Употреба на глагола БОЛИ Usage of the verb TO HURT. Какво те боли? Боли ме главата. ( Sg.)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Употреба на глагола БОЛИ Usage of the verb TO HURT. Какво те боли? Боли ме главата. ( Sg.)"

Препис

1 IMPORTANT! Dear students, Once again, we wish to draw your attention to the fact that s, received after the answers to the home assignments have been posted on the website, will not be counted for participation, attendance or any activity in the distant learning process. So far, three teaching units have been published on the Department s website (according to the syllabus) and the deadline for completing and submission of the assignments was 15 th April. All s sent after this date will not be valid and will not be recorded by the teachers. The succeeding units, as well as the home assignments, by courses and faculties, will be published on 21 st April. The deadline for the submission of your completed home assignments will be 3 rd May. Be healthy! Темата е базирана на Урок 7 от учебника Учете български език НИВО IIA The topic is based on Lesson 7 of the textbook Learn Bulgarian language LEVEL IIA ЧАСТИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО PARTS OF THE HUMAN BODY (начални познания basic terms ) НАУЧЕТЕ!/LEARN! ГЛАВА: head лице face теме pate, the crown of the head тил nape, occiput слепоочие temple чело forehead око очи eye - eyes ухо уши ear - ears вежда eyebrow мигли eyelash клепач eyelid уста mouth устна lip брадичка chin буза cheek нос nose зъб зъби tooth - teeth език tongue

2 ТУЛОВИЩЕ врат / шия neck гърди chest, thorax гръб back корем abdomen кръст waist таз pelvis КРАЙНИЦИ (горни и долни) LIMBS (upper and lower) ръка ръце arm - arms рамо рамене shoulder - shoulders лакът лакти elbow - elbows китка wrist пръст finger крак крака leg - legs коляно колене knee - knees глезен ankle, tarsus ходило (стъпало) foot ОРГАНИ ORGANS мозък brain сърце heart бял дроб (бели дробове) lung (lungs) стомах stomach черен дроб liver бъбрек бъбреци kidney - kidneys СИСТЕМИ SYSTEMS Опорно-двигателна система Muscular-Skeletal system Сърдечно-съдова система Cardiovascular system Дихателна система Respiratory system Отделителна система Secretory system Храносмилателна система Digestive system Нервна система Nervous system Ендокринна система Endocrine system

3 НАИМЕНОВАНИЯ НА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИСТИ: names of doctors - specialists Специалист по вътрешни болести интернист (internal diseases - internist) Специалист по сърдечно-съдови заболявания кардиолог (cardiovascular diseases cardiologist) Специалист по стомашно-чревни заболявания гастроентеролог (gastro-intestinal diseases gastroenterologist) Специалист по белодробни болести пулмолог (pulmonary diseasess) Специалист по бъбречни заболявания нефролог (kidney/renal disorders) Специалист по нервни болести невролог (nervous diseasess) Специалист по заболявания на кръвта хематолог (blood disorders) Специалист по детски болести педиатър (children s diseases pediatrician) Специалист по онкологични заболявания онколог (oncological diseases) Специалист по заболявания на опорно-двигателния апарат ортопед (diseases of the muscular-skeletal system) Специалист, който прави операции хирург (surgeon) Специалист по ушни, носни и гърлени болести оториноларинголог (specialist in Ears, Nose and Throat disorders) Специалист за правене и разчитане на рентгенографии рентгенолог (specialist in X-ray diagnosis) Специалист по кожни болести дерматолог (skin diseases) Специалист по очни болести офталмолог (eye specialist) Специалист, който дава упойка анестезиолог (anaesthetic specialists) БЕЗЛИЧНИ ИЗРЕЧЕНИЯ IMPERSONAL SENTENCES (БЕЗСУБЕКТНИ ИЗРЕЧЕНИЯ SENTENCES THAT LACK SUBJECTS) Безлични (безсубектни) изречения са едносъставни изречения, чиято главна част, изразена с безличен глагол във форма за 3 лице единствено или множествено число, или с друга безлична дума в съчетание със спомагателен глагол, не посочва активен деятел (т.е. няма субект). С тях се подчертава извършването на действие, без да се посочва вършителят. Impersonal sentences are single sentences whose principal part, expressed by a impersonal verb in the form of 3 persons singular or plural, or by another

4 impersonal word in combination with an auxiliary verb, does not indicate an active doer/perpetrator (i.e. there is no subject). They emphasize performing an action without indicating the doer/perpetrator. Изречения със задължително пряко допълнение. За допълнение служи краткото винително местоимение ме, те, го, я, го, ни, ви, ги. Най-често това са изречения за душевни и физически състояния, настроения, отношения и др. Sentences with obligatory direct object. The short accusative pronouns me, they, him, her, him, us, you, them serve as direct objects. Most often, these are sentences expressing mental and physical states, moods, relationships, and others. Употреба на глагола БОЛИ Usage of the verb TO HURT Какво те боли? Боли ме главата. ( Sg.) Болят ме ушите. ( Pl.) What is hurting you? My head hurts (Sg.) My ears hurt (Pl.) ме ме те те го го Какво я боли? Боли я коремът. го Болят го гърдите. ни ни ви ви ги ги БОЛИ БОЛЯ БОЛЕШЕ ЗАБОЛЯ БОЛЯТ БОЛЯХА ЗАБОЛЯХА (Sg.) (Pl.) Примери: Боли ме глава. Болят ме зъбите. Боли го ухото. Болят го ушите. Вчера ме заболя зъб. Вчера ме заболяха зъбите. Вчера го заболя ухото. Вчера го заболяха ушите.

5 Боли/ Болят (present) Болеше/ Боляха (past continuous ) Заболя / Заболяха (past simple ) Тресе I am feverish ме, те, го, я, го ни, ви, ги главата./ушите. зъб./ зъбите. ухото./ очите. ме, те, го, я, го ни, ви, ги. - Страх I am afraid Срам I am ashamed Яд I am angry ме, те, го, я, го ни, ви, ги е. беше. Изречения със задължително непряко допълнение. За допълнение служи краткото дателно местоимение ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им. Повечето от тези изречения са за психологически състояния и прояви, мисловност и др. Действието не се представя като проява на субекта (лицето), а му се приписва като негово състояние. Sentences with obligatory indirect object. The short dative pronouns to me, to you, to him, to her, to it, to us, to you, to them, serve as indirect objects. Most of these sentences are about psychological states and manifestations, mentality and others. The action is not presented as a manifestation of the subject (person), but is attributed to him as his condition. Примери: Топло ми е. I feel warm. Добре му е. He is fine. Тъжно ѝ е. She is sad. Мина ми главоболието. My headache is over. Става им зле. They feel ill. Нищо не ми е. Nothing is wrong with me.

6 Става (feel) Стана (felt) Топло (feel warm) Студено (feel cold) Лошо (feel bad, unwell) Добре (feel good) Зле (feel ill) Тъжно (feel sad) Какво (what is wrong) Нищо не (nothing is wrong) Минава (passes off) Мина (is over) ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им ми, ти, му, ѝ, му, ни, ви, им лошо. добре. зле. болката. е. беше. СЛОВООБРАЗУВАНЕ WORDBUILDING БОЛИ (it hurts) Боли ме главата. Зъбите ме болят. БОЛЕДУВАМ (to be ill) В миналото хората по-често боледуваха от ревматизъм. БОЛКА (pain) Чувствам силна болка в слабините отдясно. БОЛЕСТ (disease, illness) Язвата на стомаха е тежка болест. БОЛНИЦА (hospital) В България има както държавни, така и частни болници. БОЛЕН (ill) През есента болните от грип са най-много. БОЛНАВ (ailing) Детето е болнаво често боледува. БОЛЕЗНЕН (painful) В съвременната медицина са забранени болезнени манипулции. БОЛНИЧЕН (hospital attr.) Болничните стаи трябва да бъдат светли и хигиенични. ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА I. Попълнете по модела! Не мога да ям. Боли ме зъб. 1. Не чувам....ушите. 2. Не мога да ходя....краката. 3. Не трябва да говоря....гърлото. 4. Не мога да дишам....гърдите. 5. Не искам да ям....стомахът. 6. Не могат да спят....главата. 7. Не трябва да чета.... очите. 8. Не мога да пиша.... ръката. 9. Не пия студени напитки....зъбите. 10. Не разбират урока....главата.

7 ІІ. Използвайте в подходящото време, лице и число глагола боли! 1. Всеки ден г-н Петров го... главата. 2. Когато ям сладкиши, ме... зъбите. 3. Никога не пий много студени напитки, защото ще те... гърлото! 4. Марина вчера не дойде на лекции, защото я... стомахът. 5. Когато бях малка, често ме... ушите. 6. Мисля, че Кирил не е спал от два дни. Утре на изпита ще го... глава. 7. Момчетата много тренираха миналата седмица и всеки ден ги... краката. 8. Г-н Ватев вчера пуши много и внезапно го... гърдите. 9. Когато пиша дълго време, ме... ръцете. 10. Ще те... стомахът, ако не ядеш редовно. ІІІ. Работете по модела. Модел: - Какво те боли? - Боли ме коляното. / Болят ме зъбите. 1. Какво те боли? Какво ви боли? Какво ме боли? Какво ги боли? Какво го боли? Какво ни боли? Какво я боли? Какво Ви боли? -... ІV. Работете по модела. Модел: Него често го боли коремът. А тебе? И мене ме боли. 1. Тебе често те боли главата. А тях? И Детето често го боли ръката. А майката? И Нас често ни болят зъбите. А вас? И Марио често го боли стомахът. А Ана? И Нас често ни болят глезените. А тебе? И Вас често ви болят мускулите. А тях? И Мене често ме боли главата. А Вас? И Студентите често ги болят очите. А професорите? И... V. Образувайте въпроси и отговори по модела. Модел: Камен не се чувства добре. Какво му е? Боли го главата. 1. Мария не е добре. Какво...?...зъбът. 2. Момичето е болно. Какво...?...гърлото. 3. Ти си болна. Какво...?...мускулите.

8 4. Асен не се чувства добре. Какво...?...гърдите. 5. Вие с Мая не сте добре. Какво...?...ушите. 6. Г-жо Кънчева, не изглеждате добре. Какво...?...гърбът. 7. Аз и Ива сме болни. Какво...?...главата. 8. Проф. Попов не е добре. Какво...?...стомахът VІ. Работете по модела. Модел: - Лошо ли ти е? - Не, не ми е лошо, добре ми е. (добре) 1. Топло ли ти е?...(студено). 2. Весело ли ви е?...(тъжно). 3. Приятно ли ѝ е?...(неприятно). 4. Добре ли му е?...(зле). 5. Интересно ли им е?...(скучно). 6. Студено ли ни е?...(топло). 7. Трудно ли ви е?...(лесно). 8. Хладно ли ми е?...(добре). VІІ. Попълнете по модела. Модел: - Какво ти е? Боли ме сърцето. (аз) И мене ме боли. 1. Какво ѝ е?...ръката. (той) Какво ви е?...зъбите. (те) Какво Ви е?...стомахът. (тя) Какво му е?...краката. (ние) Какво им е?...гърдите. (вие) Какво ти е?...гърлото. (аз) Какво ми е?...сърцето. (те)...