Контролът върху зъбната плака е клиничен и личен

Размер: px
Започни от страница:

Download "Контролът върху зъбната плака е клиничен и личен"

Препис

1 ОРАЛНА ХИГИЕНА

2 Контролът върху зъбната плака е клиничен и личен Клиничният контрол (механична каузална терапия като цялостна каузално - асоциирана нехирургична терапия) се провежда в денталния кабинет и има за цел: Мотивация на пациента за необходимостта от системно провеждане на орална хигиена; Отстраняване на зъбната плака (биофилм), зъбния камък и условията за тяхното натрупване; Обучаване на пациента за ефективен орално-хигиенен режим; Периодичен контрол на ефекта от обучението и дадените указания

3 Изпълнението става по следната схема: Първо посещение Преглед регистриране на OHI,GI, PI в пародонтална карта Мотивация на пациента чрез -Визуализиране на плаката и онагледяване връзката й с възпаление на гингивата

4 - Демонстрация на плакови м.о. на диапозитиви и на микроскоп чрез нативен препарат

5 Препоръки за основни и допълнителни средства за механичен и химичен контрол на зъбната плака, които трябва да носи при второто посещение Отстраняване на зъбните налепи (materia alba) зъбната плака и зъбния камък. Полиране на зъбите. Диагностика на естествените и ятрогенни плакоретенционни фактори отстраняване или планиране отстраняването им. При здрави зъби и здрав пародонт клиничната орална хигиена завършва в едно посещение контрол след 3-4 дни

6 Materia alba Materia alba е жълто или сиво-бяло отлагане върху зъбната повърхност, по-слабо свързано с тях отколкото зъбната плака. Състои се от М.О. десквамирани епителни клетки, левкоцити, смес от слюнчени протеини и липиди с малко количество, или без хранителни остатъци, без вътрешна структура, която е характерна за плаката. Вижда се ясно върху зъбните повърхности, обтурациите, зъбния камък и гингивата, със склонност за акумулиране в гингивалната част на зъбите и върху зъби в малпозиция. Образува се за няколко часа върху почистени зъби и по време когато не се приема храна. Materia alba може да се отстрани с воден шпрей, но за пълното й отстраняване е необходимо механично почистване. Materia alba има патогенно действие върху гингивата, дължащо се на бактериите и отделените от тях продукти.

7

8 Хранителни остатъци По-голямата част от хранителните остатъци бързо /до 5 min/ се отстраняват от: - измиващото действие на слюнката; - механичното действие на езика, бузите и устните; - ензимното разграждане Степента на почистване е индивидуална и зависи от: - вискозитета на слюнката; - подреждането на зъбите; - вида на храната течната захар остава 15min в слюнката, твърдата 30 min след приема, а лепкавите храни като течен шоколад, карамел повече от 1h, докато твърдите храни /сурови моркови, ябълка/ бързо се изчистват.

9 Хранителните остатъци не са патогенни за гингивата,въпреки че съдържат бактерии, но те трябва да бъдат отстранени, тъй като са субстрат и среда за метаболизма на плаковите бактерии.

10 Второ посещение Демонстрация върху модели с нанесена изкуствена плака (Арт плак) на избрания подходящ метод на четкане.

11 Демонстрация на четкането в устата на пациента Визуализиране на плаката и отстраняване от пациента за 3 min. Визуализиране след изчеткването и показване ситуацията в огледало Допълнителни указания за отстраняване на остатъчната зъбна плака Препоръки за орално-хигиенна процедура два пъти дневно Контрол след 1 седмица

12 Трето посещение Визуализиране на плаката с цел контрол на резултатите от мотивацията и обучението Снемане на OHI и сравняване с тези при първото посещение Ремотивация ако е необходимо Препоръки на метод за самоконтрол на орално-хигиенния и гингивалния статус.

13 Лична (персонална)орална хигиена. Мотивация и контрол

14 При добра ЛОХ се постига: 1) Профилактика на гингивитите и пародонтитите. 2) Лечение на вече съществуващите гингивити и пародонтити. 3) Профилактика на рецидивите след лечение. Контрол върху плаката с механични средства с химични средства

15 Пациентът да бъде: - мотивиран - информиран - инструктиран - контролиран Инструкция Да се съобрази с: - състоянието на пародонта - интерденталните пространства - мануална сръчност (двигателни възможности) - възраст

16 ИНСТРУКЦИЯ избор на метод честота времетраене на четкане

17 І.Средства за ЛОХ 1.Зъбни четки.

18

19 Клонка за почистване на зъби от дървото Salvadora persica

20

21 а) ръчни - форма - големина - дължина - подреждане на космите Състои се от: главичка (със заоблени ръбове; да отговаря на полетата на почистване в съответната възраст) дръжка (подходящи размери и ъгъл)

22 При пародонтални заболявания се препоръчват четки с: - относително малка глава (2,6 до 3,2 см.) - много снопчета (изрязани пирамидално) - меки косми в три редици, със заоблени краища (ефекта измитане ) Най-подходящи с изкуствени влакна!

23 Специализирани четки -за почистване на импланти

24 - за ортодонтски апарати

25

26 Йонни четки за зъби В дръжката на четката е вградена пръчица титаниев диоксид (фоточувствителен полупроводник) Изложена на какъвто и да е светлинен източник (флуоресцентна лампа в банята, обикновена крушка или слънчева светлина), титаниевата пръчица преобразува светлината в отрицателно заредени йони (електрони).

27 Пръчицата освобождава тези йони, които попадайки в слюнката, привличат положителните водородни йони от киселината в зъбната плака.

28 Йонни четки за зъби Така киселината се неутрализира и зъбната плака се разпада. За целта не е необходима паста за зъби, тъй като водата или дори само слюнката имат ролята на катализатор в този процес. Естествената реакция на отрицателните йони към бактериите премахва плаката без усилие.

29 Поради действието на йоните, слюнката придобива естествени антибактериални свойства, които продължават и след края на почистването на зъбите.

30 Не се препоръчват: - твърди косми (увреждат т.з.т. и увеличават рецесията) - косми подрязани косо или перпендикулярно (увреждат гингивата) Препоръчват се : - Четки с лазерно разпрашени снопчета за чувствителни зъби и гингива

31 Времетраене на четкането 3 мин. (!!!визуален контрол!!!) Почистване сутрин и вечер (особено щателно!)

32 Кога да подменим четката. - космите се наклоняват и деформират - промяна в конфигурацията на върховата част - при обезцветяване Нова четка на всеки 2 3 месеца!

33 С ръчните четки не може: - да се почисти задоволително междузъбното пространство - да се почисти субгингивалната бразда

34 1.Метод на Bass. - почиства сулкуса МЕТОДИ ЗА ЧЕТКАНЕ НА ЗЪБИТЕ - използва се при здрава гингива, гингивит при пародонтит, но когато междузъбните пространства са изпълнени с гингивална тъкан

35 Характеристики: - 45 (косми към сулкуса) - вибрации и кръгови движения - навлизане в сулкуса и междузъбните пространства - измитане в оклузална посока

36 2.Метод на Charter - почиства междузъбните пространства (амбразурата) - почиства ръба на гингивата Характеристики - 45 (косми към оклузалните и инцизални повърхности (обратно на Bass) - слабо налягане към зъбите - кръгово движение - движение от гингивата към зъба

37 3.Метод на Stilman - при гингивална рецесия - при здрав пародонт Характеристики: - 45 (както при Bass) - слаб натиск до превиване на космите - измитащо действие - почистване на вестибуларната повърхност, междузъбните пространства и ръба на гингивата - движения на четката 5-10 пъти в една и съща област - леко придвижване М и Д върху съседните сегменти

38 4.Метод на Fones - при здрава гингива Характеристики: - перпендикулярно на здравата повърхност - кръгови движения

39 5.Метод на вертикалните движения - много ефикасен при отстраняване на ЗП от апроксималните повърхности

40 6.Метод на кръговите движения задължителен от червено към бяло - отсранява ЗП и от венечната бразда

41 7.Метод на хоризонталните движения най-слабо ефективен - отсранява ЗП само от изпъкналите части на зъбите, клиновидни дефекти или ерозия на зъбите.

42 б)електрически четки - с движение напред назад; с ротационно движение, движение по елипса и комбинирано Индикации за приложение: ограничени (нарушени) двигателни възможности на горните крайници.

43 Характеристики: - многобройни снопчета с меки косми - добро проникване в междузъбните пространства и в сулкуса - по-значима редукция на ПлИ и ГИ Звукови четки (31,000 пъти в мин.) - не увреждат меките тъкани - редуцират 3 пъти повече плака от електрическите Характеристики: - произвеждат пяна от зъбна паста - комбинират звукови вибрации с динамичната активност на течностите Ултразвукови четки (16 млн. в сек.) пиезоелектричен излъчвател

44 Ефективността на четкането зависи от: 1) Избора на четка (вид) 2) Избора на метод на четкане 3) Честотата та четкане 4) Времетраенето на четкане

45 2.ЗЪБНИ ПАСТИ

46 а) плакопочистващ ефект абразиви (калциев карбонат, калциев дифосфат, силициеви оксиди) и повърхностно активни вещества (натриев лаурилсулфат и др.) б) плакоинхибиращ ефект антисептици (бигваниди, четвъртични амониеви съединения, триклозан, феноли, етерични масла), флуориди, цинкови соли. в) противовъзпалителен ефект билкови екстракти, прополис, др. естествени продукти.

47 Други средства за механичен контрол на ЗП 1. Средства за интердентална хигиена а) дентални конци (dental floss) навосъчени (waxed) ненавосъчени (unwaxed) Биват още: като нишки (конци) като четки (Блуш и Флос или Супер флос)

48 Въвеждане в междузъбното пространство: - с пръсти - с държатели

49 Въвеждане в апикална посока Работно движение в коронарна посока В гингивалната бразда до 3,5 мм

50 б) интердентални четки - при разделени зъби - при ретрахирана гингива Биват ръчни и машинни косо напред назад

51 в) зъбни клечки - от дърво - от пластмаса (твърда) Форма: кръгла или конична Дървени клечки с пластмасови дръжки (начин на приложение).

52 г) каучукови стимулатори - конусообразни - към четката за зъби Характеристики: - за редуциране на възпалението на папилите - за премахване на плаката (рядко!) - за стимулиране на кератинизацията на папилата)

53 2.Апарати за хидропроцедури (пулсиращи иригатори) -отстраняват откъснатите частички ЗП, получени след приложение на другите средства за почистване - масажират гингивата Видове иригатори: - с една струя (Аквапик) - с много струи (душ) (Broxojet Франция;Trisa Швейцария) за домашна употреба!

54 Нежелателни ефекти -не премахва прикрепената плака -транзиторна бактериемия (при възпаление) -абцес -активиране на фокално обусловено заболяване, ако предварително не е почистен ЗК

55 Внимание - контраиндикации при кардиопатии!!! Напоследък се счита, че: - промивката намалява патогенността на плаката - редуцира плакозависимия гингивит Придобивка на антисептични средства! Иригатори (в стоматол. кабинет) Cari :ed, Perio Selectq Prezon Master Дъвки - захаросъдържащи не Ползване до 1-2 часа дневно

56 ХИМИЧЕСКИ КОНТРОЛ НА ЗЪБНАТА ПЛАКА Осъществява се чрез антиплакови (плакоинхибиращи) средства Индикации за химически контрол: -при недостатъчен ефект от механичните средства (особено апроксимално!) -при невъзможност да се ползват механични средства (в стадий на реанимация, при междучелюстна фиксация, при неподвижни ортодонтски апарати, след хирургически интервенции в устата, при имобилизация на раменната става, при ментално увредени, в полеви условия и др.)

57 Плакоинхибиращите средства са включени като активни съставки в следните форми на приложение.: - разтвори за намазване - разтвори за изплакване на устата - разтвори за иригация - гелове - пасти за зъби - таблетки и пастили за смучене - прахове за зъби - спрей - дъвки - вехикули

58 Средства за плаков контрол (плакоинхибиращи средства) Най-често използваните средства за плаков контрол са антисептиците с широк спектър на антимикробно (бактерицидно и бактериостатично) действие.

59 Антисептиците осъществяват действието си чрез различни стратегии: - Ефекти върху бактериалната адхезия - Ефекти върху екстрацелуларния матрикс - Ефекти върху токсичните продукти - Елиминация / редукция на микроорганизми - Селективна елиминация на патогени

60 Химичните средства с антимикробно действие - подтискат развитието на денталния биофилм (плака). - не разграждат вече образувана и остаряла ЗП. Концентрацията на активното вещество: - да е плакоинхибираща (без да е токсична!) - да притежава субстантивитет

61 Видове антимикробни средства 1.Антибиотици неподходящи (сенсибилизация, дисбактериоза, резистентни щамове). 2. Бигванидни антисептици (хлорхексидин глюконат, ацетат) - широкоспектърен антисептик (бактерицидно и бактериостатично действие спрямо Gr(+) и Gr(-) гъбички, спирили (голям афинитет към клетъчните им стени) - най-добър антибактериален ефект - най широко прилаган - не е токсичен, не кумулира в тъканите

62 -многократно потвърдено плакоинхибиращо действие. Двукратно ежедневно плакнене с 10 мл. 0,2% р-р на хлорхексидин почти напълно инхибира ЗП и гингивалното възпаление!!! -адсорбира се от хидроксилапатита и муцина (бавно освобождаване) - висок субстантивитет (антимикробен ефект от 7 до 12 часа) -странични ефекти (жълтокафеникаво оцветяване на зъби, естетични обтурации, език, промяна във вкуса, чувство за горене, парене, десквамации и ерозии на лигавицата, алергични реакции,вкл.анафилактичен тип)

63 Хлорхексидинови препарати: - р-ри за плакнене 0,2% (0,12% в САЩ; 010 до 0,05% у нас). Препарати САЩ 0,12% Peridex Perio Guard Европа 0,2 0,1% Corsodyl Plaqout Eludryl 0,10 0,05% Septadin

64 разтвори за хидропроцедури - 0,1 0,0025% - гелове 1-2% - пасти за зъби 0,8-1,05 (Hexodent, Helios super White star. България) - таблетки за смучене (Hexoraletten на Bayer) 3. Четвъртични (кватернерни) амониеви бази. Цетилпиридинхлорид широкоспектърен антисептик, силно изразено плакоинхибиращо действие. Antiplaque - J и J

65 4.Феноли широкоспектърни антисептици Тимол и ментол (+ етерични масла) - притежават изразен антисептичен и ароматизиращ ефект (етерични масла) Препарати : Listerine САЩ; Orothymol,Triclosane Listerine (рецептура) Алкохолен разтвор, съдържащ комбинации от есенциални масти (мазнини). Thymol 0,06% Menthol 0,04% Eucaliptol 0,09% Methylsalycilate 0,05% Ethanol 26,9% Water

66 . Triclosane Triclosane умерен плакинхибиращ ефект с широк спектър на действие Gr(+) и Gr(-) (повече в пасти за зъби!) Bright total България. (по-малко в р-ри Actibrash препарат за плакнене. 5. Други антисептици Delmopinol много добър плакинхибриращ ефект.

67 6.Натурални продукти екстракти от билки. Препарати: - България Сангвинарин (р-ри и пасти за зъби) Nemol Rosemint Sandrin Продукти на прополиса 7. Метални соли соли на Cu, Zn, Sn Соли на Zn (цинков цитрат пасти Rila ZC; Coral, Tetramint, Dentobriell, Unident. Препарати Sure Choice USA Сандрин

68 8. Оксигениращи агенти натриев перборат + натриев тартарат О 2 in status nascendi - механично отделяне на детрит и налеп - спира размножеването на анаеробите - антисептичен бактерициден ефект - дезодориране Препарати Bocasam Sanosan Amosan } прахове Sure Choice САЩ (водороден прекис О 2 )

69 9.Имуностимуланти - на базата на лизати и убити бактерии - за имунопрофилактика и имунотерапия ЗП причинява промени в имунологичната реактивност! Имуностимулантите: -стимулират хуморалните и клетъчни фактори на имунната система Препарати: Imudon tabe Broncho Vaxon - caps У нас - Respivax Dentavax