за енергийни характеристики на сграда в експлоатация

Размер: px
Започни от страница:

Download "за енергийни характеристики на сграда в експлоатация"

Препис

1 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД023 Валиден до: г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1967 г. Сграда/Част Идентификатор Адрес: гр.велико Търново, ул. Филип Tотьо, 17, вх. А В (по смисъла на ЗКИР) Разгъната застроена площ m 2 Отопляема площ m 2 Площ на охлаждания обем m 2 EP min, EP max, < > 435 Скала на енергопотребление по първична A+ A B C D E F G Енергийни характеристики на сградата за отопление, вентилация и БГВ Общ годишен първична Генерирани емисии СО тона/год. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ Дял на Общ годишен та Отопленилацидане вода ние Венти- Охлаж- Гореща Осветле- от ВИ Други 79,2 % 11,9 % 0,7 % 8,2 % Н/П Срок на освобождаване от данък сгради по ЗМДТ от хх.хх.хххх г. до хх.хх.хххх г. Регистрационен номер 335АТД023 /2016 г. Веселин Димов Подпис, печат

2 2 ЕНЕРГИЙНИ АРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТА ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ Наименование Площ Референтен [2] Коефициент на топлопреминаване - m 2 W/m 2.K W/m 2.K W/m 2.K Стени (външни) Прозорци (външни) Прозорци на покрива Врати (външни) Покрив Под ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕНЕРГОПРЕОБРАЗУВАЩИТЕ СИСТЕМИ В СГРАДАТА 1. Показатели за технологичните процеси на отопление и вентилация Показател Инсталирана мощност за отопление, kw 2. Ефективност на генератора на топлина, % [1] Норма Н/П Н/П Ефективност на рекуперацията на топлина при вентилация, % ɳ r,min % ɳ r,min % 3. Ефективност на генератора на студ (включително термопомпа с приложение за отопление) Показател Коефициент на трансформация при генерирането на топлина [3] Норма за възобновяема Коефициент на трансформация при генерирането на студ 4. Енергия от възобновяеми източници

3 3 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ РАЗОД НА ПОТРЕБНА ЕНЕРГИЯ АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ КЪМ МОМЕНТА НА ОБСЛЕДВАНЕТО 7 Система Енергиен ресурс Генератор Годишен Общ Вид Вид Вид kwh Отопление Дърва Печки Климатици Вентилация Охлаждане Гореща вода Бойлери Осветление Други - уреди, потребяващи Отоплителни денградуси 2615 Общ годишен специфичен за отопление и вентилация kwh/m 3 DD Препоръки: изпълнението на предложените енергоспестяващи мерки, сградата ще съответства на нормативните изисквания на наредба E-РД-04-1 за обследване, енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания в сгради. При изпълнение на да се започне с мярката В2, след това да се изпълнят мерки В1, В3 и накрая С1. Да се предвидят и допълнителни средства за СМР породени от изпълнението на.

4 4 БАЗОВА ЛИНИЯ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНОТО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

5 5 ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ Енергоспестяващи мерки () Инвестиции, лева Спестена, kwh/год. Спестени емисии СО 2, тона/год. Срок на откупуване, год. Мерки по ограж.елементи В1 Топлинно изолиране на външни стени В2 Подмяна на дограма В3 Топлинно изолиране на покриви В4 Топлинно изолиране на под Мерки по системите С1Мерки по отоплителна инсталация С2 Мерки по осветление Пакети от мерки П1=B1+B2+B3+В4+C1+ С Избран пакет за изпълнение в сградата Клас на енергопотребление след изпълнение на избрания пакет от П1 В Разход на след изпълнение на от избрания пакет Разход на първична след изпълнение на от избрания пакет Емисии СО 2 след Общ Общ Общо kwh/год. kwh/год. тона/год Съставен от Съставен на г. Подпис, печат