Професионална земеделска гимназия Кл. Арк. Тимирязев Г Р А Ф И К

Размер: px
Започни от страница:

Download "Професионална земеделска гимназия Кл. Арк. Тимирязев Г Р А Ф И К"

Препис

1 Професионална земеделска гимназия Кл. Арк. Тимирязев Г Р А Ф И К за провеждане на електронно обучение от г. в условията на обявено извънредно положение на територията на Република България Учебните занимания ще бъдат организирани 8.30 до часа чрез създадените по класове групи във Фейсбук и електронен дневник ШКОЛО, както и допълнително по преценка на учителите чрез помощта на платформи като Кан Академия, Zoom, MS Teams и други. Учебните часове са по 30 минути. Работим по утвърденото седмично разписание на всяка паралелка за втория учебен срок! Час Начало Край 1 08:30 09: :10 09: :50 10: :30 11: :10 11: :50 12: :30 13:00 Учител клас дейност Час от до 1. Анка Николова Димитрова- 8 а клас -Български език и 8 б клас- Български език и 10 а - Български език и 10 б - Български език и 12 а - Български език и

2 2. Анастасия Димитрова Миткова- 8 б Английски език-ооп; 10а /б/група/ Английски език ООП; 12 а - Английски език ООП; 8 а- Музика-ООП; 8 б -Музика-ООП; 9 а- Музика-ООП; 9 б -Музика-ООП; 10 а- Музика-ООП; 10 б -Музика-ООП; 3 Валентин Георгиев Балев 11 а Растениевъдство ЗП; 11 а -Растениевъдство-УП 11 б Растениевъдство ЗП; 11 б -Растениевъдство-УП 11 б Растениевъдство ЗИП 12 а Полски култури ЗП; 12 а Полски култури УП; 12 а Растениевъдство ЗИП 4 Виолета Кирилова Дянкова- 8 а растениевъдство РПП; 8 а растениевъдство 8 б растениевъдство РПП; 8 б растениевъдство 9 а растениевъдство РПП; 9 а растениевъдство 9 б растениевъдство РПП;

3 9 б растениевъдство 10 а растениевъдство РПП; 10 а растениевъдство 5 6 Георги Костов Кировучител, Живка Георгиева Дочевска 8 а Машини в земеделието РПП; 8 б Машини в земеделието РПП; 8 б Машини в земеделието УП РПП; 9 а Машини в земеделието РПП; 9 б Машини в земеделието УП РПП; 10 а -Трактори и автомобили 12 а -Експлоатация на земеделска техника 8а Математика ООП; 8б Математика ООП; 9а Математика ООП; 9б Математика ООП; 10а Математика ООП; 10 б Математика ООП; 12 а Математика OOП 7 Иван Георгиев Бурлаков- Публикуване в групите на класовете на електронно съдържание под различни форми. насоки, задачи, листовки и други в електронна

4 Проверка на задачи и листовки/ Кореспонденция с ученици в електронна среда или по телефон с цел подготовка за явяване на изпит кат. В и кат. Ткт. 8 Людмила Иванова Станчева-ЗДУД 10 а География ООП; 10 б География ООП; 9 Демостен Цонков Демостенов - учител, 10 Павлина Иванова Златанова- 8 а -животновъдство РПП 8 а -Основи на земеделието УП; 8 б- Основи на земеделието УП; 9 а- животновъдство РПП 9 а- животновъдство практика РПП 9 а- Анатомия и физиология теория и практика; 10 а - Животновъдство РПП; 11 а животновъдствотеория,практика,зип; 8 а История ООП; 8 б История ООП; 9 а История ООП; 9 б История ООП; 9 б Философия ООП; 10 а История ООП;

5 10 б История ООП; 11а История ЗП; 11б История ЗП; 12 а Свят и личност ЗП 11 Пачко Радев Парушев- 9 а - Български език и 9 б - Български език и 11 а - Български език и литература ЗП; 11 а - Български език и литература ЗИП; 11 а Руски език -ЗП 11 б - Български език и литература ЗП; 11 б - Български език и литература ЗИП; 11 б Руски език -ЗП 12 Сенаи Халид Хасан- Старши учител, 9 а Машини в земеделиетотеория и практика; 9а ЗБУТ; 9 б ЗБУТ; 11а ССТ теория и практика; 11 а-збут; 11б ССТ теория и практика; 11 б-збут; 11 б-рмта; 12 РМТА. 13 Снежанка Стоева 8 а Философия; 8а руски език;

6 Петрова- 8б руски език; 9а руски език; 9 а философия; 9б руски език; 10а руски език; 10 а философия; 10б руски език; 10 б философия; 12 а ЧЕП Руски език 14 Соня Кънчова Дойчева- 8 а Биология и ЗО; 8 а Химия и ООС; 8 б Биология и ЗО; 8 б Химия и ООС; 9 а Биология и ЗО; 9 а Химия и ООС; 9 б Биология и ЗО; 9 б Химия и ООС; 10 а Биология и ЗО; 10 а Химия и ООС; 10 б Биология и ЗО; 10 б а Биология и ЗО; 15 Стелиана Георгиева Маринова- 8а Бизнес комуникации; 9а ОРД ; 10а Икономика; 10 б Икономика; 12 а Икономика; 8 а ИТ ; 8а физика; 8 б ИТ ; 16 Татяна Николова Маринова-

7 17 18 Иванова- Теменужка Стефанова Габракова - учител, Мирела Павлова Флетчъручител, 8 б физика; 9 а-физика 9 б ИТ ; 9 б физика; 10а- ИТ; 10 а физика; 10 б- ИТ; 10 б физика; 11 а математика; 11 б математика; 8 а ГТИ, Предприемачество; 8 б Философия, предприемачество; 9 а ГТИ; 9а ИТ; 9 а Мениджмънт в туризма; 9 а-туристически ресурси ; 10 б Специализиран софтуер; 11 а Предприемачество ; 11 а Философия ; 11 б Философия; 8 а Англииски език; 9 а/б Англииски език; 10 б Английски език; 19 Станислав Наумов Станев- 8 а ФВС; 8 б ФВС;

8 учител, 9 а ФВС; 9 б ФВС; 10 а ФВС; 10 б ФВС; 11 а ФВС; 12 а-фвс: 20 Дарина Аргирова учител в 8 а ГТИ, Туристически ресурси 10 б-тхо,тхо учебна птрактика Директор: Атанаска Костова (име, фамилия, подпис, печат

9