯН ВАСИЛЕВ ИЛИЕВ СТОЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ СУЗИ ИВАНОВА ХРИСТОВА СУЛТАНКА БИСЕРОВА ФИЛИПОВА СЮЛБИЯ МЕХМЕД КАРАМЕХМЕД СЮЛЕЙМАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ ТЕВИДЕ САЛИЕВА ФЕРАДОВА ТЕВИДЯ АРИФ МЕХМЕД ТЕДРИН ИБРЯМ ХЮСЕИН ТЕНИЯ ЮМЕРОВА ЮМЕРОВА ТЕОДОР РАДКОВ ТОДОРОВ ТИХАН СЕВДАЛИНОВ САВОВ ТОДОРА КОЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА ТУРХАН НЕЗИР АХМЕД ФАТМЕ АРИФ АХМЕД ФАТМЕ АХМЕД ИБРЯМ ФАТМЕ АХМЕД ХИЛМИ ФАТМЕ АХМЕД ХЮСЕИН ФАТМЕ АХМЕДОВА ИСУФОВА ФАТМЕ ГЮНАЛ ХЮСЕИН ФАТМЕ ИБРЯМ АХМЕД ФАТМЕ ИСУФ СЮЛЕЙМАН ФАТМЕ МЕХМЕД ОСМАН ФАТМЕ МУСТАФА ЮСМЯН ФАТМЕ СЕЙФУЛОВА ОСМАН ФАТМЕ ХАЛИЛ МУСТАФА ФАТМЕ ХАСАН ЧОЛАК ФАТМЕ ХЮСЕИН АЛИОСМАН ФАТМЕ ХЮСЕИН ИСМАИЛ ФАТМЕ ЮСЕИН АХМЕД ФАТМЯ ШАБАНОВА КАРАМУСОВА ФАХРЕДИН МЕХМЕД МУСТАФА ФЕВЗИ ЮСМЯНОВ УЗУНОВ ФЕВЗИЯ АХМЕДОВА ХАМЗА ФЕЙДАА ФЕВЗИЕВА АЛИОСМАН ФЕРИДЕ АПТАРАМАН АРУН ФЕРИДЕ АХМЕД АХМЕД ФИКРЕТ ИЛМИ АХМЕД ФИКРЕТ ЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ ФИКРИЕ ИБРЯМ АЛИ ФИКРИЯ ИБРЯМ АХМЕД ФЛОРА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА ФЬОДОР КОНСТАНТИНОВ ДИМИТРОВ ХАДЖИЕ ХАСАН АРУН ХАСАН ИСУФОВ ЮМЕРОВ ХАСАН ЛЯТИФ ХАСАН ХАСАН МЕТИН ХАСАН ХАСАН МЕХМЕД ИСУФ ХАСАН МЕХМЕД ХАСАН ХАСАН МУСТАФА КЯЗИМ ХАСАН МУСТАФОВ ИСМАИЛОВ ХАСАН НЕДЖИБ ХЮСЕИН ХАСАН СЕВГИНОВ МУСТАФОВ ХАТЧА ШАКИРОВА ЧАУШЕВА ХИКМЕТ ИБРЯМ ТЕФИК ХРИСТО АНТОНОВ АНГЕЛОВ ХРИСТО АСПАРУХОВ АТАНАСОВ ХРИСТО БОТЕВ КРЪСТЕВ ХРИСТО ЕМИЛОВ РАДЕВ ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

13 ХРИСТО МАРИНОВ БОНЕВ ХРИСТО ХРИСТОВ АНТОНОВ ХЮЛИЯ РЕМЗИ МУСА ХЮСЕИН ИБРЯМ ХЮСЕИН ХЮСЕИН ИСМАИЛ ХАСАН ХЮСЕИН МЕХМЕД АРИФ ХЮСЕИН МЕХМЕД МЕХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН ХЮСЕИН НЕДЖИБ ХЮСЕИН ХЮСЕИН ХАСАН ЯКУБ ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ ХЮСЕИН ХЮСЕИН ЕШРЕФ ХЮСНИЯ АХМЕДОВА МЕХМЕДОВА ЦАНА НЕДЯЛКОВА САВОВА ЦАНКА СТАНЧЕВА АНГЕЛОВА ЧАВДАР ЛАТИНОВ ПЕТРОВ ШАБАН АХМЕД ОСМАН ШАКИР МУРАД ИСМАИЛ ШЕНАЙ ШЕНГЮЛОВА РАДОЕВА ШЕНАСИ ОСМАН АХМЕД ШЕНГЮЛ КЕМАЛОВА САЛИЕВА ШИРИН МУСА РЕДЖЕБ ЩИЛЯНА ГИНКОВА СИМЕОНОВА ЮЗДАЛ АЛИ АЛИОСМАН ЮЗДЖАН МЕХМЕД ОСМАН ЮЗЛЯМ ЮКСЯЛ ВАРОЛ ЮККЕ ЕХЛИМАН ХАМЗА ЮКСЯЛ МЕХМЕД НАЗИФ ЮЛИЯ АНДРЕЕВА ТОРОСЯН ЮЛИЯ ДЕМИРЕВА ХЛЕБАРОВА ЮЛИЯ МАРИНОВА МАРИНОВА ЮЛИЯ САШЕВА АНГЕЛОВА ЮЛИЯН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ ЮЛИЯН АСЕНОВ КЪРПАЧЕВ ЮЛИЯН СТАНИМИРОВ АСЕНОВ ЮЛИЯНА ЖЕКОВА АТАНАСОВА ЮЛИЯНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ЮМЕР АХМЕД ХАДЖИ ЮМИШ АЛИ АЛИ ЮММИЯ МЕХМЕД АЛИ ЮНЗИЛЕ ИСУФ МУСТАФА ЮРИЙ ЮЛИЯНОВ ИЛИЕВ ЮРМЮС АЛИ АХМЕД ЮСЕИН ЮСМЕН АРУН ЮСМЕН РЕМЗИ ЮСМЕН ЮСМЯН ОСМАН ЮСМЯН ЮСНИЕ ДЖЕВДИБАЛ РАСИМ ЮСНИЕ САЛИМОВА МЕХМЕД ЯНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ЯСИМ АХМЕДОВ БОЕВ Кмет/кметски наместник:... Секретар на община/район:...