Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка

Размер: px
Започни от страница:

Download "Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. ЯКОРУДА ВРЕМЕННО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ V-ХII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020ГОДИНА В СИЛА ОТ г. до г. 5a Класен ръководител: Нина Малчова БЕЛ Математика БЕЛ БЕЛ Човекът и прир БЕЛ БЕЛ Математика Математика Математика География и ик. География и ик. История и цивил. Информац. техн. БЕЛ Човекът и прир. История и цивилиз. Английски език БЕЛ Математика ФВС Изобр. изкуство Музика Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 5б Класен ръководител: Катя Хаджиценева Инф. технологии География и иконом. БЕЛ БЕЛ Инф. технологии БЕЛ Технол. и предпр. История и цивил. Английски език Човекът и прир Математика Математика Математика Математика БЕЛ Английски език Човекът и природата Човекът и прир. Математика БЕЛ ФВС Изобр. Изкуство Музика Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка

2 5в Класен ръководител: инж.фатиме Бодева БЕЛ БЕЛ Човекът и природата БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика Математика Математика Математика Немски език Човекът и природата Немски език География и ик. География и иконом История и цивил. История и цивил. Инф. технологии Инф. технологии Технолог. и предпр Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка ФВС Изобр. изкуство Музика 6а Класен ръководител: Фериде Паспалова Математика Английски език История и цив. Математика БЕЛ Инф. технологии Човекът и прир. БЕЛ Математика География и иконом Математика БЕЛ БЕЛ Човекът и прир. Човекът и прир Инф. технологии Технолог. и предпр. География и иконом. Английски език Английски език ФВС Самоподготовка Самоподготовка Изобр. изкуство Музика Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Изобр. изкуство Самоподготовка Самоподготовка

3 6б Класен ръководител: Шахсине Юсуф Математика Математика Математика Математика Математика География и икон. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Инф. технологии БЕЛ Английски език Инф. технологии Математика Английски език Човекът и прир. География и икон. История и цивилиз ФВС Самоподготовка Самоподготовка Изобр. изкуство Музика Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка 7а Класен ръководител: Вайдин Мисанков Английски език БЕЛ География и икон. Технологии и пр. Математика История и цивил. Математика Математика Инф. технологии БЕЛ БЕЛ Биология и здр. обр. Физика и астр. БЕЛ Биология и здр. обр БЕЛ БЕЛ Химия и ООС Математика БЕЛ ФВС Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Изобр. изк. Музика

4 7б Класен ръководител: Айше Осман История и цивилизации БЕЛ Инф. технологии География и ик. БЕЛ Физика и астрономия БЕЛ БЕЛ Инф. технологии Технологии и пр БЕЛ Математика Математика Математика БЕЛ Математика Биология и здр.обр. Английски език Химия и ООС Математика ФВС Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Самоподготовка Изобр.изк. Музика 8а Класен ръководител: Гергана Никулкина Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език Английски език Философия Английски език Английски език Английски език Английски език БЕЛ Информатика Математика Английски език Английски език БЕЛ Математика Английски език Музика ФВС

5 8б Класен ръководител: Вера Шаламанова Английски език Английски език Английски език Информатика Английски език Английски език Философия Английски език Английски език Английски език БЕЛ БЕЛ Английски език Английски език Английски език Английски език Математика БЕЛ Математика Английски език ФВС Изобр. изк Консултации Консултации Консултации Консултации Консултации 9 а Класен ръководител: Мердие Осман Математика Философия Математика Математика География и икон География и иконом. Химия и ООС История и цивил. История и цив. История и цив Физика и астр. БЕЛ Химия и ООС Немски език БЕЛ Инф. технологии БЕЛ БЕЛ Физика и астр. Биол. и здр.образов ФВС Изобр. изк Консултации Консултации Консултации Консултации Консултации

6 9б Класен ръководител: Анифе Кунгьова Физика и астр. Химия и ООС БЕЛ Философия Математика БЕЛ Математика Биология и здр. обр. География и ик. География и ик История и цив. История и цивилиз. История и цивилиз. История и цив. Инф. технологии Математика Немски език Математика Английски език Английски език ФВС Музика 10а Класен ръководител:ани Лачова Философия Математика Математика Химия и ООС БЕЛ Инф. технологии БЕЛ Немски език Философия Математика Английски език Химия и ООС География и ик. Биология и здр. История и цив. обр Немски език История и цивилиз. История и цивилиз. БЕЛ Физика и астр ФВС

7 10б Класен ръководител: Мехмед Кунгю Немски език Физика и астр. Философия Физика и астр. Биология и здр. обр Математика История и цивилиз. География и ик. Инф. технологии Инф. технологии География и ик. БЕЛ История БЕЛ Философия Английски език География и ик. Химия и ООС БЕЛ География и ик ФВС 11 а Класен ръководител: Нина Цинцева История и цивил. История и цив. Химия и ООС История и цив. История и цив Математика География и ик. Физика и астроном. Физика и астроном. Биология и здр.обр Биология и здр. обр. Инф. технологии Инф. технологии БЕЛ Английски език БЕЛ Английски език Английски език БЕЛ Философия ФВС

8 12А Класен ръководител: Галя Вардева География и ик. Английски език Биол. и здр. обр. Биол. и здр. обр. Английски език История и цив. Инф. технологии Инф. технологии БЕЛ БЕЛ Химия и ООС Свят и личност БЕЛ Физика и астр. География и ик Английски език Математика Немски език История и цив. История и цив ФВС Консултации Консултации Консултации Консултации Консултации 12Б Класен ръководител: Гюлтен Кунгьова Инф. технологии Предпр. и бизн. Инф. технологии Счет. и контрол Инф. технологии Предпр. и бизнес Английски език БЕЛ Английски език Счет. и контрол Английски език Счет. и контр. Английски ез. Свят и личност Математика География и св.търг История и цив. Свят и личност Марк. и реклама БЕЛ ФВС Консултации Консултации Консултации Консултации Консултации Директор:.. /Николай Хаджиценев/

9